Кодлюк Ярослава Петрівна
Кодлюк
Доктор педагогічних наук, професор


Професор кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти

Завідувач науково-дослідної лабораторії

шкільного підручника  

e-mail:  YP.Kodliuk@gmail.com

Профілі:

     Google Scholar 

     ORCID 

     ResearcherID


Народилася 22 листопада 1958 року в селі Велика Плавуча Козівського району Тернопільської області.

У 1976 році закінчила із золотою медаллю Великоплавучанську середню школу. У 1976–1978 роках навчалася в Чортківському педагогічному училищі, яке закінчила з відзнакою. З 1978 по 1982 рік – студентка факультету підготовки вчителів початкових класів Тернопільського державного педагогічного інституту (тепер Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка), була Ленінським стипендіатом, отримала диплом з відзнакою.Чотири роки (1982–1986 рр.) працювала вчителем початкових класів СШ № 20 м. Тернополя.


З 1986 року – у Тернопільському національному педагогічному університеті  імені Володимира Гнатюка:
1986–1996 рр. – асистент кафедри педагогіки і методики початкового навчання;
1996–2006 рр. – доцент кафедри педагогіки і методики початкового навчання; 2006–2009 рр. – професор кафедри педагогіки і методики початкового навчання;
2007–2009 рр. – декан факультету підготовки вчителів початкових класів;
2009–2013 рр. – професор кафедри педагогічної майстерності та освітніх технологій;
2013–2014 рр. – професор кафедри педагогіки і методики початкової освіти;
2014–2015 рр. професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти;
з 2015
 року – професор кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти.

Наукова та науково-педагогічна діяльність:

2007–2010 рр. – член спеціалізованої вченої ради К 20.051.01 у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника;

2010–2012 рр. – член спеціалізованої вченої ради К 27.053.03 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди»;

 з 2010 року – член спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка;

з 2008 року – член Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні;

 у 2009
2010 рр. – голова журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Початкова освіта»;

2009–2012 рр. – голова Державної кваліфікаційної комісії у Чортківському обласному педагогічному училищі імені Олександра Барвінського;

2011 рік – голова Предметної експертної комісії Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 1–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (навчальний предмет «Я у світі»);

 двічі (у 2012 та 2017 рр.) проходила стажування в Інституті педагогіки НАПН України (лабораторія початкової освіти);

голова журі обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017» в номінації «Початкова освіта»;

 
2012 рік – член редакційної ради журналу «Перша вчителька», фаховий редактор цього журналу; член редакційної колегії журналів «Початкова школа», «Учитель початкової школи», «Проблеми сучасного підручника».  

Під керівництвом Я. П. Кодлюк створена (2007 р.) і працює науково-дослідна лабораторія шкільного підручника. Члени лабораторії досліджують такі проблеми:

- «Шкільний підручник як модель процесу навчання: історія, теорія, практика» (2008–2012 рр.)
 (державний реєстраційний номер 0108U003844),

- «Модернізація змісту шкільної освіти в Україні: стан та перспективи розвитку» (2013–2018 рр.) 
(державний реєстраційний номер 0114U003075).


Стажування

Двічі (у 2012 та 2017 рр.) - Інститут педагогіки НПН України (лабораторія початкової освіти)Сфера наукових інтересів

Дидактика початкової школи, теорія і практика шкільного підручника, підготовка майбутніх учителів початкової школи, педагогіка вищої школи. Відзнаки

Нагороджена Почесною грамотою Інституту педагогіки НАПН України, Грамотою НАПН України,

Почесною грамотою МОН України,

медаллю «Академік М. Д. Ярмаченко»;

у 2005 році отримала диплом ІІ ступеня Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за кращу монографію 2004 року «Підручник для початкової школи: теорія і практика»,

у 2009 році – Подяку МОН України за якісне керівництво студентською науковою роботою у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Педагогічні науки».Основні публікації


Автор 130 публікацій із окреслених проблем, у т. ч. 1 підручник, 8 навчально-методичних посібників та навчальна програма «Педагогіка початкової школи» – із грифом МОН України; 3 навчальних посібники для студентів (1 із них – із грифом МОН України), 1 монографія та ін.

1.     Кодлюк  Я. П. Формування уміння вчитися / Я. П. Кодлюк // Навчання і виховання учнів 2 класу : методичний посібник для вчителів / упор. Савченко О. Я. – К. : вид-во «Початкова школа», 2002. – С. 60–77.

2.     Кодлюк Я. П. Підручник для початкової школи: теорія і практика : монографія / Я. П. Кодлюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2004. – 288 с.

3.     Кодлюк Я. П. Сто двадцять розповідей про письменників : довідник для вчителя початкових класів / Я. П. Кодлюк, Г. С. Одинцова. – К. : Наш час, 2006. – 203 с. (гриф МОН України).

4.     Кодлюк Я. П. Теорія і практика підручникотворення в початковій освіті : підруч. для магістрантів та студ. пед. ф-тів / Я. П. Кодлюк. – К. : Інформаційно-аналітична агенція «Наш час», 2006. – 368 с. (гриф МОН України).

5.     Педагогіка початкової школи : програма навчальної дисципліни (за вимогами кредитно-модульної системи) / укл.: Я. П. Кодлюк, З. М. Онишків. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – 72 с. (гриф МОН України).

6.     Корнієнко С. М. Батьківські збори у початкових класах: зміст та методика проведення : навчально-методичний посібник / С. М. Корнієнко, Я. П. Кодлюк. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2008. – 144 с. (гриф МОН України).

7.     Кодлюк Я. П. Робота з підручником на уроках у початковій школі : посібник для вчителя початкової школи / за ред. О. Я. Савченко / Я. П. Кодлюк, О. Я. Янченко. – К. : Наш час, 2009. – 104 с. (гриф МОН України).

8.     Кодлюк Я. Дидактична система О. Я. Савченко / Я. Кодлюк // Науковий простір академіка Олександри Савченко / упорядн.: Я. П. Кодлюк, Т. Я. Довга, Л. М. Заліток, О. С. Покусова; за ред. Я. П. Кодлюк. – К. : Богданова А. М., 2012. – С. 224–235.

9.     Кодлюк Я. П. Дидактика початкової школи: практичний курс : навчально-методичний посібник / Я. П. Кодлюк. – Тернопіль : Астон, 2013. – 160 с. (гриф МОНмолодьспорту України).

10.                       Одинцова Г. С. Цікаве мовознавство в початковій школі : посібник для вчителя / Г. С. Одинцова, Я. П. Кодлюк. – Тернопіль : Підручники і посіб6ники, 2013. – 208 с. (гриф МОН України).

11.                       Кодлюк Я. П. Шкільний підручник як модель процесу навчання: історія, теорія, практика: результати науково-дослідної роботи (2008–2013 рр.) / Я. П. Кодлюк. – Тернопіль : ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2014. – 46 с.

12.                       Кодлюк Я. П. Підготовка студентів до формування в молодших школярів уміння вчитися / Я. П. Кодлюк // Теорія і методика навчання й виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: від історії до інновацій : монографія / за заг. ред. А. А. Сбруєвої, С. М. Кондратюк. – Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2015. – С. 412–429.


13.                       Кодлюк Я. П. Підручник для початкової школи: дидактико-методичний аспект : навчально-методичний посібник / Я. П. Кодлюк. – 2-е вид., переробл. і доп. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 116 с.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси