Нестайко Ірина Миколаївна

Нестайко І.М

             
Кандидат педагогічних наук


Доцент кафедри педагогіки та менеджменту освітиe-mail: nestajko_irena@ukr.net


Профілі: 

     Google Scholar  
     ORCID  

     ResearcherID


Життєве кредо

 
P. Mc. Ginlej  o wielkości:

„Aby być wielkim, nie potrzeba być poetą, malarzem, wojownikiem czy odkrywcą planet. Wystarcza mieć kochającą duszę” («Щоб бути Великим не обов’язково  бути воїном, художником чи відкривачем планет, достатньо мати люблячу душу»).

 
Зацікавлення: культура і традиції різних країн світу.


Народилася 3 серпня 1981р. у місті Тернополі.

У 2003 р. з відзнакою закінчила філологічний факультет Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка та отримала диплом спеціаліста української та польської філології; повна вища освіта за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література», кваліфікація вчителя української мови та літератури, польської мови, зарубіжної літератури. 


У 2001 р. за рекомендацією університету навчалася на курсах польської мови та культури для іноземців в м. Жешові (Польща).


У 2002–2003 рр. працювала вчителем польської мови (факультативні заняття) в СЗОШ № 12. 


Протягом 2004–2007 р. навчалася в аспірантурі при Тернопільському національному педагогічному університеті ім.В.Гнатюка (спеціальність «Теорія та методика виховання»). За час навчання в аспірантурі неодноразово була на стажуваннях у Республіці Польща (м. Ярослав, м. Жешів, м. Краків) для вивчення досвіду із запровадження предмета «Підготовка учнівської молоді до життя в сім’ї» до навчальних закладів Польщі.

Протягом 2003–2008 р. працювала викладачем польської мови в Тернопільському українсько-польському інституті соціальних та інформаційних технологій на посаді старшого викладача кафедри гуманітарних дисциплін. 


У 2003–2008 р. працювала за сумісництвом вчителем польської мови у Тернопільській СЗОШ № 24.


У 2008 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Підготовка учнівської молоді до життя в сім’ї у Республіці Польща». 

З 2008 р. – асистент, з 2011 р. – викладач, з 2015 р. – доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти.Відзнаки


У
 2004 р. нагороджена подячним листом Тернопільського інституту соціальних та інформаційних технологій в номінації «Кращий викладач Тернопільського інституту соціальних та інформаційних технологій 2004/2005н.р.» за успішне навчання і виховання молодої української генерації та активну педагогічну діяльність.

У 2005 р. нагороджена подякою ТЗОШ № 24 за добру підготовку учнів до участі у XII конкурсі читців поезій Адама Міцкевича польською мовою, що проходив у м. Львові.


Сфера наукових інтересів


-       польський досвід підготовки учнівської молоді до життя в сім’ї; порівняльна педагогіка;

-       активізація навчальної діяльності учнів на уроках польської мови.


Основні  публікації


1. Даценко І. М. Підготовка школярів до сімейного життя в Республіці Польща / І. М. Даценко // Статева соціалізація та підготовка учнівської молоді до сімейного життя у педагогіці та шкільній практиці зарубіжних країн : монографія ; за ред. В.Кравця. – Тернопіль : ТзОВ «Видавництво Астон», 2009. – с. 152–171.


2. Нестайко І. М.  Здоров’язберігаюче навчання у сучасній польській  школі / І. М. Нестайко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія : зб. наук. праць ; ред. кол.: В. І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер». – 2010. – Випуск 31. – с. 326–329.


3. Нестайко І. М. Співпраця сім’ї з дошкільним навчальним закладом – запорука всебічного розвитку дітей / І. М. Нейстайко // Педагогічна освіта. Теорія і практика : збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський : ПП Звалейко Д. Г. – 2012. –  Випуск 12. – С. 494–499.


4. Нестайко І.М. Роль шкільного педагога у виховному процесі польської школи (The role of school teacher in the educational process of polish school) / І. М. Нестайко // Наукові записки Тернопільського Національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – № 5. – С. 87–91.


5. Нестайко І. М. Польський досвід впровадження Інтерактивного навчання / І. М. Нестайко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. пр. Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / (ред. кол.: Побірченко Н.С. (гол. ред.). – Умань. ПП Жовтий О.О., 2012. – Випуск 42. – Частина 2. – с.109–114.


6. Нестайко І. М. Християнське виховання – шлях формування духовного світу школяра / І. М. Нестайко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини ; гол. ред. М.Т.Мартинюк. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2013. – № 44. – с. 233–239.


7. Нестайко І. М. Концептуальні основи інклюзивного навчання / І. М. Нестайко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини ; [ред. Кол.: Побірченко Н.С. (гол.ред.) та інші]. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2013. – Випуск  47. – с. 301–308.


8. Нестайко І. М. З історії сексуального і статевого виховання в польській школі / І. М. Нестайко // Гендерні дослідження: прикладні аспекти : колективна монографія за ред. В.П.Кравця. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2013. – С. 289–295.


9. Нестайко І. М. Роль і значення активних методів навчання в навчальному процесі сучасної школи / І. М. Нестайко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини ; ред. кол.: Побірченко Н.С. (гол. ред.). – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2014. – Випуск 49. – с. 96–102.

10. Нестайко І. М. Розвиток дидактичної ініціативи майбутніх учителів – запорука високого професіоналізму / І. М. Нестайко // Проблеми підготовки сучасного вчителя: зб. наук. пр. Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини ; ред. Кол.: Побірченко Н.С. (гол.ред.) та інші. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2014. – Випуск 10. – Частина 2. – с. 173–179.

11. Нестайко І. М. Формування основ безпеки життєдіяльності учнів одне з головних завдань сучасної української школи / І. М. Нестайко // Bezpieczeństwo dawniej i dziś. Świat- Europa-Polska ; red. dr inż. Marian Kryłowicz i in. – Poznań, 2016. – Numer 1. – S. 125–146.

 12. Нестайко І. М. Взаємодія вихователя із батьками – реалізація єдиної динамічної та перспективної системи виховання і навчання в дошкільних закладах Польщі / І. М. Нестайко // Освітній простір України. – 2016. – № 8. – С. 27–32.

13. Нестайко І. М. Принципи прородинного виховання у польському суспільстві / І. М. Нестайко // Ґендерна парадигма освітнього простору ; за заг. ред. Дороніної Т. О. – Кривий Ріг : ВЦ КГПІ ДВНЗ «КНУ», 2017. – №5 (1).С. 101–104.

14. Нестайко І. М. Проблема насилля в сім’ї в польському суспільств0 / І. М. Нестайко // Молодий вчений. – 2017. – № 8 (48). – С.252–256.

15. Нестайко І.М. Підготовка молоді до життя в сім’ї – важливий аспект соціалізації особистості (Польський досвід) / І. М. Нестайко //  Evropesky Politicky a Pravni Diskurz. (Європейський політико-правовий дискурс). – 2017. – Том 4. – Вип.5. – С. 161–167.     

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси