Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Завідувач: Поліщук Віра Аркадіївнадоктор педагогічних наук, професорСтарший лаборант: Зварич Ольга ПетрівнаПоштова скринька: tnpu.kafedra.spsr@gmail.comАдресам. Тернопіль, вул. Винниченка, 10,3-й поверх, 229/232 ауд.


 


Історія кафедри

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи створена у 2000 році, тому історія кафедри налічує 15 років.

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи є випусковою кафедрою за двома напрямами підготовки 6.130102 «Соціальна робота» та 6.010106 «Соціальна педагогіка» освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» як денної, так і заочної форм навчання.

Викладачі кафедри задіяні також до підготовки фахівців спеціальностей «Практична психологія», «Психологія», «Журналістика».

Про кафедру

Кафедрою розроблена і успішно впроваджена система практичної підготовки майбутніх фахівців, до якої ввійшли різні види соціальних і соціально-педагогічних практик.

Викладачами кафедри укладено більше 40 угод про співпрацю з навчально-виховними закладами, державними й недержавними установами та організаціями соціального спрямування, що дає змогу майбутнім соціальним педагогам і соціальним працівникам проходити практичну підготовку в умовах, максимально наближених до реалій сьогодення. Серед них: Відділ у справах сім’ї та молоді Тернопільської міської державної адміністрації; Тернопільський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Тернопільська обласна організація Товариства Червоного Хреста України; Благодійний фонд української греко-католицької церкви «Карітас»; Тернопільський обласний комунальний спеціалізований Будинок дитини; Геріатричний будинок-інтернат с. Петриків; Тернопільський міський жіночий клуб «Відродження нації»; Громадсько-молодіжна організація «Братерство сиріт»; Тернопільська міська громадська організація «Адаптаційний чоловічий центр»; Громадська організація родин дітей-інвалідів «Дитина»; Обласний благодійний фонд «Центр реабілітації дітей-інвалідів»; Дитячий будинок «Віфлеєм»; Міжнародний благодійний фонд «Дар життя»; Притулок для неповнолітніх служби у справах неповнолітніх Тернопільської ОДА; Бережанська виховна колонія управління Державного департаменту України; Тернопільський дитячий будинок для дітей шкільного віку; Будинок для дітей сиріт «Пресвята родина»; Тернопільська середня спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат для дітей з наслідками поліомієліту та ЦП; Тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»; Обласний притулок для неповнолітніх; Тернопільська обласна комунальна спеціалізована загальноосвітня школа інтернат для дітей із зниженим слухом.

 

Студенти випускової кафедри – майбутні соціальні педагоги та соціальні працівники – беруть активну участь у  волонтерській роботі та громадському житті факультету, університету, міста, регіону.

Професорсько-викладацький склад кафедри


 

Поліщук Віра Аркадіївна

Поліщук Віра Аркадіївна

Дата народження

20 жовтня 1951 р.

Науковий ступінь, вчене звання

доктор педагогічних наук,

професор

Посада

завідувач-професор кафедри

Тема дисертації

«Теорія і методика професійної підготовки соціальних  педагогів в умовах неперервної освіти»

E-mail:

polvira1951@gmail.com

Навчальні

дисципліни

1.      Педагогіка

2.      Соціальні інновації

3.      Світові моделі та стандарти підготовки фахівців соціальної сфери

4.      Соціальна робота за кордоном

5.      Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін

Коло професійних інтересів

Керівник колективної науково-дослідної теми «Теоретико-методологічні засади соціально-педагогічної діяльності і соціально-педагогічної освіти» (РК № 0104U002386), керівництво аспірантами та докторантами

Найбільш вагомі праці

1.Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: зарубіжний досвід. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. – 178 с.

2.Соціальна робота: технологічний аспект: Навчальний посібник / За ред. проф. А.Й.Капської. – К.: Центр навчальної літератури, 2011. – 352 с. (авт.: С. 113-149; 244-266).

3.      Поліщук В.А. Соціальна робота як феномен сучасної цивілізації // Соціальна робота : Підручник / За ред. Н. Г. Ничкало. – Тернопіль: ВАТ «ТВПК «Збруч», 2010. – С.10-49.

4.      Poliszczuk Wira, Słozanska Аnna. Elementy filozofii społecznej i działalności społeczno-pedagogicznej w nauczaniu Jana Pawła ІІ // SEMPER IN ALTUM : Zawsze wzwyź. – Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła ІІ, 2010. – 535-547.

5.      Poliszczuk W. Praca socjalna jako fenomen wspołczesnej cywilizacji. – W kn. : Praca socjalna. Cz. 1 / red. Nella G. Nyczkało ; red. wyd. pol. Maria Kopsztejn, Danuta Szeligiewicz-Urban ; [tł. Tomasz Kowalik, Danuta Szeligiewicz-Urban, Marta Kopsztejn]. – Siemianowice Śląskie : Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego. Siemianowicki Ośrodek Szkolenia, 2011. – 273 s. – S. 15-56.


 

Олексюк Наталія Степанівна

Олексюк Наталія Степанівна

Дата народження

15 вересня 1970 р.

Науковий ступінь, вчене звання

доктор педагогічних наук,

професор

Посада

професор кафедри

Тема дисертації

«Система соціально-педагогічної роботи з сім’ями військовослужбовців в умовах реформування Збройних Сил України»

E-mail:

nataliya_oleksiuk@yahoo.com.ua

Навчальні

дисципліни

1.      Соціальна педагогіка

2.      Соціальна реабілітація

3.      Технології соціально-педагогічної діяльності

4.      Моделювання соціальних процесів

5.      Соціально-педагогічна практика

Коло професійних інтересів

Соціальна реабілітація та соціальна робота з військовослужбовцями, керівництво аспірантами, докторантами та проектами

Найбільш вагомі праці

1.      Соціально-педагогічна робота з сім’ями військовослужбовців в умовах реформування Збройних Сил України [монографія]. – Київ : Видавничий дім «Слово», 2011. –  304 с.

2.      Соціальна робота в Україні : теорія та практика : посібник для підвищення кваліфікації працівників центрів соціальних служб для молоді. – у 2-х ч. / Авт. колектив: А. Й. Капська, Н. С. Олексюк, В. А. Поліщук. – К : УДЦССМ, 2012. – 296 с.

3.      Соціальна педагогіка : Підручник. 5-те видання виправлене та доповнене / Авт. колектив: Р.Х.Вайнола, А. Й. Капська, Н. С. Олексюк. – К : Центр учбової літератури, 2013. – 488с. (гриф МОН № 1/11-546 Д від 15.07.2009 р.)

4.      Соціальна педагогіка : Підручник. 4-те видання виправлене та доповнене / Авт. колектив: Р.Х.Вайнола, А. Й. Капська, Н. С. Олексюк. – К : Центр учбової літератури, 2009. – 488 с. (гриф МОН № 1/11-546 Д від 15.07.2009)

5.      Соціально-педагогічна робота з проблемними сім’ями : посібник / А. Й. Капська, Н.С.Олексюк, С.М. Калаур, З.З. Фалинська. – Тернопіль: Астон, 2010. – 304 с. (гриф МОН №1/ 11-4211 від 09.03. 2010 р.)


 

 

Парфанович Іванна Іванівна

Парфанович Іванна Іванівна

Дата народження

10 червня 1967 р.

Науковий ступінь, вчене звання

доктор педагогічних наук,

доцент

Посада

доцент кафедри

Тема дисертації

«Теоретико-методичні засади профілактики девіантної поведінки дівчат загальноосвітніх шкіл»

E-mail:

parfanovichi@ukr.net

Навчальні

дисципліни

1.      Соціальна діагностика і профілактика

2.      Соціальне забезпечення розвитку соціальних послуг

3.      Соціальна молодіжна політика

4.      Соціальна регуляція поведінкових девіацій

Коло професійних інтересів

Діагностика і профілактика девіантної поведінки дівчат

Найбільш вагомі праці

1.      Парфанович І. І. Система попередження і подолання девіантної поведінки дівчат / І. І. Парфанович [монографія]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – 368 с.

2.      Парфанович І. І. Профілактика девіантної поведінки дівчат : навчально-методичний посібник / І. І. Парфанович // Тернопіль : ТНПУ, 2011. – 208 с. (гриф МОН № 1/11-12578 від 29.12.2011 р.)

3.      Парфанович І. І. Комплекс діагностичних методик для визначення детермінант девіантної поведінки / І. І. Парфанович – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – 152 с.

4.      Парфанович І.І.  Інтеграція підходів до профілактики девіантної поведінки дівчат Тернопіль: Вектор, 2015 р. – 248 с.

5.      Парфанович І.І. Методичні рекомендації з профілактики девіантної поведінки дівчат Тернопіль : ТНПУ, 2015. – 96 с.
Петришин Людмила Йосипівна

 

Петришин Людмила Йосипівна

Дата народження

10 травня 1971 р.

Науковий ступінь, вчене звання

доктор педагогічних наук,

доцент

Посада

доцент кафедри

Тема дисертації

«Формування креативності майбутніх соціальних педагогів: теоретико-методичний аспект»

E-mail:

ludmyla.petryshyn@gmail.com

Навчальні

дисципліни

Ресоціалізація та соціальна корекція

Основи сценарної роботи

Педагогіка сімейного виховання

Креативність в соціальній роботі

Методологія наукових досліджень

Коло професійних інтересів

Формування та розвиток креативності в соціальній роботі

Найбільш вагомі праці

 

1.    Креативність в соціальній сфері діяльності. Навчально-методичний посібник для вузу. – Тернопіль. – 2010. – 200 с. (гриф МОН №1/11-3544 від 29.04.2010 р.)

2.    Дерев’яна Л. Й., Ратинська О. М. Основи соціально-медичної роботи. Навчально-методичний посібник для підготовки бакалаврів спеціальностей «Соціальна педагогіка» та «Соціальна робота») (За кредитно-трансферною системою навчання) / Л. Й. Дерев’яна, О. М. Ратинська. – Тернопіль : Видавництво «Збруч», 2011. – 280 с. (гриф МОН  № 1/11-3545 від 29.04.2010 р.);

3.    Креативні технології навчання у ВНЗ. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль. – 2011. – 92 с.

 

 

 

Сорока Ольга Вікторівна

Сорока Ольга Вікторівна

Дата народження

24 жовтня 1975 р.

Науковий ступінь, вчене звання

доктор педагогічних наук,

доцент

Посада

доцент кафедри

Тема дисертації

«Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до використання арт-терапевтичних технологій

E-mail:

S.Olga_1975@mail.ru

Навчальні

дисципліни

1.      Соціальна терапія

2.      Теоретичні і прикладні засади менеджменту

3.      Менеджмент персоналу

4.      Соціально-психологічний тренінг

5.      Педагогічна реабілітація

Коло професійних інтересів

Арт-терапія, менеджмент, організація тренінгів, саморозвиток

Найбільш вагомі праці

1.      Сорока О.В. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до використання арт-терапевтичних технологій: теоретико-методичні основи. Тернопіль : Астон, 2015. – 350 с.

2.      Сорока О. В. Арт-терапія: теорія і практика: навчально-методичний посібник / О. В. Сорока. – Тернопіль: Астон, 2014. – 196 с.

3.      Сорока О. В. Менеджмент у закладах освіти. Навчально-методичний посібник / О. В. Сорока. – Тернопіль : ТДПУ, 2008. – 256 с. (гриф МОН №1.4/18 Г–526 від 11.04.2007 р.).

4.      Soroka O. Warunki formowania i rozwoju art-terapii / O. Soroka // Nauczyciel i Szkola Myslowice : Wydawnictwo Gornoslaskiej Wyzszej Szkoly Pedagogicznej imienia Kardynala Augusta Hlonda, 2013. – Nr 2 (54). – St. 69–79.


 

Главацька Ольга Леонідівна

Главацька Ольга Леонідівна

Дата народження

10 січня 1966 р.

Науковий ступінь, вчене звання

кандидат педагогічних наук,

доцент

Посада

доцент кафедри

Тема дисертації

«Проблема підготовки майбутніх учителів до статевого виховання учнів»

E-mail:

Olga.raduk@gmail.com

Навчальні

дисципліни

1.  Основи самовиховання особистості

2.  Теорія соціальної роботи

3.  Основи наукових досліджень

4.  Соціологія шлюбу і сім’ї

5.      Менеджмент соціальної роботи

Коло професійних інтересів

Проблемами дошлюбної підготовки учнів, статево-рольової соціалізації молоді, саморозвиток

Найбільш вагомі праці

1.      Главацька О.Л. Менеджмент соціальної роботи : теорія та практика : навчально-методичний посібник / О. Л. Главацька. – Тернопіль : Вектор, 2015 – 616 с.

2.      Главацька О.Л., Калаур С.М. Соціальні основи розвитку особистості (навчальний посібник) Тернопіль: вид-то ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2011. – 315 с. (гриф МОН №1.4. / 18-Г651 від 26.04. 2007 р.)

3.      Главацька О.Л. Менеджмент соціальної роботи. Тернопіль. – ТНПУ. – 2010. – 144 с.

4.      Главацька О.Л. Основи самовиховання особистості. – Київ: Кондор, 2011. – 206 с. ( гриф МОН № 1.4/18 – Г – 525 від 11.04.07 р.)

5.      Главацька О.Л. Теорія соціальної роботи. – Тернопіль: вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2011. – 188 с.

 


 

Лещук Галина Василівна

Лещук Галина Василівна

Дата народження

18 травня 1977 р.

Науковий ступінь, вчене звання

кандидат педагогічних наук,

доцент

Посада

доцент кафедри

Тема дисертації

«Система професійної підготовки фахівців соціальної сфери у Франції»

E-mail:

h.v.leshchuk@gmail.com

Навчальні

дисципліни

1.   Основи профорієнтаційної роботи

2.   Основи демографії

3.      Соціально-педагогічна робота в закладах освіти

4.   Основи професійної комунікації

5.   Соціальний фандрайзинг

Коло професійних інтересів

Професійна комунікація та соціальний фандрайзинг, саморозвиток

Найбільш вагомі праці

1.      Лещук Г.В. Соціалізація особистості. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль. – 2011. – 92 c.

2.      3.Соціальна робота у Франції // Соціальна робота: Підручник / В.А. Поліщук, О.П. Бартош-Пічкар, Н.М. Горішна, Г.В. Лещук, О.Ю. Пришляк / За ред. Н.Г. Ничкало. – Тернопіль, 2010. – С. 173-230.

3.      Соціалізація підлітків у процесі дозвіллєвої діяльності // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – Випуск 25. – Ужгород, 2013. – С. 112-115.

4.      Лещук Г.В. Форми і методи соціально-педагогічної підтримки дитячих об’єднань у Франції // Зарубіжний досвід підтримки діяльності дитячих громадських об’єднань: навчальний посібник / Н. М. Горішна, Г.В. Лещук, О. Ю. Пришляк, Л.І. Романовська, Г.І. Слозанська / За заг. ред. В. А. Поліщук. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – 273 с. (гриф МОН №1/11 Г–42 від 09.03.2010 р.)

 

 

Горішна Надія Мирославівна

Горішна Надія Мирославівна

Дата народження

29 жовтня 1977 р.

Науковий ступінь, вчене звання

кандидат педагогічних наук,

доцент

Посада

доцент кафедри

Тема дисертації

«Зміст і форми професійної підготовки соціальних працівників у системі неперервної освіти  США»

E-mail:

nadiahorishna@yahoo.com

Навчальні

дисципліни

1.      Історія соціальної роботи

2.      Соціальна статистика

3.      Соціальне консультування

4.      Соціальне прогнозування і проектування

5.      Моніторинг та оцінка соціальних проектів

Коло професійних інтересів

Соціальне проектування, організація та проведення тренінгів

Найбільш вагомі праці

1.Соціальна робота : підручник / [О.П. Бартош-Пічкар, Н.М. Горішна, Г.В. Лещук, В.А. Поліщук, О.Ю. Пришляк / за ред. дійсного члена НАПН Н.Г. Ничкало]. – Тернопіль : ВАТ «ТВПК» Збруч» 2010. – 330 с. – С. 50-113

2.Praca socjalna. Cz. 1 / [O. Bartosz-Piczkar, N. Horishna, W. Poliszcuk, O. Pryszliak / red. Nella G. Nyczkało; red. wyd. pol. Maria Kopsztejn, Danuta Szeligiewicz-Urban]. – Siemianowice Śląskie : Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego. Siemianowicki Ośrodek Szkolenia, 2011. – 273 s. S. 59-120.

3.Зарубіжний досвід підтримки діяльності дитячих громадських об’єднань: навчальний посібник / [Н.М. Горішна, Г.В. Лещук, О.Ю. Пришляк, Л.І. Романовська, Г.І. Слозанська / за ред. проф. В.А. Поліщук]. – Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2011. – 88 с. – С. 6-32.

4.Програма «Організаційно-відпочинкової практики» / Н.М. Горішна // Практична підготовка студентів спеціальності «Соціальна робота» : [методичний посібник / уклад. Н.М. Горішна, Г.І. Слозанська; за заг. ред. В.А. Поліщук]. – Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2013. – 108 с.


 

Калаур Світлана Миколаївна

Калаур Світлана Миколаївна

Дата народження

27 вересня 1970 р.

Науковий ступінь, вчене звання

кандидат педагогічних наук,

доцент

Посада

доцент кафедри

Тема дисертації

«Підготовка майбутніх учителів до оцінювання навчальних досягнень учнів з дисциплін природничого циклу»

E-mail:

svitlanakalaur@rambler.ru

Навчальні

дисципліни

1.      Вступ до спеціальності

2.      Соціалізація особистості

3.      Соціальна конфліктологія

4.      Акмеологія

5.      Технології роботи з проблемними сім’ями

Коло професійних інтересів

Соціальна конфліктологія та акмеологія, співорганізатор науково-практичних конференцій «Соціальна робота та соціальна педагогіка: виклики сьогодення», керівництво аспірантами

Найбільш вагомі праці

1.      Калаур С. М. Практикум з cоціальної конфліктології для підготовки бакалаврів спеціальності «Соціальна педагогіка» та «Соціальна робота» / С. М. Калаур. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2010. – 168 с.

2.      Калаур С. М., Главацька О. Л. Основи соціального розвитку особистості : Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Соціальна педагогіка» / С. М. Калаур, О. Л. Главацька. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – 315 с. (гриф МОН №1.4. / 18-Г651 від 26.04. 2007 р.)

3.      Капська А.Й., Олексюк Н.С., Калаур С.М., Фалинська З.З.  Соціально-педагогічна робота з проблемними сім’ями. Посібник / А. Й. Капська , Н. С. Олексюк, С.М. Калаур, З.З. Фалинська. – Тернопіль : Астон, 2010. – 304 с. (гриф МОН №1/ 11-4211 від 09.03. 2010 р.)

4.      Калаур С.М., Фалинська З.З. Соціальна конфліктологія. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Соціальна педагогіка» / С.М. Калаур, З.З.Фалинська. – Посібник Тернопіль: Астон, 2010. – 362 с. (гриф МОН №1/ 11-4201 від 19.05. 2010 р.)

 

 

Слозанська Ганна Іванівна

Слозанська Ганна Іванівна

Дата народження

26 березня 1983 р.

Науковий ступінь, вчене звання

кандидат педагогічних наук,

доцент

Посада

доцент кафедри

Тема дисертації

«Професійна підготовка соціальних працівників у вищих навчальних закладах Австралії»

E-mail:

kulynyak@elr.tnpu.edu.ua

Навчальні

дисципліни

1.      Соціальна експертиза

2.      Супервізія в соціальній роботі

3.      Етика професійної діяльності

4.      Технології соціальної роботи

Коло професійних інтересів

Засновник та редактор наукового журналу «Social Work and Education», організація та проведення тренінгів, співорганізатор науково-практичних конференцій «Соціальна робота та соціальна педагогіка: виклики сьогодення»

Найбільш вагомі праці

1.      Зарубіжний досвід підтримки діяльності дитячих громадських об’єднань: навчальний посібник /  Г. В. Лещук,  О. Ю. Пришляк, Л. І. Романовська,  Г. І. Слозанська (За заг. ред. проф. В.А. Поліщук) Навчальний посібник Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2011. – 88 с. – С. 33-53.

2.      Poliszczuk Wira, Słozanska Аnna. Elementy filozofii społecznej i działalności społeczno-pedagogicznej w nauczaniu Jana Pawła ІІ // SEMPER IN ALTUM : Zawsze wzwyź. – Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła ІІ, 2010. – 535-547.

3.      Практична підготовка студентів спеціальності «Соціальна робота»: методичний посібник / О. Л. Главацька, Н. М. Горішна, М. В. Неручок, І. І. Парфанович, В. А. Поліщук (за заг. ред. В. А. Поліщук). Тернопіль : ТНПУ ім.. В. Гнатюка, 2012. – 108 с. – С. 33-38, 46-60.

4.      Praca socjalna. Cz. 2 / red. Nella G. Nyczkało; red. wyd. pol. Maria Kopsztejn, Danuta Szeligiewicz-Urban; [tł. Tomasz Kowalik, Danuta Szeligiewicz-Urban, Marta Kopsztejn]. // Siemianowice Śląskie : Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego. Siemianowicki Ośrodek Szkolenia, 2013. – 272 s. S. 132-170.


 

Олійник Галина Михайлівна

Олійник Галина Михайлівна

 Дата народження

14 травня 1987 р.

Науковий ступінь, вчене звання

кандидат педагогічних наук

Посада

викладач кафедри

Тема дисертації

Підготовка майбутніх соціальних педагогів до організації освітньо-дозвіллєвої діяльності учнів 5-7 класів

E-mail:

oliynyk-halyna@ukr.net

Навчальні

дисципліни

1.      Соціокультурна анімація

2.      Соціальне гувернерство

3.      Організація праці і занятості

Коло професійних інтересів

Соціокультурна анімація та організації освітньо-дозвіллєвої роботи

Найбільш вагомі праці

1.   Олійник  Г.М. Критерії, показники та рівні сформованості майбутніх соціальних педагогів до організації освітньо-дозвіллєвої діяльності // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». – 2016. – Випуск 2 (39) Ст 154-157

2.      Олійник Г.М. Обгрунтування моделі підготовки майбутніх соціальних педагогів до організації освітньо-дозвіллєвої діяльності учнів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія. 11«Соціальна робота. Соціальна педагогіка. –Випуск 21: збірник наукових праць. – К.:Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – С. 68-74.

3.      Олійник Г. М. Організація освітньо-дозвіллєвої діяльності з учнями 5-7 класів : методичні рекомендації / Г. М. Олійник ; [За ред. проф. А. Й. Капської]. – Тернопіль, 2014. – 114 с.


 

Водяна Ольга Володимирівна

Водяна Ольга Володимирівна

Дата народження

19 січня 1984 р.

Науковий ступінь, вчене звання

кандидат педагогічних наук

Посада

асистент кафедри

Тема дисертації

«Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до соціального супроводу сімей, в яких перебувають діти під опікою»

E-mail:

ailovod@ukr.net

Навчальні

дисципліни

1.          Соціальний супровід сім’ї

2.          Соціологія

Коло професійних інтересів

Волонтерство, керівник «Клубу соціальних ініціатив та волонтерства ТНПУ ім. В. Гнатюка»

Найбільш вагомі праці

1.   Водяна О. В. Організація соціального супроводу сім'ї, в якій перебуває дитина під опікою / О. В. Водяна // Педагогіка і психологія професійної освіти. Науково-методичний журнал. – Львів, 2013. – № 4. – С. 220-225.  

2.   Водяна О. В. Зміст професійної готовності працівника соціальної сфери до роботи з опікунською сім’єю / О. В. Водяна // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія. Збірник статей. – Ялта: РВВ КГУ, 2014. – Випуск 42. – Ч.5. – С. 36-41. 

3.    Vodiana О. V. The Formation of Future Social Workers’ Professional Competence for Work with Children from Foster Families // О. V. Vodiana // Intellectual Archive. – 2015. – Volume 4. – Num. 4 (July). Series «Education & Pedagogy». – Toronto : Shiny Word Corp. – PP. 92−98.


 

Турчин-Кукаріна Ірина Вікторівна

Турчин-Кукаріна Ірина Вікторівна 

Дата народження

28 липня 1980 р.

Науковий ступінь, вчене звання

кандидат юридичних наук

Посада

викладач кафедри

Тема дисертації

«Оціночні поняття у цивільному процесуальному праві України»

E-mail:

tkivik@gmail.com

Навчальні

дисципліни

1.      Правознавство

2.          Приватне право

3.          Публічне право

4.          Цивільне право

5.          Основи соціально-правового захисту особистості

Коло професійних інтересів

Адвокат, член кваліфікаційної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Тернопільської області, член Національної асоціації адвокатів України

Найбільш вагомі праці

1.Оціночне поняття «винятковість випадку» в цивільному процесі // Право України. – 2013. –  № 12. – С. 397-403.

2.Визначення змісту та обсягу цивільно-процесуального оціночного поняття «розумний строк» // Право України. – 2012. –  № 7. – С. 294-301.

3.Цивільно-процесуальне оціночне поняття «загальновідомі обставини» та його судове застосування» // Вісник Академії Адвокатури України. – Число 3 (25). – 2012. – С. 35-41.


 

Зварич Ольга Петрівна

Зварич Ольга Петрівна 

Науковий ступінь, вчене звання

магістр соціальної роботи

Посада

старший лаборант кафедри

E-mail:

zvarycholja@gmail.com

Коло професійних інтересів

соціальна робота з внутрішньо переміщеними особами, волонтерство

 


Menu
Гаряча лінія
телефон: 43-58-80 email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси
Natural Natural Natural