Проектно-аналітичний відділ

Метою діяльності проектно-аналітичного відділу ТНПУ є активізація проектно-аналітичної діяльності та розвиток креативно-дослідницького середовища для реалізації творчого потенціалу працівників та студентів університету, створення аналітичних продуктів, написання, подання та підтримка проектів в різних сферах активності ТНПУ. Основними тематичними напрямками дослідницької діяльності є: сталий розвиток, гендерні студії, децентралізація і успіх реформ, міжнародні, освітні, мистецькі, спортивні та наукові проекти, аналіз і оцінювання політик, робота з молоддю, інклюзивна освіта тощо. 

Основні завдання проектно-аналітичного відділу ТНПУ:
 • організація та координація проектної діяльності в університеті;
 • виявлення творчих ініціатив представників різних структурних підрозділів ТНПУ та надання їм комплексної допомоги в просуванні ініційованих ними проектів;
 • залучення студентів, аспірантів, докторантів та науково-педагогічних працівників до участі в міжнародних, всеукраїнських та регіональних конкурсах проектів на отримання стипендій, премій, грантів;
 • пошук проектних пропозицій, грантів, фондів та інших можливостей аплікування на різноманітні конкурси на всеукраїнському та міжнародному рівнях з фінансування проектів для науково-педагогічних працівників та студентів;
 • промоція та організація активної участі ТНПУ в регіональних, всеукраїнських та міжнародних освітніх, наукових та інноваційних проектах, конференціях, форумах тощо;
 • сприяння практичному застосуванню результатів дослідницької та інноваційної діяльності університету, а також їх комерціалізації;
 • аналіз потреб та запитів з аналізу стану та тенденцій соціально-економічного розвитку міста, регіону, країни та написання аналітичних звітів на замовлення зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів; 
 • організація інформаційно-комунікаційного середовища на базі ТНПУ щодо проектної та аналітичної діяльності з просвітницькою метою;
 • проведення тренінгів з написання проектних заявок для студентів та науково-педагогічних працівників ТНПУ, а також зовнішніх замовників;
 • налагодження взаємодії ТНПУ з організаціями, підприємствами, установами, регіональними органами державної влади та місцевого самоврядування, національними та міжнародними фондами і програмами тощо. 

Основними функціями проектно-аналітичного відділу ТНПУ є навчально-організаційна, інформаційно-аналітична та фандрайзингова.

Навчально-організаційна функція відділу передбачає:
 • організаційно-методичну допомогу безпосереднім виконавцям проектів на початковій стадії їх діяльності;
 • залучення студентів та науково-педагогічних працівників до роботи в проектних групах;
 • створення проектних груп на кафедрах, факультетах з метою реалізації проектної та аналітичної діяльності;
 • введення курсів з проектної та аналітичної діяльності в освітні програми університету;
 • проведення навчальних тренінгів та семінарів, курсів підвищення кваліфікації з тематики проектної діяльності;
 • активну взаємодію з відповідними структурними підрозділами університету залежно від типу проекту, що розробляється. 
Інформаційно-аналітична функція відділу передбачає:
 • постійний моніторинг проектних і грантових баз вітчизняних та міжнародних фондів, поповнення банку інноваційних ідей, бази поданих та реалізованих проектів та ініціатив;
 • узагальнення та поширення інформації про вітчизняні та міжнародні програми і проекти, конкурси і гранти для студентів та викладачів;
 • популяризація досягнень університету у сфері проектної діяльності у ЗМІ та соціальних мережах;
 • підготовка та розповсюдження презентаційних матеріалів щодо проектно-аналітичної діяльності ТНПУ;
 • організація та проведення конкурсів-захисті проектів, представлення аналітичних звітів громадськості на обговорення тощо.
Фандрайзингова функція відділу передбачає:
 • пошук зовнішніх джерел фінансування реалізації проектів та аналітичної роботи в ТНПУ;
 • сприяння практичному застосуванню та комерціалізації продуктів та послуг, створених в процесі реалізації проектно-аналітичної діяльності;
 • сприяння налагодженню прямих контактів між виконавцями проектів й аналітичних звітів та представниками бізнесу, міжнародної спільноти, органами державної влади та місцевого самоврядування;
 • організаційний та методичний супровід в процесі розробки та реалізації проектно-аналітичної діяльності.
Проектно-аналітичний відділ
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси