Гончаровська Галина Федорівна


Гончаровська Г.Ф.
Кандидат психологічних наукВикладач  кафедри 
 психології розвитку та консультування


e-mail: galja_from_ua@ukr.netПрофілі:
     Google Scholar
     ORCID
     ResearcherIDУ 2008 році закінчила Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Психологія» і здобула кваліфікацію практичного психолога, психолога-консультанта. 

З 2008 року – асистент кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 


З 2013 року по 2015 рік навчалася в аспірантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ). 


У 2015 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» на тему «Формування готовності майбутніх психологів до корекції емоційного розвитку дітей дошкільного віку».


Впродовж 2015-2016 роках навчалася у освітньому проекті Східно-Європейської асоціації  арт-терапії (ЕЕАТА), захистила дипломну роботу на тему «Особливості використання лялькотерапії, як методу корекційної роботи з дітьми».


 2016-2017 рр. навчання в освітній програмі «Основи психологічного консультування в позитум-підході» (Український Інститут Позитивної крос-культурної психотерапії та менеджменту)», сертифікат консультанта в напрямку позитивної психотерапії.


2018 р. пройшла в Міжнародній психологічній асоціації проективних методик програму навчання «Метафоричні асоціативні карти»,  захистила сертифікаційну роботу на якій представила авторські техніки з використанням метафоричних асоціативних карт. Отримала рівень кваліфікації – спеціаліст по роботі з метафоричними асоціативними картами. 


Пройшла курс навчання «Пропевдевтика психіатрії», напрямок «Обов’язкова загальна теорія», специфікація: Психіатрія  (156 годин, Українська спілка психотерапевтів, Школа розвитку психотерапії м.Київ).

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – 15 років.


Є автором робочих програм із психологічних дисциплін: «Психологія спілкування», «Психологія мистецтва»,  «Клінічна психологія», «Психологічний супровід дітей з розладами емоційної сфери», «Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами», «Основи теорії та практики арттерапії» «Психологічне консультування в соціальній сфері»


Членство в Українській спілці психотерапевтів; Українській асоціації позитивної психотерапії . 


Стажування

2020 рік -  стажування (кафедра корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Камянець-Подільського національного  університету імені Івана Огієнка, тема: «Психолого-педагогічні основи забезпечення інклюзивної освіти», обсяг – 360 годин); 

з 28 жовтня 2020 року по 22 січня 2021 року міжнародне стажування Вища Школа Лінгвістична в Ченстохова (Польща), тема: «Інноваційні методи та технології в освіті:  (психологія) 180 годин


Відзнаки

У 2023 році відзначена подякою міського голови м. Тернопіль, нагороджена грамотами ТНПУ (2020 рік), грамотою Тернопільського благодійного фонду «Карітас» (01.06.19 рік), подякою Центру Науки (19.05.2019 рік), подякою за активну участь у процесі організації 25 конференції УСП з міжнародною участю «Психотерапія і свобода» (30.06.19 рік).


Основні публікації

Є автором 51 публікації, з них 2 публікації у журналах, що входять до науко-метричних баз даних Web of Science, 13 статей у фахових виданнях, які входять у міжнародну наукометричну базу даних (Index Copernicus (категорія «В») і Google Scholar (категорія «В»:


1. Гончаровська Г.Ф. Психологічні засади формування готовності майбутніх психологів до корекції емоційного розвитку дітей дошкільного віку: навчально-методичний посібник для викладачів та студентів спеціальності «Психологія» Тернопіль, ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2018. 174 с.


2. Гончаровська Г.Ф. Арттерапія як засіб розвитку творчої уяви дітей з порушеннями слуху в умовах інклюзивного навчання Традиції та новації у сфері педагогіки та психології: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ, 6–7 грудня 2019 р.) Київ:  Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2019. С. 96-100


3. Гончаровська Г.Ф. Особливості психологічного супроводу дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку Сучасні аспекти науки: ІІ-ий том колективної монографії / за  ред. Є.О. Романенка, І.В. Жукової.  Київ; Братислава: ФОП Кандиба Т.П.., 2020. С.130-140


4. Гончаровська Г.Ф. Психологічні особливості комунікативної компетентності у студентів-майбутніх психологів.


5. Chystovska, Y., Babiak, O., Honcharovska Н., Borets, Y., Dorofey, S., &Savytska, O Neuropsychological Means of Developing Emotional Intelligence in Children BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 13(2), 152-165. https://doi.org/10.18662/brain/13.2/337 Web of Science (WOS) 


6. Alieksieieva, I., Bihun, N., Chukhrii, I., Honcharovska Н., Kalishchuk, S., Otych, D. Formation of Moral Self-Consciousness in Adolescents in the Process of  Psychological Counselling Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 13(1Sup1), 207-219. https://doi.org/10.18662/brain/13.1Sup1/313 Web of Science (WOS)


7. Гончаровська Г.Ф. Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності Психологія, Інклюзивна освіта. Тернопіль, ТНПУ ім..В.Гнатюка, 2021. 140 с.


8. Кормило О. М., Чіп Р. С., Гончаровська Г. Ф. Особливості стресостійкості та вибір копінг-стратегій старшими підлітками. Вісник Львівського університету. Серія: Психологічні науки. 2022. Випуск 12. С. 68–78.https://doi.org/10.30970/PS.2022.12.8 http://psy-visnyk.lnu.lviv.ua/uk/v12-2022


9. Гончаровська Г.Ф., Чіп Р.С., Кормило О.М Освітні технології формування професійної готовності здобувачів вищої освіти до надання консультаційних послуг Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія. 2022. Випуск 3 С.45-49 


10. Гончаровська Г.Ф., Логвись О.Я. Особливості формування посттравматичного зростання внутрішньо переміщених осіб International research & training conference «Ukraine: a year of indomitability. Effective practices of psychological assistance in war conditions» (4 March 2023 Lublin, Poland – Kyiv, Ukraine, Instytut Profilaktyki I Psychoterapii w Lublinie Stowarzyszenie Natanaelum. С. 47-52


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси