Шпак Марія Мирославівна

шпак

Доктор психологічних наук


Доцент  кафедри психології розвитку та консультуванняе-mail: shpakmariia@gmail.comПрофіль Google Scholar 
               ORCID

Народилася 10 серпня 1974 року в місті Тернополі.

 

У 1991 році закінчила з відзнакою Тернопільську ЗОШ № 18.

У 1996 році закінчила з відзнакою Тернопільський державний педагогічний інститут за спеціальністю „Педагогіка і методика початкового навчання та музика”. 

 

У 1997-2000 роках навчалась в аспірантурі. У жовтні 2001 року успішно захистила в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова кандидатську дисертацію на тему: «Дидактичні умови забезпечення емоційності навчання молодших школярів».

 
З 2001 року працює на кафедрі практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. 


У 2002-2003 роках виконувала обов’язки заступника декана психолого-педагогічного факультету.

 

У 2005 році Шпак М.М. присвоєно вчене звання доцента.


У 2012 році здобула другу вищу освіту за спеціальністю «Практична психологія». 29 листопада 2018 року успішно захистила докторську дисертацію «Психологічні основи розвитку емоційного інтелекту молодших школярів» зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

 

Викладає навчальні курси „Педагогічна психологія”, „Психологічна служба в системі освіти”, „Психологія творчості і обдарованості”, „Психологія сімейного виховання” для студентів бакалаврату, а також  „Психологічна служба вищої школи”, „Психодидактика” для магістрів, які навчаються за спеціальністю „Психологія”. Розробила зміст і програму переддипломної практики для студентів-психологів. Здійснює керівництво написанням курсових, бакалаврських та магістерських робіт з психології. Як науковий керівник підготувала призера Всеукраїнської студентської олімпіади з «Теоретичної та прикладної психології» (Київ, 2015 р.). 


Розробила навчальний план спеціальності «Практична психологія» за вимогами кредитно-трансферної системи та інформаційний пакет до неї.


Є ініціатором та співорганізатором створення «Центру психологічного супроводу розвитку дитини дошкільного віку» на базі ДНЗ № 34 м. Тернополя. 


Автор 75 наукових та навчально-методичних праць, серед них – 2 монографії (1 – одноосібна, 1 – колективна), 24 статті у наукових фахових виданнях України (5 з яких у наукових виданнях України, що включені до міжнародних наукометричних баз), 6 статей в зарубіжних наукових періодичних виданнях, 12 навчально-методичних посібників (2 – одноосібних, 10 – колективних), зокрема, є співавтором навчально-методичного посібника «Практика в системі професійної підготовки психологів» (з грифом МОН). 

 


Відзнаки


Відзначена Подякою Міністерства освіти і науки України (2017 р.), грамотами Управління освіти і науки
Тернопільської обласної державної адміністрації (2016 р.) та ТНПУ імені В. Гнатюка (2003 р.; 2010 р.; 2011 р.), Подякою Тернопільського міського голови С. Надала (2018 р.). 


Сфера професійних інтересів

 
Педагогічна та вікова психологія, психодидактика, психологічна служба в закладах освіти, психологія емоційного інтелекту.


Основні публікації

  1. Шпак М. М. Психологія розвитку емоційного інтелекту молодших школярів : монографія / М. М. Шпак. – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2016. – 372 с.  1. Шпак М. М. Соціально-психологічні чинники розвитку емоційного інтелекту молодших школярів / М. М. Шпак // Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді : психологічна теорія і практика : монографія [за ред. Г. К. Радчук]. – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2016. – С. 224–243. 


  1. Шпак М. М. Переддипломна практика / М. М. Шпак // Практика в системі професійної підготовки психологів : навч.-метод. посіб. / [Г. К. Радчук, М. М. Шпак, З. М. Адамська, Т. П. Цюман; за заг. ред. Г. К. Радчук]. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – С. 79–90. (Гриф МОН України).   1. Шпак М. М. Психологічна служба в закладах освіти : навч.-метод. посіб. / М. М. Шпак. – Видання друге, виправлене та доповнене. – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2014. – 195 с. 


  1. Шпак М. М. Емоційний інтелект в контексті сучасних психологічних досліджень / М. М. Шпак // Психологія особистості : науковий теоретико-методологічний і прикладний психологічний журнал Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника. – 2011. – № 1 (2). – С. 282–288.  1. Шпак М. М. Емоційний інтелект як особистісний ресурс забезпечення психологічного благополуччя молодших школярів / М. М. Шпак // Наука і освіта. – 2016. – № 5. – С. 266–270.


  1. Шпак М. М. Вікові особливості розвитку емоційного інтелекту молодших школярів / М. М. Шпак // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, VI (68), Issue : 164. – Budapest, 2018. – P. 71–74.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (095) 565-38-98 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси