Шульга Ірина Мирославівна

Шульга І.М.


Кандидатка педагогічних наук, 


викладачка кафедри педагогіки та менеджменту освіти


e-mail: ira.shulha@tnpu.edu.ua


Профілі:

     Google Scholar  

     ORCID  

     ResearchGate 

     ResearcherID Біографія

Народилася у м. Тернополі. У 2011 р. закінчила Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (ТНПУ) за спеціальністю «Початкова освіта», здобула кваліфікацію бакалавра початкової освіти, вчителя початкової школи. Протягом 2011–2012 рр. навчалась у магістратурі ТНПУ. Здобула кваліфікацію викладача педагогіки і методики початкової освіти. 


Протягом 2012–2017 рр. працювала на посадах молодшої, з 2017 р. – старшої наукової співробітниці держбюджетних тем, які виконувались в ТНПУ на замовлення МОН України. 


У 2013 р. вступила до аспірантури з відривом від виробництва при кафедрі педагогіки та ґендерної рівності (згодом кафедра педагогіки; кафедра педагогіки та менеджменту освіти) ТНПУ. 


У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування валеологічної культури у старших дошкільників і молодших школярів на засадах ґендерного підходу» за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання (Інститут проблем виховання НАПН України, м. Київ) та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук. 


З 2018 р. працює асистенткою, а з 2019 р. – викладачкою кафедри педагогіки та менеджменту освіти.


Наукова робота


Участь у реалізації фундаментальних наукових досліджень на замовлення МОН України:

«Ґендерні компетенції в освітньо-професійному зростанні молоді» (державний реєстраційний номер 0109U002308; 2010–2011 рр.); 


 «Ґендерно-освітні технології у гуманітарному знанні: досвід і перспективи» (державний реєстраційний номер 0112U000276; 2012–2014 рр.);


 «Реалізація ґендерного підходу в освітньо-виховний простір «навчальний заклад – родина – громада» в контексті європейської моделі демократії» (державний реєстраційний номер 0115U000193; 2015–2017 рр.);


«Психолого-педагогічні механізми створення ґендерно-справедливого середовища для дітей та молоді у контексті реалізації Концепції Нової української школи» (державний реєстраційний номер 0119U100477; 2019–2020 рр.).


Участь у реалізації колективних проєктів, програм, які фінансувались міжнародними організаціями: 

Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні за фінансової підтримки ЄС–ПРООН (2011 р.);


Проєкт Тернопільської обласної Асоціації жінок «Дослідження морально-етичних норм та ґендерних питань у сучасних регіональних медіа» за підтримки Українського медійного проєкту «У-медіа» Інтерньюз Нетворк (USAID) (2013 р.);

 

Проєкт «Рівні можливості для здобуття професії молодими матерями-студентками у ВНЗ» за фінансової підтримки Європейської Комісії (2013–2015 рр.); 


Проєкт Офісу Ради Європи «Зміцнення та захист прав дітей в Україні» за підтримки Королівства Норвегії (2014 р.); 


Проєкт «Ґендерний мейнстримінг у вищих навчальних закладах України», фінансування Фонду локальних ініціатив посольства Фінляндії в Україні (2015 р.).


Експертка з питань проведення антидискримінаційної експертизи електронних версій проєктів підручників, які подаються на щорічний Всеукраїнський конкурсний відбір, ініційований МОН України (з 2017 р. – по сьогодні). Членкиня експертної групи з проведення антидискримінаційної експертизи об’єктів грифування та прийняття рішень щодо рекомендацій для використання їх в освітньому процесі (Наказ МОН України № 95 від 22.01.2021 р.).


Сфера наукових інтересів


Дослідження проблеми створення недискримінаційного середовища у закладах освіти, недискримінаційна освіта в Україні та за кордоном.


Підвищення кваліфікації

Сертифікаційна програма з підготовки експертного кола для здійснення антидискримінаційної експертизи освітнього контенту. Сертифікат № 52-ІІІ-2017 від 26.01.2019 р. (102 год.).

 

Відзнаки

Дипломи ІІ і ІІІ ступенів МОН України (раніше МОНМС України) (2011 р., 2012 р.);

Почесна грамота Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації (м. Харків, 2012 р.);

Грамота Тернопільської обласної державної адміністрації та Тернопільської обласної ради (2014 р.); 

Подяка проєкту Офісу Ради Європи в Україні «Зміцнення та захист прав дітей в Україні» (2014 р.); 

Подяка Національної академії педагогічних наук України (2015 р.); 

Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України (2018 р.); 

Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2016–2018 рр.).


Публікації

Авторка та співавторка 80 публікацій.


Підручники, посібники

1. Будна О. І., Жирська Г. Я., Кікінежді О. М., Шульга І. М. Основи здоров’я. Конспекти уроків: 1 клас : посібник для вчителя. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. 120 с.


2. Шульга І. М. Ґендерні наголоси в здоров’язбережувальній діяльності майбутнього педагога початкової школи. Формування у молоді ґендерно-відповідальної поведінки (на прикладі українських ВНЗ) : навчальний посібник / за заг. ред. Н. Світайло. Суми : РА «Хорошие люди», 2013. С. 135–140. 


3. Основи здоров’я. Дидактичний матеріал: 1 клас : посібник для вчителя / упоряд. І. М. Шульга. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2014. 128 с.


4. Кікінежді О. М., Шост Н. Б., Шульга І. М. Основи здоров’я : підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2015. 144 с. (Гриф МОН України)


5. Кікінежді О. М., Шост Н. Б., Шульга І. М. Основи здоров’я : робочий зошит для 4 класу ; 2-ге вид., виправл. і доповн. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2015–2018. 64 с. (Гриф МОН України)


6. Кікінежді О. М., Говорун Т. В., Шульга І. М. Ґендерне виховання дошкільнят : навчально-методичний посібник. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан. 2015. 192 с.


7. Kikinezhdi O., Boyko I., Shulha I., Kikinezhdi S., Marysak I. From Paternalism to Parity: Gender Mainstreaming in Higher School of Ukraine. Результати ініціативи «Університет, дружній до сім’ї» та досвід реалізації гендерної політики українських університетів : навчальний посібник / за заг. ред. Н. Світайло. Суми : Видавницво РА «Хорошие люди». 2015. С. 78–83


8. Кікінежді О. М., Шост Н.Б., Шульга І.М. Основи здоров’я. Конспекти уроків: 4 клас : посібник для вчителя. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2016. 120 с.


Статті у колективних монографіях

1. Кікінежді О. М., Шульга І. М. Проблема здоров’язбереження особистості: ґендерний вимір. Методологія і теорія гуманітарних досліджень в умовах глобалізації : монографія ; ред. Т. І. Власова. Дніпропетровськ : Маковецький Ю. В., 2012. С. 241–254. 


2. Шульга І. М. Створення здоров’язбережувального середовища у початковій школі: ґендерний дискурс. Ґендерні дослідження: прикладні аспекти : монографія / В. П. Кравець та ін. ; за наук. ред. В. П. Кравця. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2013. С. 285–292.


3. Кікінежді О. М., Шульга І. М. Формування ґендерно-валеологічної культури у старших дошкільників і молодших школярів: від історії до інновацій. Теорія і методика навчання й виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: від історії до інновацій : монографія ; за заг. ред. А. А. Сбруєвої, С. М. Кондратюк. Суми : Видавничо-виробниче підприємство «Мрія». 2015. С. 100–115.


4. Shulha I. M. Non-Discriminatory Education in Ukraine as a Requirement of the Time. Sozioökonomische und rechtliche faktoren der sozialen entwicklung unter den bedingungen der globalisierung : kollektive monographie in 2 Bänden ; Hrsg. von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu.V. Pasichnyk. Steyr (Austria). 2018. B. 2. P. 365–374.


5. Kikinezhdi O. M., Shulha I. M. The Impact of Educational Content on the Gender Socialization of Preschoolers and Junior Children. Emergence of public development: financial and legal aspects : collective monograph / Ed. by Doctor of Economic Sciences, Prof. Pasichnyk Yu. United Kingdom : Agenda Publishing House, Coventry, 2019. P. 659–668.


6. Кікінежді О.М., Шульга І.М. Етика ненасильства в національній педагогічній спадщині та сьогоденні. Духовно-інтелектуальне навчання і виховання в ХХІ столітті : міжнародна колективна монографія ; за заг. ред. проф. В. П. Бабича, проф. Л. С. Рибалко. Харків : ВННОТ, 2019. С. 356–360.


7. Шульга І. М., Кікінежді О. М. Роль керівника закладу освіти у створенні недискримінаційного шкільного середовища. Актуальні проблеми управління закладами освіти в контексті стратегії модернізації освітньої галузі : колективна монографія; за заг. ред. В. П. Кравця, Г. М. Мешко. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. С. 114–127.


Статті у фахових виданнях України

1. Шульга І. М. Здоров’язбереження молодших школярів як соціально-педагогічна проблема. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : збірник наукових праць. Переяслав-Хмельницький, 2012. Вип. 27. С. 343–348.


2. Шульга І. М. Формування здоров’язбережувальних компетенцій у молодших школярів: ґендерний підхід. Освіта регіону : збірник наукових праць. Київ : Університет «Україна», 2013. № 3 (33). С. 164–167.


3. Шульга І. М. Вплив сім’ї на формування валеологічної культури молодших школярів: ґендерний аспект. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : збірник наукових праць. Переяслав-Хмельницький, 2013. Вип. 30. С. 583–588.


4. Шульга І. М. Формування валеологічної культури у старших дошкільників: ґендерний аспект. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : збірник наукових праць / відп. ред. І. П. Маноха. Київ : Гнозис, 2015. Додаток 1 до Вип. 36, том V (65) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». С. 589–597.


5. Шульга І. М. Вплив ґендерних настановлень вчителя на формування валеологічної культури молодших школярів. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка / гол. ред. Г. В. Терещук. 2015. № 1. С. 124–130.


6. Шульга І. М. Педагогічні умови формування валеологічної культури у дітей 5–10-ти років на засадах ґендерного підходу. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : збірник наукових праць. Переяслав-Хмельницький, 2016. Вип. 38. С. 122–128.


7. Говорун Т. В., Кікінежді О. М., Шульга І. М. Економічні індикатори гендерної рівності. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : збірник наукових праць. Переяслав-Хмельницький, 2016. Вип. 38. С. 38–49.


8. Кравець В. П., Кікінежді О. М. Шульга І. М. До проблеми гуманізації освітньо-виховного простору сучасної української школи. Освітологія. 2018. № 7. С. 15–21.


9. Kikinezhdi O. M., Kiz O. B., Shulha I. M. Gender-Sensitive University as a Subject of Social Interaction in the Territorial Community. Social Work and Education. 2019. Vol. 6. No. 2. Р. 144–153.


10. Шульга І. М. Theoretical Basis of the Organization of the Gender-Equitable Environment in the Foreign and Ukrainian Educational System. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка / гол. ред. Г. В. Терещук. 2019. № 1. С. 59–67.


11. Шульга І. М., Левчик Н. С., Кікінежді О. М. The Role of a Teacher in the Formation of a School Non-Discriminatory Environment: a Study of the Problem. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка / гол. ред. Г. В. Терещук. 2020. № 2. С. 191–197.


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси