Факультет педагогіки і психології

 

емблема фпп
В.о. декана: Адамська Зоряна Михайлівна
                            кандидат психологічних наук, доцент

 Заступник декана факультету педагогіки та психології: Шульга Ірина Мирославівна


Телефон психолого-педагогічного відділення: 067 347 88 19Телефон відділення "Початкова та дошкільна освіта. Менеджмент": 097 210 22 39


E-mail: fpp.tnpu@gmail.com
Наш сайт http://fpp.tnpu.edu.ua/      

 

Історія факультету

Факультет педагогіки і психології (ФПП) був створений у 2001 році (наказ №34від 27.02.2001р.) До структури факультету ввійшли три загальноуніверситетські кафедри: педагогіки, психології, педагогічної майстерності та освітніх технологій. Першим директором інституту на громадських засадах став доктор педагогічних наук, професор Кравець В.П. Вченим секретарем було обрано кандидата психологічних наук, доцента Сіткаря В.І. З 1 червня 2002 року на посаду директора призначено кандидата педагогічних наук, доцента кафедри педагогіки Чайку В.М. У процесі реорганізації 1 вересня 2009 року до ФПП було приєднано два факультети: психолого-педагогічний, початкової освіти. 

 

Факультет здiйснює пiдготовку фахiвцiв за такими освiтньо-квалiфiкацiйними рiвнями:

• Дошкільна освіта:бакалавр (денна та заочна форми навчання)вихователь дітей дошкільного віку Спеціалізація:  «Початкова освіта».магістр (денна та заочна форми навчання)магістр дошкільної освіти, вихователь дітей дошкільного віку, вчитель початкової школиСпеціалізація:  «Початкова освіта».
 • Початкова освіта: бакалавр (денна та заочна форми навчання)вчитель початкової школи Спеціалізації: «Дошкільна освіта»;магістр (денна та заочна форми навчання)магістр початкової освіти, організатор початкової освіти, вихователь дітей дошкільного вікуСпеціалізація: «Дошкільна освіта».
• Соціальна робота: бакалавр (денна та заочна форми навчання)соціальний працівникмагістр (денна  та заочна форми навчання)фахівець із соціальної роботи, керівник закладу (установи) надання соціальних послугСпеціалізація: «Соціальне адміністрування у громаді».
• Психологія:   бакалавр (денна та заочна форми навчання)психологСпеціалізації: «Психолог з організації персоналу», «Консультант психолого-медико-педагогічної консультації».магістр (денна та заочна форма навчання)викладач психологічних дисциплін, психолог-дослідник 
 Психологія (Психологія бізнесу і управління) бакалавр (денна та заочна форми навчання)магістр (денна та заочна форма навчання)
• Менеджмент соціокультурної діяльності:   бакалавр (денна та заочна форми навчання)бакалавр менеджменту соціокультурної діяльності
• Менеджмент (Управління навчальними закладами): магістр (денна та заочна форми навчання)керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)
 Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія)бакалавр (денна  форма навчання)
 Спеціальна освіта (Інклюзивна освіта)магістр (денна та заочна форми навчання)


Про факультет

ФПП як навчально-науковий підрозділ був створений для реалізації освітніх програм вищої професійної освіти з психолого-педагогічних дисциплін та організацією науково-дослідної діяльності в галузі педагогіки та психології. Структурними підрозділами ФПП стали предметні секції, науково-дослідні лабораторії, центри, проблемні групи. 

Основними завданнями ФПП є: 

якісна психолого-педагогічна підготовка фахівців для системи освіти України; розробка та реалізація концепції психолого-педагогічної підготовки вчителя загальноосвітньої школи; науково-методичний супровід навчального процесу з дисциплін кафедр, що входять до складу ІПП; 

проведення на належному науково-методичному рівні педагогічних практик студентів усіх форм навчання; проведення єдиної інформаційної політики у викладанні дисциплін психолого-педагогічного циклу, здійснення заходів з використання в навчальному процесі сучасних інформаційних технологій; 

організація та проведення наукових конференцій з психолого-педагогічної проблематики; редагування фахового видання «Наукові записки. Серія: педагогіка»; проведення наукової експертизи результатів дослідницької роботи студентів, магістрів, аспірантів, докторантів;

 підготовка відгуків на кандидатські, докторські, монографії та статті у фахових виданнях; вивчення, узагальнення і розповсюдження досвіду роботи кращих викладачів та надання допомоги викладачам-початківцям в оволодінні педагогічною майстерністю; підготовка та публікація спільних тематичних збірників наукових праць викладачів та інших дослідників; 

розповсюдження і популяризація психолого-педагогічних знань, культурно-просвітницька діяльність серед педагогічної громадськості та населення регіону; перепідготовка науково-методичних кадрів вищої кваліфікації для вузів І-ІІ рівня акредитації; організація постійно діючого семінару з педагогіки та психології вищої школи для молодих викладачів вузів м. Тернополя; 

надання допомоги виховному відділу університету і кураторам академічних груп в організації роботи серед студентів університету.

Навчально-методичну та наукову роботу викладачів та студентів обслуговує 4 комп'ютерні класи, ресурсний центр; функціонує центр гендерних студій, соціально-психологічна служба, науково-дослідна лабораторія шкільного підручника, кабінет школи лідерства ELITE «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту».

При ФПП, окрім Вченої ради, функціонує наукова рада, яка здійснює експертизу кандидатських і докторських дисертацій. На кафедрах ФПП навчається близько 35 магістрантів, 45 аспірантів, 2 докторанти. Сьогодні у складі ФПП функціонує 6 кафедр: педагогіки та менеджменту освіти, психології, педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти, філологічних дисциплін початкової освіти, соціальної педагогіки та соціальної роботи, практичної психології. У їх складі працює майже 90 осіб, серед яких дійсний член НАПН України, доктор педнаук, проф. Кравець В.П., 13 докторів наук, професорів: Чайка В.М., Янкович О.І., Кодлюк Я.П., Мешко Г.М., Поліщук В.А., Олексюк Н.С., Петришин Л.Й., Парфанович І.І., Радчук Г.К., Кікінежді О.М.,Крутій К.Л., Орап М.О., Боднар О.С., Сорока О.В., Онишків З.М. а також понад 70 кандидатів наук.


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси