Сіткар Віктор Ілліч

Сіткар Віктор Ілліч

кандидат психологічних наук,


доцент кафедри психології розвитку та консультування


 


Е-mail: 
sitkarv@gmail.comПрофілі:
     Google Scholar
     ORCID 

     ResearcherID

Біографія


В 1984 році з відзнакою закінчив факультет фізичного виховання Тернопільського державного педагогічного інституту. Після закінчення інституту працював в загальноосвітній школі № 19 м. Тернополя вчителем фізичної культури. З 1990 року працює в Тернопільському державному педагогічному інституті (сьогодні національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка) асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри психології. З 1992 по 1995 р. навчався (стаціонарно) в аспірантурі інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. З жовтня 2011 року по вересень 2016 р. – докторант-здобувач інституту соціальної та політичної психології АПН України.

У 1996 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія на тему «Психологічні особливості виникнення та прояву дитячих пустощів».

У 2001 р. обраний Вченим секретарем інституту (сьогодні факультету) педагогіки і психології ТДПУ (сьогодні ТНПУ) ім. Володимира Гнатюка. На цій посаді перебуваю по сьогодні. З 2017 року цю посаду перейменовано на секретар наукової ради факультету педагогіки та психології.

З 1 липня 2004 р. за результатами конкурсу обраний деканом психолого-педагогічного факультету ТНПУ імені Володимира Гнатюка, на цій посаді перебував до липня 2009 року. З серпня 2009 року факультет реорганізовано в інститут педагогіки та психології, а з березня 2017 року – це факультет педагогіки та психології.

З липня 2009 року по сьогодні – доцент кафедри практичної психології (з червня 2019 р. кафедру перейменовано на кафедру психології розвитку та консультування) ТНПУ імені Володимира Гнатюка.

Автор понад 220 наукових праць та публікацій. Читає навчальні курси з загальної психології, вікової та педагогічної психології, психології фізичного виховання та спорту, юридичної психології, інженерної психології, методики проведення психологічної експертизи в різних галузях психології, психології бізнесу, психології професійного вигорання.

Досвід наукової на науково-педагогічної діяльності, стажування тощо. Науково-педагогічний стаж роботи становить 33 роки. З 06.11. 2008 р. по 06.12.2008 р. пройшов підвищення кваліфікації у формі стажування на кафедрі педагогіки і психології Львівського державного університету фізичної культури. З 20.11.2014 р. по 20.12.2014 р. проходив стажування на кафедрі практичної психології Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди», ВНЗ IV рівня акредитації. 2-3 липня 2015 р. в рамках реалізації проекту «Посилення комплексного гендерного підходу в контексті конфлікту в Україні» взяв участь у дводенному Науково-практичному семінарі із впровадження гендерного підходу у навчальний процес підготовки фахівців і фахівчинь журналістських спеціальностей, повністю виконавши програму підвищення кваліфікації обсягом 15 годин. Видано сертифікат за підписом Посла, координатора проектів ОБСЄ в Україні, Вайдотаса Верби.

З 18 листопада 2019 р. по 17 січня 2020 р. пройшов підвищення кваліфікації (стажування) в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка. Довідка про проходження стажування № 82 від 20 січня 2020 р. Наказ про зарахування на стажування № 438 від 12.11.2019 р. Тема стажування: «Професійний саморозвиток та сучасні інноваційні технології навчання, викладання психології у закладах вищої освіти». Обсяг підвищення кваліфікації 240 годин (8 кредитів ЄКТС).

З 04.05 - 10.06.2022 р. (онлайн). Участь у програмі стажування «DIGITAL FUTURE: BLENDED LEARNING»! за підтримки Університету прикладних наук Анхальт на базі DUDIZ. (DIGIN.NET 2. German-Ukrainian Digital Innovation Network 2. Сертифікат DN 202205134. Обсяг стажування 180 год.).

З 2006 року – керівник Тернопільського обласного відділення Української академії акмеології, академік УАА. З лютого 2018 року доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти (ТОКІППО) (за сумісництвом). Керівник випускних робіт слухачів курсів учителів фізичної культури; + інструктори фізичної культури в закладах дошкільної освіти (ЗДО).

З 01 лютого 2018 року зарахований членом Європейської асоціації педагогів, психологів та медиків «Science»). (посвідчення № 00417, видане ЄАППМ «Science» 01.02.2018 р).

Сфера наукових інтересів. Психологія спорту та фізичного виховання, Гендерні аспекти в спорті. Дитяча психологія. Соціальна психологія дитячої субкультури. Юридична психологія. Професійне вигорання педагогів. Психологія бізнесу.

Персональні нагороди, відзнаки. У 2009 році, як науковий керівник, відзначений Грамотою МОН України (Наказ МОН України № 498 від 10.06.2009 р.) за підготовку переможця (диплом І ступеня) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з гендерних досліджень у 2008/2009 навчальному році.

З жовтня 2013 року – член Національної Федерації наукової аналітики Республіки Україна (НФНАРУ) в галузі психологічних наук. Сертифікат члена № NRAF-UA-00053. Статус члена Національної федерації щорічно підтверджується одноразовою участю в першості з наукової аналітики проекту GISAP.

Відзнаки вітчизняних та зарубіжних організацій:
1. Диплом «Софіста» в галузі «Психологія» № DS-016/0046 виданий 02/06/2016  Лондон. Міжнародна академія наук вищої освіти (МАНВО) в рамках міжнародного науково-аналітичного проекту (GISAP) 

2. Бронзовий диплом № DA-016/0025 за результатами ІІ етапу національної першості з  наукової аналітики в галузі психологічних наук (Секція Соціальна та політична психологія) Виданий 02.06.2016 р., Лондон, МАНВО, GISAP.

3. Диплом «Софіста» в галузі «Психологія» № DS-017/0016 виданий 01/03/2017  Лондон. Міжнародна академія наук вищої освіти (МАНВО) в рамках міжнародного науково-аналітичного проекту (GISAP)

4. Диплом № Т-NRAF- UA-00096 переможця І етапу національної першості з наукової аналітики в  галузі психологічних наук (Секція Соціальна та політична психологія) виданий  01/03/2017 Лондон-Київ та члена національної збірної командиУкраїна з наукової аналітики в галузі «Психологічні науки» на період 2017 року. 

5. Подяка Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди за якісне керівництво студентською науковою роботою та формування наукового потенціалу сучасної молоді в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Педагогічна та вікова психологія». За підписом Голови галузевої конкурсної комісії проф. Коцур В.П. та відповідального секретаря галузевої конкурсної комісії доц. Лохвицької Л.В., 20-21 березня 2014 р.

6. Грамота Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. За сумлінну багаторічну працю на освітянській ниві, підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів, активну участь у житті університету та з нагоди 75-річчя ТНПУ ім. В, Гнатюка. 21 квітня 2015 р. Ректор Кравець В.П.

7. Подяка Української академії акмеології (УАА) за багаторічну наукову та організаційну діяльність щодо розбудови Академії та з нагоди 10-річного ювілею Української академії акмеології. За підписом Президента УАА В.О. Огнев’юка, 28 жовтня 2016 р.

8. Грамота проводу Тернопільської обласної організації ВГО «Спілка офіцерів України» за перемогу у стрілецькому турнірі серед викладачів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка присвяченого 75 річчю утворення УПА.

9. Грамота Тернопільської обласної ради. За сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди відзначення 20-річчя від дня заснування кафедри практичної психології факультету педагогіки і психології ТНПУ імені Володимира Гнатюка (Голова Тернопільської обласної ради  В.В. Овчарук, Тернопіль 2018.

10. Грамота Тернопільської обласної державної адміністрації. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів та з нагоди 20-річчя створення кафедри практичної психології (Жовтень 2018 р. м. Тернопіль. Голова ОДА Степан Барна.

11. Подяка Національної академії педагогічних наук України за активну участь у впровадженні наукових здобутків та з нагоди 80-річчя Університету. За підписом президента НАПН України В.Г. Кременя, 2020 р. (Постанова Президії АПН № 1-2/14-375 від 20 грудня 2018 року Про нагородження відзнаками НАПН України)

12. Подяка Асоціації футболу Тернопільщини. За системну роботу у навчанні тренерів за програмою «С» ліцензії УАФ. (м. Тернопіль, червень 2023, голова асоціації Т. ЮРИК).

13. Грамота Тернопільської обласної державної адміністрації. Тернопільська обласна військова адміністрація. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток освіти і науки, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди 25-річчя створення кафедри психології розвитку та консультування Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. (жовтень 2023 р. м. Тернопіль. Начальник адміністрації Володимир ТРУШ).

14. Грамота ТНПУ імені Володимира Гнатюка.  Сіткар В.І. кращий гравець («shooter») у змаганнях першості серед працівників ТНПУ ім. В. Гнатюка з баскетболу. 25 січня 2024 р. за підписом голови профкому працівників Івана. КАПЛУНА та голови спортивного клубу «Педагог» Петра ПЕТРИЦІ.

Основні публікації:

1. Монографії
1. Сіткар В.І. Субкультура дитинства та її вплив на cтатеву соціалізацію: гендерна парадигма.  Ґендерні дослідження : прикладні аспекти : монографія. [В.П. Кравець, Т. В. Говорун, О.М. Кікінежді та ін.]; за наук. ред. В.П. Кравця. Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2013. С. 242-254.ISBN 978-966-10-3838-6

2. Cіткар В. І. Особливості культурно-ціннісної орієнтації дорослих та перцепції ними субкультури дітей. Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді: психологічна теорія і практика. Монографія [за ред. Г. К. Радчук]. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016.  С. 94-126.ISBN 978-595-055-5

3. Сіткар В.І. Становлення особистості та суспільства крізь призму дитячої субкультури: сучасні тенденції. Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-методологічні та прикладні аспекти : монографія / редкол.: В.О. Огнев’юк, С.О. Сисоєва, Я.С. Фруктова.  Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. С. 163-180.ISBN 978-617-658-019-5

4. Сіткар В. І. Соціально-психологічні особливості формування субкультурних девіацій у дітей та підлітків. Теорія та практика профілактичної роботи з дітьми, схильними до девіантної поведінки: український і міжнародний досвід : монографія / О. Янкович, О. Кікінежді, І. Козубовська, В. Поліщук, Г. Радчук та ін. Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. С. 148-158.ISBN 978-617-7516-66-7

5. Сіткар Віктор. Психологія дитячої субкультури : монографія. Тернопіль, ТПНУ імені Володимира Гнатюка, 2019. 560 с. ISBN 978-617-595-095-1

6. Cіткар В. І. Спадщина Володимира Гнатюка, яка надихає митців: субкультурна парадигма. Володимир Гнатюк у європейському науковому просторі: колективна монографія / упор. М. Б. Лановик, З. Б. Лановик. Тернопіль: Підручники і посібники, 2021. C. 276-279. ISBN 978-966-07-4011-2.  URL http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/23862

7. Сіткар В. І. Сімейна субкультура як діалог дорослої та дитячої культури. Освітній діалог як гуманітарна психодидактична технологія вищої освіти: монографія / за наук. ред. Г.К.  Радчук. Тернопіль, ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. С. 90-108. ISВN 978-617-595-126-2.

2. Статті у наукових фахових виданнях, включених до переліку, затвердженого МОН України:
2.1.Сіткар В.І. Роль розваг у збереженні фізичного та психічного здоров’я дітей / В. І. Сіткар / / Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія Педагогіка і психологія. – Тернопіль 1998. – № 2.– С. 60-61.

2.2. Сіткар В.І. Особливості виховання сучасної молоді в контексті творчої спадщини А. Макаренка: за і проти / В. І. Сіткар // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. –  К.: 2004, т.VІ, випуск 4. – С. 309-314.ISBN 966-7613-01-5

2.3. Сіткар В.І. Гендерні відмінності дитячої субкультури / В.І. Сіткар // Психологічні студії Львівського університету / За наук. ред. С.Л. Грабовської «Збірник наукових праць». Випуск 1. – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – С. 304-324.

2.4. Сіткар В.І. Дитяча субкультура як специфічна форма соціогенезу: постановка проблеми / В.І. Сіткар // Наукові записки Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. академіка С.Д. Максименка. –  К.: Главник, 2005. - Вип.26, в 4-х томах. Т. 4. – С. 55-62.

2.5. Сіткар В.І. Дитяча субкультура як малий культурний світ / В.І. Сіткар // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. –  К.: 2006, т.VІІІ, випуск 2. – С. 302-310.ISBN 966-7613-01-5

2.6. Сіткар В.І. Сучасне навчання та виховання крізь призму дитячої субкультури / В.І. Сіткар // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. – К.: 2008, т. Х, частина 4. – С. 553-562.

2.7. Сіткар В.І. Дитяча субкультура – ключ  до формування духовності особистості / В.І. Сіткар // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. – К.: 2009, т. ХІ, частина 5. – С. 340-347.

2.8.Сіткар В.І. Дитяча субкультура як фактор соціалізації підростаючої особистості / В.І. Сіткар // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / За ред. Максименка С.Д. – К.: 2010, т. ХІІ, частина 2. – С. 295-302.ISSN2077-2289

2.9. Сіткар В.І. Дитяча субкультура через призму соціально-когнітивної теорії на прикладі телевізійного насилля / В.І. Сіткар // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка. Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Випуск 14. – С. 282-290.ISВN966-7631-15-Х

2.10. Сіткар В.І. Психологія вчинку на прикладі дитячих розваг / В.І. Сіткар // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; редкол. : В.І. Судаков [та ін.]. – К.: Логос, 2011. – Т.4; Спецпроект: «Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність» з нагоди 85-ї річниці від дня народження фундатора вітчизняної історико-психологічної науки В. А. Роменця. Вікова та педагогічна психологія. Прикладні проблеми психології. – С. 146-154.ISВN978-966-171-400-6 (Т. 4)

2.11. Сіткар В.І. Дитяча та молодіжна субкультури в контексті онтогенетичного аспекту формування духовності особистості / В.І. Сіткар // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка Національної АПН України / За ред. Максименка С.Д. - К.: 2011, т. ХІІІ, частина 4. –  С. 358-364.ISSN2077-2289

2.12. Сіткар В.І. Світ дитинства та світ дорослих перед викликами глобального суспільства: субкультурна та гендерна парадигми / В.І. Сіткар // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: зб. наук., праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної і політичної психології НАПН України: за заг. ред. М.М. Слюсаревського: упоряд. Л.А. Найдьонова, Г.В. Мироненко. – К.: Міленіум, 2011. – Вип. 11. – С. 153-163.ISВN978-966-8063-99-45

2.13. Сіткар В.І. Дитяча і молодіжна субкультури як ресурс освітнього, духовного та культурного розвитку суспільства / В.І. Сіткар // Наукові студії із соціальної та політичної психології: зб. статей / НАПН України, Інститут соціальної та політичної психології : [редакційна рада М.М. Слюсаревський (голова), В.Г. Кремень, С.Д. Максименко та ін.]. – К. : Міленіум, 2011. – Випуск 28 (31). – С. 119-127.ISВN 978-966-8063-99-50

2.14. Сіткар В.І. Соціальне буття дітей та молоді: субкультурний аспект / В.І. Сіткар // Вища освіта України – Додаток 3 до №1, Том 1, 2012. – Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання».–  С. 162-169. / Психологічні науки: проблеми і здобутки. – Додаток 1 до № 1, Том 1.– 2012. – Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – С. 162-169.

2.15. Сіткар В.І. Дитяча субкультура в системі соціогенезу: групова ідентичність чи колективний символізм (соціально-психологічний аспект) / В.І. Сіткар // Психологічні перспективи. Спеціальний випуск: Актуальні проблеми психології малих, середніх та великих груп. – Т.2. Проблеми цілісності суспільства, групи та особистості. – 2012. – С. 132-143.

2.16. Сіткар В.І. Соціалізація дітей та молоді: субкультурний аспект / В.І. Сіткар // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – Соціальна робота. – № 3, 2012. – С. 39-43.ISSN1728-3817 (загальний)

2.17. Сіткар В.І. Пустощі як супутник дитинства та форма субкультури: погляд психолога / В.І. Сіткар // Науково-практичний та освітньо-методичний журнал «Практична психологія та соціальна робота». –  № 9, 2012. – С. 11-14.

2.18.Сіткар В.І. Дитяча субкультура в умовах системних змін / В.І. Сіткар // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка Національної АПН України / За ред. С.Д.Максименка. Т. ХІV,част. 3. –  К., 2012. - С. 190-199.ISSN 2077-2289

2.19. Сіткар В.І. Вплив субкультури на соціальне виховання особистості / В.І. Сіткар // Психологія особистості. Науковий теоретико-методологічний і прикладний психологічний журнал. Тематичний випуск «Аксіопсихологія розвитку особистості в освітньому середовищі». – № 1(3), 2012. – С. 205-216.

2.20. Сіткар В.І. Соціогенез пустощів як форми субкультури дітей / В.І. Сіткар // Практична психологія тасоціальна робота [Текст] : наук.-практ. та освіт.-метод. журнал/ Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. –  Київ : СОЦИС-ПРЕС, 1997 . –  Виходить щомісячно. – 2013р. – № 2 (167). – С. 13-17. 

2.21. Сіткар В.І. Субкультура як філософія буття та соціалізації дитини / В.І. Сіткар // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1. Вип. 29, Том ІІІ: тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К. : Гнозис, 2013. – С. 257-266. ISBN 978-966-8840-95-7

2.22. Сіткар В.І. Світ дитинства як автономна соціокультурна реальність та своєрідна субкультура / В.І. Сіткар // Актуальні проблеми психології : збірникнаукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Том.ХI.: Соціальна психологія. –  Вип. 6. – Книга ІІ.– Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. –  С. 320-331.ISSN 2072-4772    ISBN 978-965-189-170-7

2.23. Сіткар В.І. Субкультурний аспект впливу казки на становлення особистості дитини / В.І. Сіткар // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. Випуск 2. –  Херсон, 2013. – С. 66-71. ISSN 2307-9154

2.24. Сіткар В.І. Жанри дитячого фольклору як складова соціалізації та засвоєння субкультури / В.І. Сіткар // Актуальні проблеми психології : збірникнаукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Том.ХI. – Вип. 10. – К. : Фенікс, 2014. – С. 309 – 324.ISSN 2072-4772

2.25. Сіткар В.І. Особливості соціалізації сучасних дітей в контексті субкультури: соціокультурний досвід, гендерний та психологічний аспекти / В.І. Сіткар // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірникнауковихпраць Інституту психології ім. Г.С. Костюка Національної АПН України / За ред. Максименка С.Д.– Т. ХVІ, част. 1, 2 – К., 2014. – С. 195-204.ISSN 2077-2289

2.26. Сіткар В.І. Акмеологічний погляд психолога на дитину, яка пустує / В.І. Сіткар // Проблеми освіти: збірник наукових праць. – Вип. 84. – Житомир-Київ, 2015. –  C. 304 – 310.

2.27. Сіткар В.І. Дитяча субкультура в сучасному українському соціумі: соціально-психологічний аспект / В.І. Сіткар // Психологічний часопис : збірник наукових праць / за ред. С.Д. Максименка. – № 2 (4). – Вип. 4. – Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, 2016. – С. 132- 151.ISSN 2414-004Х

2.28.  Сіткар В. Діагностика рівня домагань і самооцінки школярів на межі епохи дитинства та підліткового віку. Психологія особистості. Науковий теоретико-методологічний і прикладний психологічний журнал. 2019. №1 (10). С. 110-117. URL: http://journals.pu.if.ua/index.php/po;http://ps.pu.if.ua

2.29. Сіткар В. Теоретичний концептуальний конструкт української дитячої субкультури / В. Сіткар // Humanitarium» Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.) ; Ніжин (Чернігів. обл.) : Лисенко М. М., 2019. Том. 43, Вип. 1 : Психологія. С. 130-142.  ISSN 2308-5126 (Друковане видання) ISSN 2518-1114 (Електронне видання)

2.30. Сіткар В. Субкультура релігійних вірувань дітей як духовна інтенція аксіопсихологічного потенціалу  особистості / В. Сіткар // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнародна колективна монографія / за заг. ред. проф. В. П. Бабича, проф. Л. С. Рибалко. Харків: Вид. ВННОТ, 2019. С. 332-339. ISSN: 2708-4809

2.31. Сіткар В. І. Взаємозв’язок субкультури, вчинку та психосоціального розвитку. Освіта та розвиток обдарованої особистості. №3 (78) / ІІІ квартал / 2020. С. 17-26. Серії «Педагогіка», «Психологія». ISSN: 2309-3935

2.32. Сіткар Віктор Ілліч. Віртуальна субкультура сучасних дітей у контексті піраміди потреб А. Маслоу. Освіта та розвиток обдарованої особистості : щоквартальний науково-методичний журнал / В.В. Бондаренко (голов. ред.) та ін. Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України. 2021. № 2 (81), II квартал. С. 25-34. ISSN 2309 3935.

2.33. Сіткар В. І. Суб’єктно-вчинкова структура рольової взаємодії в контексті вікової субкультури. Освіта та розвиток обдарованої особистості : щоквартальний науково-методичний журнал / В.В. Бондаренко (голов. ред.) та ін. Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України. 2022. № 1 (84), I квартал. С. 35-44. ISSN 2309 3935. DOI: https://doi.org/10.32405/2309-3935-2022-1(84)  URL : http://otr.iod.gov.ua/index.php/2022 

2.34. Сіткар В.І. Суб’єктно-вчинковий концептуальний підхід до розуміння дитячої субкультури. Освіта та розвиток обдарованої особистості : щоквартальний науково-методичний журнал / В.В. Бондаренко (голов. ред.) та ін. Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України. 2023. № 1 (88), I квартал. C. 51-57.  ISSN 2309-3935 DOI: https://doi.org/10.32405/2309-3935-2023-1(88).

Участь в конференціях (статті, тези) за період 2018 -2023 р.
2018 рік
1. Сіткар В.І. Теоретико-методологічний аспект соціально-психологічної допомоги дітям з травмою війни / В. І. Сіткар // Психосоціальна підтримка осіб з травмою війни: міжнародний досвід та українські реалії: збірник матеріалів, доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Маріуполь, 28 лютого 2018 р. – Маріуполь: ДонДУУ, 2018. – С. 148-151.

2. Сіткар В. І. Вплив Інтернет- та медіа-простору на становлення особистості сучасних дітей та їх субкультури / В. І. Сіткар, Н. С. Сіткар // Сучасні соціокультурні психолого-педагогічні координати розвитку дитини : Матеріали Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної конференції (19-20 квітня 2018 року, м. Тернопіль : Вид-во Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2018. – С. 166-171. ISBN 978-617-595-079-1

3. Сіткар Віктор. Соціально-психологічний аспект життєвого успіху: спокуси та ризики тих хто їде з України / Віктор Сіткар // Психологія національної безпеки і благополуччя особистості : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Львів 26-27 квітня 2018 р. / [Упорядник М. Й. Варій]. – Львів : «СПОЛОМ», 2018. – С. 184-188.

4. Сіткар В. І. Нова українська школа та норми поведінки, яких слід дотримуватись: актуальність, реалії, проблеми / В. І. Сіткар, Н. С. Сіткар // Розвиток професійної майстерності педагога : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 26-27 квітня 2018 року). / укладачі В.Є. Кавецький, А.В. Вихрущ, О.Я. Жизномірська, І.І. Гаврищак, С.Б. Гах – Тернопіль: СМП «Тайп», 2018. – С. 300-304. 

5. Сіткар В. І. Особливості психосоціального розвитку та субкультури дітей на базових стадіях епігенетичного циклу / В. І. Сіткар // Сучасний рух науки : тези доповідей ІІ міжнародної науково-практичної інтернет- конференції, 28-29 червня 2018 р. – Дніпро, 2018. – С. 381-386.

2019 рік
1. Сіткар В.І. Діагностика рівня розвитку рис особистості у четвертокласників за тестом Кеттела: гендерний аспект / В.І. Сіткар, Н.С. Сіткар // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції у 2 ч. Ч.2 (м. Тернопіль, Україна, 11-12 квітня 2019 року) / укладачі: В.Є. Кавецький, А.В. Вихрущ, О.Я. Жизномірська, І.І. Кузьма, С.Б. Гах – Тернопіль: СМП «Тайп». - С. 187-191.

2. Віктор Сіткар. Біографічний нарис про автора першої і поки єдиної в Україні психологічної енциклопедії / Сіткар Віктор // Видатні постаті психології: історія, сучасність і перспективи : матеріали VI регіонального наукового семінару до дня психолога (23 квітня 2019 р., м. Львів). Львів, 2019. С. 54-56.

3. Сіткар В. І. Гендерні відмінності самооцінки особистих якостей у молодших підлітків / В. І. Сіткар // Соціальна робота: минуле, реалії та перспективи: матеріали ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретико-методологічні та прикладні аспекти» (Умань, 21-22 травня 2019 р.) та науково-методичного семінару «Права дітей: від витоків до сьогодення» (Умань, 29 травня 2019 р.) / [ред. кол. : Коляда Н. М. та ін.]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. – C. 103-108.

4. Сіткар В. І. Взаємозв’язок вікової субкультури з чотирикомпонентною моделлю соціального впливу У. Бронфенбреннера. / В.І. Сіткар // Міжнародний електронний науково-практичний журнал «WayScience». Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: літні диспути: тези доп. І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 1-2 серпня 2019 р. – Дніпро, 2019. - С. 649-655.

5. Сіткар В.І. Врахування особливостей розвитку дитячої субкультури в освітньому просторі. Передові наукові дослідження в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 27 вересня 2019 року) /Редколегія: О. М. Петровський, В. С. Мисик, І. М. Вітенко, О. І. Когут, Ю. Ч. Шайнюк, A. Janowski, Ф. І. Полянський, Т. В. Магера, М. А. Мартинів, Т. О. Сергуніна // Науковий, методичний, інформаційний збірник Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти. Тернопіль: ТОКІППО, 2019. С. 118-122.

6. Сіткар В. І. Дитяча субкультура в структурі аксіогенезу особистості / В.І. Сіткар // Психологічні вектори розвитку гуманітарної освіти в умовах євроінтеграції освітнього простору: результати і перспективи дослідження : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дрогобич, 4-5 жовтня 2019 р.) / за заг. ред проф. І. М. Галяна. – Дрогобич : Редакційно- видавничий відділ ДДПУ імені І. Франка, 2019. – С. 110-112. ISBN 978-966-384-410-7

7. Сіткар В. Центр довузівської підготовки як важлива складова профорієнтації, контролю та моніторингу знань майбутніх абітурієнтів / Віктор Сіткар, Степан Сіткар // Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад : зб. наук. праць матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 18 квітня 2018 р., м. Київ, Національний авіаційний університет / наук. ред. Н. П. Муранова. – К. : НАУ, 2019. – С. 152-155.

8. Сіткар В. І. Суб’єктно-ціннісний підхід у вивченні субкультури дітей [Електронний ресурс] / В. І. Сіткар // Матеріали доповідей учасників ІІ Всеукраїнського Конгресу із соціальної психології «Соціальна психологія сьогодні: здобутки і перспективи». – К. Інститут соціальної і політичної психології НАПН України. - С. 328-334. – Режим доступу : http://ispp.org.ua/wp-content/uploads/2019/11/Theses-UCSP2019.pdf (DOI: 10.33120/UCSPProceedings-2019, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України Індексовано у CROSSREF).

2020 рік
1. Віктор Сіткар. Субкультура і вчинок як сполучники між психологією і культурою / Сіткар Віктор //Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки. Збірник статей учасників Другої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки» (25 лютого 2020 р. м. Дрогобич). Редактори-упорядники М. В. Савчин, А. Р. Зимянський – Дрогобич: «Швидкодрук», 2020. – С. 198-205.

2. Сіткар В., Сіткар С. Жінки-генерали в секторі безпеки і оборони: європейський досвід, українські реалії. Реалізація ґендерної політики на сучасному етапі розвитку сектору безпеки та оборони України: стан, проблеми, перспективи : тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, 25 березня 2020 року). – Хмельницький : Видавництво НаДпсУ, 2020. С. 269-273.

3. Сіткар В.І., Сіткар Н.С. Особливості навчання в сучасних школах Естонії: реалії та поради українським освітянам. Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 09-10 квітня 2020 року) / Редколегія: О.М. Петровський, І.М. Вітенко, О.І. Когут, В.С. Мисик, Ю.Ч. Шайнюк, В.Є. Кавецький, А.В. Вихрущ, О.Я. Жизномірська, С.Б. Гах, Г.І. Герасимчук, М.П. Мамус – Тернопіль: СМП «Тайп», 2020. С. 332-334.

4. Сіткар В. І., Сіткар Н. С. Професійна компетентність та особливості прояву емоцій учителів в умовах дистанційного навчання пов’язаного з карантином covid-19. «Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення». Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 22 травня 2020 р.). Тернопіль: ТНПУ. 2020. С. 150-154.

5. Сіткар В.І. Шкільна освіта України в контексті міжнародних досліджень учнів: компаративістичний аспект. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2020: глобалізований простір інновацій : матеріали ІVМіжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 28 травня 2020 р.). / НАПН України, Ін-т педагогіки НАПН України ; за заг. ред. О. І. Локшиної. Київ ; Біла Церква : Авторитет, 2020. С. 276-279. – DOI : https:// doi.org/10.32405/978-966-97763-9-6-2020

6. Сіткар В. І., Сіткар Н. С. Сіткар С. В. Освітні успіхи України за результатами PISA-2018: гендерний аспект. «Сучасні стратегії гендерної освіти в умовах євроінтеграції»: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 вересня 2020 р. / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, за заг. ред. В.П. Кравця, О.М. Кікінежді. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. С. 50-54.  ISBN 978-617-595-103-3

7. Cіткар В., Сіткар Н. Розвиток та психічне здоров’я сучасних тінейджерів: причини та наслідки. Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві: збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (23 жовтня 2020 року) / уклад. З. Р. Кісіль. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2020. с. 211-216.

8. Сіткар В.І., Сіткар С.В.Онлайн система ЕКОOL – прогресивний інструмент для освітнього менеджменту: естонський досвід. Використання технологій менеджменту якості в управлінні закладами освіти: збірник матеріалів ІV регіональної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 26 листопада 2020 року) / Редколегія:  І. М. Вітенко, Р. С. Брик, Н. Р. Бабовал, Т. Г. Дідух. Тернопіль, 2020. C. 162-167.

9. Сіткар В.І, Сіткар Т.В. Синтез рухової активності та діджиталізації сучасного суспільства: мотиваційний аспект. Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді // Матеріали п’ятого регіонального науково-методичного семінару  (м. Тернопіль, 18-19 грудня 2020 р) / За заг. ред. Огнистого А.В., Огнистої К.М.  Тернопіль: В-во СМТ «ТАЙП», 2020. С. 157-160.

2021 рік
1. Сіткар В., Сіткар С. «Цифрові потреби» сучасних дітей: субкультурна парадигма. Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки: збірник статей учасників Третьої Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Дрогобич, 16 березня 2021 р.) / Редактори-упорядники: М.В. Савчин, А.Р. Зимянський. Дрогобич: «Швидкодрук», 2021. С. 278-288. ISBN 978-617-7990-12-2 URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/19732

2. Сіткар В.І., Сіткар Н.С. Особливості фінської та естонської інклюзивної освіти. Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності: збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 15-16 квітня 2021 року) / Редколегія: О. М. Петровський, І. М. Вітенко, О. І. Когут, Ю. Ч. Шайнюк, В.Є. Кавецький, А.В. Вихрущ, О.Я. Жизномірська, С.Б. Гах, Р.Я. Яковишин, Т. В. Магера, Т.О. Сергуніна, Г.І. Герасимчук,  М.П. Мамус, Н.Б. Стрийвус – Тернопіль: СМП «Тайп», 2021. С..398- 402.

3. Сіткар В.І., Сіткар С.В., Деякі аспекти психологічної підготовки та психотехніки самозахисту людини в життєво небезпечних ситуаціях. Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки: Збірник тез І Міжнародної наукової конференції присвяченої 35 роковинам аварії на ЧАЕС, 22-23 квітня 2021 р. / упорядники: А.А. Криськов, В.В. Вишньовський та Н.В. Габрусєва. Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2021 С. 50-54. ISBN 978-617-7875-14-6.

4. Сіткар, В. І., & Сіткар, С. В. (2021). Дошкільна освіта за принципом територіальної длступності: українські реалії та перспективи. Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній заклад середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти. Збірник наукових праць VII Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю 27 квітня 2021 р. м. Київ, НАУ. №1(1). С. 218–219. вилучено із https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/APSE/article/view/15870.

5. Сіткар, В. І., & Сіткар, С. В. (2021). ЕСТОНСЬКЕ «ОСВІТНЄ ДИВО», ЯКИМ МОЖЕ СКОРИСТАТИСЯ УКРАЇНА. Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти. Збірник наукових праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю 12 травня 2021 р. м. Киів, Україна. 1(1), 2021. С. 240–244. вилучено із https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15794

6. Сіткар В., Сіткар С. Особливості дистанційного (онлайн) навчання в Zoom: досвід Канади. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2021: інновації в освіті в контексті європеїзації та глобалізації: матеріали V Міжнародної наук.-практ. конференції (Київ, 27-28 травня 2021 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / За заг. ред О.І. Локшиної. Тернопіль : Крок, 2021. С. 294-296.  ISBN 978-617692652-8

7. Cіткар В., Сіткар С. Вплив пандемії на психічне здоров’я та освітній менеджмент учасників освітнього процесу. Використання технологій менеджменту якості в управлінні закладами освіти: збірник матеріалів V регіональної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 26 листопада 2021 року) / Редколегія: І. М. Вітенко, Р. С. Брик, Ю. А. Щербяк, Н. Р. Бабовал, О. О. Бернадин, О. В. Городецька, Т. Г. Дідух. Тернопіль, 2021.  С. 113-117.

8. Cіткар В., Сіткар С. Особливості фізичного розвитку та навчання дітей: нейропсихологічний підхід. Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Тернопіль, 23-24 грудня 2021 р.) / За заг. ред. Огнистого А. В., Огнистої К. М. Тернопіль: В-во СМТ «ТАЙП», 2021. C. 187-195.

2022 рік
1. Сіткар В. І., & Сіткар С. В. (2022). Особливості розвитку педагогів, громадян та системи освіти Сінгапуру  як зразкової у світі. Актуальні проблеми системи освіти: заклад загальної середньої освіти – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад. 1 (2), с. 734–741. URL:  https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/APSE/issue/view/879.

2. Сіткар В., Сіткар С. Вплив війни на зміну людських цінностей: соціально-психологічний аспект. Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль. ТНПУ ім. В. Гнатюка. Ред. кол.: Морська Н. Л., Литвин Л. М., Поперечна Г. А. Тернопіль : Вектор, 2022. С 73-79.

3. Сіткар В.І, Сіткар С.В. Сучасні аспекти підготовки медіаторів: досвід, проблеми, техніки. Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності: збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 29-30 вересня 2022 року) / Редколегія: О. М. Петровський, І. М. Вітенко, О. І. Когут, Ю. Ч. Шайнюк, В.Є. Кавецький, О.Я. Жизномірська, Т. В. Магера, Г.І. Герасимчук, Н.Б. Стрийвус. Тернопіль: СМП «Тайп», 2022. С. 338-347.

4. Сіткар В.І., Сіткар С.В. Особливості підготовки вчителів та учнів розуміти емоційні почуття: досвід Іспанії. Використання технологій менеджменту якості в управлінні закладами освіти: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 24 листопада 2022 року) / Редколегія: І. М. Вітенко, Р. С. Брик, Н. Р. Бабовал, О. В. Городецька, О. І. Біла, Т. Г. Дідух. Тернопіль, 2022. С. 186-191.

2023 рік
1. Сіткар В.І., Сіткар С.В., Сіткар Т.В. Олімпієць О. Волинець – жива історія Тернопільського плавання. Олімпійсьий рух на теренах України – минуле та сьогодення. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. За заг.ред. Огнистого, А.В., Огниста К.М. Тернопіль: В-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. С. 166-179. Репозитарій ТНПУ: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/28663

2. Сіткар В., Сіткар С. «Редан» - спланована інформаційно-психологічна спецоперація проти України чи ідентичність молоді з культурним аніме світу? Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2023 року, м. Тернопіль. ТНПУ ім. В. Гнатюка. Ред. кол.: Морська Н. Л., Литвин Л. М., Поперечна Г. А.. Тернопіль: ФОП Осадца Ю. В. 2023. С. 406-412. 
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgzGtwMdQgLWkGhWJSVPZDtHMzDvW?projector=1&messagePartId=0.4. Репозитарій ТНПУ: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/30150

3. Сіткар В. І., Сіткар С. В. Особливості системи освіти країни математиків - Нідерланди. Актуальні проблеми системи освіти: заклад загальної середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти : збірник наук. праць. №3 (2023) Київ. С. 580-590. ISSN 2786-5487 online.  https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/APSE/issue/view/929. Репозитарій ТНПУ. http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/30148

4. Сіткар В., Сіткар С. Канадська освіта в дистанційному форматі. Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти, № 3 (2023): 90-річчю Національного авіаційного університету присвячується, Київ. С. 372–380.  ISSN 2786-5495 online https://doi.org/10.18372/2786-5495.1.17800. Репозитарій ТНПУ: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/30295

5. Сіткар В., Сіткар С. Сучасний досвід Європи щодо покарання за прогули школи: компаративістичний аналіз. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2023: горизонти інновацій : зб. матеріалів VІІ Міжнародної наукової конференції (Київ, 25 травня 2023 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / За заг. ред. О.І. Локшиної. Київ–Тернопіль : Крок, 2023.  С. 265-272.   DOI: https://doi.org/10.32405/978-617-692-804-1. Репозитарій ТНПУ: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/30506

6. Сіткар В., Сіткар С. Жінки-військові, які отримали звання героїня  України під час російсько-української війни: гендерний аспект. Реалізація гендерної політики на сучасному етапі розвитку сектору безпеки і оборони України: стан, проблеми, перспективи : тези ІV Міжнародна науково-практична конференції (Хмельницький, 18 травня 2023 року). Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2023. С. 306-314. Репозитарій ТНПУ. http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/30574

7. Сіткар В.І. Особливості впровадження в освітньо-професійну програму «Психологія конфлікту та практична медіація» навчальної дисципліни «Медіаційні практики в спортивних конфліктах». Аксіопсихологічні вектори розвитку сучасної освіти: зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 19-20 жовтня 2023 р. / за ред. Г.К. Радчук. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. С. 472-480. (Електронне видання).

8. Сіткар В.І., Сіткар Н.С. Ігрова форма та мінімальні навантаження як специфічні особливості початкової освіти в Бельгії. Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 05-06 жовтня 2023 року / Редколегія: О.М. Петровський, І.М. Вітенко, О.І. Когут, Ю.Ч. Шайнюк, В.Є. Кавецький, О.Я. Жизномірська, О.В. Черній, Т.В. Магера, Г.І. Герасимчук, Н.Б. Стрийвус. Тернопіль: ФОП Осадца Ю.В. 2023. С. 249-252.   Репозитарій ТНПУ. http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/30875

9. Сіткар В. І., Сіткар С. В. Ставлення до освітніх реформ в Україні вчителя з власною планетою Пауля Пшенічки. Використання технологій менеджменту якості в управлінні закладами освіти: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 17 листопада 2023 року) / Редколегія: І. М. Вітенко, Р. С. Брик, Н. Р. Бабовал, О. В. Городецька, Т. Г. Дідух. Тернопіль, 2023. С. 182-186. Репозитарій ТНПУ. http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/31409

10. Сіткар В. І., Сіткар С. В. Філософсько-психологічний аспект впливу глобалізації та цифровізації світу на розвиток духовності та освіти людини. «Формування компетентностей обдарованої особистості в системі позашкільної та вищої освіти»  (ISSN 2786-8230 online, електронний міжнародний науковий журнал) № 2, 2023, присвяченого 90-річчю НАУ. С. 324-336. URL : https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/FCS

11. Сіткар В.І. Кінезіологія «гравітаційного нахилу» Майкла Джексона. Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство. 2023. Випуск 21. С. 71-79. 
ISSN 2078-6794.  https://kultart.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2024/01/Visnyk_21_2020.pdf

Репозитарій ТНПУ: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/31788

2024 рік

3. Публікації у наукових періодичних виданнях інших держав 
3.1. Ситкарь В.И. Взгляд психолога на детскую субкультуру в современной психологии: гендерный аспект/ В.И. Ситкарь // Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии. – № 7 (16): сб. статей по материалам ХVI международной заочной научно-практической конференции. – М., Изд. «Международный центр науки и образования, 2013. – С. 201-208.ISSN 2309-2742

3.2. Сіткар В.І. Субкультура дитинства в контексті сучасної масової культури та взаємодії з медіа / В.І. Сіткар // SCIENCE AND EDUCATION A NEW DIMENSION Pedagogy and Psychology. – Vol. 3. 2013. – BUDAPEST, 2013. - www.seanewdim.com P. 189-194.ISSN 2308-5258

3.3. Сіткар В.І. Вплив казки на формування особистості дитини: субкультурна парадигма / В.І. Сіткар // DEVELOPMEN OF MODERN PSYCHOLOGY IN A CONDITIONS OF PERMANENT SOCIAL CRISIS Peer-reviewed materials digest (collectivemonograph) published folloving the results of the LXXI International Researchand Practice Conference and III stage of the Championshipin Psychological sciences (London, November 14  – November  20. 2013). – London: ІASHE, 2014. – P. 30-34.ISBN 978-1-909137-40-0

3.4. Сіткар В.І. Фольклор як складова соціалізації і форма входження дітей в субкультуру / В.І. Сіткарь // PROBLEMS OF CORRELATION OF INTERPERSONAL INTERACTIONS AND EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN SOCIAL RELATIONS. Peer-reviewedmaterialsdigest (collectivemonograph) published folloving the results of the LXXV International Research and Practice Conferenceand I stage of the Championship in Pedagogical and Psychological sciences (London, January 27 – February 03, 2014 /.The International Academy of Science and Higher Education;  Organizing Committee:  T Morgan (Chairman), B. Zhytnigor, S. Godvint, A. Tim, S. Serdechny, L. Strreiker, H. Osad, I. Snellman, K. Odros, M. Stojkovic, P. Kishinevsky, H. Blagoev – London: ІASHE, 2014. – P. 90-93. ISBN 978-1-909137-43-1

3.5. Ситкарь В. И. Детская субкультура как сфера социальных отношений в культуре семейного воспитания / В.И. Ситкарь// Категория «социального» в современной педагогике и психологии: материалы 2-й научно-практической конференции (заочной) с международным участием: 2-3 апреля, 2014 г.в 2 частях / отв. ред. А.Ю. Нагорнова. Часть 1. – Ульяновск: SIMJET, 2014. – С. 90-96. ISBN/ISSN:978-5-9904777-5-9

3.6. Сіткар В.І. Мовна творчість дітей: субкультурний та соціолінгвістичний аспект / В.І. Сіткар // International scientific-practical conference of teachers and psychologists [Text]: materials of proceedings of the International Scientific and Practical Congress «Science of future», the 8th of May, 2014, Prague (CzechRepublic), Vol. 2. P. 243-250. ISBN978-5-4379-0320-9

3.7. Сіткар В. І. Суб’єктно-вчинковий підхід до проблеми феномену дитяча субкультура / В. І. Сіткар // International scientific-practical conference of pedagogues and psychologists [Text]: materials of proceedings of the International Scientific and Practical Congress «Science of genesis», the 8th of August, 2014. Publishing Center of the European Association of pedagogues and psychologists «Science», Geneva (Switzerland), Vol. 3. – P. 173-182. ISBN 9785437903230

3.8. Сіткар В. І. Музичний фольклор та епістолярії дітей Тернопільщини: субкультурна парадигма / В.І. Сіткар // The European Scientific and Practical Congress «Global scientific unity 2014» [Text]: materials of proceedings of the International Scientific and Practical Congress «Global scientific unity 2014», 26-27 th of September, 2014, Prague (Czech Republic). Publishing Center of the International Scientific Association «Science& Genesis», Copenhagen, 2014, Vol. 4.–  P. 117-127. ISBN 9789665326847

3.9. Сіткар В.І. Психологія сучасних дітей: субкультурна парадигма / В.І. Сіткар //International scientific-practical conference of teachers and psychologists [Text]: materials of proceedings of the International Scientific and Practical Congress «The generation of scientific ideas», the 27th of November, 2014./ Publishing Center of the European Association of pedagogues and psychologists «Science», Geneva (Switzerland), 2014, Vol. 3. – P. 143-149.ISBN 978-5-4379-0327-8

3.10. Сіткар В.І. Рухливі ігри в системі соціогенезу та змісті субкультури дітей / В.І. Сіткар // International scientific-practical conference of teachers and psychologists [Text]: materials of proceedings of the International Scientific and Practical Congress «The generation of scientific ideas», the 17-18th of February, 2015./ Publishing Center of the European Association of pedagogues and psychologists «Science», Geneva (Switzerland), 2015, Vol. 2.– P. 170-176. ISBN 9787637903249

3.11. Сіткар В.І. Осередки формування субкультури дітей: сучасний стан / В.І. Сіткар // International scientific-practical congress of pedagogues, psychologists and medics «Driven to discover!» [Text]: materials of proceedings of the International scientific-practical congress «Driven to discover!», the 5th of June, 2015, Geneva (Switzerland). Publishing Center of the European Association of pedagogues and psychologists «Science», Geneva, 2015, – P. 161-170. ISBN 978-5- 437903-32-2

3.12. Сіткар В. І. Субкультура як модель стосунків та система цінностей в образі світу дитини / В. І. Сіткар // International scientific-practical congress of pedagogues, psychologists and medics «Motivation. Way to the future». [Text]: materials of proceedings of the International scientific-practical congress «Motivation. Way to the future.», the 25th of May, 2016, Geneva (Switzerland) / Publishing Center of the European Association of pedagogues and psychologists «Science», Geneva, 2016, – P. 80-87. ISBN 978-7-637903-75-1

3.13. Сіткар В.І. Субкультура як «школа буття» сучасної дитини /В. І. Сіткар/ / «Influence of knowledge and public practice on the development of creative potential and personal success in life». Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the CXXIV International Research and Practice Conference and II stage of the Championship in Psychology and Educational sciences (London, May 12 – May 17, 2016). – London: IASHE, 2016. – P. 52-55. ISBN 978-1-909137-97-4

3.14. Сіткар В.І. Соціально-психологічна концепція функціонування та розвитку дитячої субкультури / В. І. Сіткар // «Harmonious personal development problem in relation to specificity of modern education and socialization processes». Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the CXXXI International Research and Practice Conference and III stage of the Championship in Psychology and Educational sciences (London, October 5 - October 11, 2016) /International Academy of Science and Higher Education; Organizing Committee: Т. Morgan (Chairman), B. Zhytnigor, S. Godvint, A. Tim, S. Serdechny, L. Streiker, H. Osad, I. Snellman, K. Odros, M. Stojkovic, P. Kishinevsky, H. Blagoev – London: IASHE, 2016. – P. 55-58. ISBN 978-1-911354-05-5.

3.15.Сіткар В. І. Етнічна ідентичність і стереотипи як суб’єктивний субкультурний домен / ETHNIC IDENTITY AND STEREOTYPES AS A SUBJECTIVE SUBCULTURAL DOMAIN / В.И. Ситкарь // «Issues of upbringingand teaching inthecontext of modern conditions of objective complication of the person’s social adaptation processes». Peer-review edmaterials digest (collective monograph) published following the results of the CXXXVIII International Researchand Practice Conferenceand I stage of the Championshipin Psychology and Educational sciences (London, February 9 – February 15, 2017) / InternationalAcademyofScienceandHigherEducation; OrganizingCommittee: Т. Morgan (Chairman), B. Zhytnigor, S. Godvint, A. Tim, S. Serdechny, L. Streiker, H. Osad, I. Snellman, K. Odros, M. Stojkovic, P. Kishinevsky, H. Blagoev – London: IASHE, 2017. – Р. 66-71. ISBN 978-1-911354-11-6

3.16. Сіткар В.І. «Покоління Z»: субкультурна парадигма / В. І. Сіткар // International scientific-practical congress of pedagogues, psychologists and medics «Mind technologies: Science» [Text]: materials of proceedings of the International Scientific and Practical Congress «Mind technologies: Science», the 31th of March, 2017, Geneva (Switzerland) / Publishing Center of the European Association of pedagogues and psychologists «Science», Geneva, 2017, – P. 120-130. ISBN 978-7-637903-82-9

3.17. Cіткар В. І. «Синій кит», «Червона сова», «Момо» – деструктивний інформаційно-психологічний вірус чи безпечна екранна соціалізація сучасних дітей? / В. І. Сіткар //International scientific professional periodical journal «THE UNITY OF SCIENCE» December 2018 – January 2019. The European Association of pedagogues, psychologists and medics «Science», Vienna, Austria, 2019 / publishing office Beranových str., 130, Czech Republic – Prague, 2019; p. 87 – 89. ISSN 9091-1792

3.18. Сіткар Віктор. Сучасна соціально-психологічна українська реальність в контексті дитячої субкультури. WORLD CHILDREN CONFERENCE-II. Proceedings Book Volume-II. May 21-23, 2021 Nicosia / Turkish Republic of Northern Cyprus Özay Günsel Children University. IKSAD GLOBAL PUBLISHING  HOUSE. Р. 499. ISBN: 978-605-70554-8-4.

3.19. Сіткар В., Сіткар С. MODERN SOCIALIZATION OF THE UKRAINIAN YOUTH IN THE CONTEXT OF U. BRONFENBRENNER’S ECOLOGICAL SYSTEMS THEORY. WORLD YOUTH STUDIES CONFERENCE August 12, 2021. İzmir, Turkey. Proceedings Book. Editor Cihan YILDIZ CANPOLAT. International Association of Publishers – 2021. Р. 8-14. Режим доступу https://www.worldyouthconference.org/kongre-kitaplari. ISBN - 978-605-70611-7-1

3.20. Сіткар Віктор Ілліч, Сіткар Степан Вікторович. Особливості судового та медіаційного процесу врегулювання спортивних спорів (The peculiarities of arbitration and mediation processes in sports dispute resolution). ZESZYTY NAUKOWE TURYSTYKA I REKREACJA. Zeszyt 28 (2) 2021 / Redaktor naukowy tomu dr Andrzej Marian Cwer. Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. Wydawnictwo Libron, Kraków. 2021. С. 33-43. ISSN:1899-7228. URІ: http://wydawnictwa.wstijo.edu.pl/zeszyty-naukowe.html

3.21. Сіткар Віктор, Сіткар Степан. Первинна допомога дітям під час війни: психологічний аспект. WORLD CHILDREN CONFERENCE-III. April 22-24, 2022. Antalya-Turkey. Proceedings Book Volume-I. Р. 447-451. IKSAD GLOBAL PUBLISHING HOUSE. ISBN: 978-625-8377-38-5.  URL : https://www.worldchildrenconference.org/_files/ugd/614b1f_8f1d1021420548d6b751ca8af54f055f.pdf/. 

Навчально-методичні посібники
1. Психологія фізичного виховання і спорту. Навчальний посібник / автор-упорядник В. І. Сіткар. Тернопіль : ТДПУ ім. Володимира Гнатюка, 2000. 216 с.

2. Сіткар В. І. Аутогенне тренування в спорті. Навчально-методичний посібник. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2009. 104 с.

3. Психологія фізичного виховання і спорту (навчальний посібник, видання друге, доповнене і перероблене) / В.І. Сіткар. Тернопіль, ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2011. 300 с.

4. Сіткар В. І. Психологічний практикум для школярів. Науково-практичний та освітньо-методичний журнал «Практична психологія та соціальна робота». № 8, 2006. С. 13-25 (початок).

5. Сіткар В. І. Психологічний практикум для школярів. Науково-практичний та освітньо-методичний журнал «Практична психологія та соціальна робота». № 9, 2006. С. 43-53 (продовження).

6. Сіткар В. І. Про психологію жінки та чоловіка в спорті: з досвіду роботи науково-дослідного центру гендерних досліджень в ТНПУ імені Володимира Гнатюка. Формування у молоді гендерно-відповідальної поведінки (на прикладі українських ВНЗ): навчальний посібник / за заг. ред. Н. Світайло. Суми : Видавництво РА «Хорошие люди», 2013. С. 148-151.

7. Сіткар В.І., Поважна І. Формування відповідального ставлення до материнства у студентської молоді (з досвіду дослідження в ТНПУ імені. Володимира Гнатюка). Результати ініціативи «Університет, дружній до сім’ї» та досвід реалізації гендерної політики українських університетів: навчальний посібник / за заг. ред. Н. Світайло. Суми : Видавництво РА «Хорошие люди», 2015. С. 71-77.

8. Сіткар В. І. Психологічний пізнайко : практикум із саморозвитку. Психолог. 2016. № 13/14. Тематична вкладка. С. 1-24.

9. Сіткар В. І. Діагностика пізнавальних процесів дошкільників. Психолог дошкілля.  2017. № 2 (91). Тематична вкладка. С. 1-24.

10. Сіткар В. І. Державна атестація бакалаврів психології: збірник тестових завдань / З. М. Адамська, В.І. Сіткар та ін. / за заг. ред. Г.К. Радчук. Тернопіль, ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. С. 185-189 ( інженерна психологія).

11. Сіткар В. І. Спортивні танці, ритмічна гімнастика та аеробіка як засоби ритмічного розвитку особистості. Кінезіологія танцю та техніко-естетичних видів спорту: навчально-методичний посібник / Упорядник О. А. Плахотник. Львів : СПОЛОМ, 2018. Ч.ІІ. С.126-132.

12. Сіткар Віктор. Фактори впливу війни на психіку учасників освітнього процесу та можливості їх попередження. Особливості діяльності психологічної служби у системі освіти з розвитку резильєнтності як особистісного ресурсу учасників освітнього процесу в умовах війни. Інформаційно-методичні матеріали учасників науково-практичної семінар-конференції 20.04.2023 р. / за заг. редакцією: Демидась С.Р., Коротюк З.М., Мерени Н.М., Ярмолицької С.О. Тернопіль, 2023. С. 22-28. https://docs.google.com/document/d/1520KOJfj-6HP1dhPVZB0Hus4w1BOnynX/edit?pli=1
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси