Парфанович Іванна Іванівна 

Парфанович


Доктор педагогічних наук, професорПрофесор кафедрие-mail: parfanovichi@ukr.net


Профілі:

     Google Scholar
     ORCID

     ResearcherID

     Scopus


Дата народження

10 червня 1967 р.Теми дисертацій:

1. «Організаційно-педагогічні засади виховної роботи з умовно засудженими неповнолітніми».

2. «Теоретико-методичні засади профілактики девіантної поведінки дівчат загальноосвітніх шкіл».Навчальні дисципліни:

1. Соціальна діагностика і профілактика.

2. Соціальний патронаж.

3. Система реабілітаційних закладів в Україні.

4. Профілактика професійного вигоряння соціального педагога.

5. Профілактика поведінкових девіацій.


Професійна активність:

1. Член спеціалізованої вченої ради Д 58.053.03 (Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка).

2. Завідувач науково-дослідною лабораторією діагностики і профілактики девіантної поведінки, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.


Стажування:

1. Празький інститут підвищення кваліфікації. «Organization of the educational process, scientific projects and publication activity in EU countries» (2018 р.).

2. Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku (Куявський університет у Влоцлавеку) за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва. «Organization of educational process in the field of pedagogical and psychological sciences in ukraine and eu countries» (2020 р.).


Сфера наукових інтересів: діагностика і профілактика девіантної поведінки, керівництво соціальними проектами.


Основні публікації

Автор понад 130 наукових публікацій (одноосібних – понад 120), з них із грифом МОН – 3; монографій – 5. 

 • Парфанович І. І. Захист дитинства: соціально-педагогічний аспект : навч.-метод. посіб. / І. І. Парфaнович. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – 220 с. (гриф МОН України).
 • Парфанович І. І. Відхилення у поведінці неповнолітніх: шляхи попередження і подолання : навч.-метод. посіб. / І. І. Парфанович, М. М. Фіцула. – Тернопіль : Навч. книга – Богдан, 2007. – 424 с.
 • Парфанович І. І. Соціально-педагогічна і психологічна робота з дітьми трудових мігрантів : навч.-метод. посіб. / І. І. Парфанович, Т. О. Дорошок, Л. Г. Ковальчук [та ін.] ; [за заг. ред. Левченко К. Б., Трубавіної І. М., Сушка І. І.]. – К. : Купріянова, 2007. – 476 с.
 • Парфанович І. І. Готуємось до превентивної діяльності : навч.-метод. посіб.  / І. І. Парфaнович. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – 237 с. (гриф МОН України).
 • Парфанович І. І. Патронаж : навч.-метод. посіб. / І. І. Парфaнович. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – 156 с.
 • Парфанович І. І. Комплекс діагностичних методик для визначення детермінант девіантної поведінки / І. І. Парфанович – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – 152 с.
 • Парфанович І. І. Профілактика девіантної поведінки дівчат : навчально-методичний посібник / І. І. Парфанович // Тернопіль : ТНПУ, 2011. – 208 с. (гриф МОН № 1/11-12578 від 29.12.2011 р.)
 • Парфанович І. І. Система попередження і подолання девіантної поведінки дівчат / І. І. Парфанович [монографія]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – 368 с.
 • Парфанович І.І. Інтеграція підходів до профілактики девіантної поведінки дівчат. – Тернопіль: Вектор, 2015 р. – 248 с.
 • Сімейне насильство: сутність і профілактика : [навч.-метод. пос.] / упорядн. : Парфанович І. І., Парфанович А. Я.  – Тернопіль : Вектор, 2016. – 82 с.
 • Парфанович І. І. Профілактика поведінкових девіацій : [підручник] : Частина І.  – Тернопіль : Вектор, 2016. - 212 с.
 • Парфанович І. І. Профілактика поведінкових девіацій : [підручник] : Частина ІІ.  – Тернопіль : Вектор, 2016. - 234 с.
 • Парфанович І. І. Практичні основи менеджменту соціокультурної діяльності : Ч. І – діагностичний інструментарій : навчально-методичний посібник. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 198 с. 
 • Парфанович І. І. Практичні основи менеджменту соціокультурної діяльності : Ч. ІІ – профілактичний інструментарій : навчально-методичний посібник. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 167 с. 
 • Парфанович І. І. Варіативний характер механізмів формування та видових проявів девіантної поведінки // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том ІІІ: Констатації та діалоги в просторі науки та освіти [колективна монографія] / [Наукова редакція: Я. Гжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]: Конін – Ужгород – Київ – Херсон: Просвіт, 2020. С. 264–174. 
 • Parfanovych I. I. Parents foreign word migration as a reason for disadaption of the children // Interdisciplinary research center for complex systems. – 2018. – №12. –  К. : Dragomanov National Pedagogical University. – Р. 37 –48. (Web of Science)
 • Parfanovich I. I. Parfanovich A. YA. Addressing Domestic Abuse and Violence via a Non-Formal Environment Seen as a Pedagogical Tool at University. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. 2020. Vol. 19, No 4. URL: http://ijlter.org/index.php/ijlter/article/view/2094/pdf (Scopus).

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси