Васильківська Надія Адамівна


Васильківська

Кандидат педагогічних наук 

Доцент кафедри філологічних дисциплін початкової освіти

е-mail: vasulkivska8@gmail.com

             vasul1961@tnpu.edu.ua


Профілі:
     ORCID
     ResearcherID


Васильківська Надія Адамівна народилася 08.09.1961 р. в м. Тернополі. З 1968 по 1978 р.р. навчалася у ЗОШ №9 м. Тернополя. Після закінчення школи вступила на факультет ПВПК Тернопільського державного педагогічного інституту. Закінчила навчання у вузі в 1982 році, отримавши диплом з відзнакою зі спеціальності «Педагогіка і методика початкового навчання». За направленням працювала вчителем початкових класів у ЗОШ с. Плотича Тернопільського району.

З 1986 р. почала працювати викладачем ТДПІ. З 1990 р. до 1993 р. навчалася в аспірантурі при Інституті педагогіки АПН України. У 1993 році захистила дисертацію на тему «Формування у молодших школярів умінь використовувати засоби зв’язності тексту» зі спеціальності 13. 00. 02 – методика викладання (української мови), здобувши науковий ступінь кандидата педагогічних наук. У 1996 р. Васильківській Н. А. присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки і методики ТДПІ. 

На посаді доцента кафедри філологічних дисциплін початкової освіти викладач працює зараз у ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Автором підготовлено багато статей у фахових виданнях, видано посібники для вчителів початкових класів. Васильківська Н. А. є одним із авторів підручника для 3 класу «Українська мова» (2011, 2013, 2016 р.), співавтором навчально-методичного комплекту з української мови для 3 класу, співавтором навчально-методичного посібника для студентів вищих навчальних закладів «Методика навчання української мови в початковій школі» (2010, 2011, 2012 р.). Науковий доробок Васильківської Н. А. нараховує понад 90 праць, у тому числі 1 авторська монографія, розділ у колективній монографії, 20 посібників, 6 методичних рекомендацій.

 Н.А.Васильківська неодноразово брала участь у роботі конкурсного відбору проектів підручників для 1 класу закладів загальної середньої освіти (Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», м.Київ).


Стажування 

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України (в період з 02 квітня 2018 р. по 04 червня 2018 р.).


Сфера наукових інтересів

Актуальні питання методики навчання української мови.

Відзнаки
Подяка Міністерства освіти і науки України (2019 рік)

Основні публікації

Статті 

 1. Васильківська Н. А. Використання елементів лінгвістики тексту на уроках української мови в 3-4-му класах / Н. А. Васильківська // Учитель початкової школи, 2017. – №12. – С. 21-25.

 2. Васильківська Н. А. Лінгвістика тексту на уроках української мови в 1-2-му класах / Н. А. Васильківська // Учитель початкової школи, 2017. – №8. – С. 16-21.

 3. Васильківська Н. А. Формування у молодших школярів умінь працювати із заголовком тексту / Н. А. Васильківська //  УПЖ, 2018. – №4. С. 126-133.

 4. Васильківська Н. А., Задворна М. І. Робота над займенником як засобом зв’язності тексту у початковій школі / Н. А. Васильківська // Z 40 Zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznei "Pedagogika. Nowoczesne badania podstatowe i stosowane". (29.04.2017-30.04.2017). Warszawa: Wydawca: Sp. Z o.o “Diamon trading tour”. S. 20-23. 

 5. Васильківська Н. А.Ознайомлення молодших школярів з антонімами як засобами вираження зв’язності тексту / Н. А. Васильківська // Z 40 Zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznei (on-line). Pedagogy #5/2018. S. 39-46.

 6. Васильківська Н. А.  Громадянське виховання особистості молодшого школяра засобами матеріалів букваря / Н. А. Васильківська // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / редкол.: – Київ : Педагогічна думка, 2008. – Вип. 8. – С. 483–489.

 7. Васильківська Н. А. Робота над засобами зв’язності тексту в початковому курсі української мови / Н. А. Васильківська // Z 40 Zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznei "Pedagogika. Nowoczesne badania podstatowe i stosowane". (29.04.2017-30.04.2017). Warszawa: Wydawca: Sp. Z o.o “Diamon trading tour”. S. 17-20.

 8. Вашуленко М. С.  Повторення вивченого про прикметник: спостереження  за роллю прикметників у мовленні : [урок української мови : 4 кл.] / М. С. Вашуленко, Н  А Васильківська, С. Дубовик // Початкова школа і сучасність. – № 2. – 2014. – С. 25–26.

 9. Гац Н. А.  Використання відомостей про текст на уроках читання в 2 класі / Н. А. Гац [дівоче прізвище Васильківської] // Початк. шк., 1992. – № 3/4. – С. 12–15.

 10. Гац Н. А.  Засоби зв’язності тексту у початковому навчанні рідної мови / Н. А. Гац [дівоче прізвище Васильківської] // Початк. шк., 1996. – № 1. – С. 28–29.

 11. Гац Н. А.  Ознайомлення із сполучником як засобом зв’язності тексту / Н. А. Гац [дівоче прізвище Васильківської] // Початк. шк., 1995. – № 4. – С. 19–21.

 12. Гац Н. А.  Ознайомлення школярів із займенником як засобом зв’язності тексту / Н. А. Гац [дівоче прізвище Васильківської] // Початк. шк. – 1996. – № 4. – С. 18–21.

 13. Гац Н. А.  Роль засобів міжфразового зв’язку у розвитку мовлення молодших школярів / Н. А. Гац [дівоче прізвище Васильківської] // Початк. шк., 1990. – № 7. – С. 28–32.

 14. Українська мова (за підручником М. С. Вашуленка, О. І. Мельничайко, Н. А. Васильківської) : орієнтовне календарне планування : 3-й клас для шкіл з українською мовою навчання за новою программою // Початкове навчання та виховання. – 2014. – № 19/21. – С. 3–7.


Монографія

 1. Васильківська Н. А.  Методика роботи над засобами зв'язності тексту в початкових класах  : монографія / Н. А. Васильківська. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – 204 с.

 2. Васильківська Н. А. Робочий зошит як засіб підвищення ефективності навчання у закладі вищої педагогічної освіти / Підготовка майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти: стратегії реформування: Монографія. –  Тернопіль: Осадца Ю.В., 2019. – с.59-69.


Навчальні посібники

 1. Васильківська Н. А.  Елементи лінгвістики тексту в початковому курсі української мови : методичний посібник / Н. А. Васильківська. – [3-тє вид., переробл. і допов.]. – Тернопіль : [РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка], 2015. – 147 с.

 2. Васильківська Н. А. Базові навчально-методичні матеріали з курсу «Каліграфія» : посібник / Н. А. Васильківська. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 40 с.

 3. Васильківська Н. А. Робочий зошит з методики навчання грамоти : навчальний посібник  / Н. А. Васильківська. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 36 с.

 4. Васильківська Н. А. Робочий зошит з методики навчання мовної теорії: навчальний посібник / Н. А. Васильківська. –  Тернопіль : Вектор, 2019. – 44 с.

 5. Васильківська Н. А. Робочий зошит з методики розвитку мовлення : навчальний посібник / Н. А. Васильківська. –  Тернопіль : Вектор, 2019. – 40 с.

 6. Васильківська Н. А. Тестові завдання з методики вивчення мовної теорії : посібник / Н. А. Васильківська. – Тернопіль : ТНПУ,  2017. – 92 с.

 7. Васильківська Н. А  Методика викладання української мови : програма навчального курсу (за вимогами кредитно-модульної системи) / розробники: Васильківська Н. А., Вашуленко М. С., Савченко О. Я. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – 48 с. 

 8. Васильківська Н. А. Контрольні роботи з методики навчання української мови : посібник / Н. А. Васильківська. – Тернопіль : Вектор, 2018. – 56 с.

 9. Васильківська Н. А. Робочий зошит з методики навчання літературного читання : навчальний посібник / Н. А. Васильківська. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 60 с.

 10. Васильківська, Н. А.  Тестові завдання з методики викладання української мови  : навчальний посібник / Н. А. Васильківська. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2006. – 88 с.

 11. Вашуленко М. С.  Підсумковий контроль знань з української мови. 3 клас / М. С. Вашуленко, Н. А. Васильківська. – Київ : Освіта, 2014. – 48 с.

 12. Вашуленко М. С.  Робочий зошит з української мови. 3 клас. Ч. 2 / М. С. Вашуленко, Н. А. Васильківська, О. І. Мельничайко. – Київ : Освіта, 2014. – 56 с.

 13. Вашуленко М. С.  У світі рідного слова. Зошит із розвитку мовлення. 3 клас : [навчальний посібник] / М. С. Вашуленко, Н. А. Васильківська. – Київ : Освіта, 2014. – 64 с. : іл. 

 14. Вашуленко М. С. У світі рідного слова. Зошит із розвитку мовлення : посібник / М. С. Вашуленко, Н. А. Васильківська. – Київ : Видавничий дім «Освіта», 2019. – 64 с. 

 15. Вашуленко  М. С.  Навчання української мови в 3 класі : методичний посібник / М. С. Вашуленко, О. І. Мельничайко, Н. А. Васильківська. – Київ : Освіта, 2011. – 174 с. 

 16. Вашуленко  М. С.  Робочий зошит з української мови. 3 клас. Ч. 1 / М. С. Вашуленко, Н. А. Васильківська, О. І. Мельничайко. – Київ : Освіта, 2014. – 64 с.

 17. Вашуленко М. О  Українська мова у схемах і таблицях : 2–4 класи / М. С. Вашуленко, Н. А. Васильківська, С. Г. Дубовик. – Київ : Освіта, 2017. – 88 с.

 18. Вашуленко М. С.  Зошит для оцінювання навчальних досягнень з української мови. 3 клас. Ч. 1 : Контрольні роботи / М. С. Вашуленко, Н. А. Васильківська. – Київ : Освіта, 2014. – 64 с.

 19. Вашуленко М. С.  Зошит для оцінювання навчальних досягнень з української мови. 3 клас. Ч. 2 : Тематичний тестовий контроль / М. С. Вашуленко, Н. А. Васильківська. – Київ : Освіта, 2016. – 56 с.

 20. Вашуленко М. С.  Методика викладання української мови : програма навчального курсу / М. С. Вашуленко, О. Я. Савченко, Н. А. Васильківська. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – 44 с.

 21. Вашуленко М. С.  Українська мова : підручник для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням укр. Мовою  / М. С. Вашуленко, О. І. Мельничайко, Н. А. Васильківська ; за наук. ред. акад. НАПН України М. С. Вашуленка. – Київ : Освіта, 2013. – 191 с. : кольор. іл. 

 22. Вашуленко М. С.  Українська мова : підручник для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. С. Вашуленко, О. І. Мельничайко, Н. А. Васильківська ; за наук. ред. акад. НАПН України М. С. Вашуленка. – Київ : Освіта, 2016. – 191 с. : кольор. іл.

 23. Вашуленко М. С. Зошит моїх досягнень. Українська мова. 3 клас (гриф МОН України) : посібник / М. С. Вашуленко, Н. А. Васильківська. – Київ : Видавничий дім «Освіта», 2018. – 64 с.

 24. Гац Н. А.  Ознайомлення молодших школярів із засобами зв’язності тексту : навчально-методичний посібник / Н. А. Гац [дівоче прізвище Васильківської]. – Тернопіль : Горлиця, 1995. – 43 с.

 25. Методика навчання української мови в початковій школі : навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Н. І. Лазаренко, І. І. Козак, М. С. Вашуленко [та ін.] ; за наук. ред. М. С. Вашуленка. – [Київ] : Літера, [2012]. – 368 с. – (Бібліотека студента, вчителя, методиста).

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси