Широкорадюк Лілія Анатоліївна     
       
Кандидат психологічних наук

Доцент

         
mail:  shyrokoragyuk@gmail.com
 
Профілі
Google Scholar
ORCID     
Research ID

.З 1982 по 1988рр. навчалась на природничому факультеті Тернопільського педагогічного інституту ім. Я. Галана за спеціальністю „хімія і біологія”.

З 1988 по 1994 рр. працювала вчителем у середній школі №6 м. Тернополя.

З 1994 по 1995 рр. навчалась на факультеті післядипломної освіти за спеціальністю „практична психологія”.

З 1995 по 1997рр. працювала асистентом кафедри психології Тернопільського державного педагогічного університету. 


З 1997 по 2000 рр. аспірант при кафедрі психології з відривом від виробництва.

У 2002 році в Національному педагогічному університеті ім.М.П.Драгоманова захистила дисертацію на тему: „Психолого-педагогічні причини лихослівя та особливості його прояву у шкільному середовищі” на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

 
З 2000 року працює на кафедрі психології Тернопільського державного університету (з 2004 – національного університету) спочатку асистентом, а з 2005 року – доцентом.

На кафедрі читає навчальні дисципліни „Загальна психологія”, „Вікова та педагогічна психологія”, „Психологія” для спеціальності „вчитель музики основної школи”, „Психологія” для спеціальностей „актор драматичного театру і кіно”, „художник образотворчого та декоративно прикладного мистецтва”.

Розробила і читала навчальні дисципліни „Психологічна корекція”, „Психологічне консультування” для спеціальності „практична психологія”.

Л.А. Широкорадюк – автор близько 30 накових, науково-методичних, науково-популярних праць. Неодноразово брала участь у теле- і радіопередачах.

Під керівництвом Широкорадюк Лілії Анатоліївни студентами написано і опубліковано понад 20 наукових статей у студентському науковому віснику, написані і захищені магістерські і дипломні роботи, та більше 100 курсових робіт.

За час роботи на кафедрі Широкорадюк Лілія Анатоліївна взяла участь у понад 50 всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, неодноразово була головою ДЕКу на психолого-педагогічному відділенні інституту педагогіки і психології.


Стажування

Постійно підвищує кваліфікацію: у 2013 році пройшла стажування у Інституті політичної та соціальної психології м. Київ, у 2016 році стажування в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницкий державний педагогічний університет» імені Григорія Сковороди.
У 2017 році отримала сертифікат міжнародного рівня «Basic Consultant of Positive Psychotherapy»  від World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy та є практикуючим психологом – психотерапевтом у методі позитивної психотерапії.


Відзнаки

За сумлінну багаторічну працю на освітянській ниві, підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів, вагомий внесок у розвиток науки Лілія Анатоліївна нагороджена Грамотою Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.Сфера наукових інтересів

Вікова психологія, педагогічна психологія (дослідження інвективної лексики у шкільному середовищі), позитивна психотерапія.


Основні публікації


Наукові здобутки й результати досліджень Широкорадюк Лілії опубліковані у двох посібниках та більш як 30 публікаціях.

  1. Широкорадюк Л. А. Психологічний аспект підвищення культури мовлення школярів / Л.А. Широкорадюк // Збірник наукових праць:філософія, соціологія, психологія. - Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2015. -Вип. 20, ч.2.  С. 122-129.

  2. Широкорадюк Л. А.  Особливості організації розяснювально-профілактичної роботи з батьками по гуманізації мовленнєвої взаємодії з дітьми. / Л. Широкорадюк // Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України Т. ХІ: психологія особистості: вип.12. -Київ Фенікс, 2015  С.497- 506

  3. Широкорадюк Л. А. Лихослів’я як передумова ворожості й упереджених ставлень / Л. Широкорадюк  // Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України «актуальні проблеми психології: том 9. Загальна психологія. Етнічна психологія»  2016

  4. Широкорадюк Л. А. Батьківське лихослівя як деструктивний фактор у становленні духовності підростаючого покоління / Л. Широкорадюк  // Проблеми загальної та педагогічної психології/Збірник наукових праць Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / гол. ред. С.Д. Максаименко . Т.15. Ч.ІІ – К. : 2013. С.223-232

  5. Широкорадюк Л. А. Профілактично-корекційна робота з вчителями по гуманізації мовленнєвої взаємодії з учнями / Л. Широкорадюк  // Актуальні проблеми психології / Зб.наук. праць НАПН України Інституту психології ім.Г.С.Костюка. Т.Х. Вип. 23 -К:, 2012. -С. 774-790.

  6. Широкорадюк Л. А. Лихослів'я у мовленні вчителя як ознака низького рівня духовності / Л. Широкорадюк // Проблеми загальної та педагогічної психології //Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України Т. ХІІІ, част.4. -К.,2011. -444 с. -С. 436-441

  7. Широкорадюк Л. А. Соціально-психологічний феномен лихослів'я як ознака  суб'ктної деформації / Л. Широкорадюк // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. Статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології ; [редакційна рада М.М. Слюсаревький (голова), В.Г. Кремень, С.Д. Максименко та ін.]. – К. : Міленіум, 2011. – Вип.. 28 (31). С. 119-127.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси