Факультет педагогіки і психології

 

емблема фпп
Декан: Чайка Володимир Мирославович
                   доктор педагогічних наук, професор

Заступник декана факультету педагогіки та психології: Чайковська Ганна Богданівна

 
Заступник декана факультету педагогіки та психології: Писарчук Оксана Тарасівна

Телефон психолого-педагогічногго відділення: (0352) 53 39 50

Телефон відділення "Початкова освіта": (0352) 53 36 25

E-mail: fpp.tnpu@gmail.com
Наш сайт http://fpp.tnpu.edu.ua/      


буклет реклама

Буклет-психологи

ПДО

 

Історія факультету

Факультет педагогіки і психології (ФПП) був створений у 2001 році (наказ №34від 27.02.2001р.) До структури факультету ввійшли три загальноуніверситетські кафедри: педагогіки, психології, педагогічної майстерності та освітніх технологій. Першим директором інституту на громадських засадах став доктор педагогічних наук, професор Кравець В.П. Вченим секретарем було обрано кандидата психологічних наук, доцента Сіткаря В.І. З 1 червня 2002 року на посаду директора призначено кандидата педагогічних наук, доцента кафедри педагогіки Чайку В.М. У процесі реорганізації 1 вересня 2009 року до ФПП було приєднано два факультети: психолого-педагогічний, початкової освіти. 

 

Факультет здiйснює пiдготовку фахiвцiв за такими освiтньо-квалiфiкацiйними рiвнями:

• Дошкільна освіта:бакалавр (денна та заочна форми навчання)вихователь дітей дошкільного віку Спеціалізація:  «Початкова освіта».магістр (денна та заочна форми навчання)магістр дошкільної освіти, вихователь дітей дошкільного віку, вчитель початкової школиСпеціалізація:  «Початкова освіта».
 • Початкова освіта: бакалавр (денна та заочна форми навчання);вчитель початкової школи Спеціалізації: «Дошкільна освіта»;магістр (денна та заочна форми навчання)магістр початкової освіти, організатор початкової освіти, вихователь дітей дошкільного вікуСпеціалізація: «Дошкільна освіта».
• Соціальна робота: бакалавр (денна та заочна форми навчання);соціальний працівникмагістр (денна  та заочна форми навчання).фахівець із соціальної роботи, керівник закладу (установи) надання соціальних послугСпеціалізація: «Соціальне адміністрування у громаді».
• Психологія:   бакалавр (денна та заочна форми навчання); психологСпеціалізації: «Психолог з організації персоналу», «Консультант психолого-медико-педагогічної консультації».магістр (денна та заочна форма навчання).викладач психологічних дисциплін, психолог-дослідник 
• Менеджмент соціокультурної діяльності:   бакалавр (денна та заочна форми навчання);бакалавр менеджменту соціокультурної діяльності
• Менеджмент (Управління навчальними закладами): магістр (денна та заочна форми навчання)керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)


Про факультет

ФПП як навчально-науковий підрозділ був створений для реалізації освітніх програм вищої професійної освіти з психолого-педагогічних дисциплін та організацією науково-дослідної діяльності в галузі педагогіки та психології. Структурними підрозділами ФПП стали предметні секції, науково-дослідні лабораторії, центри, проблемні групи. 

Основними завданнями ФПП є: 

якісна психолого-педагогічна підготовка фахівців для системи освіти України; розробка та реалізація концепції психолого-педагогічної підготовки вчителя загальноосвітньої школи; науково-методичний супровід навчального процесу з дисциплін кафедр, що входять до складу ІПП; 

проведення на належному науково-методичному рівні педагогічних практик студентів усіх форм навчання; проведення єдиної інформаційної політики у викладанні дисциплін психолого-педагогічного циклу, здійснення заходів з використання в навчальному процесі сучасних інформаційних технологій; 

організація та проведення наукових конференцій з психолого-педагогічної проблематики; редагування фахового видання «Наукові записки. Серія: педагогіка»; проведення наукової експертизи результатів дослідницької роботи студентів, магістрів, аспірантів, докторантів;

 підготовка відгуків на кандидатські, докторські, монографії та статті у фахових виданнях; вивчення, узагальнення і розповсюдження досвіду роботи кращих викладачів та надання допомоги викладачам-початківцям в оволодінні педагогічною майстерністю; підготовка та публікація спільних тематичних збірників наукових праць викладачів та інших дослідників; 

розповсюдження і популяризація психолого-педагогічних знань, культурно-просвітницька діяльність серед педагогічної громадськості та населення регіону; перепідготовка науково-методичних кадрів вищої кваліфікації для вузів І-ІІ рівня акредитації; організація постійно діючого семінару з педагогіки та психології вищої школи для молодих викладачів вузів м. Тернополя; 

надання допомоги виховному відділу університету і кураторам академічних груп в організації роботи серед студентів університету.

Навчально-методичну та наукову роботу викладачів та студентів обслуговує 4 комп'ютерні класи, ресурсний центр; функціонує центр гендерних студій, соціально-психологічна служба, науково-дослідна лабораторія шкільного підручника, кабінет школи лідерства ELITE «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту».

При ФПП, окрім Вченої ради, функціонує наукова рада, яка здійснює експертизу кандидатських і докторських дисертацій. На кафедрах ФПП навчається близько 35 магістрантів, 45 аспірантів, 2 докторанти. Сьогодні у складі ФПП функціонує 6 кафедр: педагогіки та менеджменту освіти, психології, педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти, філологічних дисциплін початкової освіти, соціальної педагогіки та соціальної роботи, практичної психології. У їх складі працює майже 90 осіб, серед яких дійсний член НАПН України, доктор педнаук, проф. Кравець В.П., 13 докторів наук, професорів: Чайка В.М., Янкович О.І., Кодлюк Я.П., Мешко Г.М., Поліщук В.А., Олексюк Н.С., Петришин Л.Й., Парфанович І.І., Радчук Г.К., Кікінежді О.М.,Крутій К.Л., Орап М.О., Боднар О.С., Сорока О.В., Онишків З.М. а також понад 70 кандидатів наук.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси