Шульга Ірина Мирославівна

Шульга І.М.


Кандидатка педагогічних наук, 


викладачка кафедри педагогіки та менеджменту освіти


e-mail: ira.shulha@tnpu.edu.uaПрофілі:

     Google Scholar  

     ORCID  

     ResearchGate 

     ResearcherID 


Біографія

Народилася у м. Тернополі. У 2011 р. закінчила Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (ТНПУ) за спеціальністю «Початкова освіта», здобула кваліфікацію бакалавра початкової освіти, вчителя початкової школи. Протягом 2011–2012 рр. навчалась у магістратурі ТНПУ. Здобула кваліфікацію викладача педагогіки і методики початкової освіти. 


Протягом 2012–2017 рр. працювала на посадах молодшої, з 2017 р. – старшої наукової співробітниці держбюджетних тем, які виконувались у ТНПУ на замовлення МОН України. 


У 2013 р. вступила до аспірантури з відривом від виробництва при кафедрі педагогіки та ґендерної рівності (згодом кафедра педагогіки; кафедра педагогіки та менеджменту освіти) ТНПУ. 


У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування валеологічної культури у старших дошкільників і молодших школярів на засадах ґендерного підходу» за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання (Інститут проблем виховання НАПН України, м. Київ) та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук. 


З 2018 р. працює асистенткою, а з 2019 р. – викладачкою кафедри педагогіки та менеджменту освіти.


Наукова робота

Участь у реалізації фундаментальних наукових досліджень на замовлення МОН України:

«Ґендерні компетенції в освітньо-професійному зростанні молоді» (державний реєстраційний номер 0109U002308; 2010–2011 рр.); 


«Ґендерно-освітні технології у гуманітарному знанні: досвід і перспективи» (державний реєстраційний номер 0112U000276; 2012–2014 рр.);


«Реалізація ґендерного підходу в освітньо-виховний простір «навчальний заклад – родина – громада» в контексті європейської моделі демократії» (державний реєстраційний номер 0115U000193; 2015–2017 рр.);


«Психолого-педагогічні механізми створення ґендерно-справедливого середовища для дітей та молоді у контексті реалізації Концепції Нової української школи» (державний реєстраційний номер 0119U100477; 2019–2020 рр.).


Участь у реалізації колективних проєктів, програм, які фінансувались міжнародними організаціями: 

Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні за фінансової підтримки ЄС–ПРООН (2011 р.);


Проєкт Тернопільської обласної Асоціації жінок «Дослідження морально-етичних норм та ґендерних питань у сучасних регіональних медіа» за підтримки Українського медійного проєкту «У-медіа» Інтерньюз Нетворк (USAID) (2013 р.);


Проєкт «Рівні можливості для здобуття професії молодими матерями-студентками у ВНЗ» за фінансової підтримки Європейської Комісії (2013–2015 рр.); 


Проєкт Офісу Ради Європи «Зміцнення та захист прав дітей в Україні» за підтримки Королівства Норвегії (2014 р.); 


Проєкт «Ґендерний мейнстримінг у вищих навчальних закладах України», фінансування Фонду локальних ініціатив посольства Фінляндії в Україні (2015 р.);


Проєкт німецько-український «Learnopolis+ За допомогою цифрових медіа до міжнародного навчального досвіду», за фінансової підтримки DAAD/BMBF (2021–2024 рр.). 


Сфера наукових інтересів

Дослідження проблеми формування недискримінаційного (інклюзивного) середовища у закладах освіти, вивчення особливостей реалізації інклюзивної освіти в Україні та за кордоном.


Підвищення кваліфікації

1. Сертифікаційна програма з підготовки експертного кола для здійснення антидискримінаційної експертизи освітнього контенту. Сертифікат № 52-ІІІ-2017 від 26.01.2019 р. Тривалість – 102 год.

2. Стажування на базі Європейського гуманітарного університету (м. Вільнюс, Литва). Тема стажування “Particularities of the system of inclusive education in Lithuania”. Сертифікат № 74-14, виданий 05.05.2021. Тривалість: з 01.02.2021 р. по 03.05.2021 р. (180 год.).

3. Стажування на базі Байройтського університету (Німеччина) у рамках Німецько-українського проєкту “Learnopolis+” за фінансової підтримки DAAD/BMBF. Тема стажування “Master class on Massive Open Online Courses and distance learning” (м. Байройт, Німеччина). Тривалість: з 12.12.21 по 17.12.2021 (60 год.). 

4. Міжнародне онлайн-стажування у рамках проєкту “DigIn.Net 2” за фінансової підтримки DAAD (Köthen – Київ – Одеса – Тернопіль). Тема  стажування “Digital Future: Blended Learning”. Тривалість: з 10.10.2022 по 30.11.2022 (180 год.); 

5. Участь у літній школі (м. Байройт, Німеччина) за фінансової підтримки DAAD/BMBF. Тема: “Von Bayreuth für das land der freiheit: gemeinsam digitale medien zur ukraine erstellen”. Тривалість: з 07.08.2023 по 13.08.2023 р. (45 год.).

 

Участь у роботі експертних комісій та груп

Експертка з питань проведення антидискримінаційної експертизи електронних версій проєктів підручників, які подаються на щорічний Всеукраїнський конкурсний відбір, ініційований МОН України (2017–2021 рр.). 

Членкиня експертної групи та комісії при МОН України з проведення антидискримінаційної експертизи об’єктів грифування та прийняття рішень щодо рекомендацій для використання їх в освітньому процесі (Накази МОН України № 95 від 22.01.2021 р. та № 700 від 05.08.2022 р.) (2021–2022 рр.). 

Членкиня робочої групи при МОН України з питань забезпечення рівних прав та можливостей  жінок і чоловіків у сфері освіти (Наказ МОН України № 847 від 20.09.2022 р.) (2022 р. – по  сьогодні).


Відзнаки

Дипломи ІІ і ІІІ ступенів МОН України (раніше МОНМС України) (2011 р., 2012 р.);

Почесна грамота Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації (м. Харків, 2012 р.);

Грамота Тернопільської обласної державної адміністрації та Тернопільської обласної ради (2014 р.); 

Подяка проєкту Офісу Ради Європи в Україні «Зміцнення та захист прав дітей в Україні» (2014 р.); 

Подяка Національної академії педагогічних наук України (2015 р.); 

Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України (2018 р.); 

Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2016–2018 рр.).


Публікації

Авторка та співавторка близько 80 публікацій.


Основні публікації


Посібники, підручники

1. Кікінежді О. М., Шост Н. Б., Шульга І. М. Основи здоров’я : підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2015. 144 с. (Гриф МОН України)

2. Кікінежді О. М., Шост Н. Б., Шульга І. М. Основи здоров’я : робочий зошит для 4 класу ; 2-ге вид., виправл. і доповн. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2015–2018. 64 с. (Гриф МОН України)

3. Кікінежді О. М., Говорун Т. В., Шульга І. М. Ґендерне виховання дошкільнят : навчально-методичний посібник. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан. 2015. 192 с.

4. Кікінежді О. М., Шост Н.Б., Шульга І.М. Основи здоров’я. Конспекти уроків: 4 клас : посібник для вчителя. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2016. 120 с.


Статті у колективних монографіях

1. Shulha I. M. Non-Discriminatory Education in Ukraine as a Requirement of the Time. Sozioökonomische und rechtliche faktoren der sozialen entwicklung unter den bedingungen der globalisierung : kollektive monographie in 2 Bänden ; Hrsg. von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu.V. Pasichnyk. Steyr (Austria). 2018. B. 2. P. 365–374.

2. Kikinezhdi O. M., Shulha I. M. The Impact of Educational Content on the Gender Socialization of Preschoolers and Junior Children. Emergence of public development: financial and legal aspects : collective monograph / Ed. by Doctor of Economic Sciences, Prof. Pasichnyk Yu. United Kingdom : Agenda Publishing House, Coventry, 2019. P. 659–668.

3. Кікінежді О.М., Шульга І.М. Етика ненасильства в національній педагогічній спадщині та сьогоденні. Духовно-інтелектуальне навчання і виховання в ХХІ столітті : міжнародна колективна монографія ; за заг. ред. проф. В. П. Бабича, проф. Л. С. Рибалко. Харків : ВННОТ, 2019. С. 356–360.

4. Шульга І. М., Кікінежді О. М. Роль керівника закладу освіти у створенні недискримінаційного шкільного середовища. Актуальні проблеми управління закладами освіти в контексті стратегії модернізації освітньої галузі : колективна монографія; за заг. ред. В. П. Кравця, Г. М. Мешко. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. С. 114–127.


Статті у фахових виданнях України 

1. Кравець В. П., Кікінежді О. М. Шульга І. М. До проблеми гуманізації освітньо-виховного простору сучасної української школи. Освітологія. 2018. № 7. С. 15–21.

2. Kikinezhdi O. M., Kiz O. B., Shulha I. M. Gender-Sensitive University as a Subject of Social Interaction in the Territorial Community. Social Work and Education. 2019. Vol. 6. No. 2. Р. 144–153.

3. Шульга І. М. Theoretical Basis of the Organization of the Gender-Equitable Environment in the Foreign and Ukrainian Educational System. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка / гол. ред. Г. В. Терещук. 2019. № 1. С. 59–67.

4. Шульга І. М., Левчик Н. С., Кікінежді О. М. The Role of a Teacher in the Formation of a School Non-Discriminatory Environment: a Study of the Problem. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка / гол. ред. Г. В. Терещук. 2020. № 2. С. 191–197.

5. Шульга І. М. Реалізація інклюзивної освіти за кордоном (на прикладі Скандинавських країн). Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. 2021. № 3. С. 180–187.
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси