Тетяна Володимирівна Гладюк

Гладюк Т. В.Кандидат педагогічних наук, доцент


Доцент кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освітиmail: gladyuk_t_v@ukr.net


Профілі

 Google Scholar
         ORCID

Народилася 25 березня 1963 року в м. Козятин Вінницької області. 
У  1980–1985 рр. навчалася на природничому факультеті Тернопільського державного педагогічного інституту імені Я. Галана (нині Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка), по закінчення якого їй було присвоєно кваліфікацію вчителя хімії та біології. 


У 1985–1989 рр. працювала в середніх школах с. Ківшовата, Велика Березянка Таращанського району Київської області на посадах вихователя групи продовженого дня, вчителя біології та хімії. 


З 1990 по 1992 рік - вихователь дитячого садочка №35 м. Тернополя.


У 1992 - 1999 р. працювала асистентом кафедри методики викладання природничих дисциплін Тернопільського державного педагогічного інституту.


У 1998 захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат педагогічних наук в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України на тему: «Підготовка студентів до інтегрованого навчання учнів природничих дисциплін». У 2002 році присвоєно вчене звання доцент.


З 1998 по 2005 р. – асистент, згодом доцент кафедри природничих і математичних дисциплін початкового навчання Тернопільського державного педагогічного інституту.


У 2000 - 2005 рр. — заступник декана факультету підготовки вчителів початкових класів. 


З 2005 до 2013 рр. — завідувач кафедри природничих і математичних дисциплін початкового навчання у Тернопільському національному педагогічному університеті імені В. Гнатюка. 


З 2013 і до тепер – доцент кафедри педагогіки і методики початкової освіти ТНПУ імені В. Гнатюка (з 2014 року – кафедра педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти). . 


Стажування


Мукачівський державний університет –  9.03 2017 - 9 .04. 2017 рр.Сфера наукових інтересів


Природничо-наукова і методична підготовка майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти; навчально-методичне забезпечення шкільної природничої освіти. 


Основні публікації


1. Реалізація наступності природознавчої складової дошкільної і початкової освіти /Гладюк Т.В. //Інноваційний потенціал професійної підготовки майбутніх фахівців початкової і дошкільної освіти : зб. наук. праць / [за ред.. /О.А. Федій, відпов. ред... Н.В. Ковалевська]. – Полтава: Видавець Шевченко Р.В.;  2015. – Вип. 2. – С. 95-106.


2. Гладюк. Т. Природничо-наукова підготовка майбутніх учителів початкової школи в умовах упровадження нового Державного стандарту початкової освіти. /Т. Гладюк //Імідж сучасного педагога: Всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал /Гол. редактор Білик  Н.І. – Полтава: ТОВ "АСМІ". – №5 (124). – 2012.– С.36.


3. Формування природознавчої компетентності у майбутніх учителів початкової школи/ Гладюк Т.В. //Науковий вісник Чернівецького університету. — Вип. 575. Педагогіка та психологія. — Чернівці:Чернівецький нац. у-т, 2011. — С. 28-34.


4. Концептуальні засади конструювання змісту шкільних підручників з природознавства / Степанюк А. В., Гладюк Т. В., Кучеров І.С. //Науковий часопис нац. пед. універ. ім. М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки : реалії та перспективи. [За ред.. В.Д.Сиротюка;]. – Київ.: Вид-во НПУ ім.. М.П.Драгоманова,  2012.  — Випуск 33. — C. 158-163.


5. Якість підготовки майбутнього вчителя до викладання природничих дисциплін / Гладюк Т.В., Гладюк М.М. // Психологічна культура вчителя в контексті викликів сучасності: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м.Тернопіль, Україна. 5-6 квітня 2017 року) / укладачі В.Є. Кавецький, В.А. Вихрущ, О.Я. Жизнемірська, Т.Г. Дідух. – Тернопіль, СМП «Тайп», 2017. – С.77-79.


6. Модернізація змісту природничої підготовки майбутнього вчителя початкової школи в умовах упровадження нового змісту початкової школи// Гладюк Т.В. / Підготовка майбутніх учителів до реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти // Матеріали регіонального науково-практичного семінару/За заг.ред. В.М. Чайки. – Тернопіль: Вид-цтво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – С. 64-67.


7. Реалізація дослідницького підходу в природничо-науковій підготовці майбутніх учителів початкової школи/ Гладюк Т.В. //Традиції та інновації у підготовці вчителя початкової школи : Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція 10-11 жовтня 2013 року : (тези доповідей). – Умань : ФОП Жовтий ОО, 2013. С. 16-18.


8. Підготовка магістрантів до проведення хіміко-педагогічних досліджень / Гладюк М.М., Гладюк Т.В. //Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії : теорія і практика : Збірник наукових праць. – Випуск 2. – Вінниця : ТОВ «Нілан Лтд», 2016. – С. 47-50.


9. Досвід використання сучасних технологій навчання у методичній підготовці майбутніх учителів /Гладюк М.М., Гладюк Т.В.//International scientific and practical conference  «Innovations and modern technology in the educational System : contribution of Poland and Ukraine» : Сonference Proceeding, May 5-6,2017. р- 38-41.


10. Природознавство : підручник для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл./ Гладюк Т.В., Гладюк М.М. – Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2015. — 192 с. : іл.


11. Природознавство: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. 1 клас / А.В.Степанюк, Т.В.Гладюк, Н.О. Будна. - Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. – 144 с.


12. Природознавство : конспекти уроків : 4 кл. : до підр. Т.В. Гладюк, М.М. Гладюка /Н.О. Будна, Т.В. Гладюк, М.М. Гладюк. – Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2016. — 240 с. — (Серія «Бібліотека вчителя»).


13. Уроки з природознавства : 1 клас: посібник для вчителя кл. /Н.О. Будна, Степанюк А.В., Гладюк Т.В. //Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2014. – 256 с. (Бібліотека вчителя)/


14. Природознавства : конспекти уроків : 2 клас
(до підручника Гільберг Т.Г., Сак Т.В.)/ Н.О. Будна, Т.В. Гладюк, М.М. Гладюк. //Тернопіль :Навчальна книга – Богдан, 2013. – 288 с. 


15. Природознавство : конспекти уроків: 3 клас :
до підручника Грущинської І. В. /Т.В. Гладюк, М.М. Гладюк, Н.О. Будна . – Тернопіль :Навчальна книга – Богдан, 2015. – 304 с. – (Бібліотека вчителя).


16. Природознавство. Дидактичні картки : 1 клас / А.В. Степанюк, Т.В. Гладюк, Н.О. Будна. — Тернопіль :Навчальна книга – Богдан, 2013. — 104 с.


17. Природознавство. Карки для самостійної роботи. Бліц-контроль : 3 кл. : до підручника Грущинської І.В. / Т.В. Гладюк, М.М. Гладюк, Н.О. Будна. — Тернопіль :Навчальна книга – Богдан, 2014. — 96 с.


18. Біологія: Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів /Степанюк А., Міщук Н., Гладюк Т.В., Жирська Г., Барна Л. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. — 288 с.


19. Основи природознавства. Лекційний курс: н
авчальний посібник для студентів спеціальності «Початкова освіта» / Т.В. Гладюк, Г.Б. Чайковська, Л.А. Мечник - Тернопіль: ТНПУ, 2012 . – 164 с.


20. Анатомія і фізіологія дітей з основами патології та генетики:
Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів спеціальності «Початкова освіта» / Гладюк Т.В. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2010. – 272 с.: іл.


21. Біологія: тестовий контроль навчальних досягнень. 9 клас. / Жирська Г., Міщук Н., Степанюк А., Барна Л. Гладюк Т.В.,– Тернопіль: Підручники і посібники
, 2011. — 112 с


22. Природознавство. Тестові завдання: 4 кл.: до підр. Гладюк Т.В., Гладюк М.М. / За оновленою програмою /Гладюк Т.В., Гладюк М.М., Будна Н.О . – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2017. – 184 с


23. Природознавство: тестові завдання: 3 кл.: до підр. Грущинської І.В. ./ За оновленою програмою /Гладюк Т.В., Гладюк М.М., Будна Н.О .– Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2018. – 160 с.

24. Природознавство: робочий зошит: 4 кл.: до підр. Гладюк Т.В., Гладюк М.М. /За оновленою програмою з інтерактивним додатком /Н.О. Будна, Т.В.Гладюк, М.М. Гладюк. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2017. – 72с. + 20с.
вкл

25. Природознавство: зошит: 3 кл.: до підр. Грущинської І.В. /За оновленою програмою з інтерактивним додатком / Гладюк Т.В., Будна Н.О., Гладюк М.М. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2017. – 64 с. .+ 20 с. вкл.

26. Природознавство. Картки для самостійної роботи: 4 кл./ Н.О. Будна, Т.В. Гладюк, М.М. Гладюк. – Тернопіль; Навчальна книга – Богдан, 2016. — 96 с.

          

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси