Кікінежді Оксана Михайлівна


проф.Кікінежді О.М..

Доктор наук, професор


З
авідувач кафедри психології


e-mail – okiki77777@gmail.com


Профілф
 
Google Scholar
ORCID  
ResearcherID

Народилася у 1956 р. у с. Капорське Ломоносівського району Ленінградської області (Росія). У 1974 р. закінчила Тернопільську СШ №2. Протягом 1974–1979 рр. навчалася на природничому факультеті Тернопільського державного педагогічного інституту ім. Я. Галана, здобула кваліфікацію «вчитель біології і хімії».


Трудову діяльність розпочала організатором з позакласної та позашкільної роботи у Тернопільській СШ №
 14.  


Протягом 1983–1986 рр. навчалася у аспірантурі Інституту психології імені Г. С. Костюка (Київ).

Захистила кандидатську дисертацію із спеціальності «Педагогічна і вікова психологія» на тему «Оцінні ставлення як мотив вибору друга в ранній юності» (1987 р.).


У 2006 р. закінчила докторантуру при Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова. Захистила докторську дисертацію «Ідентифікація як соціально-психологічний феномен диференціації статі» (2013 р.), здобула  науковий ступінь доктора психологічних наук.З 1986 року і дотепер працює у системі вищої освіти:
 з 1986 р. – на посаді викладача,
з 1988 р. – старшого викладача,
з  1994 р. – доцента,
з 2014 року – професора кафедри психології Тернопільського національного педагогічного університету ім.В.Гнатюка.


Провадить викладацьку діяльність з психологічних дисциплін.

З 2002 р. – директор Центру ґендерних студій (з 2008 р. – Науково-дослідний центр з проблем ґендерної освіти та виховання учнівської та студентської молоді НАПН України – ТНПУ ім. В. Гнатюка).Реалізація міжнародних проектів і програм:

1999–2000 –  співавтор (разом з д. п. н., проф. Т. В. Говорун) проекту «Психологія статі та сексуальності як психологічна дисципліна для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра та спеціаліста» (№14-99-7389-HES-I-ESP) за сприяння Міжнародного Фонду «Відродження»;

1999–2003 – експерт і консультант проекту «Адаптація дітей сиріт до самостійного життя» за фінансової підтримки Counterpart International US Agency for International Development;

2002–2004 – керівник проекту «Соціально-психологічні фактори формування гендерних орієнтацій депривованих підлітків» за сприяння Канадського Агентства Міжнародного розвитку, Посольства Канади в Україні, Канадсько-Українського гендерного фонду (QGTA, 2508);

2009–2011 – експерт та тренер Програми рівних прав та можливостей жінок в Україні (ПРООН–ЄС), зокрема, розробник ґендерних стандартів освіти в Україні, ґендерно-чутливого підходу у дошкільну та початкову освіту, ґендерно-чутливих програм для студентів педагогічних ВНЗ; учасником проектів з подолання ґендерних стереотипів у навчально-виховному процесі та підготовки тренерів з підвищення ґендерної обізнаності та ґендерної чутливості вчителів, подоланні ґендерних стереотипів у навчально-виховному процесі; функціонуванні кафедри педагогіки та ґендерної рівності;

2013 – експерт проекту «Дослідження морально-етичних норм та ґендерних питань у сучасних регіональних медіа» (проект Тернопільської обласної Асоціації жінок) за підтримки Українського медійного проекту «У-медіа» Інтерньюз Нетворк (USAID);

2013–2015 – експерт і співвиконавець проекту «Рівні можливості для здобуття професії молодими матерями-студентками у ВНЗ» за фінансової підтримки Європейської Комісії;

2014 – співвиконавець проекту Ради Європи «Зміцнення та захист прав дітей в Україніщо реалізувався за фінансової підтримки Уряду Норвегії;

2015 – співвиконавець проекту «Програма розвитку фінансового сектору (USAІD/FINREP ІІ);

2015 – співвиконавець проекту «Ґендерний мейнстримінг у вищих навчальних закладах України», що фінансувався Фондом локальних ініціатив посольства Фінляндії в Україні.


Участь у Всеукраїнських конкурсах:

2004 – переможець Всеукраїнського конкурсу навчальних програм з ґендерної проблематики 2004 року (наказ МОН України № 428 від 28. 05. 2004 р.);

2015 – переможець Всеукраїнського конкурсу підручників для 4-го та 7-го класів (МОН України).


Відповідальний виконавець науково-дослідницьких проектів на держзамовлення Міністерства освіти і науки України (керівник – д. п. н., проф., академік НАПН України, В. П. Кравець):

2000–2002 – «Психолого-педагогічні основи підготовки майбутніх педагогів до статевого виховання дітей та юнацтва як передумова формування особистості сім’янина» (№ 0100U002413),

2003–2005 – «Ґендерна соціалізація дитини та виховання ґендерної рівності дітей та юнацтва» (№ 01034U003119),

2006–2008 – «Ґендерна освіта та виховання: перспективи розвитку» (№ 0106U002384; рр.),

2009–2011 – «Ґендерні компетенції в освітньо-професійному зростанні молоді» (№ 0109U002308),

2012–2015 – «Ґендерно-освітні технології у соціогуманітарному знанні: досвід і перспективи» (№ 0112U000276),

2015–2017 – «Реалізація ґендерного підходу в освітньо-виховний простір «навчальний заклад – родина – громада» в контексті європейської моделі демократії» (№ 0115U000193).

О.М.Кікінежді була організатором шести Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт з напрямку «Гендерні дослідження», семи всеукраїнських та шести міжнародних науково-практичних конференцій, зокрема:
«Ґендерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократії» (2011 р.),
«Духовність у становленні та розвитку особистості» (2011 р.),
«Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей» (2014 ),
«Партнерство навчальних, культурно-освітніх закладів, соціальних служб і родин: стан, проблеми, перспективи розвитку» (2015 р.),
«
Рівність, лідерство, спілкування в європейських прагненнях української молоді:ґендерний дискурс» (2016 р.).


Неодноразово доповідала про шляхи реалізації системного підходу у вирішенні проблем статевої та ґендерної соціалізації учнівської та студентської молоді на засіданнях Президії та методологічних семінарах НАПН України (2010–2015 рр.).


Під керівництвом Кікінежді О. М. здійснюють наукові дослідження студенти, магістранти та аспіранти, захищено дві кандидатські дисертації (Кізь О. Б., Шульга І. М.), підготовлено кілька наукових робіт, які були переможцями Всеукраїнського конкурсу студенстьких накових робіт з напрямку «Гендерні дослідження».


О.М.Кікінежді є членом спеціалізованої вченої ради Д 58.053.03 з педагогічних наук Тернопільсього національного педагогічного університету імені В. Гнатюка; входить до редакційної колегії «Наукового вісника Херсонського державного університету (серія «Психологічні науки»)» та журналу «Ґендерна парадигма освітнього простору» (Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»).


Стажування

Державний інститут розвитку сім’ї та молоді (підвищення кваліфікації – Київ, 09.09.2011, 30.09.2011), ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (01.12.2016–30.12.2016),
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska, 2.07.17–15.07.17).Сфера наукових інтересів

П
сихологія особистості, вікова та педагогічна психологія, ґендерна психологія, психологія статі та сексуальності, підготовка молоді до відповідального батьківства, психологія сім’ї та ін.


Відзнаки

Відомчі нагороди Міністерства освіти і науки України:
«Відмінник освіти України» (наказ №1256к від 05.12.2005 р.),
знак НАПН України «К. Д. Ушинський» (№9к від 17.03.2015 р.);

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (№96624 від 28.05.2004 р.);

Грамота Міністерства освіти і науки України (№872 від 23.09.2008 р.);

Грамота Тернопільської обласної державної адміністрації (травень 2013 р.);

відзнака Тернопільської міської ради (№6/36/19 від 16.08.2013 р.);

Подяка Тернопільської обласної державної адміністрації (травень 2014).Основні публікації


У науковому доробку О.М. Кікінежді понад 200 наукових публікацій, в тому числі 30 монографій, підручників, посібників, програм, методичних рекомендацій тощо, зокрема

 «Стать та сексуальність: психологічний ракурс» (1999 р.),

«Ґендерна психологія» (2004 р., гриф МОН України),

«Психологія статі та сексуальності»,

«Ґендерна психологія та педагогіка» (2004 р.),

«Ґендерні аспекти усвідомленого батьківства» (2004 р., гриф МОН України),

«Особливості ґендерної соціалізації депривованого юнацтва» (2004 р., гриф МОН),

«Педагогіка та психологія: ґендерний аспект» (2004 р., гриф МОН),

«Формування ґендерної культури молоді: науково-методичні матеріали до тренінгової програми (2006 р., 2009 р., гриф МОН України), 


«Ґендерна ідентичність в онтогенезі особистості» (2011 р.),

«Ґендерне виховання дошкільнят» (2011 р.; 2015 р.),

«Ґендерна соціалізація молодших школярів» (2011 р.),

«Ґендерна освіта: теорія та практика» (навчальна програма з інтегрованого курсу для студентів педагогічних вузів) (2011 р.),


«Як навчати школярів долати ґендерні стереотипи» (2011 р., гриф МОН України),

«Ґендерні дослідження: прикладні аспекти» (2013 р.);

навчально-методичного комплекту «Основи здоров’я» для 1-го та 4-го класів (підручники і робочі зошити схвалені гриф МОН України, 2013–2017 рр.);

навчальний посібник «Відкриті родинні студії. Фінансова мудрість батьківської педагогіки» та програма освітнього курсу для батьків з фінансової грамотності дітей Фінансова мудрість родинної педагогіки (2015 р., гриф МОН України).


За науковою редакцією О. М. Кікінежді видано збірники матеріалів Міжнародних:

«Практическая педагогика: гуманизация процессов образования и воспитания» (2013 р.),

«Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей» (2014 р.) і Всеукраїнських:

«Формування ґендерної культури майбутніх педагогів: здобутки та перспективи» (2005 р.),

«Ґендер і молодь: європейські виклики» (2009 р.),

«Ґендерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократії» (2011 р.) конференцій.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси