Олійник Галина Михайлівна

Олійник Галина Михайлівна


Кандидат педагогічних наук, доцент,


доцент кафедри соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльностіПрофілі:
     Google Scholar

     ORCID

     ResearcherID


Біографія

Народилася 14.05.1987 року. У 2004-2009 роках навчалася у Тернопільському національному педагогічному університеті імені В. Гнатюка за спеціальністю «Соціальний педагог». Здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача соціальної педагогіки. У 2006-2009 р. навчалася в Галицькому інституті імені В’ячеслава Чорновола за спеціальністю «Правознавство»,  здобула кваліфікацію юриста. 

 У 2009 році закінчила психолого-педагогічний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. 

З 2009 по 2016 рр. працювала асистентом кафедри соціальної роботи Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. 

З 2016 по 2020 рр.  працювала на посаді викладача кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. 

У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Підготовка майбутніх соціальних педагогів до організації освітньо-дозвіллєвої діяльності учнів 5-7 класів» (спеціальність 13.00.05 – Соціальна педагогіка; спеціалізована вчена рада                 К № 26.053.09 в Національному педагогічному університеті імені                                М. П. Драгоманова).

З 2021 р. працює на посаді доцента кафедри соціальної роботи, спеціальної освіти і менеджменту соціокультурної діяльності Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. 

У 2022 році Олійник Г. М. присвоєно вчене звання доцента.

У науковому доробку Олійник Галини Михайлівни – понад 100 наукових публікацій, 2 колективні монографії, 4 навчально-методичні посібники.

Досвід наукової та науково-педагогічної діяльності – 13 років.

Відзнаки

За активну життєву позицію, оригінальність мислення та формування позитивного іміджу університету в інформаційному просторі нагороджена грамотою ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019 р. 

Тема дисертації

1. «Підготовка майбутніх соціальних педагогів до організації освітньо-дозвіллєвої діяльності учнів 5-7 класів» (спеціальність 13.00.05 – Соціальна педагогіка; спеціалізована вчена рада К № 26.053.09 в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова).

Стажування

1.Хмельницький національний університет. Стажування на кафедрі кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки з 21.09. 2020 р. по 21.03. 2021р.
2. LUBELSKA SZKOŁA WYŻSZA W RYKACH. Стажування  з 25. 05. 2019 р. по 25.08.2019 р. Тема: «Pomoc społeczno-wychowawcza w rodzinie». Сертифікат №15/2019 (120 годин).
3. LUBELSKA SZKOŁA WYŻSZA W RYKACH. Стажування  з 02. 04. 2022 р. по 02.10.2022 р. Тема: Organizacja przestrzeni integracyjnej i włączającej w placówkach edukacyjnych. Сертифікат № 01/2022 (180 годин).

Сфера наукових інтересів

Волонтерство, керівник «Клубу соціальних ініціатив та волонтерства ТНПУ        ім. В. Гнатюка». Соціокультурна анімація та організація освітньо-дозвіллєвої роботи.

Навчальні дисципліни

1. Соціокультурна анімація.
2. Основи самовиховання особистості
3. Благодійність і волонтерство в соціальній роботі
4. Організація дозвілля дітей з особливими освітніми потребами.
5. Соціальний супровід

Наукові праці:

Монографії

1. Олійник Г. М. Особливості діяльності соціальних працівників у сфері громадського здоров’я: вітчизняний та зарубіжний досвід. Соціальна робота і соціальна освіта в умовах сьогодення: проблеми та перспективи розвитку: колективна монографія / С. Калаур, Н. Олексюк, Г. Олійник, Л. Петришин та ін.; за ред. О. Сороки, Г. Лещук. Тернопіль: Осадца Ю. В., 2023. С. 73–97. (288 с. ).

2. Олійник Г. М. Інклюзивна компетентність педагога з організації дозвілля дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзія в дії: стратегії впровадження в Україні та світі: колективна монографія / О. Главацька, Н. Горішна, Г. Слозанська та ін. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2022. С. 276–297. (326 с.). 

Навчально-методичні посібники, методичні рекомендації

1. Олійник Г. М. Організація освітньо-дозвіллєвої діяльності з учнями 5-7 класів: методичні рекомендації / за ред. проф. А. Й. Капської. Тернопіль, 2014. 114 с.

2. Олійник Г.М., Главацька О.Л. Соціокультурна анімація: методичні рекомендації для студентів спеціальності 231 Соціальна робота / за ред. проф. В.А. Поліщук. Тернопіль : Вектор, 2019. 122 с.

3. Главацька О.Л., Олійник Г.М. Програми анімаційних заходів: навчально-методичний посібник для студентів спеціальностей 231 Соціальна робота та 028 Менеджмент соціокультурної діяльності. Тернопіль : Вектор, 2020. 126 с.

4. Олійник Г. М. Соціальне гувернерство: навчально-методичний посібник. Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. 114 с.

Web of science

1. Kuziol A., Liakisheva A., Denysiuk I., Oliinyk H., Honchar L. Social Risks of International Labour Migration in the Context of Global Challenges. Journal of Risk Financial Management, 2020, 13 (9), 197. P. 1−31.

2. Myroslava Fabian, Oksana Tur, Olha Yablonska, Alla Rumiantseva, Halyna Oliinyk, Iryna Sukhlenko.Theoretical And Methodological Principles Of Distance Learning: Priority Direction Of Education. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.22 No.6, June 2022. C. 251-255.

Статті

1. Олійник Г. М. Педагогічні умови формування готовності майбутніх соціальних до організації освітньо-дозвіллєвої діяльності. Науково-методичний журнал Національного педагогічного університету. «Соціальна робота в Україні: теорія і практика». Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015.  № 1 – 4, січень – грудень C. 20-28.

2. Олійник Г. М. Обґрунтування моделі підготовки майбутніх соціальних педагогів до організації освітньо-дозвіллєвої діяльності учнів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія. «Соціальна робота. Соціальна педагогіка: збірник наукових праць». / гол. ред. А. Й. Капська, Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015.  Випуск 21. C. 68-74.

3. Олійник Г. М. Критерії, показники та рівні сформованості майбутніх соціальних педагогів до організації освітньо-дозвіллєвої діяльності. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : «Педагогіка. Соціальна робота». / гол. ред. І. В. Козубовська, Ужгород : УНУ, 2016.  Випуск 2 (39) С. 154-157.

4. Олійник Г. М. Соціокультурна анімація як важливий напрям соціальної роботи. Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Т. Шевченка (педагогічні науки). / гол ред. В. С. Курило,  Луганськ : ЛНУ, Частина І № 1 (306) лютий 2017. С. 172-179.

5. Oliinyk H. Theoretical principles of the formation of cultural and recreational activity of students. Сentre of social development and innovations ternopil volodymyr hnatyuk national pedagogical university east aberdeen educational resources Social work & education Vol. 4, No 1, 2017. Р. 136-146.

6. Oliinyk H. Poverty problem: social contex. Сentre of social development and innovations ternopil volodymyr hnatyuk national pedagogical university east aberdeen educational resources Social work & education Vol. 4, No 2, 2017. Р. 63-77.

7. Олійник Г. М. Соціальне виховання студентів у сфері дозвілля. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11. «Соціальна робота. Соціальна педагогіка: збірник наукових праць». / гол. ред. А. Й. Капська, Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. Випуск 24 (I том). C. 102-109.

8. Олійник Г. М. Особливості роботи соціального працівника з етнічно-змішаними сім’ями. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр.  Вип. 2.  Бердянськ : БДПУ, 2018. С 216-226.

9. Олійник Г.М. Підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери до професійної взаємодії. Теорія і методика виховання : науково педагогічний вісник. Херсон : Грінь Д. С., 2018. Вип. 10. С. 21-24.

10. Oliinyk H. Social work with low income populations as the way to overcome poverty. Сentre of social development and innovations ternopil volodymyr hnatyuk national pedagogical university east aberdeen educational resources Social work & education Vol. 5, No 2, 2018. Р. 63-77.

11. Oliinyk H Features of sociocultural animation in social work. Science and education: trends and prospects: Collektion of scientific articles. Yunona Publishing, New York, United of America, 2018. P. 328-332.

12. Олійник Г. М. Соціально-виховна робота соціального працівника із сільською молоддю у територіальній громаді. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Науковий журнал / Інноваційна педагогіка. Випуск 18. Том 3. Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 150-154.

13. Олійник Г. М., О. Л. Главацька., Н. Ю. Брижак. Соціальний аніматор як суб’єкт соціокультурної діяльності. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Педагогіка та психологія. Випуск 1 (11), 2020. С.157-160.

14. Олійник Г. М., О. Л. Главацька. Підготовка майбутніх менеджерів соціокультурної сфери до анімаційної діяльності. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Науковий журнал / Інноваційна педагогіка. Випуск 20. Том 1. Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 111-115.

15. Олійник Г. М., Фіголь Н. А. Теоретичні аспекти соціалізації особистості в умовах дозвіллєвої діяльності. Наукові записки : [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; упор. Л. Л. Макаренко. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020.  Випуск СXХХХVІІІ (148).  206.  (Серія педагогічні науки).

16. Oliinyk H. Peculiarities of socialization of children with special needs in the modern ukrainian society. Сentre of social development and innovations ternopil volodymyr hnatyuk national pedagogical university east aberdeen educational resources Social work & education Vol. 7, No 2, 2020. Р. 178-185. 

17. Олійник Г. М. Основні види та напрямки роботи щодо здійснення соціально-психологічної реабілітації дітей з особливими потребами. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2020. Вип. 63. 127-130 с.

18. Олійник Г. М. Особливості діяльності соціально-культурних центрів з організації дозвілля старшокласників. Інноваційна педагогіка : науковий журнал / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Одеса, 2021. Вип. 31. Т. 2. С. 118–122.

19. Олійник Г. М. Організація дозвілля підлітків з особливими освітніми потребами. Ввічливість. Humanitas : науковий журнал / Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк. 2021. Вип. 3. С. 70–76.

20. Олійник Г. М. Проектування професійної кар’єри сучасною студентською молоддю. Актуальнi питання гуманiтарних наук : мiжвузiвський збiрник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогiчного унiверситету iменi Iвана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич. Гельветика, 2021. Вип 40, т. 1. С. 257–262.

21. Олійник Г. М. Особливості медико-соціальної роботи в діяльності працівника соціальної сфери. Тенденції забезпечення якості освіти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 22 січня 2021 р). Дніпро : Міжнародний гуманітарний дослідницький центр, 2021. 159-161 с.

22. Олійник Г. М. Система соціальної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами. Ввічливість. Humanitas : науковий журнал / Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк. 2022. Вип. 2. С. 46–52.

23. Олійник Г. М., Петришин Л. Й. Організація волонтерської роботи майбутніх соціальних працівників у центрах соціальних служб. Ввічливість. Humanitas : науковий журнал / Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк. 2022. Вип. 4. С. 38–44.

24. Олійник Г. М., Креховець Ю. В. Формування і розвиток творчих здібностей підлітків  з використанням соціокультурної діяльності. Ввічливість. Humanitas : науковий журнал / Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк. 2023. Вип. 3. С. 49–55.
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси