Кафедра психології


Завідувач:   Орап Марина Олегівна
                             доктор психологічних наук, професор

Диспетчер: Власюк Надія Іванівна

Поштова скринька: kafpstnpu@gmail.com

 Історія кафедри

Кафедра психології як окрема структурна одиниця ТДГІ існує з вересня 1983 року. Її утворено шляхом функціонального поділу кафедри педагогіки і психології з виділенням в окрему кафедру викладачів, які читали лекції та проводили семінарсько-лабораторні заняття з дисциплін психологічного циклу.

Основним завданням кафедри на початковому етапі її створення стало розробка заходів, спрямованих на підвищення якості психологічної підготовки майбутніх вчителів. З цією метою викладачами кафедри було створено навчально-методичний комплекс кафедральних дисциплін, розроблено методичне забезпечення семінарських занять і лабораторних практикумів із загальної та вікової і педагогічної психології. Інтеграція наукових пошуків викладачів відбувалася в рамках роботи над спільною кафедральною темою.

З метою залучення студентів до наукової роботи викладачами кафедри організовано низку студентських проблемних груп. Першим завідуючим кафедрою психології було обрано кандидата психологічних наук, доцента О.М.Степанова

Презентація про кафедру

Викладачами кафедри читаються такі дисципліни:


 -        «Загальна психологія»

-        «Вікова та педагогічна психологія»

-        «Психологія»

-        «Екологічна психологія»

-        «Основи  психодіагностики»

-        «Психологія вищої школи»

-        «Психологія особистості»

-        «Основи етнопсихології»

-        «Психологія мас»

-        «Психологія управління»

-        «Психологія педагогічна»

-        «Психологія загальна та вікова» 

Склад кафедри

Сьогодні на кафедрі психології працюють:

доктори наук, професори

          Кікінежді Оксана Михайлівна

          Орап Марина Олегівна
          Савелюк Наталія Михайлівна


Кандидати психологічних наук, доценти

          Мешко Олександр Іванович

          Широкорадюк Лілія Анатоліївна

          Кізь Ольга Богданівна

 кандидат психологічних наук, викладач Вовк В.О.

Старший лаборант
Власюк Надія Іванівна


З 2021 року на кафедрі відкрито нову освітньо-професійну програму "Психологія бізнесу і управління" для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти стаціонарної та денної форм навчання.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси