Удич Зоряна Ігорівна

Удич З.І.


Кандидат педагогічних наук

         
Доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти


е-mail: u-z@ukr.netПрофілі:
     Google Scholar  

     ORCID

     Academia.edu  

     ResearcherIDНародилася у м.Бережани Тернопільської області у сім’ї військовослужбовця. До 1986 р. проживала у м. Бішкек (Киргизька республіка).  

У 1995 р. закінчила тернопільську загальноосвітню музичну школу № 1 за спеціальністю фортепіано.

У 1997 р. закінчила загальноосвітню школу I-III ступенів  № 19 м. Тернополя.


У 2002 р. здобула кваліфікацію вчителя історії зі спеціальності «Історія» та отримала диплом з відзнакою Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

З 2000 р. до 2008 р. працювала вчителем історії в загальноосвітній школі I-III ступенів № 30 м. Тернополя.

З 1994 р. член Пласту – Національної Скаутської Організації України, виконувала різноманітні обов’язки в управлінні організацією. З 1997 р. є волонтером із виховної роботи в організації. Засновниця пластового юнацького куреня ч. 58 ім. Катерини Білокур. 

Впродовж 2005 –  2006 рр. працювала на посаді соціального працівника у проекті «Соціальна допомога жінкам, які потерпіли від торгівлі людьми» Тернопільського Благодійного Фонду «Карітас».

З 2005 р. до 2010 рр. навчалася в аспірантурі Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАНП. 

З 2008 р. розпочала науково-педагогічну роботу на посаді асистента кафедри педагогіки ТНПУ ім. Володимира Гнатюка. У 2012 р. переведена на посаду викладача. З 2016 р. – на посаді доцента кафедри педагогіки та менеджменту освіти. За час роботи на кафедрі читала курси: «Вступ до педагогічної спеціальності», «Педагогіка», «Історія педагогіки», «Методика викладання історії України в школі»; розробила програми та уклала навчально-методичний комплекс курсів «Основи інклюзивної освіти» та «Основи інклюзивної педагогіки». 

У 2011 р. захистила дисертацію на тему «Психолого-педагогічна підготовка майбутніх учителів до організації самовиховання старшокласників» у Спеціалізованій вченій раді Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України зі спеціальності 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти та отримала диплом кандидата педагогічних  наук. 

З 2017 р. зарахована до докторантури за спеціальністю 011 освітні, педагогічні науки (Спеціалізація – теорія і методика професійної освіти). Тема дисертації: «Теоретичні і методичні засади психолого-педагогічної підготовки майбутніх учителів до роботи в інклюзивному середовищі закладів загальної середньої освіти».

З 4 лютого 2018 р. очолює інклюзивно-ресурсний центр Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка.


Тренінгова робота

Авторка тренінгів:
«Самовиховання молоді: легко, натхнення, результативно»,
«Універсальний дизайн освітнього середовища»,
«Інклюзія в ПТО: реальність чи утопія?»,
«Підлітки vs дорослі: ключ до порозуміння» (для педагогів);
«Мобілізація громади для надання соціальних послуг дітям та молоді з особливими потребами»,
«Філософія інклюзії»,
«Громадська організація у тренді інклюзії» (для представників громадських організацій та державних інституцій);
«Інклюзія в музеї» (для працівників музейної сфери);
«Інклюзивна бібліотека: простір, послуги, комунікація» (для фахівців бібліотечної сфери);
«Громадське психічне здоров'я: інклюзивний аспект» (для магістранів інституту психічного здоров’я Українського Католицького Університету); 
«Виховна система сім'ї, у якій зростає дитина із порушенням у розвитку» (для батьків/опікунів та родичів дітей з інвалідністю). 


Стажування 


- участь у програмі «Open World» за темою «Освіта» на базі різних типів освітніх закладів м. Чикаго, США (2012 р.);

- участь у повній навчальній програмі на базі Університету Т. Гарика Масарика (м. Брно, Чеська Республіка) «Відкритий університет. Процеси інклюзії в університетському середовищі» у межах проєкту «Прогресивне управління університетом» (2018 р.);

- участь у міжнародному науково-педагогічному стажуванні для викладачів українських закладів вищої освіти у межах Європейського освітнього проєкту «The innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Educational Practice» на базі Вищої Школи Лінгвістичної у м. Ченстохова (Wyższa Szkoła Lingwistyczna, WSL) (Республіка Польща) (2.07.-02.10.2020 р).
Відзнаки


- відзначена Президентською стипендію та подячною грамотою від Міністерства у справах сім'ї та молоді за активну громадську діяльність та успіхи у навчанні (1999 р.).

- нагороджена грамотою управління освіти Тернопільської міської ради за плідну працю у створенні кабінету історії та правознавства на базі школи (2002 р.).


Сфера наукових інтересів


Організація інклюзивного освітнього середовища; підготовка майбутніх педагогів до професійної діяльності; самовиховання особистості.


Основні публікації

Станом на вересень 2019 р. всього опубліковано 60 одноосібних наукових праць, з яких 3 навчально-методичні збірники, 2 методичних рекомендацій, 2 практикума для студентів педагогічних спецільностей та розділ в 1 колективній монографії. Зокрема, за останні п’ять років (2014-2019 рр.) опубліковано: 

 1. Удич З.І. Основи інклюзивної освіти: Навчально-методичний посібник. Тернопіль: КІЦ «ПРІНТ-ОФІС», 2015. 378 с.

 2. Удич З.І. Основи інклюзивної освіти: Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни. Тернопіль: КІЦ «ПРІНТ-ОФІС», 2015. 143с.

 3. Удич З.І. Соціально-педагогічна підтримка батьків дітей із особливими потребами в системі загальної середньої освіти. Етика і естетика педагогічної дії: збірник наукових праць. Вип.11.  Київ-Полтава. 2015. С. 165-180.

 4. Удич З.І. Модель фахової підготовки майбутніх педагогів до роботи в умовах інклюзивного класу. Освітній егоцентризм Георгія Філіпчука: зб.наук.пр. ; НАПН України; Інститут пед..освіти і освіти дорослих НАПН України. К.: Богданова А.М. 2016. С. 411-417.

 5. Удич З.І. Психолого-педагогічний супровід батьків дошкільника з особливими потребами. Освітній простір України.  № 8. 2016. С.143 – 150. 

 6. Удич З.І. Інклюзивна освіта : практикум для студентів педагогічних спеціальностей. Тернопіль : КІЦ «ПРІНТ-ОФІС». 2016. 141 с. 

 7. Удич З.І. Нова українська школа: виклик у підготовці сучасного учителя. Вища школа і ринок праці: інтеграція модернізація, інтернаціоналізація: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції 19-21 жовтня 2016 р., Мукачево / Ред кол.: Т. Д. Щербан (гол.ред.) та ін. Мукачево: Вид.-во МДУ. С. 231-233.

 8. Удич З.І. Психолого-педагогічна підготовка учителя до роботи в умовах інклюзивного класу. Збірник науково-методичних праць Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу. : Інноваційні партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали міжнародної науково-практичної конференції: «ВЕКТОР». Вип. 2. Камянець-Подільський : «Аксіома», 2017. С. 127-129.

 9. Удич З.І. Музейна педагогіка та інклюзія в контексті нової української школи. Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали П’ятої науково-практичної конференції (28–29 вересня 2017 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. К.2017. С. 108-110.

 10. Удич З.І. Модернізація змісту вищої педагогічної освіти в Україні: інклюзивний аспект. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Вип. LXXVII. Т.1. Херсон: Видавництво ХДУ 2017.  С. 49-56.

 11. Удич З.І. Середовищний підхід у впровадженні інклюзивної освіти в середній загальноосвітній школі. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. 2017. №3. С. 127-134.

 12. Удич З.І. Формування предметно-просторового інклюзивного освітнього середовища. Особлива дитина: навчання і виховання (Exceptional child: teaching and upbringing). 2018. №1 (85). С. 85-96.

 13. Удич З.І. Інклюзивне середовище загальноосвітнього закладу: ресурсний аспект.Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка: збірник наукових статей у 2-х частинах / За заг. ред. О.В. Засименко. Суми: ОП Цьома С.П. 2017. Ч.1. С. 88-92. 

 14. Удич З.І. Пошук нових підходів організації навчання в умовах інклюзивної школи. Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 2-3 лютого 2018 р. Запоріжжя : Класичний приватний університет. 2018. С. 72-74.

 15. Удич З.І. Діагностичний інструментарій у психолого-педагогічному супроводі інклюзивного класу. Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 2-3 лютого 2018 р.). К.: ГО «Київська  наукова організація педагогіки та психології», 2018. С. 31-35.

 16. Удич З.І. Формування готовності вчителя до ефективного використання ресурсів в умовах інклюзивного навчання. Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. 02 березня 2018 року, м. Кременчук. Кременчук: Методичний кабінет. 2018. С. 92-96.

 17. Удич З.І. Сторітеллінг (Storytelling) у підготовці майбутніх учителів інклюзивних класів. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Вип. 151. В 2-х томах. Том 1 / Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г.Шевченка ; гол. Ред.. Носко М.О. Чернігів : ЧНПУ, 2018. (Серія: Педагогічні науки).  С. 301-306.

 18. Удич З.І. Медико-біологічні основи інклюзивної компетентності педагогів закладів середньої загальної освіти. Педагогіка здоров’я : збірник наукових праць VIII  Всеукраїнської науково-практичної конференції / за заг.ред. акад. І.Ф. Прокопенка. Харків : ХНПУ ім. Г.С. Cковороди. 2018. С. 767-770. 

 19. Удич З.І. Практикум «Інклюзивна освіта» в організації навчальної діяльності майбутніх педагогів. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика». 2018. Вип. 20. Том 3. С. 148-153.

 20. Удич З.І. Інклюзивна освіта – перспективний напрям розвитку науково-педагогічних шкіл в Україні. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка: науковий журнал. Педагогічні науки / [гол. ред. Г.Є. Киричук, відп.ред. Н.А. Сейко]. Житомир: Ви.-во Житомирського держ. ун.-ту ім. Івана Франка. 2018 р. Вип. 4 (95). С. 213-219.

 21. Удич З.І. Функціональні можливості інклюзивно-ресурсного центру у структурі вищої педагогічної освіти. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». Хмельницький : ХІСТ. 2018. №16. С.102-105.

 22. Удич З.І. Інклюзивна складова професійної компетентності керівника закладу загальної середньої освіти. Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів: Матеріали Міжнародного форуму управлінської діяльності (18-19 травня 2019 року, м. Тернопіль). Тернопіль: КРОК, 2019. С. 273-278.

 23. Удич З.І. Самоорганізація учителя як складова його інклюзивної компетентності. Міжнародний науковий журнал «ОСВІТА І НАУКА» / ред. кол.: Т.Д. Щербан (гол. ред.); заст. гол. ред.: Jerzy Piwowarski; В.В. Гоблик. Мукачево-Ченстохова: РВВ МДУ; Гуманістично-природничий університет ім. Яна Длугоша в місті Ченстохові. 2019. Вип. 1(26). С. 192-199.

Публікації в іноземних виданнях

 1. Udych Z. Functional Model of Socio-Pedagogical Support of Families with Children with Special Needs in Ukraine. Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy, Nauki Społeczne. Olsztyn: Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP. 2016. №3 (19). 99-110.

 2. Удич З.І. Проблеми підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах інклюзивного закладу середньої загальної освіти. International scientific conference «Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities» Conference Proceedings, February 23. Kaunas: Izdevnieciba «Baltija Publishing». 2018. Р. 173-175.

 3. Udych Z. The problem of inclusive competences formations of students of higher pedagogical educational institutions of Ukraine. ADVANCES OF SCIENCE: Proceedings of articles the international scientific

  conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 28 September 2018 [Electronic resource] / Editors prof. L.N. Katjuhin, I.A. Salov, I.S. Danilova, N.S. Burina. Electron. txt. d. (1 файл 18,7 MB). Czech Republic, Karlovy Vary: Skleněný Můstek – Ukraine, Kyiv: MCNIP, 2018.

 4. Udych Z. Inclusive and resource center in the structure of Ukraine's higher education establishment. Proceedings of XХIХ Internationalscientific conference ―Way to sciencell. Morrisville, Lulu Press. 2018. 98-100 рр.

 5. Udych Z. Training of future teachers of Ukraine to work in the conditions of inclusive education. Pedagogical and psychological sciences: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium: Collective monograph. Volume 1. Riga : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. 366-385 рр.

 6. Udych Z. The problem of introducing the principles of inclusive in the structure of Ukraine's higher education establishment. ІІ International scientific conference «Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities»:  Conference proceedings. February 22th, 2019. Kaunas: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 502-504 pp.

 7. Udych Z. Self-organization of a teacher of inclusive educational establishment in Ukraine as a system. Balkan Scientific Review. 2019. Т.3. № 2(4). 64-68 рр.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси