Радчук Галина Кіндратівна


Радчук Галина Кіндратівна - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри. Відмінник освіти України.


Доктор психологічних наук, професор

Завідувач кафедри психології розвитку та консультування

е-mail: galyna012345@gmail.com


Профіль      GoogleScholar


                      ORCID

Народилася 24.10.1960 року в с. Поступель на Волині. У 1980 році з відзнакою завершила навчання в Луцькому  педагогічному  училищі. У 1985 році з відзнакою закінчила філософський факультет (спеціальність «Психологія», кваліфікація «Психолог, викладач психологічних дисциплін»)  Київського державного університету імені  Т.Г.Шевченка.

Після закінчення університету (з липня 1985 року) працює на кафедрі психології Тернопільського державного педагогічного інституту, з 1998 року перший завідувач кафедри практичної психології Тернопільського педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

У 1992 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування самооцінки професійно значущих якостей старшокласників при виборі педагогічної професії».  У 2011 році захистила докторську дисертацію на тему: «Психологія аксогенезу особистості в контексті вищої професійної освіти».

Здійснила теоретичне та експериментальне обґрунтування нового прикладного напрямку сучасної психології – аксіопсихологія вищої школи. Автор психологічної концепції культурно-феноменологічного конституювання аксіогенезу особистості у процесі вищої професійної освіти. Науково обґрунтувала і реалізує у своїй педагогічнй  практиці освітній діалог як інноваційну гуманітарну психодидактичну технологію.

У 2000 - 2001 роках пройшла підготовку та є сертифікованим консультантом у методі позитивної психотерапії (Basic Consultant of Positive Psychotherapy).

З  2000 року по 2013 рік була  активним учасником проектів «Соціальна освіта в Україні» та  «Покращення якості соціальних послуг дітям та сім’ям у громадах» за підтримки Християнського дитячого фонду (Швейцарія). Як тренер мобільної групи Західного регіону, провела більше як 20 просвітницьких семінарів-тренінгів щодо проблем профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі для психологів, соціальних педагогів та громадськості різних міст України. З 2003 року  по 2013 рік  очолювала Ресурсний центр для працівників соціальної сфери Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира  Гнатюка, який функціонував у рамках партнерської угоди між ТНПУ ім. В. Гнатюка і Дитячим Християнським фондом.

Розробила та активно впроваджує в життя просвітницький тренінг для батьків та майбутніх батьків на тему: «Діалог як умова становлення повноцінної особистості дитини у сім’ї».

Пройшла міжнародне стажування у травні 2016 року в Південно-Чеському університеті на тему: «Використання інтернет  технологій в індивідуальній роботі зі студентами» (160 год.) в м. Чеське Будейовіце (Чехія), а також у травні 2017 року  в Південно-Чеському університеті у місті Чеське Будейовіце (Чехія) на тему: «Методи реалізації особистісно орієтованої педагогічної технології» (120 годин, 4 кредити ECTS).

Брала участь у програмі Еразмус + щодо академічної мобільності викладачів. Читала лекції в Південно-Чеському університеті у місті Чеське Будейовіце (Чехія) 9-13 травня 2016 року на тему: «Психологія педагогічного спілкування і особистості вчителя».

Розробила навчальні програми та викладає такі курси як «Психологічна діагностика», «Диференційна психологія», «Філософія психології», «Методика викладання психології у вищій школі», «Аксіопсихологія» та ін.

Заснувала свою наукову школу – «Становлення особистості в контексті вищої професійної освіти». Керує науковими дослідженнями здобувачів кандидатських та докторських дисертацій. Під її керівництвом захищено вісім кандидатських дисертацій з психології. Є членом двох спеціалізованих вчених  рад із захисту дисертацій за спеціальністю «Педагогічна та вікова психологія». Як науковий керівник підготувала 8 призерів Всеукраїнських олімпіад з психології.


Сфера професійних інтересів
 
Соціальна психологія особистості, психологія освіти, психологічна діагностика, диференційна психологія, психологія педагогічної праці, філософія психології, аксіопсихологія.


Відзнаки

У 2009 році нагороджена Почесною грамотою МОН України, а з  2016 року  – відмінник освіти України.


Автор понад 150 наукових публікацій, у тому числі 3 монографій, 6 навчально-методичних посібників, зокрема,  монографії – «Аксіопсихологія вищої школи», «Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді: психологічна теорія і практика»,  навчально-методичні посібники – «Диференційна психологія», «Практика в системі професійної підготовки психологів», «Психологія: тестові завдання до державного іспиту», «Сімейне виховання: освітній тренінг для батьків»  та ін.Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (095) 565-38-98 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси