Кафедра філологічних дисциплін початкової та дошкільної освіти


кафедра

Завідувач: кандидат філологічних наук, доцент Турко Ольга Василівна

Старший лаборант: Зелененька Тетяна Василівна

Електронна адреса: kaf.fil.po@gmail.com


Кафедра філологічних дисциплін початкової та дошкільної освіти як структурний підрозділ факультету забезпечує мовно-літературну підготовку майбутніх учителів початкової школи, вихователів закладів дошкільної освіти відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Концепції Нової української школи, Державного стандарту початкової освіти, Базового компонента дошкільної освіти, інших законодавчих актів та нормативних документів Кабінету Міністрів, МОН України, Статуту університету і т. ін.


Пріоритетні завдання діяльності кафедри

·  мовно-літературна, методична, іншомовна, культуромовна підготовка майбутніх учителів початкової школи, фахівців із дошкільної освіти;

·  здійснення науково-дослідної, культурно-освітньої роботи зі студентами факультету щодо реалізації концепції національно-патріотичного виховання, формування національно-мовної особистості;

·  проведення наукових досліджень у співпраці з іншими науковими, навчальними закладами України та зарубіжжя шляхом організації і проведення спільних наукових заходів, роботи над науковими темами (відтак опублікування статей у фахових виданнях), підвищення професійної кваліфікації тощо.


Викладацький склад кафедри:

Турко Ольга Василівна – кандидат філологічних наук, доцент

Васильківська Надія Адамівна  – кандидат педагогічних наук, доцент

Одинцова Галина Степанівна – кандидат філологічних наук, доцент

Лушпинська Лілія Павлівна – кандидат філологічних наук, доцент

Куца Лариса Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент

Петрица Юлія Ігорівна – асистент 


Гузар Олена Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент

Білоус Юлія Володимирівна - кандидат філологічних наук, викладачНавчальна робота

Викладачі кафедри забезпечують викладання дисциплін основного та вибіркового циклів освітньої підготовки здобувачів спеціальностей 012 Дошкільна освіта (бакалавр (денна та заочна форми навчання), магістр (денна та заочна форми навчання)), 013 Початкова освіта (бакалавр (денна та заочна форми навчання), магістр (денна та заочна форми навчання)).

    Навчальні курси основного циклу:

«Методика навчання мовно-літературної освітньої галузі»

«Сучасна українська мова з практикумом»

«Українська мова (за професійним спрямуванням)»

«Освітні технології навчання мовно-літературної освітньої галузі в початковій школі»

«Комунікативне лідерство педагога»

«Дитяча література»

«Іноземна мова»

«Іноземна мова з практикумом»

«Методика навчання іноземної мови»

«Сучасне українське наукове мовлення».

Навчальні курси вибіркового циклу:

«Лінгвістичний аналіз тексту»

«Формування орфографічних і пунктуаційних навичок»

«Основи лінгвостилістики»

«Практикум із розвитку зв’язного мовлення»

«Теорія і методика розвитку рідної мови дітей дошкільного віку»

«Практика усного і писемного мовлення (іноземна мова)»

«Література для дітей дошкільного віку»

«Спецкурс з методики навчання української мови»

«Спецкурс з дитячої літератури»,

«Спецкурс з української мови»,

«Теорія і практика ораторського мистецтва»,

«Основи культури і техніки мовлення та читання та виразне читання».

 

Науково-дослідна робота

Викладачі кафедри працюють над темою «Теорія та інноваційна практика філологічної підготовки майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти на засадах компетентнісного підходу» (державний реєстраційний номер: 0122U001110), що є суголосною із їхніми індивідуальними науково-дослідними проблемами: лінгвометодичні особливості вивчення синтаксису в початковій школі (доц. Гузар О. В.), актуальність проблеми вивчення курсу «Сучасна українська мова з практикумом» (доц. Лушпинська Л.П.), актуальні питання методики навчання української мови (доц. Васильківська Н. А.), використання елементів цікавого мовознавства у шкільному курсі української мови (доц. Одинцова Г. С.), поетика художнього твору дитячої літератури (доц. Куца Л. П.),  функційно-стилістичний аспект порядку слів у реченні української мови (доц. Турко О. В.), використання проєктних технологій в початковій школі (асист. Петрица Ю. І.). Результати наукової роботи представлені у фахових видання категорій «А» та «Б» як в Україні, так і за кордоном.

Кафедра співпрацює з науковцями інших ЗВО (Чернівці, Київ, Кам’янець-Подільський, Львів, Івано-Франківськ), освітянами Тернополя щодо імплементації компетентнісного підходу, інноваційних технологій формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи, вихователів закладів дошкільної освіти тощо.

 

Організаційно-виховна робота

Пріоритетними у здійсненні організаційно-виховної роботи із студентами є такі напрями:

-  щорічне проведення заходів, присвячених Дню української писемності та мови, Шевченківським дням, Дню рідної мови, ювілеям класиків української літератури, Дню дитячої книги тощо;

-  планування і здійснення подорожей видатними місцями України, відвідування музеїв, виставок, театрів, фестивалів;

-  організація зустрічей із успішними випускниками кафедри, знаними педагогами;

-  залучення студентів до організації факультетських та університетських заходів.

Історія кафедри

Кафедра була створена у 1996 році під назвою «Кафедра рідної мови та методики її викладання»,  у грудні 2013 року перейменована на кафедру філологічних дисциплін початкової освіти, у лютому 2021 році почала функціонувати як кафедра філологічних дисциплін початкової та дошкільної освіти. З 1996 року по 2021 рік очолювала кафедру доц. Гузар О. В. З липня 2021 року завідувачем кафедри є доц. Турко О.В.

Упродовж усього періоду свого функціонування дисципліни філологічного циклу викладали досвідчені й творчі викладачі, професори та доценти: Топольницький Я. Л., Кравчук Д. М., Вознюк Л. В., Устименко І. О., Компанієць В. А., Дзюбенко О. Г., Олійник Г. А., Присяжний Т. В., Бакіна Т. С., Скіпакевич О. В., Сокіл Б.М., Палихата Е. Я., Куца О. П., Крупа М. П., Сорока П. І., Наумчук М. М., Будій Н. Д., Демченко О. Й., Юрків М.М.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси