Кафедра теоретичних основ і методики фізичного виховання 


Кафедра теоретичних основ і методики фізичного виховання
Завідувач:
кандидат педагогічних наук,  доцент 

Поштова скринька:

Адреса: 46027,  м. Тернопіль,
вул. Максима Кривоноса, 2

Соціальні мережі:  Фейсбук                                Інстаграм 


 
Кафедра теоретичних основ і методики фізичного виховання


Склад кафедри

 • Кандидати наук, доценти:

 • Кандидат наук, викладач:


Належну організацію навчально-виховного процесу і функціонування кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання забезпечують:
 • Інженер:
Мартинюк Лілія Анатоліївна
 • Старші лаборанти
Чорна Інна МиколаївнаКафедра теоретичних основ і методики фізичного виховання забезпечує викладання наступних дисциплін:
 • Аквааеробіка
 • Анатомія людини з основами спортивної морфології
 • Біомеханіка
 • Вступ до спеціальності
 • Гігієна
 • Гімнастика та методика її навчання
 • Інклюзивна освіта та фізичне виховання у спеціальних медичних групах 
 • Інноваційні проєкти у сфері середньої освіти і фізичної культури 
 • Менеджмент і маркетинг у танцювальній сфері
 • Методика викладання фізичного виховання у закладах освіти 
 • Методика спортивно-масової роботи зі спортивних ігор
 • Музична ритміка
 • Новітні технології у фізичному вихованні
 • Оздоровчий фітнес
 • Організація роботи танцювальних гуртків у закладах загальної середньої освіти
 • Основи волонтерської діяльності у фізичній культурі і спорті
 • Основи персонального тренінгу
 • Основи хореографії та музично-ритмічного виховання
 • Педагогічна і професійна майстерність
 • Педагогічний моніторинг у фізичній культурі і спорті 
 • Практикум з оздоровчої фізичної культури та гурткової роботи
 • Профорієнтація у фізичній культурі
 • Соціально-молодіжні та інтеграційні форми танцювальної діяльності
 • Спортивні споруди і обладнання 
 • Спортивні танці
 • Спортивні та рухливі ігри і методика їх навчання
 • Сучасні ігри нової української школи
 • Теорія і методика фізичної культури і спорту 
 • Технологія роботи в тренажерному залі
 • Узагальнена теорія фізичної культури 
 • Управління у сфері фізичної культури 
 • Фізіологія людини та рухової діяльності 
 • Цифрові технології та метрологічний контроль у професійній діяльності
Про кафедру

Професійна підготовка фахівців фізичної культури і спорту здійснюється за освітньо-професійними програмами «Середня освіта (Фізична культура)» і «Середня освіта (Фізична культура і спортивні танці)» для першого (бакалаврського) та «Середня освіта (Фізична культура)» для другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальністю 014.11 Середня освіта (Фізична культура) галузі знань 01 – Освіта/Педагогіка. Вона передбачає отримання кваліфікації бакалавр середньої освіти (Фізична культура), учитель фізичної культури та магістр середньої освіти (Фізична культура), учитель фізичної культури для першого і другого рівнів вищої освіти відповідно.

Орієнтуючись на європейські стандарти освіти, колектив кафедри демонструє творчий підхід у підготовці майбутніх фахівців фізичної культури і спорту, впроваджує новаторські ідеї у зміст навчально-виховного процесу. Разом з цим удосконалюються навчальні плани і програми, підвищується рівень реалізації всіх форм занять, покращується їх навчально-методичне, наукове, матеріально-технічне забезпечення, модернізується самостійна робота студентів.

Кафедра підтримує тісні творчі зв’язки з Національним університетом фізичного виховання і спорту України, Львівським державним університетом фізичної культури імені Івана Боберського, Харківським національним педагогічним університетом імені Г. С. Сковороди, Державним закладом «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського, Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки, Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника, Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка, Харківською державною академією фізичної культури, Мелітопольським державним педагогічним університетом імені Богдана Хмельницького, Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка, вищими навчальними закладами освіти й науково-дослідними центрами Польщі, Угорщини та Молдови, федераціями ігрових видів спорту та Професійною футбольною лігою України.

Надійним підґрунтям успішного функціонування кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання є потужна навчально-матеріальна база: ігровий спортивний зал, зал рухливих ігор та музичної ритміки, гімнастичний зал із тренажерною кімнатою, відкриті ігрові майданчики, футбольне поле, навчальні аудиторії.

Наукова діяльність

Сфера наукових інтересів викладачів кафедри пов’язана з удосконаленням професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту у вищих навчальних закладах та оптимізацією процесу фізичного виховання школярів. На базі кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання з 1993 року успішно функціонує аспірантура, а з 2006 року – докторантура із спеціальності «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення». За час роботи аспірантури під керівництвом викладачів кафедри виконано і успішно захищено понад 20 кандидатських дисертацій.

У 2004 році кафедрою започаткована міжнародна наукова-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку руху «Спорт для всіх»: досвід, досягнення, тенденції», у якій беруть участь провідні вітчизняні науковці і фахівці з США, Польщі, Великобритації, Молдови та інших країн.

Згідно Тренерської конвенції УЄФА («Конвенція про взаємне визнання тренерських кваліфікацій») і вимог Хартії масового футболу УЄФА кафедра у співпраці з Асоціацією футболу Тернопільщини (АФТ) забезпечує процес підготовки тренерів з футболу за програмами «D» та «С»-диплому УАФ для тренерів дитячо-юнацького та аматорського футболу.

Під керівництвом викладачів успішно працюють студентські наукові гуртки та проблемні групи, а найкращі студенти представляють факультет на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та Олімпіадах з фахової підготовки.

Виховна робота

Важливим аспектом діяльності кафедри є подальший особистісний розвиток і професійне зростання кожного члена колективу, покращання співпраці та взаємодії її професорсько-викладацького складу зі студентами і колегами. Цей напрям роботи спрямований на формування самостійної, суспільно активної, творчої особистості, виховання у неї національної свідомості, патріотичного ставлення до своєї держави та її інтересів, розвиток професійного інтелекту, широкого світогляду та ерудиції, високих моральних якостей і культури.

Зусиллями колективу кафедри створюються необхідні умови для навчальної, наукової, спортивної, творчої діяльності студентів, функціонування різноманітних гуртків, товариств, об`єднань та клубів. Належна організація співробітництва забезпечує розвиток студентського самоврядування, формування перспективних лідерів, дозволяє ефективно захищати права та інтереси кожного, вести і пропагандувати здоровий спосіб життя.

Спортивно-масова діяльність

Невід’ємною складовою системи підготовки фахівців фізичної культури і спорту є спортивно-масова робота. Вона передбачає спортивне вдосконалення студентів в обраних видах спорту і виступи команд факультету й університету у Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних змаганнях. Підготовка суддівських бригад та інструкторів для обслуговування масових фізкультурно-спортивних заходів різного типу, їх організація і проведення уможливлюють професійне становлення майбутніх фахівців, що здійснюється у співпраці з дошкільними, загальноосвітніми, професійно-технічними, позашкільними, вищими навчальними закладами, виробничими й сільськими колективами фізичної культури, оздоровчо-реабілітаційними, рекреаційними та іншими закладами, установами й організаціями.

Яскравим прикладом ефективності роботи кафедри за цим напрямом є результати виступів спортивних студентських колективів та окремих атлетів на вітчизняних, європейських і світових аренах, а також досягнення й надбання молодого покоління, що забезпечувалися на основі взаємодії представників кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання, факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка і Соціально-спортивної школи Фонду Реал Мадрид.

Історія кафедри

Кафедра теоретичних основ і методики фізичного виховання створена в 1962 році у Кременецькому педагогічному інституті. З 1990 року підрозділ функціонував під назвою теоретичних основ фізичної культури, який у 1992 році знову перейменовано на кафедру теоретичних основ і методики фізичного виховання. У 2013 році в результаті структурної реорганізації факультету фізичного виховання кафедра набула сучасних характеристик і продовжує модернізуватися.

У різні часи кафедру очолювали: Трошенок Валентин Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент (1962 – 1973 рр.), Шиян Богдан Михайлович – доктор педагогічних наук, професор (1973 – 1977, 1992 – 2012 рр.), Гурфінкель Абрам Ісакович – кандидат біологічних наук, доцент (1977 – 1990), Авраменко Володимир Григорович – кандидат біологічних наук, доцент (1990 – 1992 рр.),  Боднар Ярослав Богданович – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент (2012 – 2013, 2014 – 2020 рр.), Наумчук Володимир Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент (2013 – 2014, з 2020 р.).

Діяльність усіх поколінь колективу підрозділу завжди спрямовувалася на якісну підготовку майбутнього фахівця фізичної культури і спорту – особистості з розвивальними соціокультурними та гуманними настановами, спроможної забезпечити перетворення процесу фізичного виховання у самоосвіту й самовиховання. Творчі здобутки, авторитет, традиції кафедри закладали і примножували Багнюк К. О., Бадзян В. Й., Боднар Я. Б., Винничук О. Т., Вовчанська В. В., Горошко В. М., Грестер С. Л., Гуняді Б. К., Демчик Ф. М., Дрозд Р. Г., Єфімова Н. Г., Єфімов Г. В., Зеленський В. С., Зелінка С. В., Кічук С. Ф., Леськів А. Д., Лобанков В. С., Лящук Р. П., Маркус С. Л., Мартинова А. О., Мацелюх Є. П., Механошин С. О., Папуша В. Г., Парфанович Р. М., Пахомова Т. Г., Півень В. М., Пугач М. М., Трофим`як Б. Є., Четвертак У. В. та інші викладачі.

Спортивну честь і славу факультету, університету, області, України гідно відстоюють футбольні, волейбольні, гандбольні, баскетбольні дружини, колективи борців вільного та греко-римського стилю. Вище підняти вітчизняний прапор дозволили виступи та наполеглива праця заслуженого працівника освіти Василя Івегеша, заслужених працівників фізичної культури і спорту Володимира Авраменка, Володимира Гончаренка, Василя Грабовенка, Ростислава Лящука, Андрія Огнистого, Володимира Омельяненка, Юрія Тимофєєва, заслужених тренерів Володимира Аксьонова, Анатолія Архіпова, Івана Вовчанського, Анатолія Лосєва, Віталія Назарчука, Володимира Новохатька, Тетяни Севастьянової-Геращенко, Андрія Телебана, Володимира Турчина та багатьох інших представників ігрових видів спорту, гімнастики і спортивної боротьби.


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси