Поліщук Віра Аркадіївна


_PAR7061_5555.jpg


Доктор педагогічних наук, професор


Завідувач-професор кафедри


е-mail: polvira1951@gmail.com 

Профіль   Google Scholar        ORCID       Publons     Scopus

Дата народження 20 жовтня 1951 р.


Тема дисертації

«Теорія і методика професійної підготовки соціальних  педагогів в умовах неперервної освіти»Навчальні  дисципліни

 1. Педагогіка

 2. Соціальні інновації

 3. Світові моделі та стандарти підготовки фахівців соціальної сфери

 4. Соціальна робота за кордоном

 5. Методика викладання соціально-педагогічних дисциплінСфера наукових інтересів

Керівник колективної науково-дослідної теми «Теоретико-методологічні засади соціально-педагогічної діяльності і соціально-педагогічної освіти» (РК № 0104U002386), керівництво аспірантами та докторантами

Посилання на персональні профілі:
Основні публікації


 • Поліщук В. А. Теорія і методика підготовки соціальних педагогів в умовах неперервної освіти: Монографія / В.А. Поліщук. – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. В.Гнатюка, 2006. – 424 с.

 • Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: зарубіжний досвід. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. – 178 с.

 • Соціальна робота: технологічний аспект: Навчальний посібник / За ред. проф. А.Й.Капської. – К.: Центр навчальної літератури, 2011. – 352 с. (авт.: С. 113-149; 244-266).

 • Поліщук В.А. Соціальна робота як феномен сучасної цивілізації // Соціальна робота : Підручник / За ред. Н. Г. Ничкало. – Тернопіль: ВАТ «ТВПК «Збруч», 2010. – С.10-49.

 • Poliszczuk Wira, Słozanska Аnna. Elementy filozofii społecznej i działalności społeczno-pedagogicznej w nauczaniu Jana Pawła ІІ // SEMPER IN ALTUM : Zawsze wzwyź. – Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła ІІ, 2010. – 535-547.

 • Poliszczuk W. Praca socjalna jako fenomen wspołczesnej cywilizacji. – W kn. : Praca socjalna. Cz. 1 / red. Nella G. Nyczkało ; red. wyd. pol. Maria Kopsztejn, Danuta Szeligiewicz-Urban ; [tł. Tomasz Kowalik, Danuta Szeligiewicz-Urban, Marta Kopsztejn]. – Siemianowice Śląskie : Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego. Siemianowicki Ośrodek Szkolenia, 2011. – 273 s. – S. 15-56.

 • Поліщук В. А. Все про соціальну роботу: Навчальний енциклопедичний словник-довідник / В. А. Поліщук, М. П. Адамовський, С. К. Андрійчук, В. П. Андрущенко та ін. // За науковою ред. д.с.н., проф. В. М. Пічі. Вид. 2-е, виправлене, перероблене та доповнене. – Львів: «Новий світ – 2000», 2013. – 616 с.

 • Поліщук В.А. Освіта соціальна : Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / І. Д. Звєрєва, В. А. Поліщук // За заг. ред. проф. І. Д. Звєрєвої. – Київ, Сімферополь:Універсам, 2012. – 536 с.


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси