Кафедра педагогіки і методики 
початкової та дошкільної освіти 


Кафедра педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти


Завідувач: Янкович Олександра Іванівна
                   доктор педагогічних наук, професор


Диспетчер: 
Вихиль М.Т.

Поштова скринька: 
yankov@tnpu.edu.uaКафедра педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти як випускова, що забезпечує підготовку фахівців початкової освіти, розпочала діяльність 1 вересня 2013 року. Її очолила доктор педагогічних наук, професор Янкович Олександра Іванівна. 25.11.2014 р. кафедру педагогіки і методики початкової освіти перейменовано на кафедру педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти.Кафедра здійснює підготовку фахівців за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями : бакалавр, спеціаліст, магістр.

Підготовку фахівців зі спеціальності «Початкове навчання» у Тернопільському державному педагогічному інституті (нині Тернопільському національному педагогічному університеті ім. Володимира Гнатюка) розпочато в 1976 році на базі новоствореного факультету підготовки вчителів початкових класів. Тоді ж було утворено кафедру педагогіки і методики початкового навчання, яку очолила Л. В. Вознюк.

На той час це була єдина кафедра на факультеті. Першими викладачами кафедри були: кандидат педагогічних наук, доцент М.І. Герц кандидат біологічних наук І. Я. Костинник, ст. викладач І. І. Пронь, асистент Я. А. Король., а старшим лаборантом –  Р.В.Стратійчук

Дещо пізніше колектив кафедри поповнили такі викладачі: кандидат педагогічних наук, доцент Кравчук Д.М., кандидат філологічних наук, ст. викладач Топольницький Я.Л., ст. викладач Олійник Г.А., асистенти Івасів Б.І., Джумага О.І., Ботюк О.Ф., Найда А.Т., Наумчук М.М., Корнієнко С.М., Данилюк І.М.

У різні роки завідувачами кафедри були В.М.Тареєв, С.М.Корнієнко, Д.М.Кравчук, З.М.Онишків. В.О.Вихрущ. Деякі зі згаданих викладачів, прийшовши на факультет зовсім молодими, продовжують працювати і зараз.

Сьогодні ми з пошаною згадуємо старійшин кафедри педагогіки і методики початкового навчання Герца М.І., Джумагу А.І., Топольницького Я.Л., Олійника Г.А., Івасіва Б.І., Дзюбенко О.Г., Найду А.Т. і незмінного впродовж багатьох років лаборанта кафедри Годованого Б.С., яких вже немає серед нас.

Починаючи з 1981 року вперше в Україні на факультеті розпочали підготовку вчителів із подвійною спеціальністю: учитель початкових класів і музики, учитель початкових класів і образотворчого мистецтва.

З 1983-1984 навчального року на кафедрі почали працювати асистенти Бакіна Т.С., Груць Г.М., Присяжний Т.В., Баран Д.І., Вихрущ В.О., які прийшли до інституту, маючи за плечима практику роботи у школі. У 1987 році на кафедрі почали працювати асистенти Онишків З.М., Картуш (Варакута) О.М. У середині 80-х – першій половині 90-х років на кафедру прийшли працювати викладачі Кодлюк Я.П., Матіяш В.В., Скіпакевич О.В. та Гац (Васильківська) Н.А. – випускниці факультету підготовки вчителів початкових класів.

На базі кафедри педагогіки і методики початкового навчання у 1981 році шляхом реорганізації була створена ще одна кафедра –  природничих і математичних дисциплін початкового навчання, а в 1996 році – кафедра рідної мови і методики її викладання. У 1989 році кафедру педагогіки і методики початкового навчання перейменовано на кафедру педагогіки початкового навчання.

З 1992 до 1999 року розпочато підготовку вчителів початкових класів з додатковою спеціальністю «Народознавство», а з 2000 року – підготовку вчителів початкових класів з додатковими спеціальностями «Англійська мова», «Інформатика».

У 1991 році результатом тривалої співпраці між кафедрою педагогіки і методики початкового навчання та Чортківським педагогічним училищем стала підготовка фахівців зі спеціальності «Вчитель початкових класів та шкільний психолог», яка тривала по 1997 рік. З 1997 року по 2000 рік на факультеті готували фахівців зі спеціальності «Вчитель початкових класів», здійснюючи набір випускників дошкільного відділення Кременецького педагогічного училища.

Викладачі факультету підготовки вчителів початкових класів плідно співпрацювали з науковцями НДІ педагогіки України, редколегією журналу «Початкова школа», Міжнародним дитячим центром «Молода гвардія», періодично проводили всеукраїнські і міжнародні науково-практичні конференції.

У 2009 році внаслідок реорганізації факультету підготовки вчителів початкових класів утворено відділення «Початкова освіта», яке увійшло до складу інституту педагогіки і психології, а кафедра педагогіки і методики початкового навчання була інтегрована з кафедрами педагогічної майстерності і освітніх технологій та кафедрою педагогіки і гендерної рівності.

У 2013 році на базі кафедр педагогічної майстерності та освітніх технологій, кафедри природничих і математичних дисциплін початкового навчання та частини кафедри педагогіки і гендерної рівності утворено кафедру педагогіки і методики початкової освіти.

На відділенні «Початкова освіта» тепер функціонує дві кафедри: педагогіки і методики початкової освіти та рідної мови і методики її викладання.

Сьогодні на кафедрі педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти працюють:

 • Кандидати наук, викладачі – Н.Є.Ратушняк, Л.І. Ковальчук
 •  асистент Бачинська Наталія
 • лаборант М.Т. Вихиль.

Серед дисциплін, які викладаються на кафедрі педагогіки і методики початкової освіти, такі:

·        Педагогіка. Теорія навчання

·        Теорія і методика виховання

·        Історія педагогіки

·        Основи педагогічних досліджень

·        Актуальні проблеми сучасної дидактики

·        Актуальні проблеми теорії виховання

·        Основи педагогічних досліджень

·        Педагогіка вищої школи

·        Теорія і практика підручникотворення в початковій освіті

·        Методологія і методика наукового дослідження

·        Методика педагогіки

·        Педагогічна майстерність

·        Інновації в сучасній початковій освіті

·        Педагогічні технології в сучасній початковій освіті

·        Організація навчально-виховного процесу в сільській початковій школі

·        Основи природознавства

·        Анатомія і фізіологія дітей з основами генетики

·        Основи біології та генетики людини

·        Математика

·        Екологія

·        Методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство»

·        Методика навчання освітньої галузі «Математика»

·        Методика навчання освітньої галузі «Природознавство»

·        Методика навчання основам здоров’я

·        Педагогічні технології викладання природознавства в початковій школі

·        Педагогічні технології викладання математики в початковій школі

·        Природа рідного краю

·        Етологія тварин

·        Теорія і методика екологічної освіти в ДНЗ

·        Технологія валеологічної освіти дошкільників

·        Методика навчання природознавства в дошкільному закладі

·       Ознайомлення дітей із суспільним довкіллям·       Педагогіка дошкільної освіти·       Історія дошкільної освіти·       Вступ до спеціальності «Дошкільна освіта»

Наукова робота кафедри

Викладачі кафедри досліджують теми:

1. «Теоретико-прикладні основи і тенденції розвитку освітніх технологій в українській та зарубіжній педагогіці».

2. «Шкільний підручник як модель процессу навчання: історія, теорія, практика».

3. «Історія розвитку дидактичної думки в Україні».

4. «Теоретичні і методичні аспекти  природничо-математичної та методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах євроінтеграції».

5. «Навчально-методичне забезпечення шкільної природничо – математичної освіти».


Науково-дослідна лабораторія шкільного підручника

дослідники
Науково-дослідна лабораторія шкільного підручника (завідувач проф.. Кодлюк Я. П.) тісно співпрацює з Інститутом педагогіки НАПН України. Її члени неодноразово виступали на Міжнародних науково-практичних конференціях «Проблеми сучасного підручника», які традиційно проводяться в Інституті педагогіки, а також друкували результати досліджень в однойменному збірнику наукових праць. 

Уже десять років поспіль на факультеті педагогіки і психології (відділення «Початкова освіта») 23 квітня відбувається святкування Всесвітнього дня книги та авторського права. Ініціатором і організатором такого дійства виступає науково-дослідна лабораторія шкільного підручника (завідувач проф. Кодлюк Я. П.).


свято книги

На рахунку лабораторії – зустрічі з авторами підручників і навчальних посібників, випуски стіннівок, виставки книг (стародруків, альтернативних підручників, наукової літератури з підручникознавства і підручникотворення), акція «Подаруй дитині книгу», фотозона, підготовка буклетів тощо.

Сфера наукових інтересів
 • «Підготовки майбутніх вихователів до застосування сучасних технологій галузі дошкільної освіти» (Рожко-Павлишин Т. А.)

 • Янкович Олександра Іванівна «Теоретико-прикладні основи і тенденції розвитку освітніх технологій в українській та зарубіжній педагогіці».
 • Кодлюк Ярослава Петрівна: «Шкільний підручник як модель процесу навчання: історія, теорія, практика».
 • Онишків Зіновій Михайлович «Система підготовки майбутніх учителів початкових класів до роботи в загальноосвітніх навчальних закладах сільської місцевості».
 • Бойко Марія Миколаївна «Вдосконалення педагогічної майстерності викладача вищої школи».
 • Паламарчук Л.М. «Формування якостей професійного мовлення у майбутніх вчителів природничо-математичних дисциплін».
 • Лупак Наталія Миколаївна «Школа діалогу культур у контексті сучасної системи освіти».
 • Мудрик Олена Василівна «Формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя математики».
 • Гладюк Тетяна Володимирівна «Теоретичні та методичні основи природничо-наукової підготовки майбутніх учителів початкової школи».
 • Жаркова Ірина Іванівна «Навчально-методичне забезпечення предметів природничого циклу».
 • Чайковська Ганна Богданівна «Формування екологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи».
 • Ковальчук Людмила Ігорівна «Минуле і сучасне педологічної науки (дидактичні аспекти комплексного підходу до формування особистості)»
 • Хребтова Наталя Ростиславівна «Мотиваційний компонент у змісті підручників для  початкової школи».
 • «Удосконалення педагогічної майстерності вчителя початкової школи».


Викладачі кафедри працюють у спеціалізованих вчених та редакційних радах:


Янкович О. І.
 

 учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка; член спеціалізованої вченої ради Д 58.053.03 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка;

член редакційної ради двох журналів МОН України:
• «Наукові записки» ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка;• «Засоби навчальної та науково-дослідної роботи» Харківського національного педагогічного університету імені Г.Сковороди.

Кодлюк Я. П.
 

член спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 та Д 58.053.03у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка; 

член Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні;

член редакційної ради двох журналів МОН України:
• «Початкова школа»;• «Учитель початкової школи».
Голова Предметної експертної комісії конкурсу рукописів підручників для учнів 1-4 класів загальноосвітніх шкіл навчальних закладів;

Основні публікації викладачів кафедри:

 

 Рожко-Павлишин Т. А. Взаємодія з сім’єю пріоритетний напрям діяльності закладу дошкільної освіти / Т. А. Рожко-Павлишин // Молодий вчений. – 2018. – № 10 (62). – С. 117120.

 PerkhailoN. Rozhko-PavlyshynT.Optimization of cooperation between social work specialists and pedagoges of pre-school educational establishments/ N. Perkhailo. T. Rozhko-Pavlyshyn // Human studies. Series of «Pedagogy». – 2019.  № 8/40. –С. 131–145.

Янкович О. І. Освітні технології вищої школи України: проблеми та перспективи : монографія / О. І. Янкович – Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. – 208 с.

Вища педагогічна освіта і наука України: Історія, сьогодення та перспективи розвитку (Тернопільська область). / ред.. рада вид.: В.Г.Кремень(гол) [та ін..]; редкол. тому: В.П.Кравець (гол.) [та ін..]; автор. колектив (серед ін. Матіяш В.В., Янкович О.І.) – Київ. Знання України. 2011.

Jankowycz O. Realizacja technologii edukacyjnych jakojeden ze sposobów poprzedzenia uzależnienia od czynników psychoaktywnych /O. Jankowycz // «Patologie w cyberświecie». – Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2012. – 405 s. (– S. 485 – 492).

Янкович О. І. Освітні технології у короткому викладі / О. І. Янкович, Л. М. Романишина, М. М. Бойко та ін. // – Тернопіль: Астон, 2013. – 160 с.

Гладюк Т. В. Основи природознавства: Навчальний посібник для студентів факультету підготовки вчителів початкових класів. / Гладюк Т. В., Мечник Л. А., Чайковська Г. Б.– Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2009. – 162 с.: іл.

Гладюк Т. В. Основи природознавства: тестові завдання для студентів факультету підготовки вчителів початкових класів / Гладюк Т. В., Мечник Л.А., Чайковська Г.Б. Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2009.– 169 с.: іл.

Степанюк А. В. Біологія: Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів /Степанюк А., Міщук Н., Гладюк Т., Жирська Г., Барна Л.– Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. — 288 с.

Степанюк А. В. Природознавство. Підручник для 1 класу. / Степанюк А.В., Гладюк Т.В., Будна Н.О.– Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. – 144 с.

Гладюк Т. В. Анатомія і фізіологія дітей з основами патології та генетики: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів спеціальності "Початкова освіта"/ Гладюк Т. В.– Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2010. – 272 с.

Гладюк Т. В. Робочий зошит з основ біології та генетики людини. Посібник для студентів напрямів підготовки "Психологія,"Практична психологія"./ Гладюк Т. В. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2011. – 122 с.

Гладюк Т. В. Робочий зошит з анатомії і фізіології дітей з основами генетики : Посібник для студентів напряму підготовки "Початкова освіта"/ Гладюк Т. В. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2011. – 124 с.

Гладюк Т. В. Уроки природознавства: 2 клас: посібник для вчителя / Т. В. Гладюк, М. М. Гладюк, Н. О. Будна – Тернопіль :Навчальна книга – Богдан, 2013. – 280 с. (Бібліотека вчителя).

Жирська Г. Біологія: тестовий контроль навчальних досягнень. 9 клас. /Жирська Г., Міщук Н., Степанюк А., Барна Л., Гладюк Т. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2011. — 112 с.

Жаркова І. І. Педагогічні технології викладання природознавства в початковій школі. Курс лекцій. /Жаркова І.І. – Тернопіль, 2012.– 64 с.

Жаркова І. І. Я і Україна. Громадянська освіта. Зошит для 3 класу. /Жаркова І. І., Мечник Л. А. Жук М. Г. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2011.– 48 с.

Жаркова І. І. Я і Україна. Громадянська освіта. Природознавство. Зошит для 4 класу. /Жаркова І. І., Мечник Л. А., Жук М. Г. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2011. – 96 с.

Жаркова І. І. Календарне планування. 4 клас / Жаркова І. І. Тернопіль: Підручники і посібники, 2012. — 64 с.

Жаркова І. І. Природознавство. Робочий зошит для 1 класу. / Жаркова І. І., Мечник Л. А. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2012 – 64 с.

Жаркова І. І. Природознавство. Робочий зошит для 1 класу / За ред. Т. Гільберт. /Жаркова І. І., Мечник Л. А. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2011.– 64 с.

Жаркова І. І. Основи здоров’я. Підручник для учнів 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів. / Жаркова І. І., Мечник Л. А., Косенко Л. – Тернопіль: Астон, 2012 – 112 с.

Жаркова І. І. Контрольні роботи «Природознавство», «Громадянська освіта» 3 клас. /Жаркова І. І., Мечник Л. А. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2011.- 35 с.

Жаркова І. І. Я і Україна. Природознавство. Зошит для 3 класу Жаркова І.І., Мечник Л.А. Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. — 48 с.

Корчевська О. П. Математика. Поточний бліц-контроль знань: 2 клас. Ч. 1 / О. П. Корчевська, О. М. Гнатківська, Н. Р. Хребтова. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2013. — 128 с.

Корчевська О. П. Математика. Поточний бліц-контроль знань: 2 клас. Ч. 2 / О. П. Корчевська, О. М. Гнатківська, Н. Р. Хребтова. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2013. — 128 с.

Одинцова Г. С. Цікаве мовознавство в початковій школі / Г. С. Одинцова, Я. П. Кодлюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 208 с.

Онишків З. М. Інновації у сучасній початковій школі / З. М. Онишків. – Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2010. – 254 с.

Онишків З.М. Організація навчально-виховного процесу в сільській початковій школі / З. М. Онишків. – Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2013. – 224 с.

Хребтова Н. Р. Математика. Поточний бліц-контроль знань: 2 клас. Ч. 1 / О. П. Корчевська, О. М. Гнатківська, Н. Р. Хребтова. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2013. – 128 с.

Корчевська О. П. Математика. Поточний бліц-контроль знань: 2 клас. Ч. 2 / О. П. Корчевська, О. М. Гнатківська, Н. Р. Хребтова. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2013. – 128 с.

Чайковська Г. Б. Польова практика з природознавства. Робочий зошит для студентів спеціальності «Початкова освіта» / Г.Б. Чайковська, Т. В. Гладюк. – Тернопіль: ТНПУ, 2013. – 42 с.

Чайковська Г. Б. Природа рідного краю. Робочий зошит для студентів спеціальності «Початкова освіта» / Г. Б. Чайковська, М.В. Федору. – Тернопіль: ТНПУ, 2013. – 56 с.

Чайковська Г. Б. Теорія і методика екологічної освіти в ДНЗ. Навчально-методичний посібник / Г. Б. Чайковська. – Тернопіль: ТНПУ, 2013. – 76 с.

Чайковська Г. Б. Основи екології. Курс лекцій. / Чайковська Г. Б. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011 – 100 с.

Чайковська Г. Б. Основи екології. Робочий зошит. /Чайковська Г. Б. – Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2011 – 72 с.

Чайковська Г. Б. Робочий зошит з основ природознавства. / Чайковська Г. Б., Гладюк Т. В., Мечник Л. А. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011 – 114 с.

Чайковська Г. Б. Етологія тварин. Робочий зошит. /Чайковська Г. Б. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011 – 44 с.


Організація навчально-виховного процесу в сільській початковій школі. – 2-ге вид. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – 224 с.

Онишків О.П., Онишків З.М., Вашків Л.П. Українська мова : зошит для списування : 2 клас / упорядник О.П. Онишків, З.М. Онишків, Л.П. Вашків. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2013. – 64 с.

Онишків О.П., Онишків З.М., Вашків Л.П. Українська мова : робочий зошит. 2 клас : в 2 ч. Ч.1 / О.П. Онишків, З.М. Онишків, Л.П. Вашків. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2013. – 64 с.

Онишків О.П., Онишків З.М., Вашків Л.П. Українська мова : робочий зошит. 2 клас : в 2 ч. Ч.2 / О.П. Онишків, З.М. Онишків, Л.П. Вашків. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2013. – 48 с.

Будна Н.О., Онишків З.М. Літературне читання (авт. Савченко О.Я.) : зошит : 2 клас (із вкладкою) / Н.О. Будна, З.М. Онишків. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2013. – 80 с. + 16 с. вкл.

Будна Н.О., Онишків З.М. Літературне читання. Завдання для тематичного та підсумкового контролю знань : 2 клас : навчальний посібник / Н.О. Будна, З.М. Онишків. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2013. – 80 с.

Кодлюк Я.П. Шкільний підручник як модель процесу навчання: історія, теорія, практика: результати науково-дослідної роботи (2008–2013 рр.). Тернопіль : ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2014. – 46 с.

Кодлюк Я. П. Підручник для початкової школи: дидактико-методичний аспект : навчально-методичний посібник / Я. П. Кодлюк. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 116 с.

Онишків З. М. Підготовка студентів до роботи в початковій школі сільської місцевості: монографія. Тернопіль: навчальна книга Богдан, 2015. – 382 с.

Онишків З.М. Початкова школа сільської місцевості : сутність поняття З.М.Онишків // Молодий Вчений. – 2016. – № 12. – С. 12. – С.16. 


Лупак Н. М. Лупак Н.М. Освітні технології у схемах і таблицях. Тернопіль: СПДФО «Калашник Т.Б.» 2016. – 130с.

Мудрик О.В. Методика виховної роботи у літніх оздоровчих таборах: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. – Тернопіль. – 2014. – 132 с.

Янкович О. І., Кузьма І. І. Освітні технології у початковій школі: навчально-методичний посібник. 2-е вид. Тернопіль: ТНПУ імені В. Гнатюка, 2020. 290 с.

Янкович О. І. Формування праксеологічних умінь як чинник попередження девіантної поведінки учнів. Формування праксеологічних умінь як чинник попередження девіантної поведінки учнів. Problems of spatial development of socio-economic systems: economics, education, medicine. Monograph. –  Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2015. – С. 208 – 126.


Студентські проблемні групи:

На кафедрі працює 10 студентських наукових гуртків, які досліджують наукові проблеми реалізації новітніх освітніх технологій, а також підготовки якісних підручників.

Янкович О.І. керує науковою студентською групою «Теоретико-методичні основи освітніх технологій та їх реалізація в практиці роботи школи».

Онишків З.М. керує науковою студентською групою «Шляхи підвищення ефективності початкового навчання».

Лупак Н.М. керує науковою студентською групою «Інтермедіальний аспект освіти».

Бойко М. М. керує науковими гуртками «Інтерактивні технології у вивченні іноземних мов» та «Цілетворення у навчальному процес сучасної школи».

Гладюк Т.В., Жаркова І.І., Чайковська Г.Б. керують проблемною групою «Методичні аспекти вивчення природознавства, суспільствознавства, основ здоров’я, математики та трудового навчання в початковій школі».

Навчальна робота

Колектив кафедри постійно працює над оновленням навчально-методичного забезпечення дисциплін природничого та математичного циклів, запровадженням інформаційних технологій навчання, використанням активних форм і методів навчання, відео- та мультимедійної техніки в навчальному процесі. Викладачі розробили програми навчальних дисциплін за кредитно-модульною системою навчання, інтерактивні курси дисциплін. Особлива увага приділяється організації самостійної та індивідуальної роботи студентів, студентської наукової роботи, керуванню педагогічною та навчально-польовими практиками.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси