Чайковська Ганна Богданівна

Чайковська Г. Б.Кандидат
 біологічних наук, доцент


Доцент кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти

  

E-mail  chaicovska_anna@ukr.net

Профіль Google Scholar 
               ORCID

 

У 2001 році закінчила з відзнакою Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» і здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології.

У 2000-2001 рр. працювала лаборантом, згодом молодшим науковим співробітником держбюджетної теми у Тернопільському державному педагогічному університеті. З 2001 по 2005 рр.  – аспірант кафедри загальної біології цього ж університету.

 
У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Роль ліпідів в адаптації мозку риб до дії важких металів». У спеціалізованій вченій раді Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

 
У 2006-2008 рр. працювала на посаді асистента, а з 2008 року донині – доцента кафедри природничих і математичних дисциплін початкового навчання, згодом  кафедри  педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти Тернопільський національного педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

 
Сфера наукових інтересів

Екологічна освіта, природничо-наукова підготовка студентів.

 

Основні публікації

1.     Теорія і методика екологічної освіти в ДНЗ // Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: ТНПУ, 2013. – 76 с.

2.     Природа рідного краю, материків і океанів.  Навчально-методичний посібник.  – Тернопіль: ТНПУ, 2017. – 124 с.

3.     Проектні технології як ефективний засіб формування екологічної культури студентів // Наукові записки ТНПУ імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка, 2017. – № 3. –  С. 106–113.

4.     Екологічна освіта студентів педагогічних вишів у країнах Західної Європи // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота – 2015. – Випуск 37. – С. 195199.

5.     Робочий зошит з основ природознавства Навчальний посібник для студентів підготовки вчителів початкових класів - Тернопіль: ТНПУ, 2010 . – 153 с. (з грифом МОН України).

6.     Формування екологічної компетенції в майбутніх вчителів початкової школи // Наукові записки ТНПУ імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2010. – №3. – С. 54–60.


7.     Основи природознавства. Лекційний курс // Навчальний посібник для студентів.  Тернопіль: ТНПУ. – 2009 . – 164 с.

8.     Основи природознавства. Тестові завдання // Навчальний посібник для студентів.  Тернопіль: ТНПУ. – 2009 . – 116 с.


9.     Підвищення рівня природничо-наукових знань майбутніх учителів початкової школи методом «мозкової атаки» // Наукові записки Терно­пільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. –  2006. – №2. – С. 93–96.

10.                       Адаптивні реакції мозку на дію іонів важких металів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2006. – Т. 2. – № 29. – С. 115–119.


11.                        Динамика липидного состава мозга рыб при интоксикации нонами тяжелых металлов // Гидробиологический журнал 2004. Т. 40, № 5.С. 4956.


12.                       Вплив іонів марганцю і міді на жирнокислотний склад ліпідів мозку риб: сезонні особ­ливості  Біологія тварин. – 2003. – Т.5, – № 1–2. – С. 112–117.


13.                       Основи екології. Курс лекцій // Навчальний посібник для студентів. Тернопіль: ТНПУ, 2008 . – 107 с.


14.                       Особливості тканинного розподілу іонів міді в організмі карася (Carassius carassius L.) – Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2008. – С. 137–141.


15.                       Технологія формування екологічної культури студентів факультету підготовки вчителів початкових класів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2008. – № 6. — С. 45–49.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси