Горішна Надія Мирославівна

Горішна

 Кандидат педагогічних наук, доцент


Доцент кафедри


е-mail: nadiahorishna@yahoo.com


Профіль Google Scholar  
               ORCID  Дата народження

29 жовтня 1977 р


Тема дисертації

«Зміст і форми професійної підготовки соціальних працівників у системі неперервної освіти  США»Навчальні дисципліни

1. Історія соціальної роботи
2. Соціальне консультування
3. Основи соціального проектування
4. Сучасні стратегії надання соціальних послуг у громаді
5. Моніторинг та оцінка соціальних програм і проектівСфера наукових інтересів

соціальні послуги, соціальне проектування, моніторинг та оцінювання, соціальна інклюзія, підготовка соціальних працівників
Основні публікації 


Соціальна робота : підручник / [О.П. Бартош-Пічкар, Н.М. Горішна, Г.В. Лещук, В.А. Поліщук, О.Ю. Пришляк / за ред. дійсного члена НАПН Н.Г. Ничкало]. – Тернопіль : ВАТ «ТВПК» Збруч» 2010. – 330 с. – С. 50-113.

Pracasocjalna. Cz. 1 / [O. Bartosz-Piczkar, N. Horishna, W. Poliszcuk, O. Pryszliak / red. Nella G. Nyczkało; red. wyd. pol. MariaKopsztejn, DanutaSzeligiewicz-Urban]. – SiemianowiceŚląskie : NiepublicznaPlacówkaKształceniaUstawicznego. SiemianowickiOśrodekSzkolenia, 2011. – 273 s. – S. 59-120.

Horishna N., Slozanska H. Dualdegreeprogramsinsocialwork: Is itpossibleinUkraine? // EconomicsandSociology. – 2017. – Vol. 10. – No. 2, pp. 165-178.

Соціальна робота з різними категоріями населення у територіальній громаді: українські реалії та міжнародний досвід: колективна монографія / В. Поліщук, Н. Горішна, Г. Слозанська та ін. – Тернопіль: «ЗазаПрінт», 2018. – 219 с. – С. 67-86.

Horishna N. The nature and peculiarities of integrated social services implementation in Ukraine // Social Work and Education. – 2019. – Vol. 6. – No. 2, pp. 133-143.

Horishna N., Slozanska H., Soroka O., Romanovska L. Exploring the leadership skills of pre-service social work students: Implications for social work education // Problems of Education in the 21st Century. – 2019. – Vol. 77. – No. 5, pp. 598-615.


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси