Адамська Зоряна МихайлівнаАдамська Зоряна МихайлівнаКандидат психологічних наук         

Доцент кафедри психології розвитку та консультування

e-mail: zoryanada@ukr.net 


Профілі:
 GoogleScholar   
                 ORCID 
                 ResearcherID
                 Scopus


Народилася 29 квітня 1978 року у м. Тернопіль.

У 1997 році закінчила Чортківське педагогічне училище. У 2000 році – Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка за спеціальністю «Початкове навчання та практична психологія».

У 2006-2009 роках навчалася в аспірантурі. У лютому 2010 року успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Психолого-педагогічні засади розвитку суб’єктності майбутніх психологів».

З 2000 року працює асистентом, а з 2013 року – доцентом кафедри психології розвитку та консультування Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.

З жовтня 2023 року виконує обов’язки декана факультету педагогіки і психології.

Є автором робочих програм з таких навчальних дисциплін: «Соціальна психологія», «Психологія лідерства», «Соціально-психологічний тренінг», «Інформаційно-комунікаційні технології у психології», «Психологія маніпулювання», «Тренінг з фасилітації переговорів», «Інноваційні методи відновних практик».


Розробляє та реалізує тренінгові програми, за такими темами:
 • «Соціально-психологічна адаптація першокурсників до середовища вищого навчального закладу»;
 • «Особистісне та професійне становлення студентів-майбутніх психологів»;
 • «Соціально-психологічний тренінг професійно-особистісного самовизначення майбутніх психологів»;
 • «Соціально-психологічний тренінг для майбутніх тренерів»;
 • «Тренінг ефективного міжособистісного спілкування»;
 • «Розвиток згуртованості групи», «Тренінг згуртованості для підлітків»;
 • «Психологічна безпека освітнього середовища в умовах війни»;
 • «Оптимізація групової взаємодії як чинник профілактики конфліктів» тощо. 


У 2019 році закінчила базовий курс з Позитивної психотерапії та отримала сертифікат консультанта в методі позитивної психотерапії.

З 2020 року є членом Української асоціації сімейних психологів.

Участь у проєктах:
2022 - участь в програмі Держаної служби якості освіти України «Психологічна підтримка вчителів шкіл» – розробка і проведення просвітницьких онлайн-тренінгів для вчителів закладів загальної середньої освіти з різних областей України (квітень-червень 2022 року);
• участь в проекті «Розвиток навичок стійкості у дітей, які навчаються під час війни», що впроваджує Всеукраїнська благодійна організація «Український фонд «Благополуччя дітей» за фінансової підтримки Ради Європи – експертна розробка інформаційно-методичних матеріалів для освітян (вчителів, практичних психологів, соціальних педагогів); підготовка та проведення серії вебінарів для освітян «Як навчати і вчитися в умовах війни;
2023 – участь у проєкті «Створення фізично та психологічно безпечного освітнього середовища», який реалізується за підтримки Офісу президента України та міжнародних партнерів;
2024 – участь у проєкті BURN – Boosting University Psychological Resilience And Wellbeing In (POST-) WAR UKRAINIAN NATION («Посилення психологічної стійкості і благополуччя університетів у (після-) воєнній Україні» (Erasmus+);
– участь у Проекті USAID «Розбудова стійкої системи громадського здоров'я» 

Стажування
З метою поглиблення науково-методичних, педагогічних, психологічних компетентностей, у тому числі вивчення нового досвіду, проходила стажування:
- при кафедрі психології особистості та соціальних практик Київського університету імені Бориса Грінченка березень-квітень 2021 року;
- міжнарожне стажування а тему: «Digital Future : Blended Learning» (180 hours, May 4, 2022 – June 10, 2022, German Ukrainian Digital Innovation Network 2, Certificate DN 202205001). 

Сфера наукових інтересів
Соціальна психологія, психологія лідерства, соціально-психологічний тренінг, психологія конфлікту, психологія маніпулювання, психологія суб’єктності, психологія фасилітативної діяльності.

Відзнаки
 • Грамота Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2011)
 • Грамота Тернопільської обласної державної адміністрації (2017)
 • Подяка міського голови м. Тернополя С. Надала (2018)
 • Подяка Міністерства освіти і науки України (2019)
 • Подяка Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2020)
 • Грамота Департаменту освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації (2023)
 • Грамота Міністерства освіти і науки України (2023)
Основні публікації
1. Radchuk H., Adamska Z., Oliynyk M. Features of Authenticity Development in Future Psychologists. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala Journal, published by Lumen Publishing House.Vol. 11, N 3 (2019). Р. 213-223 https://doi.org/10.18662/rrem/146 (Web of science)

2. Radchuk Halyna, Afanasiev Anatolii, Sofiian Dmytro, Adamska Zoriana, Perig Iryna Internal factors of development of psychological readiness for professional activities in cynologist officers. Journal of Intellectual Disability Diagnosis and Treatment, 2021, Vol. 9, No.1. P. 538 – 547. https://doi.org/10.6000/2292-2598.2021.09.01.13 (Scopus)

3. Radchuk  H., Adamska Z., Chopyk S., Sviderska H., Oleksiuk V. Psychological analysis of paradigms of development of modern higher education. Society. Integration.Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume I, May 28 th – 29 th, 2021. 513 – 523. https://doi.org/10.17770/sie2021. vol1.6269  (Web of science)

4. Levchyk I., Chaikovska H., Mazur O., Adamska Z. and Zakordonets N. (2022) The Impact of Metacognitive Reading Strategies on Master Students’ EFL Reading Proficiency and Academic Achievement, Acta Paedagogica Vilnensia, 48, pp. 26-46 https://doi.org/10.15388/ActPaed.2022.48.2  (Scopus)

5. Chaikovska, H., Levchyk, I., Adamska, Z. and Yankovych, O. (2024), "Formation of sustainable development competencies in Ukrainian English for specific purposes students", International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol. 25 No. 4, pp. 744-766. https://doi.org/10.1108/IJSHE-07-2023-0306 (Scopus)

6. Radchuk H., Adamska Z., Sviderska H., Andrіychuk I.& Oleksiuk V. Емоційна спрямованість у структурі фасилітативної діяльності майбутніх психологів. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЧАСОПИС, 5(11), 2019. С. 22-33. https://doi.org/10.31108/1.2019.5.11.2

7. Радчук Г., Адамська З. Особистісна готовність викладачів вищої школи до діалогізації освітнього процесу. Humanitarium. Переяслав-Хмельницький ; Ніжин : Лисенко М. М., 2019. Т. 43, вип. 1 : Психологія. С. 122-130. https://doi.org/10.31470/2308-5126-2019-43-1-122-130

8. Radchuk H., Adamska Z., Chopyk S., Sviderska H., Oleksiuk V. Psychological analysis of paradigms of development of modern higher education. Society. Integration.Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume I, May 28 th – 29 th, 2021. 513 – 523. https://doi.org/10.17770/sie2021vol1.6269

9. Радчук Г., Адамська З., Олексюк В. Психологічні особливості впровадження дистанційного навчання студентів. Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. 2022. Випуск 12. С. 107–114. https://doi.org/10.30970/PS.2022.12.12

10. Цюман Т., Нагула О., Адамська З. Психологічні умови резильєнтності педагога в період воєнного стану. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка : збірник наукових праць. 2022. № 38 (2). С. 83-89. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2022.3813

Навчальні та навчально-методичні посібники
1. Адамська З. М. Соціально-психологічний тренінг професійно-особистісного самовизначення майбутніх психологів : навчально-методичний посібник. Тернопіль : ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2012. 84 с.

2. Система практик у професійній підготовці психологів : навч.-метод. посіб. 2-ге вид., випр. і доп. / за заг. ред. Г.К. Радчук. Тернопіль: ТНПУ, 2019. 417 с.

3. Основи науково-психологічних досліджень: навч.-метод. посіб. 2-ге вид., розшир. і доповн / [З.М. Адамська, І.П. Андрійчук та ін.];  за ред. Г. К. Радчук. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. 214 с.

4. Підсумкова атестація магістрів психології. Збірник тестових завдань для студентів закладів вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання) /[З.М.Адамська, І.П.Андрійчук та ін.]; ред. Г.К. Радчук. Тернопіль, ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2022. 78 с. 

5. Підсумкова атестація магістрів психології: збірник тестових завдань для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Психологія конфлікту та практична медіація» (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання) / [І. П. Андрійчук, Г.М. Свідерська та ін.]. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. 78 с.

6. Збірник тестів для державної атестації бакалаврів з психології. Навчально-методичний посібник. Автори: З. М. Адамська, І. П. Андрійчук та ін. / за заг. ред. Г.К. Радчук. Тернопіль, ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2023. 198 с.

7. Як вчити та навчатися в умовах війни. Інформаційно-методичні матеріали для дорослих учителів, викладачів, психологів) зі створення сприятливих умов для навчання та розвитку в умовах воєнного часу / [З. Адамська, О. Нагула, К. Пуха, Т. Цюман]; ред. Т. Цюман. 2022. 22 с. URL: https://childfund.org.ua/Uploads/Files/books_pdf/How+to_teach_and_learn_A4.pdf

8. Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція: інтерактивні сценарії для роботи з батьками учнів 1–4 класів / автори-упоряд.: Адамська З.М., Цюман Т.П. / За заг. ред. Цюман Т.П. Київ.: ФОП Костінський С.Л., 2023. 108 с. https://childfund.org.ua/Uploads/Files/books_pdf/Manual_Parents_1-4grades_Block-final.pdf

9. Упровадження програми виховної роботи з учнями 1–4 класів з питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»: навч.-метод. посіб. (для системи післядипломної педагогічної освіти) / авт.-упоряд. З. Адамська, О. Нагула, Т. Цюман ; за заг. ред. Т. Цюман. Київ: ФОП Буря О. Д., 2023. 136 с. https://childfund.org.ua/Uploads/Files/books_pdf/Manual_methodologists_final1.pdf

 

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси