Удич Зоряна Ігорівна

Удич З.І.


Кандидатка педагогічних наук

         
Доцентка кафедри педагогіки та менеджменту освіти


Е-mail: u-z@ukr.netПрофілі:
     Google Scholar  

     ORCID

     Academia.edu  

     Web of Science

     Scopus


Біографічна довідка

Народилася у м. Бережани, Тернопільської області.
У 1997 р. закінчила загальноосвітню школу I-III ступенів  № 19 м. Тернополя.
У 2002 р. здобула кваліфікацію вчителя історії зі спеціальності «Історія» та отримала диплом з відзнакою Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 
З 2000 р. до 2008 р. працювала учителем історії та права в загальноосвітній школі I-III ступенів № 30 м. Тернополя.
Впродовж 2005 – 2006 рр. працювала на посаді соціального працівника у проекті «Соціальна допомога жінкам, які потерпіли від торгівлі людьми» Тернопільського Благодійного Фонду «Карітас».
З 2008 р. розпочала науково-педагогічну роботу на посаді асистента кафедри педагогіки ТНПУ ім. Володимира Гнатюка. З 2021 р. – доцентка кафедри педагогіки та менеджменту освіти
У 2011 р. захистила дисертацію на тему: «Психолого-педагогічна підготовка майбутніх учителів до організації самовиховання старшокласників» у Спеціалізованій вченій раді Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. 
З 4 лютого 2018 р. очолює інклюзивно-ресурсний центр Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка.

Тренінгова робота

Авторка тренінгів, які були реалізовані впродовж 2018-2023 рр.:
- для педагогів: «Самовиховання молоді: легко, натхнення, результативно», «Універсальний дизайн освітнього середовища», «Інклюзія в професійно-технічній освіті: реальність чи утопія?», «Підлітки vs дорослі: ключ до порозуміння»;
- для представників громадських організацій та державних інституцій: «Мобілізація громади для надання соціальних послуг дітям та молоді з особливими потребами», «Філософія інклюзії», «Громадська організація у тренді інклюзії», «Громадське психічне здоров'я: інклюзивний аспект»;
- для працівників музейної сфери: «Інклюзія в музеї»;
- для фахівців бібліотечної сфери: «Інклюзивна бібліотека: простір, послуги, комунікація»;
- для батьків/опікунів та родичів дітей з інвалідністю: «Виховна система сім'ї, у якій зростає дитина із порушенням у розвитку». 
- для працівників та керівників закладів освіти: «Стратегування інклюзивного розвитку закладу освіти», «Університет: разом до успіху! (інклюзія у закладі вищої освіти)».

Професійна та громадська активність

Ініціаторка та координаторка робочої групи з розробки Стратегії інклюзивного розвитку інклюзивного середовища Тернопільської міської територіальної громади на 2020-2025 рр. (затверджена сесією Тернопільської міської ради 13.03.2020).

Організаторка та модераторка щорічної Всеукраїнської міждисциплінарної конференції «Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат», яка відбувається на базі інклюзивно-ресурсного центру ТНПУ ім. В. Гнатюка та редакторка збірника матеріалів конференції (з 2021 р.).

Укладачка та спікерка освітніх програм «Інклюзивна освіта в Україні», «Асистентський супровід у системі інклюзивної освіти», «Взаємодія із батьками у системі інклюзивної освіти», «Стратегування інклюзивного розвитку закладу освіти» у Центрі післядипломної освіти ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Координаторка ТНПУ ім. В. Гнатюка в об’єднанні інституцій-партнерів «Педагогічна синергія» (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка) (з 2022 р.).

Членкиня редколегії наукового видання «Інклюзія і суспільство» (засновник: Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут») (з 2023 р.). 

Членкиня Пласту – Національної Скаутської Організації України, виконувала різноманітні обов’язки в управлінні організацією. З 1997 р. є волонтеркою із виховної роботи в організації. Засновниця тернопільського пластового юнацького куреня ч. 58 ім. Катерини Білокур (з 1994 р.).

Участь у міжнародних проєктах

Учасниця міжнародного проєкту «Learnopolis+: За допомогою цифрових медіа до міжнародного навчального досвіду» (за фінансування DAAD/BMBF) (з 2020 р.).

Стажування

Участь у програмі Центру лідерства «Open World» при Бібліотеці Конгресу США за темою «Освіта» (м. Чикаго, США, 2012 р.).

Участь у повній навчальній програмі «Відкритий університет. Процеси інклюзії в університетському середовищі» на базі Університету Т. Гарика Масарика у межах проєкту «Прогресивне управління університетом» (м. Брно, Чеська Республіка, 2018 р.).

Участь у міжнародному науково-педагогічному стажуванні для викладачів українських закладів вищої освіти у межах Європейського освітнього проєкту «The innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Educational Practice» на базі Вищої Школи Лінгвістичної (Wyższa Szkoła Lingwistyczna, WSL) (м. Ченстохова, Республіка Польща, 2020 р.).

Підвищення кваліфікації за темою: «Master class on Massive Open Onlain Courses and Distance Learning» на базі Байройтського університету у рамках міжнародного проєкту  «Learnopolis+» (University of Bayreuth) (м. Байройт, Німеччина, 2021 р.).

Участь у програмі «Internal Project Retreat» організованого Байройтським університетом (University of Bayreuth, м. Байройт, Німеччина) у рамках міжнародного проєкту «Learnopolis+» (м. Пшемишль, Польща, 2022 р.).

Підвищення кваліфікації за темою: «Удосконалення процесу підготовки майбутніх педагогів до роботи в умовах інклюзивної освіти під час вивчення педагогічних дисциплін» (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Україна, 2022 р.).  

Відзнаки та подяки
  • Грамота управління освіти Тернопільської міської ради (2002 р.).
  • Подяка Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2010 р.).
  • Грамота Національної академії педагогічних наук України (2012 р.).
  • Грамоти Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка (2012, 2014 р.).
  • Подяки Тернопільського національного економічного університету (2012 р., 2014 р., 2015 р.).
  • Грамота Заслуги за визначну діяльність у Пласті – Національній скаутській організації України (2017 р.).
  • Подяка управління освіти і науки Тернопільської міської ради та Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу (2017 р.).
  • Подяка Координаційного штабу підтримки оборони України та Благодійного фонду «Покрова» (2022 р.).
  • Подяка Тернопільського обласного краєзнавчого музею (2023 р.).
  • Грамота Верховної Ради України за заслуги перед Українським народом (2023.).
Сфера наукових інтересів

Організація інклюзивного освітнього середовища; підготовка майбутніх педагогів до професійної діяльності; самовиховання особистості; розвиток інклюзивного суспільства.

Основні публікації

Станом на вересень 2023 р. опубліковано 90 наукових праць, серед яких: навчальний посібник, методичні рекомендації, практикуми, розділи у колективних монографіях. Наукові роботи присвячені підготовці майбутніх педагогів, самовдосконаленню особистості, організації інклюзивного освітнього середовища.
 
Основні публікації:

1. Удич З.І. Основи інклюзивної освіти: Навчально-методичний посібник. Тернопіль: КІЦ «ПРІНТ-ОФІС», 2015. 378 с.
2. Удич З.І. Основи інклюзивної освіти: Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни. Тернопіль: КІЦ «ПРІНТ-ОФІС», 2015. 143с.
3. Удич З.І. Соціально-педагогічна підтримка батьків дітей із особливими потребами в системі загальної середньої освіти. Етика і естетика педагогічної дії: збірник наукових праць. Вип.11.  Київ-Полтава. 2015. С. 165-180.
4. Удич З.І. Модель фахової підготовки майбутніх педагогів до роботи в умовах інклюзивного класу. Освітній егоцентризм Георгія Філіпчука: зб.наук.пр. ; НАПН України; Інститут пед..освіти і освіти дорослих НАПН України. К.: Богданова А.М. 2016. С. 411-417.
5. Удич З.І. Психолого-педагогічний супровід батьків дошкільника з особливими потребами. Освітній простір України.  № 8. 2016. С.143 – 150. 
6. Удич З.І. Інклюзивна освіта : практикум для студентів педагогічних спеціальностей. Тернопіль : КІЦ «ПРІНТ-ОФІС». 2016. 141 с. 
7. Удич З.І. Модернізація змісту вищої педагогічної освіти в Україні: інклюзивний аспект. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Вип. LXXVII. Т.1. Херсон: Видавництво ХДУ 2017.  С. 49-56.
8. Удич З.І. Середовищний підхід у впровадженні інклюзивної освіти в середній загальноосвітній школі. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. 2017. №3. С. 127-134.
9. Удич З.І. Формування предметно-просторового інклюзивного освітнього середовища. Особлива дитина: навчання і виховання (Exceptional child: teaching and upbringing). 2018. №1 (85). С. 85-96.
10. Удич З.І. Інклюзивне середовище загальноосвітнього закладу: ресурсний аспект.Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка: збірник наукових статей у 2-х частинах / За заг. ред. О.В. Засименко. Суми: ОП Цьома С.П. 2017. Ч.1. С. 88-92. 
11. Удич З.І. Сторітеллінг (Storytelling) у підготовці майбутніх учителів інклюзивних класів. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Вип. 151. В 2-х томах. Том 1 / Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г.Шевченка ; гол. Ред.. Носко М.О. Чернігів : ЧНПУ, 2018. (Серія: Педагогічні науки).  С. 301-306.
12. Удич З.І. Практикум «Інклюзивна освіта» в організації навчальної діяльності майбутніх педагогів. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика». 2018. Вип. 20. Том 3. С. 148-153.
13. Удич З.І. Інклюзивна освіта – перспективний напрям розвитку науково-педагогічних шкіл в Україні. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка: науковий журнал. Педагогічні науки / [гол. ред. Г.Є. Киричук, відп.ред. Н.А. Сейко]. Житомир: Ви.-во Житомирського держ. ун.-ту ім. Івана Франка. 2018 р. Вип. 4 (95). С. 213-219.
14. Удич З.І. Функціональні можливості інклюзивно-ресурсного центру у структурі вищої педагогічної освіти. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». Хмельницький : ХІСТ. 2018. №16. С.102-105.
15. Удич З.І. Самоорганізація учителя як складова його інклюзивної компетентності. Міжнародний науковий журнал «ОСВІТА І НАУКА» / ред. кол.: Т.Д. Щербан (гол. ред.); заст. гол. ред.: Jerzy Piwowarski; В.В. Гоблик. Мукачево-Ченстохова: РВВ МДУ; Гуманістично-природничий університет ім. Яна Длугоша в місті Ченстохові. 2019. Вип. 1(26). С. 192-199.
16. Удич З.І. Ресурсний аспект закладу загальної середньої освіти з інклюзивною формою навчання.  Актуальні проблеми управління закладами освіти в контексті стратегії модернізації освітньої галузі: Колективна монографія. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. С. 70-96. 
17. Філіпчук Н., Удич З. Соціальний аспект музейно-освітньої взаємодії. Естетика і етика педагогічної дії: зб. наук. пр. / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих імені  Івана  Зязюна НАПН  України,  Полтав.  нац.  пед.  ун-т  ім. В.Г. Короленка. 2021. Вип.23. С. 27-42.
18. Удич З. І., Русин Л. П., Шапаренко І. Є., Грищенко С. В. Використання здоров’язбережувальних технологій в освітньому середовищі закладів вищої освіти. Інноваційна педагогіка. № 48. Т.2. 2022. С. 174-177.
19. Удич З.І., Шульга І.М., Миронова Л.А. Студентоцентричний підхід в умовах цифровізації навчання. Інноваційна педагогіка. 2023. Вип. 56. Т. 2. С. 151-154.
20. Удич З.І. Міжособистісна сумісність та спрацьованість членів команди психолого-педагогічного супроводу учня з особливими освітніми потребами. Інклюзія і суспільство. Кам'янець-Подільський: Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут», 2023. № 1. 116 с. С. 96-106.
21. Удич З., Шульгіна Л. Моніторингове дослідження рівня підготовки соціального працівника до створення доступного середовища в системі ОТГ. Ввічливість. Humanitas, 2023. № 1. С. 125-131.
22. Удич З., Шульгіна Л. Підготовка соціального працівника до створення доступного середовища в системі об’єднаної територіальної громади. Ввічливість. Humanitas, 2023. № 2. С. 172–178. 

Публікації в іноземних виданнях

1. Udych Z. Functional Model of Socio-Pedagogical Support of Families with Children with Special Needs in Ukraine. Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy, Nauki Społeczne. Olsztyn: Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP. 2016. №3 (19). 99-110.
2. Удич З.І. Проблеми підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах інклюзивного закладу середньої загальної освіти. International scientific conference «Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities» Conference Proceedings, February 23. Kaunas: Izdevnieciba «Baltija Publishing». 2018. Р. 173-175.
3. Udych Z. The problem of inclusive competences formations of students of higher pedagogical educational institutions of Ukraine. ADVANCES OF SCIENCE: Proceedings of articles the international scientific
conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 28 September 2018 [Electronic resource] / Editors prof. L.N. Katjuhin, I.A. Salov, I.S. Danilova, N.S. Burina. Electron. txt. d. (1 файл 18,7 MB). Czech Republic, Karlovy Vary: Skleněný Můstek – Ukraine, Kyiv: MCNIP, 2018.
4. Udych Z. Inclusive and resource center in the structure of Ukraine's higher education establishment. Proceedings of XХIХ Internationalscientific conference ―Way to sciencell. Morrisville, Lulu Press. 2018. 98-100 рр.
5. Udych Z. Training of future teachers of Ukraine to work in the conditions of inclusive education. Pedagogical and psychological sciences: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium: Collective monograph. Volume 1. Riga : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. 366-385 рр.
6. Udych Z. The problem of introducing the principles of inclusive in the structure of Ukraine's higher education establishment. ІІ International scientific conference «Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities»:  Conference proceedings. February 22th, 2019. Kaunas: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 502-504 pp.
7. Udych Z. Self-organization of a teacher of inclusive educational establishment in Ukraine as a system. Balkan Scientific Review. 2019. Т.3. № 2(4). 64-68 рр.
8. Griban, G., Yahupov, V., Svystun, V., Dovgan, N., Yeromenko, E., Udych, Z., Zhuravlov, I., Kushniriuk, S., Semeniv, B., Konovalska, L., Skoruy, O., Grokhova, G.,Hres, M., Khrystenko, D., & Bloshchynskyi, I. (2020). Dynamics of the students’ physical fitness while studying at higher educational institutions. International Journal of Applied Exercise Physiology, 9(9), 147-156.
9. Udych Z. Inclusive and resource center in thestructure of a higher education establishment. Vzdelávanie a spoločnosť VI : medzinárodný nekonferenčný zborník. Presov, 2021. URL: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova16. S. 158-163.
10. Udych Z. I., Udych M.O. Consolidation of inclusion specialists in the field of education. International scientific conference «Modern scientific developments in pedagogy and psychology» : conference proceedings (November 3–4, 2022. Riga, the Republic of Latvia). Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2022. 65-68 pр.
11. Higher Education as a Pedagogical System.  Z. Udych, I. Nestaiko, N. Senovska, A. Dynovych, S. Khrapatyi. Journal of Curriculum and Teaching. Vol. 12, No. 2, Special Issue 2023. рр. 30-37.
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси