Рожко-Павлишин Тетяна Андріївна


Рожко-Павлишин Т.А..Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти

mail: tana.rzhk@gmail.com

Профілі
Google Scholar
ORCID 
ResearcherIDНародилася 04.12.1987 року в смт Гримайлів Гусятинського району Тернопільської області в сім’ї службовців. 

У 2009 р. закінчила Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка за спеціальностями «Дошкільне виховання» (вихователь дітей дошкільного віку) та «Педагогічна освіта» (бакалавр педагогічної освіти, учитель англійської мови). 

Протягом 2009-2010 рр. була магістранткою ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди» (спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська)». кваліфікація: викладач англійської мови та зарубіжної літератури). 

Ще магістранткою почала працювати на посаді викладача іноземної мови (англійської) циклової комісії загальноосвітніх дисциплін Гусятинського коледжу Тернопільського національного технічного універсиету імені Івана Пулюя (2009-2014 рр.).

У 2014 році у спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди» успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування соціальної компетентності студентів технічних коледжів у процесі гуманітарної підготовки» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Упродовж 2014-2016 рр. працювала на посаді старшого викладача кафедри педагогіки вищої школи, а згодом на кафедрі теорії і методики дошкільної та початкової освіти Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка.

Нині обіймає посаду доцента кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.


Стажування

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, з 16 жовтня 2018 р. по 15 квітня 2019 р.

Сфера наукових інтересів

До сфери наукових інтересів належать проблеми професійного становлення майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти, забезпечення  \успішності професійного становлення майбутніх фахівців, а також менеджемент у закладах дошкільної освіти. 

Основні публікації

1. Рожко-Павлишин Т.А. Готовність до самоосвіти як фактор професійної адаптації молодого педагога. Збірник наукових праць. Теоретичні та прикладні аспекти формування компетентності майбутніх фахівців у контексті їхнього професійного розвитку. Вип. 1. Переяслав-Хмельницький : 2015. С. 311–317.

2. Рожко-Павлишин Т. А. Формування особистості конкурентоспроможного педагога у сучасних умовах. Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Вип. 6. Кременець : 2016. С. 49-56.

3. Рожко-Павлишин Т. А. Умови професійної успішності вихователя закладу дошкільної освіти. Збірник наукових праць. Професійна освіта: методологія, теорія та технології. Вип. 5. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.) : 2017. С.182-198.

4. Tetiana Rozhko-Pavlyshyn, Requirements for forming the social competence of teachers of preschool educational establishments. Збірник наукових праць. Професійна освіта: методологія, теорія та технології. Вип. 7. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.) : 2018. С.155-171.

5. Рожко-Павлишин Т. А. Взаємодія з сім’єю пріоритетний напрям діяльності закладу дошкільної освіти. Молодий вчений. Вип. № 11 (63). 2018. С. 697-701.

6. N. Perkhailo & T. Rozhko-Pavlyshyn.Optimization of cooperation between social work specialists and pedagoges of pre-school educational establishments. Human studies. Series of «Pedagogy». 8/40 (2019). P.131–145.

7. Рожко-Павлишин Т. А. Профілактика булінгу в закладі дошкільної освіти. Підготовка майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти: стратегії реформування : колективна монографія / за ред. В. М. Чайки, О. І. Янкович. Тернопіль : Осадца Ю. В. 2019. С. 200-209.Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси