Колінець Ганна Григорівна

Колінець Ганна Григорівна
Доцент

Доцент кафедри психології


mail:  kolin@tnpu.edu.ua 


Профілі
Google Scholar
ORCID
Research IDНародилась в м. Самбір Львівської обл. у сім’ї військовослужбовця. З 1964 року навчалась у середній школі №1, яку закінчила із золотою медаллю в 1974 році.  Вступивши того ж року на фізико-математичний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту, закінчила його в 1979 році, здобувши спеціальність „учитель математики і фізики”. 

Працювала на посадах вчителя, методиста, заступника директора школи. В університеті працює з 1987 року – спочатку асистентом, згодом доцентом кафедри психології, з 2008 року по 2013 рік – завідувачем  кафедри психології. Тема кандидатської дисертації – „Психологічні передумови формування математичних дослідницьких здібностей у старшокласників” (роботу виконано при лабораторії психології творчості Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України). 


Опубліковано більше 40 наукових праць та статей. Розроблено програми навчальних курсів, одну з них – „Психологічні особливості творчої обдарованості дітей” – рекомендовано Міністерством освіти і науки України як програму для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Є співавтором програм навчальних курсів „Загальна психологія”, „Вікова та педагогічна психологія” (за вимогами кредитно-трансферної системи).

Брала участь у більш ніж 10 міжнародних науково-практичних конференціях, найвагомішими з яких є: «Духовність у становленні та розвитку особистості» (м.Тернопіль, 13-14 жовтня 2011р.), «Science and society» (м.Рим, Італія, 24.11.2017р.), «Geopolitical processes in the modern world» (м.Відень, Австрія), 25.11.2016р.) та ін.


Стажування 

Неодноразово проходила стажування в Інституті психології ім. Г.С.Костюка НАПН України та ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди».


Сфера наукових інтересів

Дослідницькі здібності, обдарованість, творчість.


Відзнаки  

За багаторічну сумлінну творчу працю та  високий професіоналізм нагороджена численними грамотами та відзнаками. Зокрема, Грамотою Управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації, грамотами і подяками Тернопільського національного педагогічного університету ім.В.Гнатюка та ін.


Основні публікації

Kolinets A. Introduction of innovative educational technologies: foreign experience / Science and society: Collection of scientific articles. – Edizioni Magi, Roma, Italia, 2017. - P. 430-434.

Колинец  А.Г. К проблеме мотивации потребности достижений школьника / Geopolitical processes in the modern world: : Collection of scientific articles. - "East West" Association For Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2016, p.218-224.

Колинец А.Г. Проблема диагностики математических исследовательских способностей школьников // Психология, социология и педагогика. 2015. № 12 [Электронный ресурс]. URL: http://psychology.snauka.ru/2015/12/6161


Колинец А.Г. Аспекты диагностики математических исследовательских способностей как cоставного компонента научного творчества //  Идеи О.К. Тихомирова и А.В. Брушлинского и фундаментальные проблемы психологии (к 80-летию со дня рождения). Материалы Всероссийской научной конференции (с иностранным участием). Москва, 30 мая — 1 июня 2013 г. — М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2013. — С.316-319.


Колінець Г.Г. Психологічні передумови формування математичних дослідницьких здібностей у школярів / Збірник наукових праць Інституту психології ім.Г.С.Костюка НАПН України «Актуальні проблеми психології у 12т. – 2010, том 12, вип. 9. – С.164-171.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси