Кравець Володимир Петрович

Кравець В.П.
Доктор педагогічних наук

Професор, дійсний член (академік) НАПН України

Радник ректора університету 

Професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти

e-mail: kravets@tnpu.edu.ua 

Профілі:

     Google Scholar  

     ORCID 
     ResearchGatе 
     ResearcherID
     Scopus


Біографія
Народився в смт. Гусятин Тернопільської області. У 1965 р. закінчив Кременецьку середню школу із золотою медаллю. У 1970 р. з відзнакою закінчив фізико-математичний факультет Тернопільського педінституту.

Працював учителем математики СШ № 14 м. Тернополя.

У 1971 р. розпочав науково-педагогічну роботу в Тернопільському педагогічному інституті асистентом кафедри математичного аналізу.

З 1975 р. до 1978 р. навчався в аспірантурі науково-дослідного Інституту педагогіки Міністерства освіти Української Радянської Соціалістичної Республіки.

У 1978 році в спеціалізованій вченій раді НДІ педагогіки захищена кандидатська дисертація на тему «Проблема єдності знань та поведінки в моральному вихованні учнів».

У 1982 році присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки.

З 1983р. до 1985р. – декан фізико-математичного факультету Тернопільського державного педагогічного інституту.

З 1985р. до 1990р. – проректор з навчальної роботи Тернопільського державного педагогічного інституту.

З 1990 р. – ректор Тернопільського державного педагогічного інституту (тепер Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка).

З 1994 року – професор кафедри педагогіки.

У 1997 р. – захистив докторську дисертацію
на тему «Теорія і практика підготовки учнівської молоді до сімейного життя».

З 1997 р. – заслужений працівник народної освіти України.

З 1999 р. - член-кореспондент Академії педагогічних наук України.

В 2010 р.
обраний дійсним членом (академіком) Національної Академії педагогічних наук України.

З грудня 2017 року працює на посаді радника ректора університету.


В. П. Кравець – фахівець у галузі теорії та історії педагогіки. Протягом останніх 20 років наукова діяльність присвячена проблемам дошлюбної підготовки учнівської молоді, реалізації гендерного підходу у вихованні.

Обраний академіком Міжнародної Слав’янської академії освіти ім. Я.А. Коменського (2004 р.),  почесним доктором Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (2012 р.).

Професор В. П. Кравець здійснює значну науково-педагогічну діяльність: під його керівництвом захищено 2 докторські дисертації, 18 кандидатських дисертацій з проблем теорії виховання та історії педагогіки, він очолює спеціалізовану вчену раду із захисту докторських і кандидатських дисертацій у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка, є членом редакційних колегій низки фахових видань.


В. П. Кравець – відомий громадський діяч.
З 2003 р. по 2017 р. він член Президії НАПНУ,
з 2004 р. до 2018 р. – член атестаційної колегії МОН України,
з 2005 р. по 2018 р. – голова ради ректорів ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації Тернопільщини;
з 2007 р. до 2012 р. –  позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, член президії спілки ректорів ВНЗ України,
з 2010 р. по 2016 р.  – член Комітету з присудження державних премій в галузі освіти. 


Стажування:
Проходив стажування в Центральному інституті підвищення кваліфікації викладачів психолого-педагогічних дисциплін Міністерства освіти СРСР (м. Москва, 1982 р.), університеті Сорбонна (Париж, Франція, 1996 р.), Центральному інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти України (2000, 2005, 2010 рр.), університеті Гете (Франкфурт, Німеччина, 2012 р.),  львівському національному університеті ім. І.Франка (2005 р), харківському національному педагогічному університеті ім. Г. Сковороди (2014 р.).

Викладав курси історії педагогіки, етики та психології сімейного життя, ґендерної педагогіки, історії ґендерної педагогіки, підготовки учнівської молоді до сімейного життя на різних факультетах Тернопільського педагогічного університету (1971-2018 рр.).


Наукова робота:

 Під науковим керівництвом професора Кравця В.П. було зреалізовано науковий проект «Психологія статі та сексуальності» (фонд «Відродження»), науковий проект «Підтримка та збереження репродуктивного здоров’я дітей-сиріт, планування родини», проведено низку наукових конференцій зі статусом Міжнародних та Всеукраїнських з ґендерної проблематики та збереження репродуктивного здоров’я. 

З 2001 року здійснював наукове керівництво держбюджетними темами, що фінансувалися Міністерством освіти та науки України:

-    2001–2002 рр. – «Психолого-педагогічні основи підготовки майбутніх педагогів до статевого виховання дітей та юнацтва як передумови формування особистості сім’янина»

-    2003–2006 рр. – «Ґендерна соціалізація дитини та виховання ґендерної рівності дітей та юнацтва». 

-    2008–2011 рр. – «Ґендерні компетенції в освітньо-професійному зростанні молоді» (№0109U002308) 

-    2009 р. – «Ґендерна освіта та виховання: перспективи розвитку» (№0106U002384)

-    2012–2014 рр. – «Ґендерно-освітні технології у гуманітарному знанні: досвід і перспективи» (№0112U000276) 

-    2015–2017 рр. – «Реалізація ґендерного підходу в освітньо-виховний простір навчальний заклад – родина - громада” в контексті європейської моделі демократії» (№0115U000193) 

-    З 2008 року керівництво центром ґендерної освіти та виховання учнівської та студентської молоді НАПН України та ТНПУ ім. В. Гнатюка 

-    З 2013 року патронат проекту Tempus «ELITE» – Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging  ( Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту). 


Сфера наукових інтересів:
Гендерна педагогіка, сексуальна педагогіка, підготовка молоді до сімейного життя, історія педагогіки, порівняльна педагогіка. 

Відзнаки:
Багатопланова робота професора В.П.Кравця відзначена урядовими та відомчими нагородами, зокрема:

званням «Заслужений працівник освіти України» (1997 р.),

орденами
«За заслуги» Ш ступеня (2008 р.) та ІІ ступеня (2014 р.),

Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2010 р.),

Почесною грамотою Верховної Ради України (2017 р.),

Почесною Грамотою ЦК Профспілки працівників освіти України, 

нагрудним знаком МОН України «Петро Могила» (2007 р.), 

відзнакою Міністерства внутрішніх справ України  «За сприяння органам внутрішніх справ» (2006 р.),

медалями НАПН України «Костянтин Ушинський» (2007 р.), «Григорій Сковорода» (2012 р.) та «Володимир Мономах» (2017 р.),

численними грамотами МОН України, Тернопільської обласної державної адміністрації та обласної ради.

Визнавався «Людиною року» в м. Тернополі (2001 р.).

У 2015 році увійшов до складу 100 кращих тернополян.

У 2016 році отримав звання «Почесний громадянин міста Тернополя».  
         
Нагороджений медаллю «За жертовність та любов до України» Української православної церкви Київського Патріархату та Відзнакою Президії Федерації Футболу України.


Основні публікації:
Всього опубліковано 178 наукових праць. З них – 12 монографій та 18 посібників для вищої школи. В тому числі за останні п’ять років опубліковано:

1.Кравець В. П. Gender discurse in pedagogical education / В.П.Кравець // Гендерна трансформація соціальних систем: дестабілізація старих засад або новий гендерний порядок : тези Міжнародної науково-практич-ної конференції (Дніпропетр. Нац. ун-ту залізн.. трансп. Ім.. акад.. В. Лазаряна). – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУЗТ, 2013. – С. 6–7. 

2.Кравець В.П. Методологія і теорія гуманітарних досліджень в умовах глобалізації : колективна монографія / В. П. Кравець // Дніпропетровськ : Маковецький Ю. В., 2013. – 456 с. 

3.Кравець В. П. Соціально-економічні передумови гендерної стратифікації  первісного суспільства / В.П.Кравець // Україна – Європа – Світ. Міжнародний збірник наукових праць. – Серія: Історія, міжнародні відносини. – Вип. 11. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – С. 131–137. 

4.Кравець В.П. Проблеми міжстатевих та шлюбно-сімейних стосунків у Античній Греції / В.П.Кравець // Україна – Європа – Світ. Міжнародний збірник наукових праць. – Серія: Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка., 2013. – Вип. 12. 

5.Кравець В.П. Сексуальна підготовка молоді до шлюбу та сім’ї: гендерний вимір (навчальний посібник) / В.П.Кравець // Формування у молоді гендерновідповідальної поведінки (на прикладі українських ВНЗ). – Суми : «РА «Хорошие люди», 2013. – С.64–70. 

6.Кравець В.П. Гендерні проблеми в сфері науки та освіти/ В.П.Кравець // Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку : Матеріали науково-практичної конференції 22 листопада 2012 р. – Дніпропетровськ, 2013. – Ч. 1. – С. 210–212. 

7.Кравець В.П. Проблеми педагогічної освіти на сучасному етапі розвитку українського суспільства / В.П.Кравець // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – К. : Гнозис, 2013. – С. 161–172. 

8.Кравець В.П. Kształcenie kultury genderowej młodziezy w socjum ukrainiskim: tradycja i innowacia / В.П.Кравець, О. М. Кікінежді, Г. Я. Жирська // Zrozumieć człowiekazrozumieć świat.– Lublin : Wydawnictwo uniwersytetu Marii Curie-Składowskiej, 2013. – S. 325–332. 

9.Кравець В.П. Ґендерні особливості статевого виховання школярів.  Монографія «Ґендерні дослідження: прикладні аспекти» / В.П.Кравець // Тернопіль : Навчальна книга –Богдан, 2013. – 360 с. (С. 212–224). 

10.Кравець В.П. Ґендерні дослідження в контексті глобальних викликів сучасності / В.П.Кравець // Ґендерні дослідження: прикладні аспекти : монографія // Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2013. – 360 с. (С. 16–22). 

11.Кравець В.П. Проблема подготовки школьников к браку и семейной жизни в педагогической системе А.В. Сухомлинского / В.П.Кравець // Практическая педагогика: гуманизация процес сов образования и воспитания (сб.материалорв Междунар. Конференции) – М., 2013

12.Кравець В.П. Гендерна та шлюбно-сімейна тематика у творчості Т. Г.Шевченка / В.П.Кравець // Україна – Європа – Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – № 13. – С. 77–85. 

13.Кравець В.П. Підготовка студентської молоді до вирішення конфліктів у сім’ї / В.П.Кравець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, № 1. – Тернопіль, 2014. – С. 80–89 (у співавт.). 

14.Кравець В.П. Завдання вищої школи у світлі нового Закону України «Про вищу освіту» / В.П.Кравець // Україна – Європа – Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. –№14. – С.70–80. 

15.Кравец В.П. Взгляды В. А. Сухомлинского на подготовку учащейся молодежи к будущей семейной жизни: уроки для современной педагогики / В.П.Кравец // Категория  «социального» в современной педагогике и психологии: материалы 2-й научно-практической конференции с международным участием (2–3 апреля 2014 г.). В 2-х частях. Ульяновск: – SIMJET, 2014. – Ч. 2. – С. 220–226. 

16.Кравець В.П. Актуальні проблеми статевої соціалізації дітей та підлітків в Україні / В.П.Кравець // Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль: Стереоарт, 2014. – С. 27–30. 

17.Кравець В.П. Сексуальна підготовка молоді до шлюбі у сім’ї: гендерний вимір / В.П.Кравець // Формування у молоді гендерно відповідальної поведінки (на прикладі українських ВНЗ): навчальний посібник /За аг. ред. Н. Світайло. – Суми: «РА «Хорошие люди», 2013. – С. 64–70. 

18.Кравець В.П. Гуманітарний вектор гендерних досліджень / В.П.Кравець // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди». – Додаток 4 до вип. 31, т. 11: Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К. : Гнозис, 2014. – С. 36-43. 

19.Кравець В.П. Стратегія впровадження гендерних досліджень у систему вищої освіти / В.П.Кравець // Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства : Матеріали XI науково-практичної конференції (18–19 квітня 2014 р., м. Луганськ). – Луганськ: Вид-цтво СНУ ім.. В. Даля, 2014. – С. 139–143. 

20.Кравець В.П. Закон України «Про вищу освіту» : проблеми та шляхи імплементації / В.П.Кравець // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди». – Додаток 5 до вип. 34, т. 1(48): Тематичний випуск  «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2014. – С. 132–141. 

21.Кравець В.П. Педагогіка: базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації / В.П.Кравець ; колектив авторів, за редакцією І.Ф. Прокопенка // Харків: Фоліо, 2015. – 572 с. 

22.Кравець В.П. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка : історія і сучасність (до 75-річчя утворення) / В.П.Кравець // Україна – Європа – Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія. Міжнародні відносини. – Тернопіль : ТНПУ, 2015. – Вип.15. –  С. 15–20. 

23.Кравець В.П. The ways of gender and familistic competence formation of the future teachers / В.П.Кравець //. Від ґендерних ідеологій до дискусій про сучасну сім’ю : колективна монографія. – Дніпропетровськ: ПФ «Стандарт-Сервіс», 2015. – С. 13-24 (колектив авторів) 

24.Kravets V. The Law of Ukraine On Higher Education”: Problems and ways of integration into the European Education Area / V. Kravets // European humanities studies: State and Society (Europejskie studia humanistyczne: Panstwo і Spoleczenstwo). 2015. in Issue No. 2. S. 3240

25.Kravets V. The training of the future teachers to the gender education of the pupils and to their familistic readiness formation/ V. Kravets // Pedagogija un skolotaju izglTtlbakonferences rakstu krajumarn Latvijas  Universitates. LU. – 2015. 

26.Krawets W. Konflikty w rodzinie і prygotowanie mlodziezy do ich rozwijazania / W. Kravets, G.Tereszezuk // Podzialy w zyciu spoltcznym. – Olsztyn, 2015. – S.127–139. 

27.Кравець В.П. Ґендерні проблеми сексуального та репродуктивного здоров'я учнівської молоді / В.П.Кравець // Ґендер. Екологія. Здоров’я : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 21-22 квітня 2015 р.) - Харків : ХНМУ, 2015. – С. 8–10. 

28.Kravets V. The Law of Ukraine “On Higher Education” : Problems and Ways of Integration into the European Education Area /  V. Kravets // European humanities Studies: State and Society. – № 2. – Slupsk, Poland. – S. 413. 

29.Кравець В.П. Генеза проблеми статевого виховання у вітчизняній педагогіці ХХ століття (20–30-ті роки) / В.П.Кравець // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: зб. наук. пр. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37. Педагогіка. – С. 113–122. 

30.Кравець В.П. Історія становлення сексуальної педагогіки в Україні / В.П.Кравець // Україна–Європа–Світ. Міжнародний зб. наук. пр. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Вип. 17. – Тернопіль: ТНПУ, 2016– С. 254–265. 

31.Кравець В.П. Історичні та теоретичні аспекти становлення сексуальної педагогіки / В.П.Кравець // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наукових праць. – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2016. – №3 (54). – С. 312–318. 

32.Кравець В.П. Сексуальна педагогіка. Навчальний посібник для педагогічних навчальних закладів / В.П.Кравець // Тернопіль: ТНПУ, 2016. – 320 c

33.Kravets V. The Training of the Future Teachers to Provide Gender Education to Pupils to Support Future Formation of Family / V/Kravets // Pedagogy and Teacher Education. – Scientific Papers University of Latvia, Riga, Latvijas Universitāte, 2016. –  Р. 200208

34.Kravets V. The problems of sexual socialization in the works of AMakarenko / V. Kravets // Проблемы раннего образования. – Гданськ, 2016–2017

35.Кравець В.П. Ідеї сексуальної педагогіки у педагогічній спадщині А. С. Макаренка і В. О. Сухомлинського / В.П.Кравець // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2016. 

36.Кравець В.П. Проблеми сексуальної педагогіки в творчості П. П. Блонського / В.П.Кравець // Ґендерна парадигма освітнього простору ; За заг. ред. Т. О. Дороніної  – Кривий Ріг : ВЦ КГПІ ДВНЗ «КНУ», 2016. 

37.Кравець В.П. Гендерні аспекти підготовки майбутнього сім’янина / В.П.Кравець // Рівність, лідерство, спілкування в європейських прагненнях української молоді: ґендерний дискурс: збірник матеріалів Всеукраїнської наук.-практ.конф. (Тернопіль, 5–7 жовтня 2016 р.); за заг. ред. проф. В. П.Кравця. – Тернопіль, 2016. 

38.Кравець В.П. Порівняльний аналіз сексуальної соціалізації школярів в країнах Євросоюзу та в Україні / В.П.Кравець // Україна-Європа-Світ. Міжнародний зб. наук. пр. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Вип. 18. – Тернопіль: ТНПУ, 2016. 

39.Кравець В.П. Генеза ідей сексуальної педагогіки у вітчизняній гуманітарній спадщині/ В.П.Кравець // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження» / укл. М. С. Петрушкевич. – Острог : Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип. 3. – С. 71–81. 


40.Krawets V. The problems of sexual socialization in the works of A. Makarenko / V. Kravets // Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie «Inovatívny výskum v oblasti vzdelávania a sociálnej práce», Vysoká škola Danubius, Sládkovičovo, 2017. – S. – 23–26. 


41.Кравець В.П. Особливості формування професійної самосвідомості фахівців соціальної сфери  в умовах євроінтеграції: ґендерний ракурс / В.П.Кравець // Сучасні підходи до формування професійної самосвідомості фахівців соціальної сфери в умовах реалізації гендерної політики в Україні : матеріали регіональної науково-практичної конференції  (Харків, 23 березня, 2017 р.). – Харків, 2017. – С. 11–16. 


42.Кравець В.П. Сексуальна педагогіка як інновація у вищій школі / В.П.Кравець // Матеріали ІV міжвузівського науково-практичного семінару «Ґендерні студії» (Луцьк, 5 квітня 2017 р.). – Луцьк, 2017. – С. 21–23.


43.Кравець В.П. Сексуальна педагогіка як нова галузь педагогічних знань / В.П.Кравець  // Гендер. Екологія. Здоров’я: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 20–21 квітня 2017 р.). – Харків : ХНМУ, 2017. – С. 195–196. – С. 7–9. 


44.Кравець В.П. Теоретичні проблеми сексуальної педагогіки в Україні/ В.П.Кравець  // Гендерна парадигма освітнього простору ; за заг. ред. Дороніної Т. О. – Кривий Ріг : ВЦ КГПІ ДВНЗ «КНУ», 2017. – №5 (1). – C.27–33. 


45.Кравець В.П. Павло Блонський – засновник сексуальної педагогіки / В.П.Кравець  // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка, №2 , 2017. – С.24–32. 


46.Кравець В.П. Проблеми сексуальної соціалізації школярів у вітчизняній історії педагогіки ХХ століття / В.П.Кравець  // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2017. – №3. – Серія: Педагогіка. 


47.Кравець В.П. Особливості ставлення до сексуальності та кохання у середньовічній Європі та Київській Русі: порівняльний аспект/ В.П.Кравець  // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. –Тернопіль : ТНПУ, 2017 – Вип. 19. – С.359–367. 


48.Кравець В.П. Трансформація сексуальних цінностей на сучасному етапі розвитку України / В.П.Кравець  // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Вип. 20. – Тернопіль : ТНПУ, 2017. 

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси