Шульга Ірина Мирославівна

Шульга І.М.Кандидат педагогічних наукАсистент кафедри педагогіки та менеджменту освіти


e-mail: ira.shulha@tnpu.edu.ua

Профіль Google Scholar  
                ORCID   
                Research ID     
               Research Gate 


Народилася у м. Тернополі. У 2011 р. закінчила Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (ТНПУ) за спеціальністю «Початкова освіта», здобула кваліфікацію бакалавра початкової освіти, вчителя початкової школи.


Протягом 2011–2012 рр. навчалась у магістратурі ТНПУ. Здобула кваліфікацію викладача педагогіки і методики початкової освіти.


2012–2014 – молодший науковий співробітник держбюджетної теми «Ґендерно-освітні технології у гуманітарному знанні: досвід і перспективи».


У 2013 р. вступила до аспірантури з відривом від виробництва при кафедрі педагогіки та ґендерної рівності (згодом кафедра педагогіки; кафедра педагогіки та менеджменту освіти) ТНПУ.


У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування валеологічної культури у старших дошкільників і молодших школярів на засадах ґендерного підходу» за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання (Інститут проблем виховання НАПН України, м. Київ) та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук. Науковий керівник – доктор психологічних наук, професор Кікінежді О. М.


2018 – по даний час – асистент кафедри педагогіки та менеджменту освіти.


2015–2016 – молодший, з 2017 р. старший науковий співробітник держбюджетної теми «Реалізація ґендерного підходу в освітньо-виховний простір «навчальний заклад – родина – громада» в контексті європейської моделі демократії».


Брала участь у реалізації колективних проектів, програм, які фінансувались міжнародними організаціями (проект «Ґендерний мейнстримінг у вищих навчальних закладах України», фінансування Фонду локальних ініціатив посольства Фінляндії в Україні (2015); проект Офісу Ради Європи «Зміцнення та захист прав дітей в Україні» за підтримки Королівства Норвегії (2014); проект «Рівні можливості для здобуття професії молодими матерями-студентками у ВНЗ» за фінансової підтримки Європейської Комісії (2013–2015); проект Тернопільської обласної Асоціації жінок «Дослідження морально-етичних норм та ґендерних питань у сучасних регіональних медіа» за підтримки Українського медійного проекту «У-медіа» Інтерньюз Нетворк (USAID) (2013); Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні за фінансової підтримки ЄС–ПРООН (2011–2012), зокрема, переможниця фінального етапу конкурсу карикатури «Ґендерний стереотип – карикатура дійсності» (м. Київ, 2011).

І. М. Шульга – експерт з антидискримінаційних питань (наказ МОН України №1618 від 26.12.2016 р.). Проведено  експертизу електронних версій проектів підручників «Основи здоров’я» і «Всесвітня історія» для 9-го класу, представлених на Всеукраїнський конкурсний відбір, а також навчальної програми «Хімія» для 7–9 класів (2017).


Керівник наукової роботи переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напрямку «Гендерні дослідження» (ІІ місце, м. Бердянськ, 2017).

Учасниця Всеукраїнського конкурсу підручників для 4-го та 7-го класів, ініційованого МОН України. Поданий підручник (авторський колектив: Кікінежді О. М., Шост Н. Б., Шульга І. М.) зайняв 4-те місце, схвалений грифом МОН України (2015).


Сфера наукових інтересів


Дослідження особливостей формування валеологічної культури у дитячому віці; створення недискримінаційного середовища у ДНЗ і початковій школі.Відзнаки


Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2016–2018); подяка Національної академії педагогічних наук України (2015); грамота Тернопільської обласної державної адміністрації та Тернопільської обласної ради (2014); подяка проекту Офісу Ради Європи в Україні «Зміцнення та захист прав дітей в Україні» за участь в організації Міжнародної науково-практичної конференції (2014); Почесна грамота Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації за змістовну доповідь на VI Регіональному науковому конкурсі молодих вчених (м. Харків, 2012), дипломи ІІ і ІІІ ступенів МОНМС України за перемогу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з напряму «Гендерні дослідження» (2011, 2012).


Основні публікації


 Авторка та співавторка 55 публікацій.

Розділи у колективних монографіях

1.    Шульга І. М. Проблема здоров’язбереження особистості: ґендерний вимір / О. М. Кікінежді, І. М. Шульга // Методологія і теорія гуманітарних досліджень в умовах глобалізації : монографія ; ред. Т. І. Власова. – Дніпропетровськ : Маковецький Ю. В., 2012. – С. 241–254.

2. Шульга І. М. Створення здоров’язбережувального середовища у початковій школі: ґендерний дискурс / І. М. Шульга // Ґендерні дослідження: прикладні аспекти : монографія / В. П. Кравець, Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді [та ін.] ; за наук. ред. В. П. Кравця. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2013. – С. 285–292.

3. Шульга І. М. Формування ґендерно-валеологічної культури у старших дошкільників і молодших школярів: від історії до інновацій / І. М. Шульга, О. М. Кікінежді // Теорія і методика навчання й виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: від історії до інновацій : [монографія] ; за заг. ред. А. А. Сбруєвої, С. М. Кондратюк – Суми : Видавничо-виробниче підприємство «Мрія». – 2015. – С. 100–115.

Підручники, посібники

1. Будна Н. О. Основи здоров’я. Конспекти уроків: 1 клас : посібник для вчителя / Н. О. Будна, Г. Я. Жирська, О. М. Кікінежді, І. М. Шульга. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. – 120 с.

2. Основи здоров’я. Дидактичний матеріал: 1 клас : [посібник для вчителя] / упоряд. І. М. Шульга. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2014. – 128 с.

3. Кікінежді О. М. Ґендерне виховання дошкільнят : навч.-метод. посібник / О. М. Кікінежді, Т. В. Говорун, І. М. Шульга. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан. – 2015. – 192 с.

4. Кікінежді О. М. Основи здоров’я : підручник для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. М. Кікінежді, Н. Б. Шост, І. М. Шульга. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2015. – 144 с. (Гриф МОН України)

5. Кікінежді О. М. Основи здоров’я: робочий зошит для 4 класу / О. М. Кікінежді, Н. Б. Шост, І. М. Шульга. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2015. – 64 с. (Гриф МОН України)


6. Кікінежді О. М. Основи здоров’я: робочий зошит для 4 класу ; вид. переробл., доповн. / О. М. Кікінежді, Н. Б. Шост, І. М. Шульга. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2016–2018. – 64 с. (Гриф МОН України)

7. Кікінежді О. М. Основи здоров’я. Конспекти уроків: 4 клас : посібник для вчителя / О. М. Кікінежді, Н. Б. Шост, І. М. Шульга. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2016. – 120 с.

8. Шульга І. М. Ґендерні наголоси в здоров’язбережувальній діяльності майбутнього педагога початкової школи / І. М. Шульга // Формування у молоді ґендерно-відповідальної поведінки (на прикладі українських ВНЗ) : навч. посібник / за заг. ред. Н. Світайло. – Суми : РА «Хорошие люди», 2013. – С. 136–141 (стаття у посібнику).

9.    Kikinezhdi O. From paternalism to parity: gender mainstreaming in higher school of Ukraine / O. Kikinezhdi, I. Boyko, I. Shulha, S. Kikinezhdi, I. Marysak // Результати ініціативи «Університет, дружній до сім’ї» та досвід реалізації гендерної політики українських університетів : навчальний посібник / за заг. ред. Н. Світайло. – Суми : Вид-во РА «Хорошие люди». – 2015. – С. 78–83 (стаття у посібнику).

Публікації у фахових виданнях

1.    Шульга І. М. Здоров’язбереження молодших школярів як соціально-педагогічна проблема / І. М. Шульга // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : зб. наук. пр. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 27. – С. 343–348.

2.    Шульга І. М. Формування здоров’язбережувальних компетенцій у молодших школярів: ґендерний підхід / І. М. Шульга / Освіта регіону : зб. наук. пр. – К. : Університет „Україна”, 2013. – № 3 (33). – С. 164–167.

3.    Шульга І. М. Вплив сім’ї на формування валеологічної культури молодших школярів: ґендерний аспект / І. М. Шульга // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : зб. наук. пр. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 30. – С. 583–588.

4. Шульга І. М. Вплив ґендерних настановлень вчителя на формування валеологічної культури молодших школярів / І. М. Шульга // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка / гол. ред. Г. В. Терещук. – 2015. – № 1. – С. 124–130 (входить до бази Index Copernicus).

5. Шульга І. М. Формування валеологічної культури у старших дошкільників: ґендерний аспект / І. М. Шульга // Гуманітарний вісник ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Додаток 1 до Вип. 36, том V (65) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» / відп. ред. І. П. Маноха. – К. : Гнозис, 2015. – С. 589–597 (входить до бази Index Copernicus).

6. Шульга І. М. Педагогічні умови формування валеологічної культури у дітей 5–10-ти років на засадах ґендерного підходу / І. М. Шульга // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38. – С. 122–128 (входить до бази Index Copernicus).

7.    Говорун Т. В. Економічні індикатори гендерної рівності / Т.В.Говорун, О.М.Кікінежді, І. М. Шульга // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип.  38. – С. 38–49 (входить до бази Index Copernicus).


8.    Hovorun T.V. Gender psychotherapy in the economic resocialization of married couple / TVHovorun, OMKikinezhdi, IMShulha // Психологічне консультування і психотерапія. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2017. – Вип. 7. –Т.1.– С. 67–75.

Публікації  в іноземних виданнях


1.    Шульга И. М. К вопросу о построении здоровьесберегающей среды в начальной школе Украины с учетом гендерного подхода / И. М. Шульга // Альманах современной науки и образования : науч.-теорет. и прикл. журнал. – Тамбов : Грамота, 2014. – № 3 (82). – С. 189–192.


2.    Шульга И. М. Гендерная составляющая в оздоровительной среде начальной школы Украины [Электронный ресурс] / И. М. Шульга // Категория «соціального» в современной педагогике и психологии : материалы науч.-практ. конф. (заочной) с междунар. участием, (Тольятти, 2–3 апр. 2014 г.) в 2 частях / отв. ред. А. Ю. Нагорнова. – Ульяновск : SIMJET, 2014. – Ч. 2. – С. 515–519.

3. Shulha I. „Hidden” gender discrimination in didactic materials of primary school in Ukraine: valeological aspect [Wersja elektroniczna] / I. Shulha // Prawa dziecka: realizacja w rodzinie i społeczeństwie : Streszczenia referatów Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Metodycznej (Stalowa Wola  Sandomierz, 9–10 czerwca 2015 roku). – Stalowa Wola – Sandomierz, 2015. – S. 11. – Dostęp :

4. https://www.kul.pl/files/803/media/pdf/Konferencja_Prawa_Dziecka_streszczenia_referatow_1.pdf 5.   
Shulha I. Gender discrimination in primary school of Ukraine / I. Shulha // Inovatívny výskum v oblasti vzdelávania a sociálnej práce: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie (Sládkovičovo, Slovenská republika 10–11 marca 2017 r.). – Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2017. – S. 194–197.    

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси