Бойко Марія Миколаївна Бойко.JPG


Кандидат педагогічних наук
             Доцент кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти 


Керівник центру довузівської підготовки


mariyaboykodek@gmail.com


 Профілі
 
GoogleScholar
ORCID

Research ID
Research Gate


Народилася 27 серпня 1972 р. у смт. Козова, Тернопільської області. Навчалася у Козівській середній школі № 1. У 1994 році з відзнакою закінчила Тернопільський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання і музика». Досвід налагодження плідної співпраці зі студентством здобула працюючи у студентському профспілковому комітеті упродовж 1994 – 1999 р.р.

1996 році вступила до аспірантури, 1999 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування музично-естетичних орієнтацій молодших школярів в умовах сім’ї» і здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності «Теорія та історія педагогіки».

У 2004 році присвоєно звання доцента. З 2001 року очолюю Центр довузівської підготовки.
Результатом науково-педагогічної діяльності є 46 наукових праць.


Сфера наукових інтересів

Проблеми менеджменту та забезпечення якості вищої освіти, впровадження сучасних технологій управління якістю підготовки майбутнього вчителя, саморозвиток викладача вищої школи. У 2017 році нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки України. 


Основні публікації


1. Бойко М.М. Якість професійної підготовки майбутнього вчителя як інформаційна детермінанта системи вищої освіти в Україні //Монографія «Edukacjaobywatelskadorosłychaspołeczeństwoobywatelskie» / redakcjanaukowaDorotaGierszewski, henrykA. Kretek. – Racibórz : WydawnictwoPaństwowejWyższejSzkołyZawodowejwRaciborzu, 2015. – S. 264-271.

2. Бойко М.М. Координаційні функції та компетенції викладачів//Управлінські компетенції у професійній діяльності викладача: [колективна монографія]; редкол. В.П.Андрущенко, Г.О.Нестеренко, Є.О.Ємельяненко та ін. – К.: Аграр Медіа Груп, 2015 – 184-199с

3. Бойко М. Моніторинг в системі управління якістю освіти в педагогічному університеті / Марія Бойко // Perspektywy rozwojuorganizacji w świetleparadygmatówzarządzania i finansów.   StudiaZarządzania i FinansówWyższejSzkołyBankowej w Poznaniu. - 2017. - Nr 13. - S. 91 - 100. 

4. Бойко М.М. Програмно-цільовий підхід до управління професійною підготовкою майбутнього вчителя //Збірник наукових праць «Педагогічні науки» ХДУ, 2016.-Випуск LXXIII .Том1.- С.77-82

5. Бойко М.М.Система внутрішнього забезпечення якості освіти в педагогічному університеті // Гуманітарний вісник ДНВЗ «Переяслав-Хмельницький» Державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди дод.1 до випуску 36, том 2 (62): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» : К.: Гнозиз. 2015,- С. 46-59

6. Освітні технології  в короткому викладі: навчально-методичний посібник /О.І.Янкович,Л.М.Романишина, М.М.Бойко,Н.М.Лупак, Л.М.Паламарчук. –Тернопіль: Астон, 2013.–160с.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси