Кафедра педагогіки та менеджменту освіти 


Логотип кафедри педагогіки та менеджменту освіти
Завідувач:

Мешко Галина Михайлівна - доктор педагогічних наук, професорПоштова скринька
 
kafedrapedtnpu@tnpu.edu.ua

Кафедра педагогіки та менеджменту освіти

Історія кафедри 


Кафедра педагогіки (до 1983 року – кафедра педагогіки та психології) є однією з найстаріших кафедр університету. Вона була створена як самостійний загальноінститутський підрозділ одночасно зі створенням нашого навчального закладу – учительського інституту в м. Кременець. Перед колективом кафедри було поставлено чільне завдання – здійснювати належну психолого-педагогічну підготовку майбутніх учителів. Згодом на її базі було створено кафедри психології (1983 р.) та педагогічної майстерності (1987 р.). До листопада 1951 р. кафедру очолював І.К.Козеко, а відтак – кандидат педагогічних наук, доцент І.Г.Оплавський. Із жовтня 1953 р. протягом 9 років кафедрою керував кандидат педагогічних наук, доцент В.Х.Харкевич. У 1962 р. виконувати обов’язки завідувача кафедри почав кандидат педагогічних наук, доцент І.П.Смолій. На цій посаді він перебував до травня 1971 р. На початку 1971 р. кафедра педагогіки і психології складалася з шести осіб. Окрім завідувача І.П.Смолія, до її складу ще входили: кандидати філологічних наук, доценти З.Ю.Тихоход та В.П.Андрієвський; асистенти Є.Ф.Андрієвська, О.М.Аніщенко і Р.М.Хмурич.

У періоди 1971–1977 рр., 1983–1988 рр., 1991–1998 рр. (загалом 18 років) посаду завідувача кафедри обіймав кандидат педагогічних наук, доцент (згодом доктор педагогічних наук, професор) М. М. Фіцула. Він створив наукову школу – неформальний творчий колектив дослідників різних поколінь, об’єднаних загальною програмою і стилем дослідницької роботи, які діяли й працювали під керівництвом визнаного лідера. Упродовж 1977–1979 рр. кафедрою керував кандидат педагогічних наук, доцент Г.В.Залевський; 1988–1991 рр. – кандидат психологічних наук, доцент Ю. Д. Юсім; 1988–1991 рр. – кандидат педагогічних наук, доцент (нині доктор педагогічних наук, професор) А.В.Вихрущ. З 1999 р. до 2014 р. на посаді завідувача кафедри перебував доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України В.П.Кравець. Великий ентузіаст своєї справи, він також створив школу дослідників, деякі з них згодом стали викладачами кафедри. З 2014 р. кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Г.М.Мешко. 

У різні роки на кафедрі працювали: доктори педагогічних наук, професори закладів освіти В. А. Поліщук, В. М. Чайка, О. І. Янкович; кандидати педагогічних наук, доценти Л. Г. Єфімова, О. І. Забокрицька, Д. М. Скільський, Л. П. Тимчишин, кандидат психологічних наук, доцент 
О. І. Мешко, асистенти В. З. Волович, С. М. Дудар, Н. Д. Камінська, Н. М. Купина, В. М. Кухарський, лаборант С. Д. Щербанюк.

У 2011 р. кафедру педагогіки перейменовано на кафедру педагогіки та ґендерної рівності. З 2013 р. до 2014 р. кафедра мала назву «Кафедра педагогіки». У кінці 2014 р. кафедру перейменовано на кафедру педагогіки та менеджменту освіти. 
Сьогодні на кафедрі працюють: доктори педагогічних наук, професори В. П. Кравець, Г. М. Мешко; доктор педагогічних наук, доцент О. С. Боднар; кандидати педагогічних наук, доценти О.Т.Винничук, С.Т.Вихор, Г.М.Груць, І.М.Нестайко, О.Я.Радченко, Н.Л.Сеньовська, З.І.Удич; кандидати педагогічних наук, викладачі І.М.Гречин, І.М.Шульга, О.В.Яцишина, старший лаборант Л.М.Чуйко.

Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням освітнього процесу. На кафедрі функціонує магістратура зі спеціальності 073 Менеджмент (освітньо-професійна програма підготовки Управління навчальними закладами), аспірантура й докторантура зі спеціальностей 011 Освітні, педагогічні науки; 015 Професійна освіта. На сьогодні на кафедрі виконують дослідження 3 аспіранти і 6 докторантів. На кафедрі у магістратурі навчаються іноземні студенти. 

Викладачі кафедри працюють над виконанням завдань держбюджетної теми «Психолого-педагогічні механізми створення ґендерно-справедливого середовища для дітей та молоді у контексті реалізації Концепції Нової української школи» (керівник – професор В.П.Кравець, державний реєстраційний номер 0119U100477), а також кафедральної наукової теми «Теоретичні та методичні засади підготовки педагогічних та наукових кадрів до інноваційної діяльності в закладах освіти» (керівник – професор Г.М.Мешко, державний реєстраційний номер 0120U101844). 

Кафедра є організатором та співорганізатором міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференцій та управлінських форумів. Викладачі кафедри в рамках співпраці з ТОВ «Академія інноваційного розвитку освіти» проводять навчальні та психологічні тренінги для педагогів України. Результатом наукової діяльності викладачів кафедри є монографії, наукові статті, навчальні підручники і посібники, методичні розробки.
При кафедрі створено Центр педагогічного консалтингу, діяльність якого спрямовується на супровід професійної діяльності суб’єктів освітнього процесу, надання консультативної допомоги щодо особистісно-професійного розвитку педагогів, проведення тренінгів, вебінарів, майстер-класів, круглих столів для педагогів. 


Сьогодні на кафедрі  педагогіки та менеджменту освіти працюють: 


доктори педагогічних наук, професори 
 

доктор педагогічних наук, доцент 


кандидати педагогічних наук, доценти  


кандидати педагогічних наук, викладачі


Дисципліни, які викладаються на кафедрі педагогіки та менеджменту освіти:

 • «Вступ до педагогічної професії»;
 • «Педагогіка»;
 • «Історія педагогіки»;
 • «Підготовка учнівської молоді до сімейного життя»;
 • «Основи інклюзивної освіти»;
 • «Гендерна педагогіка»; 
 • «Порівняльна педагогіка»;
 • «Психологія і педагогіка вищої школи»;
 • «Методологія і організація науково-педагогічних досліджень»;
 • «Державна освітня політика»;
 • «Менеджмент в освіті»;
 • «Менеджмент організацій»;
 • «Управління трудовими ресурсами»;
 • «Управління освітньою діяльністю закладів освіти»;
 • «Аудит і оцінювання управлінської діяльності»;
 • «Сучасні технології управління»;
 • «Практикум по роботі з дітьми з особливими освітніми потребами»;
 • «Діяльність асистента вчителя в системі інклюзивного навчання»;
 • «Гендерні стереотипи в медіа»;
 • «Історія педагогічної думки»;
 • «Актуальні проблеми професійної освіти»;
 • «Актуальні проблеми загальної педагогіки»;
 • «Здоров’язбережувальні технології в освіті».
Сфера наукових інтересів членів кафедри:

1. Ґендерна педагогіка, сексуальна педагогіка, підготовка молоді до сімейного життя, історія педагогіки, порівняльна педагогіка (проф. В.П.Кравець).

2. Проблеми професійної підготовки майбутніх учителів та керівників закладів освіти, формування творчої індивідуальності майбутнього вчителя, педагогіка і психологія професійного здоров’я, підготовка майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров’я, формування психологічно безпечного освітнього середовища (проф. Г.М.Мешко).

3. Управління закладами освіти, менеджмент персоналу, методичний менеджмент, методологічні та практичні аспекти технологій оцінювання якості освіти, теорія освітньої аналітики та експертизи, інституційний аудит, внутрішня система оцінювання якості освіти, освіта дорослих, підготовка фахівців до управління закладом освіти (доц. О.С.Боднар).

4. Педагогіка культури, духовна педагогіка, виховання духовної культури студентів, педагогіка особистості (доц. Г.М.Груць).

5. Історико-педагогічні основи розвитку фізичної культури (доц. О.Т.Винничук).

6. Ґендерне виховання учнівської та студентської молоді, впровадження ґендерної складової в управління закладами освіти, формування у студентів професійних умінь і навичок роботи з текстом з метою попередження сексизму та насилля, розпізнавання та пом’якшення ґендерних стереотипів (доц. С.Т.Вихор).

7. Формування у молодших школярів уміння працювати з підручником, підготовка майбутніх учителів до організації роботи з підручником (доц. О.Я.Радченко).

8. Професійна саморегуляція педагога у різних аспектах та проявах (студента, вчителя-практика, керівника закладу загальної середньої освіти); ґендерні аспекти освіти; створення недискримінаційного освітнього середовища; особливості співпраці викладача зі студентами покоління Z; комплекси та кризи вчителів і студентів, пов᾿язані із фаховою діяльністю; актуальні проблеми професійної освіти (доц. Н.Л.Сеньовська).

9. Проблема підготовки учнівської молоді до життя в сім’ї на сучасному етапі (польський досвід) (доц. І.М.Нестайко).  

10. Організація інклюзивного освітнього середовища, підготовка майбутніх педагогів до професійної діяльності, самовиховання особистості (доц. З.І.Удич).

11. Створення недискримінаційного середовища у закладах освіти, недискримінаційна освіта в Україні та за кордоном (викл. І.М.Шульга).

12. Гуманітарна підготовка студентів, підготовка іноземних студентів, формування соціокультурної компетентності (викл. О.В.Яцишина). 

Викладачі кафедри працюють у спеціалізованих вчених радах та редакційних колегіях:

Кравець Володимир Петрович – голова спеціалізованої вченої ради Д 58.053.03 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка; член спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка; 
член редакційної колегії збірників наукових праць: 
«Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка»;  
«Україна – Європа – Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини»;  
“Zamojskie Studia i Materiały” (м. Замойськ, Польща); 

Мешко Галина Михайлівна – учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 58.053.03 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка; член спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка; 

Боднар Оксана Степанівна – член редколегії електронних наукових фахових видань:
«Адаптивне управління: теорія і практика. Серія: Педагогіка» (Громадська організація «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами»); 
«Імідж сучасного педагога» (Полтавський інститут післядипломної педагогічної освіти, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зазюна НАПН України); 
«Теорія і методика управління освітою» (ДЗВО «Університет менеджменту освіти»).


Основні публікації членів кафедри:

Монографії, статті у колективних монографіях
1. Кравець В. П. Гендерна соціалізація учнівської та студентської молоді в контексті нової парадигми освіти. Особистісні виміри становлення нової парадигми сучасної української освіти : монографія / наук. ред. Т. І. Власова, Т. М. Талько. Дніпропетровськ : Видавець Маковецький, 2010. С. 187–198.

2. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Тернопільська область / Андрущенко В. П. та ін. ; ред. рада: В. Г. Кремень, (голова), редкол.: В. П. Кравець та ін. Київ : Знання України, 2011. 279 с.

3. Мешко Г. М. Підготовка майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров’я : монографія ; за ред. д. пед. наук, проф., дійсного члена НАПН України В. П. Кравця. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. 460 с.

4. Кравець В. П. Більшовицькі ґендерні та шлюбно-сімейні проекти у роки становлення радянської влади. Філософсько-антропологічні виміри глобальних трансформацій : монографія колективу авторів / наук. ред. Т. І. Власова. Дніпропетровськ : Видавець Маковецький Ю. В., 2012. С. 210–230. 

5. Кікінежді О. М., Шульга І. М. Проблема здоров’язбереження особистості: ґендерний вимір. Методологія і теорія гуманітарних досліджень в умовах глобалізації : монографія / наук. ред. Т. І. Власова. Дніпропетровськ : Видавець Маковецький Ю. В., 2012. С. 241–254.

6. Ґендерні дослідження: прикладні аспекти : наукова монографія / В. П. Кравець та ін. ; за наук. ред. В. П. Кравця. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2013. 448 с.

7. Сеньовська Н. Л. Професійна саморегуляція вчителя: проблеми і шляхи розвитку : монографія. Тернопіль : КІЦ «ПРІНТ-ОФІС», 2014. 260 с.

8. Кікінежді О. М., Шульга І. М. Формування ґендерно-валеологічної культури у старших дошкільників і молодших школярів: від історії до інновацій. Теорія і методика навчання й виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: від історії до інновацій : колективна монографія / за заг. ред. А. А. Сбруєвої, С. М. Кондратюк. Суми : Видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2015. С. 100–115.

9. Боднар О. С. Технології оцінювання якості освіти. Якість університетської освіти: актуальні питання теорії і практики : монографія / за ред. В. Я. Брича, А. В. Вихруща. Тернопіль : ТНЕУ, 2016. С. 145–188.

10. Мешко Г. М. Чинники професійного здоров’я вчителя. Загальна теорія здоров’я та здоров’язбереження : колективна монографія / за заг. ред проф. Ю. Д. Бойчука. Харків : Видавець Рожко С. Г., 2017. С. 126–132.

11. Meshko H. M. Preparation of the Future Teachers for Strengthening and Maintaining Professional Health. Development and Modernization of Pedagogical and Psychological Sciences: Experience of Poland and Prospects of Ukraine : collective monograph. Lublin : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. Vol. 2. P. 206–223.

12. Мешко Г. М. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров’я : монографія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка. 2018. 438 с.

13. Мешко Г. М. Антистресові саногенні психотехнології в підготовці майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров’я. Сучасні здоров’язбережувальні технології : монографія / за заг. ред. проф. Ю. Д. Бойчука. Харків : Оригінал, 2018. С. 466–474.

14. Meshko H., Meshko O. Influence of Pedagogical Activity on the State of Professional Health of Teachers. European Vector of Contemporary Psychology, Pedagogy and Social Sciences: the Experience of Ukraine and the Republic of Poland : сollective monograph. Sandomierz : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. Volume 1. P. 282–300.

15. Udych Z. Training of Future Teachers of Ukraine to Work in the Conditions of Inclusive Education. Pedagogical and Psychological Sciences: Development Prospects in Countries of Europe at the Beginning of the Third Millennium: collective monograph. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. Volume 1. Р. 366–385.

16. Shulha I. Non-Discriminatory Education in Ukraine as a Requirement of the Time. Sozioökonomische und rechtliche faktoren der sozialen entwicklung unter den bedingungen der globalisierung : kollektive monographie in 2 Bänden / Hrsg. von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Prof. Yu.V. Pasichnyk. Steyr : Shioda GmbH, 2018. Bänd 2. P. 365–374.

17. Кікінежді О. М., Василькевич Я. З., Шульга І. М. Еґалітарність батьківсько-підліткової взаємодії як чинник попередження девіантної поведінки зростаючої особистості. Теорія та практика профілактичної роботи з дітьми, схильними до девіантної поведінки: український і міжнародний досвід : монографія / О. І. Янкович та ін. Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. С. 182–192.

18. Кравець В. П. Підготовка учнівської молоді до сімейного життя в зарубіжній школі та педагогіці: історія та сучасність : монографія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. 256 с.

19. Kravets V., Kravets S. The Problems of Sexual Education of Pupils in Foreign Pedagogy at the End of the XX – Beginning of the XXI Centuries. Substainable Development under the Conditions of European Integration : collective monograph / Eds.: D. Bele, L. Weis, N. Maher. Ljubljana : VSPV, Visoka šola za poslovne vede = Ljubljana School of Business, 2019. Р. 6–21.

20. Meshko H., Meshko O., Meshko H., Chorniy M. Technology of Formation of Psychologically Safe Educational Environment in Institution of General Secondary Education. Modern Technologies in the Education System : series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology. Monograph 26 / Eds.: M. Ekkert, I. Ostopolets. Katowice : Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Technicznej w Katowicach, 2019. P. 113–121.

21. Meshko H., Meshko O. A Comprehensive Program of Future Teachers’ Training for the Preservation and Strengthening of Professional Health. Modern World Tendencies in the Development of Science : сollective monograph / Ed. by M. Babych. London : Sciemcee Publishing, 2019. Volume 2. P. 58–72.

22. Мешко Г. М., Мешко О. І. Актуалізація духовно-творчого потенціалу майбутніх учителів у вимірах підготовки до збереження і зміцнення професійного здоров’я. Духовно-інтелектуальне виховання і навчання в XXI столітті : міжнародна колективна монографія / за заг. ред. проф. В. П. Бабича, проф. Л. С. Рибалко. Харків : Видавництво ВННОТ, 2019. С. 231–240.

23. Груць Г. М. Вплив психоаналітичного напрямку в освіті на розвиток духовної культури особистості. Духовно-інтелектуальне виховання і навчання в XXI столітті : міжнародна колективна монографія / за заг. ред. проф. В. П. Бабича, проф. Л. С. Рибалко. Харків : Видавництво ВННОТ, 2019. С. 255–266. 

24. Вихор С. Т. Особливості викладання курсу «Ґендерна педагогіка» для студентів спеціальності «Дошкільна освіта». Підготовка майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти: стратегії реформування : колективна монографія / за ред. В. М. Чайки, О. І. Янкович. Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. C. 180–190.

25. Kikinezhdi O., Shulha I. The Impact of Educational Content on the Gender Socialization of Preschoolers and Junior Children. Emergence of Public Development: Financial and Legal Aspects : сollective monograph / Ed. by Doctor of Economic Sciences, Prof. Yu. Pasichnyk. United Kingdom : Agenda Publishing House, Coventry, 2019. P. 659–668.

26. Hovorun T., Kikinezhdi O., Shulha I. Gender in the Dimensions of Students’ Youth Social and Economic Aspirations. Sustainable Development under the Conditions of European Integration : collective monograph / Eds.: D. Bele, L. Weis, N. Maher. Ljubljana : VŠPV, Visoka šola za poslovne vede = Ljubljana School of Business, 2019. P. 414–426.

27. Hovorun T., Kikinezhdi O., Shulha I. Economic Determinants of Egalitarian Socialization of Student Youth in Ukraine. Problem Space of Modern Society: Philosophical-Communicative and Pedagogical Interpretations : collective monograph. Warsaw : BMT Erida Sp. z.o.o, 2019. Part I. P. 409–422.

28. Кікінежді О. М., Шульга І. М. Етика ненасильства в національній педагогічній спадщині та сьогоденні. Духовно-інтелектуальне навчання і виховання в ХХІ столітті : міжнародна колективна монографія / за заг. ред. проф. В. П. Бабича, проф. Л. С. Рибалко. Харків : ВННОТ, 2019. С. 356–360.

29. Кравець В. П. Підготовка учнівської молоді до сімейного життя в Україні ХХІ століття: стан, тенденції, шляхи вдосконалення : монографія. Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2020. 594 с.

30. Актуальні проблеми управління закладами освіти в контексті стратегії модернізації освітньої галузі : колективна монографія / за заг. ред. В. П. Кравця, Г. М. Мешко. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. 310 с.

31. Kravets V., Kravets S. Порівняльний аналіз сексуальної соціалізації учнів у країнах ЄС та Україні. Modern Researches in Psychology and Pedagogy : collective monograph. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. P. 268–284.

32. Kravets V., Kikinezhdi O., Zhyrska H. Theory and Practice of Preparing a Future Teacher to the New Ukrainian School: a Gender Perspective. Theory and Practice of Future Teacher’s Training for Work in New Ukrainian School : monograph / Eds.: I. F. Prokopenko, I. M. Trubavina. Prague : OKTAN PRINT s.r.o., 2020. P. 21–35. DOI: 10.46489/TAPOFT.

33. Meshko H., Meshko O. Scientific-Methodological Foundations of Future Teachers’ Health Culture Forming. Theory and Practice of Future Teacher’s Training for Work in New Ukrainian School : monograph / Eds.: I. F. Prokopenko, I. M. Trubavina. Prague : OKTAN PRINT s.r.o., 2020. P. 112–125. DOI: 10.46489/TAPOFT. 

Підручники, посібники

1. Мешко Г. М. Вступ до педагогічної професії : навчальний посібник. Київ : Академвидав, 2010. 200 с. Серія «Альма-матер».

2. Культура здоров’я особистості. Курс лекцій / І. О. Олендер, В. С. Грушко, Т. І. Бережна, Г. М. Мешко та ін. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2010. 196 с. (С. 26–40, 181–187).

3. Кравець В. П., Говорун Т. В., Кікінежді О. М. Ґендерна соціалізація молодших школярів. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. 192 с.

4. Ґендерні стандарти сучасної освіти: збірка рекомендацій / ред. рада: О. І. Семиколєнова, Т. В. Мелещенко, О. М. Данилевська, Т. В. Бакка, С. Т. Вихор. Київ : Програма розвитку ООН в Україні, 2011. Частина 2. 259 с.

5. Як навчати школярів долати ґендерні стереотипи: конспекти занять : навчально-методичний посібник для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів / Говорун Т., Кікінежді О., Куриленко О., Вихор С. та ін. ; за ред. проф. Т. Говорун. Київ : ТОВ «Дорадо-Друк», 2011. 804 с. 

6. Мешко Г. М. Вступ до педагогічної професії : навчальний посібник. Вид. 2-ге, стереот. Київ : Академвидав, 2012. 200 с.

7. Будна О. І., Жирська Г. Я. , Кікінежді О. М., Шульга І. М. Основи здоров’я. Конспекти уроків: 1 клас : посібник для вчителя. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. 120 с.

8. Основи здоров’я. Дидактичний матеріал: 1 клас : посібник для вчителя / упоряд. І. М. Шульга. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2014. 128 с.

9. Кравець В. П. Педагогіка : базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації. Харків : Фоліо, 2015. 572 с.

10. Груць Г. М., Задорожна І. П. Організація та проведення педагогічної і наукової практики магістрантів факультету іноземних мов (за кредитно-трансферною системою) : навчально-методичний посібник. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. 90 с. 

11. Удич З. І. Основи інклюзивної освіти : навчально-методичний посібник. Тернопіль : КІЦ «Прінт-офіс», 2015. 378 с.

12. Кікінежді О. М., Говорун Т. В., Шульга І. М. Ґендерне виховання дошкільнят : навчально-методичний посібник. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2015. 192 с.

13. Кікінежді О.М., Шост Н. Б., Шульга І. М. Основи здоров’я : підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2015. 144 с. 

14. Кікінежді О. М., Шост Н. Б., Шульга І. М. Основи здоров’я: робочий зошит для 4 класу : навчальний посібник. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2015. 64 с. 

15. Кравець В. П. Сексуальна педагогіка : навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. 320 с.

16. Мешко Г. М., Мешко О. І. Історія педагогіки: тестові завдання : навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Вид. 2-ге, випр. і допов. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. 156 с. 
 
17. Боднар О. С. Організація шкільного контролю в умовах демократизації управління : навчально-методичний посібник. Тернопіль : Крок, 2016. 192 с.

18. Боднар О. С., Мешко Г. М., Чайка В. М. Управлінська практика : навчально-методичний посібник. Тернопіль : Крок, 2016. 80 с.

19. Удич З. І. Педагогіка : практикум для студентів педагогічних спеціальностей. Тернопіль : КІЦ «ПРІНТ-ОФІС», 2016. 115 с.

20. Удич З. І. Інклюзивна освіта : практикум для студентів педагогічних спеціальностей. Тернопіль : КІЦ «ПРІНТ-ОФІС», 2016. 141 с.

21. Кікінежді О. М., Шост Н. Б., Шульга І. М. Основи здоров’я. Конспекти уроків: 4 клас : посібник для вчителя. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2016. 120 с.

22. Мешко Г. М. Вступ до педагогічної професії : практикум. Вид. 2-ге, випр. і допов. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка. 2017. 194 с.


Досягнення: винаходи, переможці в олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт

Кожного року в університеті відбувається І тур олімпіади з педагогіки та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, в яких беруть активну участь студенти всіх факультетів, а переможці відстоюють честь на всеукраїнському рівні. Серед них:

2011 рік – Соляк О., студентка філологічного факультету посіла ІІ місце у Всеукраїнській олімпіаді з педагогіки, яка проводилася в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини; Євстратова Ю., студентка факультету педагогіки і психології взяла участь у конкурсі студентських наукових робіт «Ген рівності» (м. Київ). 

2012 рік – Гродська О. М., студентка філологічного факультету посіла ІІІ місце у Всеукраїнській олімпіаді з педагогіки, яка проводилась у Кримському гуманітарному університеті; Топоренко О., студент факультету педагогіки і психології посів І місце у Всеукраїнському конкурсі студентських творчих робіт (м. Київ).

2013 рік – Топоренко О. посів ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із галузі «Гендерні дослідження», який проводився у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка.

2014 рік – під керівництвом викладачів доц.  Вихор С. Т., доц. Сеньовської Н. Л.  студенти (Топоренко О., Волошин І., Воробйов Р., Ваврик І.). взяли участь у конференціях різного рівня, опублікували тези доповідей. 

2015 рік – Кадиляк Л., студентка філологічного факультету посіла ІІІ місце у Всеукраїнській олімпіаді з педагогіки, яка проводилась у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка; Топоренко О., магістрант факультету педагогіки і психології посів І місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Педагогічні науки», який проводився в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, опублікував тези доповіді. 

2016 рік – Капуловська Т., студентка факультету іноземних мов взяла участь у Всеукраїнській олімпіаді з педагогіки, яка проводилась у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка, отримала грамоту за кращу презентацію виховного проекту загально-тематичного спрямування «Україна в європейському вимірі». 
11 студентів університету під керівництвом проф. Мешко Г. М., доц. Боднар О. С. взяли участь у міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференціях: з них 2 – опублікували статті, 4 – тези, 5 – виступили з доповідями.

2017 рік – Рожанська В., студентка факультету філології і журналістики посіла ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із галузі «Гендерні дослідження», який проводився у Бердянському державному педагогічному університеті. 

14 студентів університету під керівництвом проф. Мешко Г. М., доц. Боднар О.С. доц. Груць Г.М., доц. Винничука О.Т., доц. Радченко О. Я., викл. Шульги І.М. взяли участь у міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференціях: з них 6 – опублікували статті, 8 – тези. 

2018 рік – Ензельт О., магістрантка факультету педагогіки і психології посіла ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності 073 «Менеджмент» за спеціалізацією «Менеджмент персоналу», який проводився у Київському національному університеті технологій та дизайну.
22 студентів університету під керівництвом проф. Мешко Г. М., проф. Боднар О. С., доц. Груць Г. М., доц. Винничука О. Т., доц. Вихор С. Т., доц. Радченко О. Я., доц. Нестайко І. М. взяли участь у міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференціях: з них 18 – опублікували статті, 4 – тези.

2019 рік – Федик Н., студентка факультету іноземних мов посіла ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Освітні педагогічні науки», який проводився у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка. 

29 студентів університету під керівництвом проф. Мешко Г. М., проф. Боднар О. С., доц. Груць Г. М.,  доц. Винничука О. Т., доц. Вихор С. Т., доц. Радченко О. Я., доц. Нестайко І. М. брали участь у міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференціях: з них 6 – опублікували статті, 20 – тези, 3 – виступи з доповіддю.

2020 рік – Заверуха Р., студент фізико-математичного факультету посів ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Освітні педагогічні науки», який проводився у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка. 

15 студентів та магістрантів університету під керівництвом проф. Мешко Г. М., проф. Боднар О. С., доц. Груць Г. М., доц. Винничука О. Т., доц. Вихор С. Т., доц. Радченко О. Я. взяли участь у міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференціях: з них 4 – опублікували статті, 11 – тези.
 


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси