Груць Галина Михайлівна

Груць Г.М

 


Кандидат педагогічних наук


Доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти


e-mail: hrutsg@ukr.net; hruts.g@gmail.com

Профіль Google Scholar  
                ORCID

 


Життєве кредо

В усьому я і все в мені, і швидкоплинне,  й невмируще, йти по житті як по вогні і не стоптати білі ружі.  І зберегтися в чистоті, в отій високій, в тій єдиній,  щоб у кінці мого путі промовив клен: «Пройшла людина».


Захоплення

Духовність, культура, мистецтво, література, поезія, живопис, музика, театр.


Народилася у смт. Козлів, Козівського району, Тернопільської обл.

1985 року з відзнакою закінчила філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту ім. Я. Галана.

Цього ж року почала працювати асистентом кафедри педагогіки і методики початкового навчання факультету початкових класів ТДПІ ім.Я.Галана, читаючи такі курси: історія педагогіки, педагогіка, методика народознавства і обрядової культури, практикум з російської мови.


1999 року закінчила аспірантуру при Тернопільському державному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка і захистила кандидатську дисертацію «С. Русова і просвітницький рух в Україні» зі спеціальності 13.00.01 — теорія та історія педагогіки.


З 1999 року працює доцентом кафедри педагогіки, яка 2014 року перейменована у кафедру педагогіки та менеджменту освіти. У науковому доробку понад 50 наукових праць.


З 2012 року до 2016 року – докторант кафедри.


Працює над проблемою формування духовної культури студентської молоді.


Як викладач читає курси педагогічних дисциплін («Вступ до педагогічної професії», «Педагогіка», «Педагогіка і психологія вищої школи», «Методологія та організація науково-педагогічних досліджень») для студентів факультету іноземних мов, магістрантів різних факультетів.Сфера наукових інтересів


Педагогіка культури, духовна педагогіка, виховання духовної культури студентів, педагогіка особистості.Основні публікації

1. Груць Г. Основи формування духовної культури студентської молоді / Г.Груць // Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту м. Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка // За ред. НісімчукаА. С. Бенери В.Є. – Кременець: ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка. – 2013. Вип. 1. – С. 122 – 131.

2. Груць Г. Розвиток духовної культури студентів: історико-педагогічний аспект / Г.Груць // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2013. – № 1. – С. 20 – 25.

3. Груць Г. Проблеми духовного розвитку сучасної студентської молоді: міфи і реалії / Г.Груць // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2013. – № 2. – С. 85 – 92.

4. Груць Г. Значення феномену віри у формуванні особистості студентів / Г.Груць // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія. - 2014. – Вип. 43. – С. 71 – 89.

5. Груць Г. Роль гуманітарних дисциплін у формуванні духовної культури студентської молоді / Г.Груць // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2015. – Вип. 20, ч. 1. – С. 62 – 68.

6. Груць Г. Формування національної мовної особистості засобами гуманітарних дисциплін / Г.Груць // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2015. – № 2. – С. 141 – 148.

7. Груць Г. Слово як сакральний символ: педагогічний аспект / Г.Груць // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37. Педагогіка. – С. 94 – 104.

8. Груць Г. М. Організація та проведення педагогічної і наукової практики магістрантів факультету іноземних мов ( за кредитно-трансферною системою): Навчально-методичний посібник / / Г.Груць, І.П.Задорожна. – Тернопіль: ТНПУ, 2015. – 90 с.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси