Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Завідувач:Слозанська Ганна Іванівна - доктор педагогічних наук, доцент
Поштова скринька: kaf.inkluzia@tnpu.edu.ua
Старший лаборант:  Процик Надія Ігорівна

            Адресам. Тернопіль, вул. Винниченка, 10, 2-й поверх, 202 ауд. 

       Соціальні мережі: 
Фейсбук
Історія кафедри
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти була створена 1 вересня 2021 р. на факультеті педагогіки та психології. Очолила кафедру док.пед.наук Слозанська Г.І. На кафедрі тепер працюють такі викладачі, доценти: Главацька О.Л., Горішна Н.М; викладачі Пацула І.Н., Романишин Н.С., Піговський М.М.

До викладання освітніх компонентів в рамках підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів долучені науково педагогічні працівники інших структурних підрозділів ТНПУ ім.В.Гнатюка та досвідчені викладачі- практики м.Тернополя та регіону.

Кафедра є випусковою та працює над реалізацією освітніх програм: "Логопедія. Спеціальна психологія" (освітній рівень бакалавра) та "Інклюзивна освіта" (освітній рівень магістра) в рамках спеціальності 016 Спеціальна освіта.

Викладачі кафедри активно працюють над вдосконаленням своєї професійної майстерності, впроваджують інноваційні підходи до викладання в освітній процес, здійснюють популяризацію спеціальності через долучення до різних заходів міста, області та регіону, поєднують теорію і практику через реалізацію практично-орієнтованого підходу, є активними в громадській діяльності.

Освітня програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Логопедія. Спеціальна психологія»

Мета програми полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців у галузі логопедії та спеціальної психології до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами у закладах спеціальної та інклюзивної освіти, здатних здійснювати діагностико-консультативну, навчально-корекційну та культурно-просвітницьку діяльність, керуючись принципами соціальної та етичної відповідальності. 
Випускники можуть працювати у загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладах, позашкільних навчальних закладах, реабілітаційних та інклюзивно-ресурсних центрах, соціально-психологічних службах, медичних установах, закладах оздоровлення та відпочинку тощо. 


Освітня програма другого (магістерського) рівня вищої освіти «Інклюзивна освіта»

Метою програми є підготовка фахівців до діагностичної, освітньої і корекційної роботи з дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку в умовах інклюзивної освіти, здійснення інформаційно-просвітницької, консультативної, координаційної, навчально-методичної діяльності щодо організації та супроводу інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами.
Програма має міждисциплінарний зміст та прикладну орієнтацію. Міждисциплінарність реалізується через цілеспрямований добір навчальних дисциплін, що дає можливість здобувачам оволодіти компетентностями із спеціальної освіти, психологічних, педагогічних, соціально-орієнтованих дисциплін та забезпечити їх готовність до розв’язання комплексних та різносторонніх завдань в галузі інклюзивної освіти на засадах міжгалузевої та міждисциплінарної взаємодії. Прикладний характер навчання реалізується через практичне спрямування змісту навчальних курсів, використання інтерактивних методів навчання, значний обсяг практичного навчання, що дає можливість забезпечити єдність теоретичних знань, практичних вмінь та особистого досвіду здобувачів.


Професорсько-викладацький склад кафедри
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси