Горішна Надія Мирославівна

Горішна


доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти,


кандидат педагогічних наук,


доцентаудиторія: 202, Винниченка 10


E-mail: nadiahorishna@tnpu.edu.ua
Профілі:

ORCID

Scopus ID

Researcher ID

Google Scholar

Research Gate

Досвід роботи

21 р. – у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (TНПУ).

Освіта
 • Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль; аспірантура із  спеціальності 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти (2000-2004 рр.). Тема дисертації «Зміст і форми професійної підготовки соціальних працівників у системі неперервної освіти США».
 • Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»; спеціальність -  016 Спеціальна освіта, освітня програма «Спеціальна освіта. Логопедія. Спеціальна психологія», кваліфікація - вчитель-логопед, спеціальний психолог, методист спеціальної та інклюзивної освіти, викладач закладів вищої освіти (2019-2021 рр.).
 • Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій, м. Тернопіль; спеціальність - 231 Соціальна робота, кваліфікація - спеціаліст з соціальної роботи  (2017-2019 рр.).
 • Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль;  спеціальність - Педагогіка і методика середньої освіти. Англійська мова та література та німецька мова, кваліфікація - вчитель англійської мови і літератури та німецької мови (1994-1999 рр.).
Підвищення кваліфікації, стажування, тренінги
 • онлайн тренінговий курс «Grant Writing Course» від Cormack Consultancy Group, Великобританія (сертифікат, 2023 р.)
 • міжнародне стажування DigIn.Net 2 Project, DAAD German Academic Exchange Service (сертифікат, 2022 р.)
 • інтегрований онлайн курс «ABC of Improving the Welfare of Children with Celebral Palsy», Асоціація допомоги дітям з ДЦП «Крок за кроком» у м. Замосць, Польща (сертифікат, 2021 р.).
 • курс «Inclusion and Internationalization in Higher Education» у рамках проекту «Трансформація педагогічних факультетів та університетів у XXI ст.», у-т Масарика, м. Брно, Чеська республіка (сертифікат, 2021 р.).
 • онлайн курс «Understanding the Brain: The Neurobiology of Everyday Life» від університету м. Чикаго, США на платформі Coursera (сертифікат, 2022 р.)
 • онлайн курси за програмою «Advanced Diploma in Psychology of Language» на платформі Alison Courses (сертифікат, 2022 р.)
 • сертифікатна програма за спеціалізацією «School Health for Children and Adolescents» від університету Колорадо, США на платформі Coursera (сертифікат, 2020 р.).
 • підвищення кваліфікації на кафедрі спеціальної та інклюзивної освіти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Луцьк, Україна (свідоцтво, 2020 р.).
 • онлайн школа «Формування інклюзивної компетентності педагогів закладів загальної середньої освіти» (сертифікати, 2020 р.).
 • програма академічної мобільності для викладачів Erasmus+ Staff Teaching Mobility, університет А.І. Кузи у м. Яси, Румунія (сертифікат) (2019 р.).
Професійна та громадська активність
 • член редакційної ради міжнародного наукового журналу Journal of Social Work and Education, ISSN: 2520-6230 (2016 – до тепер)
 • голова правління ГО «Центр соціального розвитку та інновацій» (2016 – до тепер)
 • член команди проєкту «Покращення доступу до логопедичних послуг для українських дітей та підтримка фахівців, які працюють у навчальних закладах», компанія SpeakTX OÜ, Естонський центр міжнародного співробітництва (2023-2024 рр.)
 • менеджер проєкту «Дослідження розвитку соціально-реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю та їх сімей на рівні територіальних громад у воєнний та повоєнний періоди», Національний фонд досліджень України (2023-2024 рр.)
Сфери наукових інтересів

соціальна та освітня інклюзія, підготовка фахівців  педагогічного профілю до роботи в інклюзивному освітньому середовищі, проектний менеджмент в освіті.

Забезпечення дисциплін
1. Психолінгвістика
2. Технології інклюзивної освіти
3. Мотиваційне консультування
4. Проектний менеджмент в освіті
5. Моніторинг та оцінка соціальних програм і проєктів

Наукові праці

Монографії

1. Інклюзія в дії: стратегії впровадження в Україні та світі: колективна монографія / О. Главацька, Н. Горішна, Г. Слозанська та ін.  Тернопіль: Осадца Ю.В., 2022. 326 с. 

Посібники

1. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи: для здобувачів освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 016 Спеціальна освіта / Н. М. Горішна, Г. І. Слозанська, О. Л. Главацька та ін. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. 47 с.

2. Горішна Н. М. Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи : для здобувачів виої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 016 Спеціальна освіта / Н. М. Горішна, Г. І. Слозанська, [укладачі]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. 49 с.

3. Горішна Н. М. Методичні рекомендації до проведення практик : для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 016 Спеціальна освіта / уклад.Н. М. Горішна, Г. І. Слозанська. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. 44 с.

Статті

1. Horishna N. Typology of social skills and their impairments in children with autism spectrum disorders. Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series «Pedagogy and Psychology». 2022, 8(3), 33-38. https://doi.org/10.52534/msu-pp.8(3).2022.33-38

2. Горішна Н. Сутність поняття «соціальні навички» та їх вплив на соціальну компетентність дітей з особливими освітніми потребами. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. 2022. 1(1), С. 40-47.

3. Горішна Н., Слозанська Г. Сучасний стан і потенційні можливості використання МКФ-ДП в інклюзивній освіті України.  Науковий журнал Хортицької національної академії. 2021. № 4, С.1-12.

4. Горішна Н., Майчук О. Порушення інтелектуального розвитку у дітей: підходи до діагностики. Social Work and Education.  2021. 8 (4). С. 528-539. 

5. Слозанська Г., Горішна Н. Функціонування закладів інституційного догляду та їх негативний вплив на їх вихованців. Social Work and Education. Vol. 8, No. 1. Ternopil-Aberdeen, 2021. pp. 19-41. DOI: 10.25128/2520-6230.21.1.2.

6. Горішна Н. Розвиток категорії інклюзивна освіта у філософсько-освітніх концепціях та сучасному науковому дискурсі. Social Work and Education. 2020. Vol. 7, No. 1. Р. 65-75. URL: http://doi.org/10.25128/2520-6230.20.1.5.

7. Horishna N., Polishchuk V., Slozanska H., Hlavatska O. Trends in the development of inclusive education in Ukraine. Educational Dimention, Vol. 55, 2020. pp.103-116.

8. Горішна Н. М. Вплив децентралізації на розвиток інклюзивної освіти в об'єднаних територіальних громадах. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету «Україна». Хмельницький : ХІСТ, 2019. № 18. С. 30-34.
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси