Яцишина Ольга Василівна

Яцишина Ольга Василівна


Кандидат педагогічних наук


Викладач кафедри педагогіки та менеджменту освіти

Профілі:

     Google Scholar

     ORCID


У 2011 р. закінчила філологічний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

У 2012-2016рр. навчалась в аспірантурі ТНПУ. 

У січні 2017р. захистила дисертацію на тему «Гуманітарна підготовка іноземних студентів у медичних університетах» і здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

З 2019 р. працює на кафедрі педагогіки та менеджменту освіти.

Сфера наукових інтересів: гуманітарна підготовка студентів, підготовка іноземних студентів, формування соціокультурної компетентності.

Основні публікації:
Яцишина О. Методичні основи формування соціокультурної компетенції іноземних студентів-медиків в умовах реалізації Болонського процесу. Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: європейський вектор. Ялта, 2012. Ч.3. С. 203–207.

Яцишина О. В. Аналіз теоретичних основ гуманітарної підготовки майбутніх лікарів у ВНЗ. Науковий вісник Чернівецького ун-ту. 2014. Вип. 715. Педагогіка та психологія. С. 199–205.

Яцишина О. В. Загальна характеристика інноваційних педагогічних технологій для гуманітарної підготовки іноземних студентів-медиків. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. Педагогіка. Психологія. Філософія. 2015. Вип. 28. Ч. І. С. 246–252.

Яцишина О.В., Головатюк І.Г. Використання арт-терапевтичних технологій в управлінні закладами освіти в США. Актуальні проблеми управління закладами освіти в контексті стратегії модернізації освітньої галузі: колективна монографія / за загальною редакцією В. П. Кравця. Г. М. Мешко. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. С. 295–306.

Яцишина О.В. Управління закладом загальної середньої освіти в умовах інклюзії. Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : Матеріали І Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 8 квітня 2021 р.) / Упор. Удич З.І. Тернопіль: ТНПУ, 2021. С. 211–213. 

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси