Мудрик Олена Василівна


Кандидат педагогічних наук, доцент


msil: OlenaMudrik@tnpu.edu.ua  


Профіль Google Scholar   
             
 ORCID


Народилася 29 липня 1964 р. у м. Чернівці (Україна).

1971 – 1981 рр. – навчання у США № 7 м. Тернополя. В червні 1981 року закінчила середню школу із золотою медаллю.

1981 по 1986 рр. – навчання на фізико-математичному факультеті Тернопільського державного педагогічного інституту ім. Ярослава Галана.

В червні 1986 р. закінчила інститут з дипломом із відзнакою.

За роки навчання в школі та інституті неодноразово була учасницею республіканських олімпіад з фізики, математики та хімії.

1986 – 1987 рр. – робота на посаді вчителя математики та основ інформатики у середній школі № 17 м. Тернополя.

1987 – 1989 рр. – робота на посаді вчителя математики та основ інформатики у спеціалізованих класах із поглибленим вивченням математики у середній школі № 5 із поглибленим вивченням математики та англійської мови (м. Тернопіль).

У цей період часу за сумісництвом з основною роботою працювала викладачем вищої математики на вечірньому відділенні Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту.

9 березня 1989 року прийнята на роботу на посаду асистента кафедри математики та методики викладання математики ТДПІ ім.Я.Галана.

За сумісництвом з основною роботою з листопада 1989 року до вересня 1995 року працювала на посаді директором педагогічного ліцею при ТДПІ ім. Я. Галана та школі-лабораторії № 24 м. Тернополя.

У 1991 році упродовж півроку підвищувала професійну кваліфікацію, навчаючись на кафедрі математики та методики викладання математики «НИИ СиМО» (Науково-дослідного інституту змісту та методів навчання). (м.Москва).

У 1992 році навчалась на курсах підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти (м.Москва).

1993 -1997 рр. – навчання в аспірантурі. Наукові керівники: академік, д. пед. н. Грішин Е.О. та академік, д. п.н. Фіцула М. М. Консультант – професор, д. пед. н. Вихрущ А. В.


7 травня 1997 року – захист кандидатської дисертації: «Орієнтація старшокласників на професію вчителя математики у навчально-виховному процесі педагогічного ліцею», за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки. Захист дисертації відбувся у Прикарпатському університеті ім. В. Ф. Cтефаника (м. Івано-Франківськ).

Після захисту дисертації деякий час працювала у Тернопільському експериментальному інституті педагогічної освіти.

З 15 серпня 1997 року прийнята на роботу у Тернопільський державний педагогічний університет на посаду асистента кафедри педагогічної майстерності.

У 1998 – 1999 н.р. та з вересня 2003 року до січня 2004 року працювала завідувачем вищеназваної кафедри.

У січні-лютому 1999 року навчалась на курсах підвищення кваліфікації керівних кадрів педагогічної освіти (м.Київ).

За сумісництвом з основною роботою з січня 2000 року до січня 2004 року працювала на посаді доцента кафедри психології та педагогіки Тернопільської академії народного господарства.

19 червня 2003 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України мені присвоєно вчене звання доцента кафедри психологічних і педагогічних дисциплін.

На сьогоднішній день є доцентом кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти ТНПУ імені Володимира Гнатюка.

За роки роботи опубліковано 43 наукових та навчально-методичних праці, з них: два підручники з грифом Міністерства освіти і науки України. Підготовлено понад 20 електронних навчально-методичних розробок з різних навчальних предметів для учнів молодшого та середнього шкільного віку.

Сфера наукових інтересів

·        Орієнтація молоді на свідоме обрання професії вчителя математики;

·        Інтенсифікація професійної підготовки студентів на заняттях з «Основ педагогічної майстерності» та «Методики виховної роботи у літніх дитячих оздоровчо-виховних закладах»;

·        Перспективи розвитку вітчизняної педагогічної освіти;

·        Розвиток творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку, котрі потребують особливої психолого-педагогічної уваги та підтримки;

·        Особливості роботи з обдарованими дітьми різних вікових категорій.


Cтажування

1. Тернопільський національний економічний університет (кафедра психологічних та педагогічних дисциплін) – 24.11. 2014 – 24.12 2014 рр.Оновні публікації


1.     Мудрик О. В., Бондаренко Є. А. Педагогічна техніка: Навчальний посібник для вищих педагогічних навчальних закладів /За заг. ред. Романишиної Л. М. Тернопіль, 2000. 132с. (гриф міністерства освіти).

2.     Мудрик О. В. «Орієнтація старшокласників на професію вчителя математики у навчально-виховному процесі педагогічного ліцею». Дисертація на здобуття кандидата пед. наук за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки. – Івано-Франківськ, 7 травня 1997 р.

3.     Мудрик О. В. Основи педагогічної майстерності. Короткий курс лекцій. – Тернопіль, 2011. – 48 с.

4.     Мудрик О. В. Основи педагогічної майстерності. Тестова перевірка рівня засвоєння знань студентами. Тернопіль, 2011. – 40 с.

5.     Мудрик О. В. Творчі завдання для комплексної перевірки рівня підготовки студентів з курсу "Основи педагогічної майстерності". – Тернопіль, 2012. – 60 с.

6.     Мудрик О. В. Комп'ютерна версія тестових завдань для перевірки рівня засвоєння знань студентів з курсу "Основи педагогічної майстерності". – Тернопіль. – 2012. – 60 с.

7.     Мудрик О. В. Методика виховної роботи у літніх оздоровчих таборах: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів Автор-упорядник – Мудрик О. В. – Тернопіль. 2017. – 132 с. 

8.     Мудрик О. В., Моховик О. В., Ботюк А. О. Алгебра: Довідковий посібник для абітурієнтів до педагогічного ліцею фізико-математичного профілю при ТДПІ та учнів спеціалізованих фізико-математичних класів та шкіл. – Тернопіль, 1994. – 58с.

9.     Мудрик О. В., Моховик О. В., Ботюк А. О. Геометрія: Довідковий посібник для абітурієнтів до педагогічного ліцею фізико-математичного профілю при ТДПІ та учнів спеціалізованих фізико-математичних класів та шкіл. – Тернопіль, 1994. – 23с.

10.                       Мудрик О. В., Пістун П. Ф., Ботюк А. О. Механіка: Довідковий посібник для абітурієнтів до педагогічного ліцею фізико-математичного профілю при ТДПІ та учнів спеціалізованих фізико-математичних класів та шкіл. – Тернопіль, 1994. – 46с.

11.                       Мудрик О. В., Козира В. М, Моховик О. В. Збірник задач з математики для конкурсного відбору у спеціалізовані фізико-математичні класи (школи, ліцеї, гімназії) на базі програми неповної середньої школи. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль, 1995. – 31с.

12.                       Мудрик О. В., Козира В. М., Тадеєв В. О. Збірник конкурсних задач з математики. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль, 1995. – 48с. 

13.                       Мудрик О. В. Дещо про педагогічний ліцей. – Тернопіль: Мандрівець (освітянський журнал). – 1993, №1.-С. 95-96.

14.                       Мудрик О. В. Проблеми інтенсифікації допрофесійної підготовки ліцеїстів як майбутніх учителів математики Наукові записки Терноп. держ. пед. ун.-ту ім. В.Гнатюка. Серія: педагогіка і психологія. –Тернопіль, 1998. – №2(3). – С. 43-45.

15.                       Мудрик О. В. Сучасний колектив... Який він? Педагогічні ідеї А.С.Макаренка й сучасність: проблеми та перспективи: Збірка статей всеукраїнської науково-практичної конференції, Переяслав-Хмельницький, 1999. – С. 46-50.

16.                       Мудрик О. В., Суходольська Л. В. Практична спрямованість інтегрованого курсу «Основи педагогічної майстерності» в системі професійно-педагогічної підготовки студентів як втілення ідей А.С.Макаренка. Педагогічні ідеї А.С.Макаренка й сучасність: проблеми та перспективи: Збірка статей всеукраїнської науково-практичної конференції. Переяслав-Хмельницький, 1999. – С. 215-220.


17.                       Мудрик О. В. Урегулювання конфліктів як компонент професійно-педагогічної майстерності вчителя. Збірник наукових праць Херсонського держ. пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. Випуск VII. – Херсон, Айлант, 1999. – С. 80-84.


18.                       Мудрик О. В. Модульно-рейтингова система навчання – перспективний шлях інтенсифікації допрофесійної підготовки майбутніх учителів. Збірник наукових праць Херсонського держ. пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. Випуск IX. – Херсон, Айлант, 1999. – С. 211-216.


19.                       Мудрик О. В. Орієнтація старшокласників на професію вчителя математики. Збірник наукових праць Херсонського держ. пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. Випуск X. – Херсон, Айлант, 1999. – С. 109-120.


20.                       Мудрик О. В. Інтенсифікація допрофесійної підготовки ліцеїстів як майбутніх учителів математики. Збірник наукових праць Херсонського держ. пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. Випуск УШ. – Херсон, Айлант, 1999. – С. 127-143.


21.                       Мудрик О. В. Неперервна й безвідривна педагогічна практика ліцеїстів – перспективний шлях підвищення якості фахової підготовки майбутніх учителів. Збірник наукових праць Вінницького держ. пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. – Вінниця, 2000. – С. 135-140.


22.                       Мудрик О. В. Принцип зближення навчальної і майбутньої професійно-педагогічної діяльності ліцеїстів підґрунтя для формування й розвитку творчих здібностей майбутніх учителів. Науковий вісник Національного аграрного університету / Редкол.: Д.О.Мельничук та ін. – Випуск 30.– К., 2000.– С. 272-279.


23.                       Мудрик О. В. Історичні передумови виникнення професійної орієнтації. Науковий вісник Національного аграрного університету / Редкол.: Д.О.Мельничук та ін. – Випуск 30. – К., 2000. – С. 361-373.


24.                       Мудрик О. В. Впровадження модульно-рейтингової системи навчання при викладанні дисципліни "Педагогічна техніка" – перспективний шлях інтенсифікації професійної підготовки майбутніх учителів. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова / Редкол. Гузій Н.В. (відп. редактор) та інші. – Випуск 5. – К.,2001.– С. 196-201.


25.                       Мудрик О. В. Використання педагогічної спадщини В. Сухомлинського на заняттях інтегрованого курсу „Основи педагогічної майстерності”. Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Серія: педагогіка. – Тернопіль, 2002. №7. – С. 147-150.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси