Орап Марина Олегівна

Орап М.О..jpg

Доктор психологічних наук, професор


Завідувач кафедри психології 


Керівник науково-дослідного центру «Сучасна дитина»
е-mail:  orap2003@ukr.net

Профілі:
     Google Scholar

     ORCID 
     ResearcherID

     Scopus

Народилася у Тернополі. У 1994 році закінчила факультет підготовки вчителів початкових класів Тернопільського державного педагогічного інституту за спеціальностями: «Вчитель початкових класів та образотворчого мистецтва», «Практичний психолог у закладах народної освіти».
З 1994 по 1996 рік працювала практичним психологом та вчителем початкових класів у середній школі.

З 1996 по 1999 рік навчалась у аспірантурі Тернопільського державного педагогічного університету. 


Кандидатську дисертацію на тему: «Комплексний підхід до розвитку мовлення у період навчання грамоти» захистила у 2000 році в Інституті педагогіки АПН України.

Професійну діяльність в університеті розпочала у 1999 році. З 2004 року – доцент кафедри психології Тернопільського національного педагогічного університету.

7 жовтня 2014 року захистила докторську дисертацію на тему: «Психологічні основи організації мовленнєвого досвіду особистості» в Інституті психології імені Г.С.Костюка НАПН України та здобула вчений ступінь доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології.

 

27 листопада 2018 року Марині Олегівні присвоєно вчене звання професора кафедри психології.

 

З 2020 року є гарантом новоствореної освітньо-професійної програми «Психологія бізнесу і управління» для другого (магістерського) рівня вищої освіти.

З 2021 року - завідувач кафедри психології.

 

Сфера наукових інтересів

Сферою наукових інтересів Орап М.О. є вікова психологія, психолінгвістика та психологія бізнесу і управління.


В ТНПУ імені Володимира Гнатюка Марина Олегівна  забезпечує викладання навчальних курсів:
«Загальна психологія»,
«Вікова та педагогічна психологія»,
«Психологія особистості»,
«Психологія бізнесу і управління»,
«Психологія маркетингу і реклами»,

«Психологія спілкування у бізнесі і управлінні», 

«Психологія ігор»,
«Психолінгвістика розвитку дітей дошкільного віку».


Здійснює керівництво написанням магістерських робіт з спеціальності "Психологія бізнесу і управління". 


Марина Олегівна – заступник голови правління Всеукраїнської Асоціації Психолінгвістів України (посвідчення №2) та співзасновник Всеукраїнської ГО «Асоціація психології бізнесу».


Під керівництвом Марини Олегівни в ТНПУ імені Володимира Гнатюка створено науково-дослідний центр «Сучасна дитина», який здійснює дослідження психологічних закономірностей розвитку та формування особистості дитини у сучасних соціокультурних умовах.У співпраці з провідними науковцями, освітянами та практичним психологами у центрі досліджуються психолого-педагогічні аспекти формування особистості дитини у новітньому Інтернет- та медіапросторі;  особливості вікових закономірностей становлення особистості дитини (до періоду ранньої юності включно), зумовлені впливом новітніх засобів передачі та отримання інформації; роль цифрових технологій у розвитку та становленні особистості дитини та зміни психіки і свідомості, пов’язані з їх використанням. 


У 2020 році під керівництвом Марини Олегівни в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка розроблено і запроваджено новітню унікальну освітньо-професійну програму «Психологія бізнесу і управління» для підготовки конкурентоздатних фахівців-психологів (бакалаврів і магістрів) економіко-управлінського профілю, що володіють методологією наукового психологічного дослідження бізнес- та управлінських процесів, здатностями здійснювати фаховий психологічний супровід у сфері бізнесу та управління.


Під керівництвом Марини Олегівни написано і захищено дисертації: на здобуття наукового ступеня доктора наук (Акімова Н.В., 2020) та на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук (Турчак О.М., 2015; Чміль Н.С., 2017), більше 50 магістерських робіт та 200 курсових робіт.

Орап Марина Олегівна є членом Спеціалізованої Вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук у Волинському національному університеті імені Лесі Українки.

За час науково-педагогічної діяльності Марина Олегівна взяла участь у понад 150 Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях, в тому числі й за кордоном. Наукові здобутки й результати досліджень Марини Олегівни опубліковані у чотирьох монографіях та більш як 130 наукових публікаціях. 

Марина Олегівна активно популяризує психологічні знання серед громадськості міста Тернополя та області. Вона є автором тренінгів «Дорога щастя», «Антирак» на основі яких здійснює психологічне просвітництво серед населення. Бере активну участь як психолог-експерт у телевізійних та радіо-передачах, друкує психологічні статті просвітницького характеру у періодичних друкованих виданнях. Як психолог-волонтер надає психологічну допомогу з реабілітації воїнам АТО, учасникам ССО та учасникам повномасштабної війни Росії проти України, а також особам - вимушеним переселенцям. За активну громадську позицію та волонтерську діяльність відзначена Подякою міського голови міста Тернополя.


Стажування

Орап М.О. постійно підвищує кваліфікацію. З 2011 по 2014 рік навчалась у докторантурі при кафедрі загальної та соціальної психології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 

У 2016 році пройшла стажування у Вищій Школі Лінгвістичній (м.Ченстохова, Польща), взяла участь  у Европейському освітньому проекті “The Innovative Methods and Technologies of Teaching: the Newest in the European Educational Practice”.

У 2017 році отримала сертифікат міжнародного рівня «Basic Consultant of Positive Psychotherapy» від World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy та є практикуючим психологом – психотерапевтом у методі позитивної психотерапії.  

У 2017 році Марина Олегівна здала міжнародний екзамен на знання англійської мови Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International та отримала сертифікат рівня В1.

У 2020 році пройшла міжнародне стажування в Університеті Масарика (Чеська республіка) "Якість вищої освіти" та взяла участь у міжнародному проєкті "Transformation of Faculties of Education and Pedagogical Universities for XXI century".


Особисті відзнаки

За сумлінну багаторічну працю на освітянській ниві, підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів, вагомий внесок у розвиток науки Марина Олегівна нагороджена Грамотами Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2015, 2018, 2021), Грамотою Тернопільської обласної ради та обласної державної адміністрації (2015), Почесною грамотою Національної академії педагогічних  наук України (2020), Подякою Міністерства освіти і науки України (2019) та Грамотою Міністерства освіти і науки України (2021).

 

Основні наукові публікації

  1. Орап М.О. Психологія мовленнєвого досвіду особистості: Монографія / М.О.Орап. – Тернопіль. : Підручники і посібники, 2014. – 480с.

  2. Maksymenko S., Orap M. Psycholinguistic Predictors of Health Psycholinguistics / M.O. Orap // Psychology. – Vol. 24. – № 1. – 2018. – P. 251 – 268. (Web of Science) https://doi.org/10.31470/2309-1797-2018-24-1-252-268

  3. Orap M. The influence of internet resources on young school age children’s speech experience content characteristics // Information Technologies and Learning tools. – Vol.75, #1. 2020. (Web of Science)

  4. Onopchenko, I., Orap, M., Mudrak, I.Psycholinguistic Markers of Early Maladaptive Schemas in Teachers with High Prevalence of Workaholism // East European Journal of Psycholinguistics . Volume 6, Number 2, 2019. (Scopus).

  5. Orap M., Kalba Y., Savelyuk N. Economic Behavior as Information Processes: Peculiarities of Decision-Making Styles in Ukrainian Students. 11-th International Conference on Advanced Computer Information Technologies ACIT-2021. Conference Proceedings. Deggendorf, Germany, 2021. Pp. 313–316 (Scopus).

  6. Orap M. О. Involuntary narratives of decreasing anxiety in breast cancer patients: Study in Ukraine / M. O. Orap // Counselling & psychotherapy research. – 2021. – https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/capr.12460 (Scopus).

Публікації про Орап М.О.

1. Орап М.О. Тест на психологічне здоров’я // Всеукраїнська газета «Дзеркало тижня», 26.06.2019 https://dt.ua/family/test-na-psihologichne-zdorov-ya-315704_.html

2. Орап М.О. Як я поборола рак // Всеукраїнська газета «Дзеркало тижня», 20.12.2019. https://dt.ua/family/yak-ya-poborola-rak-333567_.html

3. Орап М.О. Немає людей, які на всі сто складаються з позитиву // газета RIA плюс, 11.02.2019 р.

4. Орап М.О. Як пережити карантин і не втратити глузду // газета «Вільне життя», 1.04.2020р.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси