Відділ кадрів

Начальник відділуБзовська Уляна Михайлівна
Телефон - (0352) 43-60-00
Відділ кадрів

Відділ кадрів у своїй роботі керується чинним законодавством України, рішеннями уряду України, наказами і розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, наказами ректора університету, статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку університету.

Основні обов’язки та функції відділу
 • Участь у розробленні та контролі за дотриманням штатного розпису.
 •  Оформлення прийому на роботу, переміщення та звільнення з роботи працівників. Підготовка наказів по особовому складу. Ведення трудових книжок, особових справ, особових карток (П-2), штатного формуляру професорсько-викладацького складу та іншої кадрової документації.
 • Аналіз кількісного та якісного складу наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників університету.
 • Взаємодія з підрозділами університету при розгляді кадрових питань конкурсними комісіями, кафедрами, вченими радами університету та факультетів.
 • Участь в оформленні спільно з керівниками підрозділів представлень до нагородження працівників відомчими та урядовими нагородами.
 • Допомога підрозділам у зміцненні трудової дисципліни. Підготовка проектів наказів про накладання дисциплінарних стягнень.
 • Відпустки працівників. Контроль, консультації та координація роботи. Оформлення та облік відпусток, взаємодія з бухгалтерією.
 • Оформлення листків непрацездатності працівників. Взаємодія з комісією з соціального страхування, бухгалтерією та органами соціального захисту.
 • Підготовка довідок, копій наказів, копій та витягів із трудових книжок, інших документів на запити організацій та окремих працівників.
 • Підготовка документів державної статистичної звітності, інформації на запити Міністерства освіти і науки України, органів освіти, інших державних установ з питань, що відносяться до компетенції відділу кадрів.
 • Співпраця з державною службою зайнятості з питань вивільнення працівників, працевлаштування, вакансій.
 • Зв’язки з органами пенсійного фонду та соціального захисту. Підготовка документів для призначення пенсій та оформлення свідоцтв про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
 • Облік військовозобов’язаних і призовників з числа студентів, аспірантів і працівників університету. Участь у плануванні заходів мобілізаційної роботи та цивільного захисту.
 • Діловодство відділу. Здача до архіву документів відповідно до номенклатури справ.
 • Збирання, обробка та захист персональних даних працівників університету.
 • Ознайомлення керівників підрозділів університету зі змінами в трудовому законодавстві, пошук та впровадження досвіду кадрової роботи інших навчальних закладів.
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси