Лушпинська Лілія ПавлівнаКандидат філологічних наук
Доцент

Профілі
Google Scholar

ORCID

Research ID

Із 1986 по 1991 рр. навчалася на філологічному факультеті Тернопільського державного педагогічного інституту імені Ярослава Галана, який закінчила з відзнакою. У 1991 р. зарахована на посаду асистента кафедри українського та загального мовознавства.

У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Проблема нормалізації української літературної мови в епістолярії другої половини ХІХ – початку ХХ століття». Із 2000 р. - доцент кафедри рідної мови та методики її викладання (із 2011 року – кафедра філологічних дисциплін початкової освіти) факультету  педагогіки та психології відділення Початкова освіта. Є автором понад 30 наукових та науково-методичних праць. Читаю курси: «Сучасна українська мова з практикумом», «Основи лінгвостилістики», «Формування орфографічних і пунктуаційних навичок», «Мовознавчі компетенції майбутніх учителів початкових класів», «Теорія і методика розвитку рідної мови дітей дошкільного віку».


Стажування

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка: 6.05 – 6.06.2019р.Сфера наукових інтересів

Історія української мови та  правопису; фонетика, морфологія, морфеміка та словотвір; лінгвостилістика, лінгво-методична підготовка  майбутніх фахівців  дошкільної освіти.


 Основні публікації

1) Лушпинська Л. Українська  літературна мова другої половини ХІХ – початку ХХ століття ( на матеріалі епістолярної спадщини): монографія. Тернопіль: ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2012.  186 с.

2) Лушпинська Л.П. Сучасна українська літературна мова з практикумом. Морфеміка. Словотвір. Морфологія: методичні рекомендації для студентів спеціальності «Початкова освіта» . Тернопіль: ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2013.   53  с.

3) Лушпинська Л. Сучасна українська мова з практикумом  (морфеміка, словотвір, морфологія): навчальний посібник для студентів спеціальності «Початкова освіта». Тернопіль: ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2014. 182 с.

4) Лушпинська Л.Сучасна українська мова з практикумом:фонетика, фонологія, орфоепія, графіка, орфографія: методичні рекомендації для студентів спеціальності «Початкова освіта». Тернопіль: ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2014. 50 с.

5) Лушпинська Л. Морфеміка,словотвір,морфологія (матеріали для самостійної роботи і перевірки знань): навчальний посібник для студентів спеціальності «Початкова освіта». Тернопіль: ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2016. 55 с.

6) Лушпинська Л. Теорія і методика розвитку рідної мови дітей дошкільного віку: контрольні роботи: навчальний посібник . Тернопіль: ТНПУ   ім.В.Гнатюка , 2017 . 68 с.

 

7) Лушпинська Л. Сучасна українська мова з практикумом (морфеміка, словотвір, морфологія) : контрольні роботи : навчальний посібник. Тернопіль : ТНПУ ім. В.Гнатюка , 2017.  84 с.

 

8) Лушпинська Л. Основи лінгвостилістики: навчальний посібник. Тернопіль : ТНПУ ім. В.Гнатюка , 2018.  68 с.


9) Лушпинська Л.П. Сучасна українська мова: морфеміка, словотвір, морфологія: Курс лекцій. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019.100 c.


10) Лушпинська Л.П. Фонетика,фонологія,орфоепія,графіка, орфографія: навчальний посібник для студентів напряму підготовки 012 Дошкільна освіта. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка,2019.  64 с.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси