Радчук Галина Кіндратівна


Радчук Галина Кіндратівна
Доктор психологічних наук, професор,


завідувач кафедри психології розвитку та консультуванняЕ-mail: 
galyna012345@gmail.comПрофілі:

     GoogleScholar
     ORCID
     ResearcherID

     Scopus
Біографія і професійна діяльність


Народилася 24.10.1960 року в с. Поступель на Волині. У 1980 році з відзнакою завершила навчання в Луцькому педагогічному училищі. У 1985 році з відзнакою закінчила філософський факультет (спеціальність «Психологія», кваліфікація «Психолог, викладач психологічних дисциплін») Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка.


Після закінчення університету (з липня 1985 року) працює на кафедрі психології Тернопільського державного педагогічного інституту, з 1998 року – перший завідувач кафедри практичної психології Тернопільського педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, а з 2019 року – завідувач кафедри психології розвитку та консультування (після перейменування кафедри).


У 1992 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування самооцінки професійно значущих якостей старшокласників при виборі педагогічної професії». У 1994 році присвоєно вчене звання доцента. У 2011 році захистила докторську дисертацію на тему: «Психологія аксіогенезу особистості в контексті вищої професійної освіти». У 2012 році присвоєно вчене звання професора.


Радчук Г.К. здійснила теоретичне та експериментальне обґрунтування нового прикладного напрямку сучасної психології – аксіопсихологія вищої школи. Автор психологічної концепції культурно-феноменологічного конституювання аксіогенезу особистості у процесі вищої професійної освіти. Науково обґрунтувала і реалізує у своїй педагогічній  практиці освітній діалог як інноваційну гуманітарну психодидактичну технологію. Розробила та більше 10 років активно займається проведення просвітницьких тренінгів для батьків та майбутніх батьків: «Діалогізація дитячо-батьківських стосунків як умова становлення гармонійної особистості дитини у сім’ї».


Заснувала свою наукову школу – «Становлення особистості в контексті вищої професійної освіти». Керує науковими дослідженнями здобувачів кандидатських та докторських дисертацій. Під її керівництвом захищено 10 кандидатських дисертацій з психології. Є членом двох спеціалізованих вчених  рад із захисту дисертацій за спеціальністю «Педагогічна та вікова психологія». Як науковий керівник підготувала 8 призерів Всеукраїнських олімпіад з психології.


З  2000 року по 2013 рік була  активним учасником проектів «Соціальна освіта в Україні» та  «Покращення якості соціальних послуг дітям та сім’ям у громадах» за підтримки Християнського дитячого фонду (Швейцарія). Як тренер мобільної групи Західного регіону, провела більше як 20 просвітницьких семінарів-тренінгів щодо проблем профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі для психологів, соціальних педагогів та громадськості різних міст України. З 2003 року  по 2013 рік  очолювала Ресурсний центр для працівників соціальної сфери Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира  Гнатюка, який функціонував у рамках партнерської угоди між ТНПУ ім. В. Гнатюка і Дитячим Християнським фондом і став справжнім осередком впровадження соціальної роботи в Західній Україні.


У 2018 році Радчук Г.К. стала  ініціатором створення і керівником Центру освітніх та психологічних інтерактивних технологій як просвітницько-консультативного  підрозділу Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, робота якого спрямована на підвищення психологічної компетентності викладачів, педагогів, усіх працівників соціальної сфери, а також на формування у сучасної молоді навичок здорового способу життя та лідерства.


Пройшла міжнародне стажування у травні 2016 року в Південно-Чеському університеті на тему: «Використання інтернет  технологій в індивідуальній роботі зі студентами» (160 год.) в м. Чеське Будейовіце (Чехія), а також у травні 2017 року  в Південно-Чеському університеті у місті Чеське Будейовіце (Чехія) на тему: «Методи реалізації особистісно орієнтованої педагогічної технології» (120 годин, 4 кредити ECTS). У 2021 році пройшла міжнародне стажування у Польщі  «Fundraising and organization of project activities in educational establishments: european experience», 24.04.2021 – 30.05.2021 (6 кредитів).


Брала участь у програмі Еразмус + щодо академічної мобільності викладачів. Читала лекції в Південно-Чеському університеті у місті Чеське Будейовіце (Чехія) 9-13 травня 2016 року на тему: «Психологія педагогічного спілкування і особистості вчителя».


У 2000 - 2001 роках пройшла підготовку та є сертифікованим консультантом у методі позитивної психотерапії (Basic Consultant of Positive Psychotherapy). Член Української психологічної асоціації (УПА). Голова Тернопільської філії Української асоціації сімейних психологів.


Розробила навчальні програми та викладає такі курси як «Вступ до спеціальності», «Психологічна діагностика», «Диференційна психологія», «Психологія освіти», «Філософія психології», «Методика викладання психології у вищій школі», «Психологія педагогічного конфлікту», «Аксіопсихологія» та ін.


З початку війни організовує і  проводить психоедукаційні заходи та надає психоконсультаційну допомогу усім категоріям населення з метою розвитку резильєнтності заради збереження психічного здоров’я в умовах впливу надскладних стресогенних чинників під час війни. У 2022 р. брала участь в розробці та реалізації благодійного проєкту Державної служби якості освіти МОН України «Психологічна підтримка вчителів шкіл». З 2023 року є  учасником  проєкту: «Створення фізично та психологічно безпечного освітнього середовища», який реалізується за підтримки Офісу президента України та міжнародних партнерів. Також є активним учасником Програми Центру психосоматичної медицини "Зцілення душі й тіла» проєкту USAID "Розбудова стійкої системи громадського здоров'я", який реалізується з липня 2023 року. У тому ж 2023 році стала координатором проєкту «Дослідження ефекту технік зцілення  дітей із симптомами пост-травматичного стресу. Кластер-рандомізоване контрольоване емпіричне  дослідження», який спрямований на оцінку інтервенції за методикою "Техніки відновлення" для дітей 8-13 років м. Тернополя, які переживають симптоми посттравматичного стресу. Проєкт реалізується  у рамках співпраці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Тернопільської міської ради, Лондонського університету Королеви Марії,  Heal Trauma Ukraine, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії та Української медичної спілки у Великобританії.


Сфера наукових інтересів


Проблеми сучасної психології освіти, психологічна діагностика, диференційна психологія, психологія педагогічної праці, психологія сімейного виховання, філософія психології, аксіопсихологія, кризове психологічне консультування, формування психологічно безпечного освітнього середовища.


Відзнаки


Нагороджена грамотами Тернопільської обласної державної адміністрації та Тернопільської обласної ради. У 2009 році нагороджена Почесною грамотою МОН України, з 2016 року – відмінник освіти України. З 2019 року – заслужений працівник освіти України. Отримала премію від Української психологічної асоціації «Кращий психолог 2020». У 2020 році нагороджена нагрудним знаком «Василь Сухомлинський»  МОН України та почесною відзнакою Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка – «Гордість ТНПУ».


Публікації


Автор понад 200 наукових публікацій, у тому числі 4 монографій, 6 навчально-методичних посібників, зокрема,  монографії – «Аксіопсихологія вищої школи» (2014), «Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді: психологічна теорія і практика» (2016),  «Освітній діалог я гуманітарна психодидактична технологія вищої освіти» (2023) та навчально-методичних посібників – «Диференційна психологія», «Практика в системі професійної підготовки психологів», «Психологія: тестові завдання до державного іспиту», «Сімейне виховання: освітній тренінг для батьків»  та ін.


Основні  публікації 

1. Радчук Г. К. Аксіопсихологія вищої школи. Монографія. Тернопіль : ТНПУ, 2014. 380 с.


2. Радчук Г. К. Мотивація учбово-професійної діяльності студентів  як чинник становлення майбутнього фахівця. Проблеми гуманітарних наук. Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Надія Скотна (головний редактор), І. Галян (редактор розділу) та ін.  Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014.  Випуск тридцять третій. Психологія. С.61-71.


3. Радчук Г. К. Психологія аксіогенезу особистості в контексті вищої професійної освіти. Особистість у розвитку: психологічна теорія і практика. Монографія / за ред. С.Д.Максименка, В.Л.Зливкова, С.Б.Кузікової. Кн. 1. Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2015.  С.319–340.


4. Радчук Г. К. Особливості самоактуалізації особистості студентів  в освітньому середовищі вищої школи. Психологія і особистість. Науковий журнал.  2015. № 2 (8). Ч. 2.  Київ – Полтава. С. 85-98.


5. Радчук Г.К. Концепція культурно-феноменологічного конструювання аксіогенезу особистості студентів. Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді: психологічна теорія і практика. Монографія  / за ред. Г.К.Радчук. Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2016. С. 425-450.


6. Радчук Г.К. Становлення асертивності студентів як чинник попередження професійного вигорання у майбутніх фахівців. [Електронний ресурс]. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України.  2016.  Вип. 1. Режим доступу:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpn_2016_1


7. Радчук Г.К. Темпоральні характеристики осмисленості життя студентів. Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. праць.  2016. Вип. 1. С. 16-20.


8. Радчук Г. К. Суб’єктна позиція студента як чинник попередження кризи професійної ідентичності майбутнього фахівця. Особистість як суб’єкт подолання кризових ситуацій: психологічна теорія і практика: монографія / за ред. С.Д.Максименка, С.Б.Кузікової, В.Л.Зливкова.  Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2017.С. 337-357.


9. Радчук Г. К. Діалог як механізм аксіогенезу особистості в процесі вищої професійної освіти.  Психологія особистості. Науковий теоретико-методологічний і прикладний психологічний журнал. Івано-Франківськ, 2017. №1 (8). С. 130-142.


10. Радчук Г.К. Освітній діалог як інноваційна гуманітарна технологія професійного становлення особистості у ВНЗ. Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. праць. Київ, ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2017, № 1. С. 3 – 19.


11. Радчук Г.К. Особливості ціннісних орієнтацій сучасних студентів. World science Multudisciplinary Scientific Edition.  Vol.5, May 2018. № 5(33). Warsaw.  Р. 16-22.


12. Радчук Г.К. Діалогізація дитячо-батьківських стосунків як чинник ранньої профілактики девіацій у становленні особистості. Теорія та практика профілактичної роботи з дітьми, схильними до девіантної поведінки: український і міжнародний досвід: монографія / О. Янкович, О. Кікінежді, І. Козубовська, В. Поліщук, Г. Радчук та ін. Тернопіль, Осадца Ю.В., 2018. С.173-182.


13. Основи науково-психологічних досліджень. Навчально-методичний посібник / за ред. Г. К. Радчук. Тернопіль, ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. 208 с. (у співавторстві). 


14. Система практик у професійній підготовці психологів. Навчально-методичний посібник  / за заг. ред. Г.К.Радчук.  Тернопіль, ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2019. 416 с. (у співавторстві).


15. Радчук Г. К. Особистісна готовність викладачів вищої школи до діалогізації освітнього процесу.  Humanitarium / ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Переяслав-Хмельницький, 2019. Том. 43, Вип. 1 : Психологія. С. 130-138.


16. Радчук Г. К. Культурно-психологічний підхід в контексті сімейного виховання.  Humanitarium / ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Переяслав-Хмельницький, 2019. Том. 42, Вип. 1 : Психологія. С. 130-146.


17. Радчук Г. К., Адамська З. М., Свідерська Г. М., Андрійчук І. П., Олексюк В. Р. Емоційна спрямованість у структурі фасилітативної діяльності майбутніх психологів Психологічний часопис. Збірник наукових праць. Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України. Випуск 5 № 11 (31) / 2019. Київ, 2019. С. 22-34. https://apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/view/741/451


18. Радчук Г.К., Слободянюк О.Л. Розвиток соціального інтелекту у студентів – майбутніх педагогів Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 13 / упоряд.: Р.В.Павелків,   Н.В.Корчакова; ред.: Р.В.Павелків, Н.В.Корчакова В.І.Безлюдна. Рівне: РДГУ, 2019. С. 129 – 136.  https://doi.org/10.35619/prap_rv.vi13.133


19. Halyna Radchuk, Zoryana Adamska, Mariia Oliinyk. Features of Authenticity Development in Future Psychologists. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. Vol 11, No 3 (2019). P. 213-223 (Web of science). 


20. Halyna Radchuk, Zoryana Adamska. Addressing development of fasilitative approach in ukrainian education system. Соціальна робота: виклики сьогодення; Збірник наукових праць за матеріалами VIII міжнародної науково-практичної конференції / за заг. ред. В.А.Поліщук, С.М.Калаур, Г.І.Слозанської. Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2019. С. 9 – 17.


21. Halyna Radchuk, Anatolii Afanasiev, Dmytro Sofiian, Zoriana Adamska, Iryna Perig. Internal factors of development of psychological readiness for professional activities in cynologist officers. Journal of Intellectual Disability Diagnosis and Treatment, 2021,  Vol. 9, No.1. P. 538 – 547. https://www.lifescienceglobal.com/pms/index.php/jiddt/article/view/7216 (Scopus).


22. Радчук Г.К., Логвись О.Я. Лідерські якості в цілісній структурі особистості. Науковий вісник ХДУ. Серія: Психологічні науки, № 4. 2021. С.93 - 100. https://doi.org/10.32999/ksu2312-3206/2021-4-12


23. Grygorii Tereshchuk, Halyna Meshko, Miroslav Prochazka, Oleksandr Meshko and Halyna Radchuk. The problem of preserving and strengthening the occupational health of the teacher: a historical aspect. Second International Conference on History, Theory and Methodology of Learning. SHS Web Conf. Volume 104, 2021 (ICHTML 2021) https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2021/15/shsconf_ichtml2021_01003/shsconf_ichtml2021_01003.html   (Web of science).


24. Berezka, S., Panasenko, E., Zhukova, O., Radchuk, H., Sobolyeva, S., & Raievska, Y. (2021). Neuropsychological Peculiarities of Studying Future Psychologists’ Emotional Intelligence. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 12(2), 38-52. https://www.brain.edusoft.ro/index.php/brain/article/viewFile/1138/1306  (Web of science).


25. Halyna Radchuk, Zoriana Adamska, Solomsa Chopyk, Halyna Sviderska, Viktoria Oleksiuk. Psychological analysis of paradigms of development of modern higher education Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume I, May 28 th – 29 th , 2021. 513 – 523. http://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/6269 (Web of science).


26. Радчук Г.К., Адамська З.М., Олексюк В.Р. Психологічні особливості впровадження дистанційного навчання студентів. Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки, 2022. Вип. 12. С.107-114.  https://doi.org/10.30970/PS.2022.12.12


27. Радчук Г.К. Гуманістична та гуманітарна парадигми як методологічні засади розбудови освітнього діалогу в середовищі вищої освіти. Освітній діалог як гуманітарна психодидактична технологія вищої освіти. Монографія / за наук. ред. Г.К. Радчук. Тернопіль, ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. 300 с. С. 34 – 52. http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/30860


28. Радчук Г.К. Психолого-педагогічні та методичні особливості розробки та реалізації навчальної дисципліни у формі освітнього діалогу. Освітній діалог як гуманітарна психодидактична технологія вищої освіти. Монографія / за наук. ред. Г.К. Радчук. Тернопіль, ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. 300 с. С. 199  – 225. http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/30869


29. Khurtenko О., Tomich, L., Drahunov, D., Hancheva, K., Lytvyn-Zhmurko, T., & Radchuk, H. (2023). Neuroscientific View on Making Urgent Decisions, Responding to Unusual Situations in Sports and the Role of Emotions. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 14(1), 370-386. https://doi.org/10.18662/brain/14.1/425https://lumenpublishing.com/journals/index.php/brain/article/view/57 96 (Web of science).


30. Pylypenko, N., Radchuk, H., Shevchenko, V., Horetska, O., Serdiuk, N., & Savytska, O. (2023). The Psychodrama Method of Group Psychotherapy. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 14(3), 134-149. http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/31592 https://doi.org/10.18662/brain/14.3/466 (Web of science).

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси