Калаур Світлана Миколаївна

Калаур Світлана Миколаївна


Доктор педагогічних наук, професор


Професор кафедрие-mail: kalaur@tnpu.edu.ua

            svitlanakalaur@gmail.comПрофілі:

     Google Scholar
     ORCID

     ResearcherID
     ScopusДата народження

27 вересня 1970 р.


Тема кандидатської дисертації

«Підготовка майбутніх учителів до оцінювання навчальних досягнень учнів з дисциплін природничого циклу».


Тема докторської дисертації

«Система професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до розв’язання конфліктів у професійній діяльності» 13.00.04. – теорія і методика професійної освіти (Дисертація захищена 14 лютого 2019 року Спеціалізована вчена рада Д 58.053.03 Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка м. Тернопіль)Навчальні дисципліни

Бакалаврат:
1. Вступ до спеціальності «Соціальна робота»; «Менеджмент соціокультурної діяльності»
2. Соціалізація особистості
3. Соціальна конфліктологія
4. Акмеологія
Магістратура:
5. Соціальне партнерство
6. Соціальна медіація
7. КонфліктологіяСфера наукових інтересів 


Соціальна конфліктологія та акмеологія, співорганізатор науково-практичних конференцій «Соціальна робота та соціальна педагогіка: виклики сьогодення», керівництво аспірантами 


Основні публікації 

  • Калаур С.М. Теорія і методика професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до розв’язання конфліктів у професійній діяльності : монографія. – Тернопіль : Осадца Ю.В., 2018. – 456 с.


  • Методичні рекомендації до написання та захисту магістерської роботи для магістрантів спеціальності 231 Соціальна робота / укладачі Н. С. Олексюк, С.М. Калаур. – Тернопіль: Вектор, 2016. – 48 с.


  • Калаур С.М. Теоретичні та практичні основи підготовки соціальних педагогів до розв’язання конфліктів в освітніх закладах: навч. метод. посіб. / С.М. Калаур, М.А. Трухан. – Тернопіль: Вектор, 2015. – 148 с.


  • Калаур С. М. Практикум з cоціальної конфліктології для підготовки бакалаврів спеціальності «Соціальна педагогіка» та «Соціальна робота» / С. М. Калаур. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2010. – 168 с.


  • Калаур С. М., Главацька О. Л. Основи соціального розвитку особистості : Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Соціальна педагогіка» / С. М. Калаур, О. Л. Главацька. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – 315 с. (гриф МОН №1.4. / 18-Г651 від 26.04.2007 р.)

  • Капська А.Й., Олексюк Н.С., Калаур С.М., Фалинська З.З.  Соціально-педагогічна робота з проблемними сім’ями. Посібник / А. Й. Капська , Н. С. Олексюк, С.М. Калаур, З.З. Фалинська. – Тернопіль : Астон, 2010. – 304 с. (гриф МОН №1/ 11-4211 від 09.03.2010 р.) 

  • Калаур С.М., Фалинська З.З. Соціальна конфліктологія. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Соціальна педагогіка» / С.М. Калаур, З.З.Фалинська. – Посібник Тернопіль: Астон, 2010. – 362 с. (гриф МОН №1/ 11-4201 від 19.05. 2010 р.)

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси