Сеньовська Надія Леонідівна


Сеньовська Надія Леонідівна

Кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти,


організаторка освітнього волонтерського проєкту «Патріотичні й небайдужі»,


радниця СУТО Прогресивна Рада Освітян,

Тренінговий центр Сертифіковані Українські Технології Освіти;


письменниця.


е-mail: ipp56@tnpu.edu.ua


Профілі:
     Google Scholar   

     ORCID
     tnpu.academia
     ResearcherID
     Scopus

Біографія

Народилася 21 липня 1982 року в селі Боднарівка Чемеровецького району Хмельницької області у сім’ї вчителів. Закінчила Гримайлівську ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Івана Пулюя в 1999 році. Того ж року стала студенткою філологічного факультету Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Паралельно працювала журналістом на радіо «Лад» та в «Тернопільській газеті».


У червні 2004 року отримала диплом магістра педагогічної освіти (спеціальність «Викладач української мови та літератури, вчитель зарубіжної літератури»).

Працювала вчителем української мови та літератури, зарубіжної літератури у Гримайлівській ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Івана Пулюя.

У 2004-2007 рр. – аспірантка кафедри педагогіки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Захист кандидатської дисертації «Підготовка майбутнього вчителя до професійної саморегуляції в процесі вивчення педагогічних дисциплін» відбувся 29 травня 2008 року. 

Із вересня 2008 року – асистент кафедри педагогіки.

Із 2015 року – доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти.

Заміжня, разом із чоловіком Олександром виховуємо доньку Радиславу та сина Світозара.


Авторка різножанрових книг «Акацієвий рай» (2013), «Поради роз(за)губленим» (2015), «Філософія від дітей до дорослих» (2015), «Оптимістичні подорожі довоєнною Україною» (2016), «Педагогіка без цензури» (2016), «Селфі» (2017), «Віршики для Радусі» (2017), «Прокляття Лади» (2017), «Війна і те, що після» (2018)


У жовтні 2021 року започаткувала освітній волонтерський проєкт «Патріотичні й небайдужі» (в Тернопільській області).


У проєкті, окрім кафедри педагогіки та менеджменту освіти (й Центру педагогічного консалтингу), беруть участь Відділ Міністерства у справах ветеранів у Тернопільській області та психологічний волонтерський міста Тернопіль Центр «Крок назустріч».



Сфера наукових інтересів


1) професійна саморегуляція педагога у різних аспектах та проявах (студента, вчителя-практика, керівника закладу загальної середньої освіти);

2) застосування та аналіз вебінарів як форми навчання і підвищення кваліфікації;

3) специфіка саморегуляції вчителя у воєнний час;

4) особливості співпраці викладача зі студентами, мотивація навчання;

5) патріотичне виховання учнівської та студентської молоді;

6) міфологія у сучасному українському суспільстві: інтерпретація різними науками та інтерпретація в педагогічній практиці.


Захоплення

  • літературна творчість;
  • когнітивна лінгвістика (магістерська робота на тему «Дихотомія серце-розум в сучасній українській мові»);
  • рух історичної реконструкції середньовіччя (була членом клубу «Срібний вовк», м. Львів);
  • колекціонування керамічних котів із різних міст.



Основні наукові праці


1. Сеньовська Н. Л. Основи професійної саморегуляції вчителя. Методичні рекомендації для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / За ред. Чайки В. М. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2006. – 73 с. (Методичні рекомендації)


2. Сеньовська Н. Л. Методи формування професійної саморегуляції вчителя / Н. Сеньовська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: зб. наук. праць / Редкол.: М. І. Сметанський (голова) та ін. – Вінниця: ПП “Едельвейс і К”, 2007. – Вип. 21.– С. 362-368. (Стаття)


3. Технологія педагогічної підготовки вчителя в контексті формування компонентів професійної саморегуляції  / Н. Сеньовська // Вища освіта України № 3 (додаток 1). – 2009 р. – Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». – К.: Гнозис, 2009 – С.465-468. (Стаття)


4. Організація лабораторно-практичних занять з педагогіки з елементами тренінгу. Методичні рекомендації  для викладачів та студентів вищих педагогічних навчальних закладів / Н. Л. Сеньовська: за ред. В. М. Чайки – Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011.– 43 с. (Методичні рекомендації)


5. Гендерний підхід у середній освіті (на матеріалі вивчення драматургії Лесі Українки в 10 класі) / Н. Сеньовська // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / гол. ред. З. П. Бакум. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2012. – Вип. 36. – С. 439–444. (Стаття)


6. Учні як суб’єкти та об’єкти насилля / Н. Сеньовська  // Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей: збірник матеріалів  Міжнародної науково-практичної конференції / за газ. ред. проф. О. Кікінежді –Тернопіль: Вид-во «Стереоарт», 2014. – С. 243-245. (Тези)


7. Професійна саморегуляція вчителя: проблеми і шляхи розвитку. Монографія / Н. Сеньовська. − Тернопіль: КІЦ «ПРІНТ-ОФІС», 2014. – 260 с. (Монографія)


8. Сеньовська Н. Л. Формування професійної саморегуляції вчителя у процесі проходження студентами педагогічної практики / Н. Сеньовська // Науковий вісник Східно-європейського націона-льного університету іме-ні Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки, № 1 (302).– Луцьк: Вид-во СВНУ ім. Лесі Українки, 2015р.  – С. 115-120. (Стаття)


9. Сеньовська Н. Л. Художній фільм як засіб навчання студентів-педагогів під час вивчення курсу «Педагогіка» / Н. Сеньовська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2016. – № 3. – 224 с. – Тернопіль: Видавничий відділ ТНПУ, 2016. – С. 201-207. (Стаття)


10. Сеньовська Н. Л. Особливості роботи викладача зі студентами покоління Z (вчорашніми школярами) / Н. Сеньовська // Сучасні соціокультурні та психолого-педагогічні координати розвитку дитини : Матеріали Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної конференції (19-20 квітня 2018 року, м. Тернопіль) / За заг. ред. Б. Б. Буяка, В. М. Чайки, М. О. Орап. – Тернопіль : В-во Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2018. – 232 с. – С. 163-166. (Тези)


11. Сеньовська Н. Л. Психологічні комплекси педагогів та способи їх корекції за допомогою методів професійної саморегуляції / Н. Сеньовська // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка [Текст]. Вип. 151. В 2-х томах. Том 2 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка; гол. ред. Носко М. О. – Чернігів : ЧНПУ, 2018. – 264 с. (Серія: Педагогічні науки) . – С. 60-63. (Стаття)


12. Сеньовська Н. Л. Нова українська школа: досвід і перспективи (на матеріалі діяльності Гримайлівської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. І. Пулюя за І семестр 2018-2019 навчального року) / Н. Сеньовська // Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : Матеріали Міжнародного форуму управлінської діяльності (18-19 травня 2019 року, м. Тернопіль). Тернопіль : КРОК, 2019. 361 с. – С. 253-257. (Тези)


13. Сеньовська Н. Л. Актуальні проблеми професійної освіти : методичні рекомендації для викладачів, магістрантів та студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2020. 28 с. (Методичні рекомендації)


14. Сеньовська Н. Л. Професійна саморегуляція керівника закладу загальної середньої освіти. Актуальні проблеми управління закладами освіти в контексті стратегії модернізації освітньої галузі : колективна монографія  ∕ за загальною редакцією В. П. Кравця, Г. М. Мешко. Тернопіль : ТНПУ ім.. В. Гнатюка, 2020. 310 с. С. 236−249. (Колективна монографія)


15. Сеньовська Н. Л. Професійна саморегуляція вчителя як елемент його ключових компетентностей в умовах Нової української школи. Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Професійна компетентність учителя Нової української школи : формування, розвиток та удосконалення». Тернопіль : ТНПУ. 2020. 162 с. С. 23−26. (Тези)


16. Сеньовська Н. Л. Створення недискримінаційного ґендерного середовища у школі засобами освітньої галузі «Мова і література». Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 10−11 вересня 2020 року. Тернопіль, 2020. 250 с. С. 252−254. (Тези)


17. Senovska, N. & Pryshliak, O. (2020). Developing professional self-regulation of students during pedagogical practice. International Journal of Research in Education and Science (IJRES). 6(4), 679−691. https://www.ijres.net/index.php/ijres/article/view/1147 (Index Scopus) 


18. Nadiia Senovska, Yana Naumovych. Motivational aspect of students' educational activity in the conditions of distance learning. Selecte aspects of digital society development: monograph / Edited by Tetyana Nestorenko and Aleksander Ostenda. Publishing House of University of Technology, Katowice, 2021. 260 p. P. 141−147. http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/fd7b8107149ebd5a161d53e43d7ddb2d.pdf (колективна монографія)


19. Сеньовська Н. Л., Лісова З.-О. В. Труднощі й переваги дистанційного навчання очима вчителів та учнів. Scientific Journal Virtus. May # 54, 2021. С. 88−92. http://conference-ukraine.com.ua/ua/virtus/archivej/ (стаття)


20. Сеньовська Н. Професійна саморегуляція вчителя як елемент його ключових фахових компетентностей. PROBLEMY NOWOCZESNEJ EDUKACJI (The problems of modern education). Tom X (Jubileuszowy). Rozwój – Potencjał – Deficyty (III) (Development – potential – deficiency (III) \ Podredakcją Edyty SADOWSKIEJ, Agnieszki M. MARKOWSKIEJ. Częstochowa. Copyright by Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie, 2020 –2021. С. 39−47. (стаття)


21. Сеньовська Н. Л., Нестайко І. М. Формування саморегуляційних умінь педагогів: тренінг онлайн і тренінг офлайн. Scientific Journal Virtus. №59, грудень 2021. Ст. 25-30. URL : http://conference-ukraine.com.ua/ua/virtus/archivej/


22. Сеньовська Н. «Патріотичні й небайдужі»: що і як казати дітям про війну. Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки: Збірник тез ІІ Міжнародної наукової конференції, 21-22 квітня 2022 р. /Упорядники: А.А. Криськов, В.В. Вишньовський та Н.В. Габрусєва – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2022 – 108 c. С. 24-26. Репозитарій: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/26346 (тези)


23. Senovska Nadiia, Nestaiko Iryna. WEBINAR AS A FORM OF QUALIFICATION OF TEACHERS: ON THE MATERIAL OF PRACTICAL EXPERIENCE. DIGITALIZATION AND INFORMATION SOCIETY. SELECTED ISSUES: Monograph. University of Technology, Katowice, 2022. 566 с. С. 220- 226. Репозитарій: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/26361 (стаття)


24. Сеньовська Н., Нестайко І. Професійна саморегуляція: порівняльний аналіз вебінарів для педагогів у мирний і воєнний час. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Випуск № 54 том 2, 2022 р. С. 272−280. URL : http://www.aphn-journal.in.ua/archive/54_2022/part_2/42.pdf (стаття)


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси