Кафедра фізичного виховання та реабілітації
Завідувач:
  Петрица Петро Миколайович
кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент


Диспетчер:
Салій Марія Іванівна


Поштова скринька:
ognystyy@ukr.net 
kaf_fv@tnpu.edu.ua   

Історія нашої кафедри

Кафедра фізичного виховання та реабілітації


Кафедра фізичного виховання – курс на розвиток 

Зовсім недавно кафедра фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка відзначила своє 70 річчя з дня створення. Неможливо уявити розвиток кафедри фізичного виховання окремо від шляху становлення та розвитку нашого університету. Сьогодні ми на порозі святкування 80 річниці заснування нашого Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

Без перебільшення можна сказати, що весь колектив нашого університету, одного з найкращих університетів України, заслуговує на шану та повагу. І серед цього без перебільшення по справжньому потужного механізму хочеться, ще раз нагадати про одну з найстаріших кафедр нашого університету – кафедру фізичного виховання.


Склад кафедри фізичного виховання та реабілітації:

  


На факультеті кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

 Фізичне виховання
 Фізичне виховання студентів в СМГ
 Бадмінтон
 Теорія і методика фізичного виховання в молодших класах
 Теорія і методика фізичного виховання в дошкільних навчальних закладах
 Нетрадиційні види спорту
 Фізична культура з методикою навчання
 Методика викладання фізичного виховання у вищій школі
Організація та методика оздоровчої фізичної культури та рекреаційного туризму
 Основи професійно-прикладної фізичної підготовки
Фітнес і рекреація
Теорія і методика фізичного виховання та валеологічної освіти дошкільників

В основному викладачі кафедри забезпечують викладання дисциплін гуманітарного блоку: фізичне виховання для студентів неспеціалізованих факультетів. Викладання спеціальних дисципліни пов’язані з методикою  підготовки фахівців на факультеті фізичного виховання та факультеті педагогіки та психології. 


Щорічно викладачі кафедри організовують та проводять літній табірний збір зі студентами першого курсу факультету фізичного виховання, де студенти здобувають вміння та навики зі спортивно-педагогічних дисциплін.

При кафедрі функціонує спортивний клуб університету «Педагог» – голова спортивного клубу кандидат наук з фізичного виховання і спорту Петрица П.М.

Викладачами кафедри організовується та проводиться щорічна спартакіада серед студентів університету з популярних серед студентів видів спорту, змагання серед працівників університету. Викладачі кафедри приймають активну участь у змаганнях першостей університету з різних видів спорту, у обласній спартакіаді серед закладів вищої освіти.

Кафедра працює над науковою проблемою «Підготовка вчителя-предметника до роботи з фізичного виховання школярів». Результатом є видання, навчальних посібників, методичних рекомендацій, серій друкованих тез, статей, виступи на наукових конференціях різного рангу, впровадження наукових досліджень у практику фізичного виховання і спорту.

За останні роки за напрямом дослідження опубліковано більше 160 науково-методичних публікацій. З них 8 навчальних посібників, 9 методичних розробок та рекомендацій, 15 зошитів для практичних та самостійних занять з фізичного виховання для студентів, термінологічний довідник, атлас загально розвиваючих вправ, статті у фахових виданнях та виданнях включені у міжнародні наукометричні бази.

Щорічно проводяться регіональні науково-методичні семінари «Інноваційні підходи до фізичного виховання студентської молоді» «Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сучасне» участь в яких приймають науковці не лише із закладів вищої освіти України але і з закордону.

Логотип лабораторі Сократ


Для більш якісної реалізації завдань фізичного виховання при кафедрі фізичного виховання створено творчу наукову лабораторію фізичного виховання, спорту та олімпійської освіти «Сократ».  


Організацію навчального процесу з фізичного виховання та якісне функціонування кафедри фізичного виховання забезпечує старший лаборант М.І. Салій.

Викладачі кафедри проводять заняття з фізичного виховання більш ніж з 3500 студентами, у спортивних секціях займаються понад 200 студентів, у групах фізичної реабілітації покращують здоров’я майже 350 студентів.

 

 

Про кафедру

 

Кафедра фізичного виховання працює за такими основними напрямами.

 

Навчально-методична робота

 

·                    проведення практичних занять з фізичного виховання в основній групі. Заняття проводяться зі студентами 9 факультетами – історичний, фізико-математичний, інженерно-педагогічний, хіміко-біологічний, філології та журналістики, іноземних мов, географічний, мистецтв, педагогіки та психології;

 

·                    проведення практичних занять з фізичного виховання в групах спортивного відділення (баскетбол (чоловіки, жінки), аеробіка, бадмінтон, оздоровчий фітнес, шахи, армспорт,);

 

·                    проведення практичних занять з фізичного виховання в групі фізичної реабілітації зі студентами неспеціалізованих факультетів університету;

 

·                    підготовка вчителя-предметника до роботи з фізичного виховання учнів загальноосвітнього навчального закладу (для неспеціалізованих факультетів). Розроблений навчальний курс за вибором студента „Фізичне виховання за професійною спрямованістю”;

 

·                    викладання професійно-зорієнтованих дисциплін  для підготовки фахівців (освітній рівень бакалавр, магістрат) фізкультурно-спортивного профілю (теорія і методика фізичного виховання школярів молодшого шкільного та дошкільного віку (для студентів за спеціальністю підготовка вчителів початкових класів), теорія і методика викладання фізичного виховання у вищих навчальних закладах, сучасні фізкультурно-оздоровчі технології, основи оздоровчої фізичної культури та рекреаційного туризму, бадмінтон, оздоровчий фітнес, нетрадиційні види спорту) для студентів факультету фізичного виховання;

 

·                    здійснення керівництва педагогічною практикою студентів, магістрів факультету фізичного виховання та студентів інституту педагогіки і психології за напрямком підготовки вчителів початкових класів;

 

·                    випуск навчально-методичної літератури для студентів університету, вчителів фізичної культури та початкових класів, викладачів фізичного виховання.

 

Спортивна діяльність

 

Викладачами кафедри проводиться щорічна спартакіада серед студентів університету з десяти видів спорту, а також спартакіада серед працівників університету з дев’яти видів спорту. Працівники університету беруть участь у змаганнях першостей університету з різних видів спорту, у обласній спартакіаді серед вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

 

 

Варто відзначити, що на кафедрі працює майстер спорту: Огнистий А.В.

 

Викладачі кафедри щорічно беруть участь у організації та проведенні рекреаційно-корпораційних заходів, присвячених Дню фізичної культури і спорту, Дню працівника освіти, Дням кафедри та факультету фізичного виховання.

 

 Наукова діяльність

 

Науковці кафедри працюють над розробкою важливих науково-дослідних проблем:

 

·         підготовка майбутніх вчителів-предметників до роботи з фізичного виховання школярів загальноосвітніх шкіл в умовах європейської кредитно-трансферної системи організації освіти;

 

·         розробка наукового обґрунтування дидактичної та методичної підготовки з фізичного виховання студентів педагогічних спеціальностей в умовах кредитно-трансферної системи організації навчального процесу;

 

·         наукове обґрунтування використання сучасних інформаційних технологій у процесі фізичного виховання студентів та розробка пакету комп’ютерних програм з фізичного виховання для студентів вищих закладів освіти. Викладачі кафедри розробляють інтерактивні навчально-методичні комплекси, якими можна ознайомитись у всесвітній мережі INTERNET;

 

·         формування фізкультурно-спортивної термінології в умовах вступу України в європейське освітнє товариство. На кафедрі розробляється словник спортивних термінів на п’яти європейських мовах. Загальний об’єм термінів, опрацьованих на 2009 рік, становить 1500;

 

·         здійснення керівництва курсовими, дипломними, магістерськими та дисертаційними роботами студентів, магістрантів, аспірантів. Протягом 2006-2008 років на кафедрі захищено  майже 200 курсових робіт з методики фізичного виховання учнів молодшого шкільного віку, більше ніж 50 дипломних робіт за напрямком фізичне виховання та методика фізичного виховання учнів початкових класів, 1 магістерська робота, 2 кандидатські дисертації (Степанко А., Божик М.), при кафедрі працює 1 аспірант Осіп Н.Б.

 

·         міжнародна діяльність (кафедра співпрацює з Вроцлавською академією фізичного виховання, Польща). Спільно із викладачами кафедри і академії фізичного виховання (Вроцлав) реалізується проект українсько-польського словника спортивних термінів, обмін викладачами з метою вивчення досвіду впровадження кредитно-трансферної системи організації навчального процесу.

 

На кафедрі працюють дві наукових групи, які досліджують проблему удосконалення процесу фізичного виховання студентів у умовах кредитно-трансферної системи організації навчального процесу та підготовку вчителів-предметників до роботи з фізичного виховання у загальноосвітній школі.

Результатом наукової роботи викладачів кафедри є монографії, наукові статті, тези доповідей на наукових конференціях, з’їздах, семінарах. За останні 5 років викладачі кафедри опублікували 1 монографію, 10 навчально-методичних посібників,  більше 300 статей, матеріалів та тез конференцій.

 

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси